donderdag 31 december 2009

Dolle pret

't Is altijd dolle pret die decembermaand. Morgen ga ik oliebollen bakken en hopen dat het snel 2010 is...:-)

Voorgeslachten kwijnden henen,
En wij bloeien op hun graf;
Ras zal 't nakroost ons bewenen.
't Mensdom valt als blaadren af.


't Is maar dat je 't weet. Geen enkel reden voor een feestje, dunkt mij. Op Uren dagen maanden jaren staat de volledige tekst. Voor nog meer opbeurende gedachten, zullen we maar zeggen...:-))

Zie ook Necrologieën 2009.

dinsdag 29 december 2009

Goede voornemens

Ik heb 's even gekeken naar mij 'goede voornemens' van vorig jaar. Dat is wel grappig (voor mij dan!) Is er iets terecht gekomen van die goede voornemens van mij? Er stonden 9 punten op:
 • Nee, Ja, Ja, Ja, Half, Nee, Half, Ja en Niet echt...:-)
Dat is dus helemaal niet zo'n gekke opbrengst. Iets meer dan de helft, zullen we maar zeggen... alhoewel!?:-)

Voordat iemand gaat roepen dat 'goede voornemens' geen zin hebben...:-)

zaterdag 26 december 2009

Vast wel...:-)

See the happy moron,
He doesn’t give a damn!
I wish I were a moron–
My God! Perhaps I am!

– Anonymous

bron

Vroege oliebollenDe oliebollen zijn wel vroeg dit jaar. Meestal lopen we hiero achter alle feiten aan, maar dit jaar zijn we mooi op tijd, oliebolgewijs...:-)

woensdag 23 december 2009

Georges Vantongerloo voor een nieuwe wereld

Als mede-grondlegger van de geometrische abstractie en het constructivisme is Vantongerloo onterecht in de vergetelheid geraakt. Het Gemeentemuseum Den Haag en het Lehmbruck museum in Duisburg hebben daarom de handen ineengeslagen voor een overzichtstentoonstelling van Vantongerloo én tijdgenoten als Max Bill en Piet Mondriaan. Eigenlijk had deze tentoonstelling niet georganiseerd mogen worden...
Georges Vantongerloo voor een nieuwe wereld
 • Gemeentemuseum Den Haag
 • 23 januari 2010 t/m 16 mei 2010

zaterdag 19 december 2009

Undone

I’m waiting on a final clue,
a final validation
of what I did, of what I hid,
of all I called my own.

Our high days and our holidays
are numbered, every one.
So quick the hours rush away
and everything we’ve left’s undone.
bron

donderdag 17 december 2009

Tips website & onderwijs

Ik zat nog een beetje te wachten om meer inspiratie maar 't is even op, geloof ik. Een lijstje met 'de tips' kan je vinden op ICT en de LERO tips.

Misschien moet ik nog 's proberen hier wat 'meer algemene principes' uit af te leiden. Ik zeg altijd maar 'ik doe maar wat' en dat klopt wel ergens...:-)

't Is wel jammer dat die mensen die het zouden moeten lezen het niet lezen en al zouden ze 't al lezen er waarschijnlijk geen conclusies aan zouden verbinden. Dat laatste is wel teleurstellend, misschien... maar misschien ook wel niet.:-)

woensdag 16 december 2009

The Top of the World Club

My crawling skin, my crawling skin,
what circle of hell are we fallen in,
so dread and drear, so dread and drear,
the pressure above an atmosphere, open-jawed.
All the stars are darkening,
all the stars extinguishing one by one.

Worlds we thought were ours to own
disappeared and gone,
disappeared,
disappeared.
The Top of the World Club

Music is the best

Je moet echt even luisteren naar de MP3-tjes van deze pagina. Wat moet je dan nog met van die domme sommen?:-)

zaterdag 12 december 2009

Kennisbasis ICT

Ik heb gisteren al iets geschreven over de ICT kennisbasis. Er is nog wel iets meer over te zeggen. In 'het document' staat onder het eerste kopje 0. Attitude:
De docent heeft een professionele beroepshouding (zelfreflectie, initiatief en leiderschap) ten aanzien van ICT en onderwijs.
Dat klinkt goed. Er worden een aantal 'indicatoren' vermeld waarbij de docent aantoont dat hij/zij:
 • zelfstandig, creatief, maar kritisch gebruik maakt van mogelijkheden van ICT in het onderwijs;
 • flexibel is in het gebruik van ICT en onderwijs;
 • samenwerking zoekt met collega’s die in een vergelijkbare situatie rondom ICT en onderwijs verkeren;
 • op de hoogte is van ontwikkelingen op het gebied van ICT en onderwijs;
 • in staat is om binnen zijn concrete werksituatie te reflecteren op zijn eigen handelen en de vorderingen van leerlingen.
Doen wij dat zelf wel? Kunnen wij dat zelf wel?

Volgens mij heeft de kennisbasis ICT dezelfde tekortkoming als de kennisbasis wiskunde. Het 'lijkt heel wat' maar 't zit zo in elkaar dat als je verder gewoon blijft doen wat je toch al deed het eigenlijk ook wel prima is. Je kunt er iets mee doen (als je dat handig vindt) maar je kunt het ook laten en dat is dan ook prima.

vrijdag 11 december 2009

ICT kennisbasis

ICT-gewijs is er op de lerarenopleiding nooit gebrek aan documenten. Meestal blijft het daar dan bij. Maar het schijnt helemaal goed te komen, zo heb ik gehoord:
"Het programma Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal ondersteunt het Algemeen Directeuren Overleg van Educatieve Faculteiten (ADEF) bij een directe toepassing van de Kennisbasis ICT.
bron

Het zou me niks verbazen dat de meest gebruikte (of misschien wel enige) 'arrangeertool' in het onderwijs WORD is:-)

Zie ook Kennisbasis ICT

donderdag 10 december 2009

Taal van de wiskunde

Woorden als 'wegstrepen' moet je natuurlijk niet gebruiken.
"Je kunt het ook anders aanpakken. Door te elimineren zoek je naar twee dezelfde elementen in de vergelijkingen. Deze kun je vervolgens tegen elkaar wegstrepen. Hiervoor moet je een van de vergelijkingen vermenigvuldigen of delen om een zelfde soort vergelijking te krijgen."
bron
Lees wat je schrijft alsof je 't voor 't eerst ziet.
"Elke rechthoekige driehoek, dat is een driehoek met een hoek van negentig graden (een loodrechte hoek), heeft dezelfde verhoudingen."
bron
Dat is wel een heel nieuw concept!:-)
"Ook de mediaan hoeft niet altijd de beste centrummaat te zijn. Als er heel veel lage getallen zijn en maar een paar erg hoge, zul je als mediaan waarschijnlijk een laag getal vinden. Om dit probleem op te lossen, kies je voor de modus. Dit is het getal dat het meeste voorkomt in het rijtje."
bron
Hm... welk probleem zouden ze bedoelen? En wordt dat probleem dan met de 'modus' opgelost? Eigenaardig!
"Kansberekening is simpelweg berekenen hoe groot de kans is dat een bepaald iets zou voorkomen of gebeuren. In de wiskunde komt het ontzetend vaak voor."
bron
Ik geloof dat dit wel klopt. Kansrekening komt in de wiskunde vaak voor inderdaad.:-)
Een kwadratische functie heeft altijd een grafiek. Deze gaat omhoog en naar beneden. Maar aan de functie zelf kun je niet zien hoe hard de grafiek daalt of stijgt. Dit doe je normaal met een grafiek. Door de afgeleide van de functie te berekenen kun je dit ook zien als je geen grafiek bij de hand hebt.
bron
Pff... Misschien dat er nog 's een keer iemand moet kijken naar deze krompraat:-(

woensdag 9 december 2009

Deja Vu

Daar was ie weer:
Kamerlid Paul Tang (PvdA) verdedigde het plan om ruim 4 miljard minder geld in het onderwijs te steken door „de productiviteit te verbeteren”. Hij sprak van een beter gebruik van software en andere innovatie in het onderwijs.
bron
De productiviteit verbeteren!? Eh... wat is het product dan? Aantal diploma's per leerling? Meer mensen hoger opgeleid voor 't zelfde geld? Of juist minder investeren zonder dat iemand het merkt? Ik ben, geloof ik, de draad inmiddels geheel kwijt. Maar 't is dan wel prettig te constateren dat ik niet de enige ben...:-)

dinsdag 8 december 2009

Het nieuwe leren

Citaat van de week:
Wat dat aangaat is hij de verpersoonlijking van het nieuwe leren: weet niks, maar heeft een enorme grote bek en meer kennissen dan kennis.
...en dat is dan meteen een aardige zoekopdracht. Van wie is dit citaat? Over wie gaat het citaat? Is het waar wat er staat? Waarom wel of waarom niet?:-)

Studiesucces

Op de website van de hogeschool kwam ik 'eindelijk' het antwoord tegen op de vraag: 'welke actoren dragen bij tot een beter studiesucces voor iedereen?'
"Studiemateriaal kan aantrekkelijker gemaakt worden door gebruik te maken van allerlei digitale mogelijkheden (filmpjes, hyperlinks internet). Actualiteiten zijn snel in het digitale studiemateriaal op te nemen door bijvoorbeeld een kranteknipsel te scannen en in N@tschool te plaatsen.

De tijd die een student gebruikt om teksten van een powerpointdia over te schrijven of een docent nodig heeft om handouts te kopiëren (die vervolgens bij de student weer kan zoekraken) kan bespaard worden door deze powerpointpresentaties op te nemen in de studieomgeving van N@tschool. De docent kan er nog voor kiezen dit voor of na het college te doen."
Kijk 's aan. Volgens mij heb je daar nu niet direct een 'dure ELO' voor nodig. Dat kon al, deden we al... Maar telt dat wel? Op dezelfde (verborgen!) pagina een beetje de suggestie wordt gewekt dat iedereen die niet z'n spullen in N@tschool plakt min of meer schuld heeft aan het feit dat het zo'n zooitje is.
"Allereerst is het belangrijk dat een student zowel binnen als buiten de hogeschool alle studiemateriaal op één plaats kan vinden. Iedere docent zijn eigen website en ook nog materiaal op de 'shared' of hint of N@tschool kost de student onnodige zoektijd die hij beter aan studeren kan besteden en bovendien zal dat zoekwerk zijn motivatie om te studeren verminderen."
Nu wil ik natuurlijk niet lullig doen, maar wordt het dan niet tijd dit ook te doen voor de informatievoorziening? Als er ergens sprake is van 'verwarring', 'onduidelijkheid' en 'onnodige en vooral nutteloze zoekacties' dan is het wel in de informatievoorziening.

Zou er ooit nog iemand op 't idee komen dat gewoon één startpunt, portaal of hangplek de ultieme oplossing zal blijken te zijn? Dat zal toch wel...:-)

maandag 7 december 2009

Nieuwe eisen tweedegraadsleraar

Uit het/de NRC:
"De Kennisbasis is opgesteld door deskundigen binnen en buiten lerarenopleidingen. Hierin is vastgelegd wat een aanstaande leraar moet kennen en kunnen. Ook voor de opleidingen tot tweedegraadsleraar (bevoegd voor het vmbo en de onderste drie klassen van havo en vwo) zijn nieuwe eisen vastgesteld, zonder wijzigingen in het curriculum.
bron
Nieuwe eisen zonder wijzigingen in het curriculum? Op papier is het voor elkaar, maar verder blijft alles zoals het was? De kennisbasis van het vak wiskunde kan je vinden in dit PDF-document, met beschrijvingen en voorbeelden.

Lesboer

les·boer (de ~ (m.))

1 [pej.] leraar die uitsluitend zijn lessen afdraait en daarbuiten geen belangstelling heeft voor zijn leerlingen
...en dat is (hoop ik) niet wat ik doe, maar ja, het was dan ook gekscherend bedoeld, misschien. Ook een mooi woord... gekscherend... ja die met die baard ja...:-)

zaterdag 5 december 2009

Je eigen uitwerkingen op Internet

Op deze pagina kan je lezen dat Noordhoff Uitgevers vindt dat je zelfs je eigen uitwerkingen van bijvoorbeeld een hoofdstuk uit Moderne Wiskunde niet zomaar op het Internet mag zetten!? Of dat juridisch hout snijdt? Het lijkt me onwaarschijnlijk!
"Hier stonden de uitwerkingen van een aantal hoofdstukken uit getal en ruimte en moderne wiskunde. Ik was ervan overtuigd dat ik mijn eigen uitwerkingen wel openbaar zou mogen maken.
Deze brief van Noordhoff Uitgevers beweert anders..."
http://www.hhofstede.nl/uitwerkingen/uitwerkingen.htm
Toch is dit wel een opmerkelijke actie. Eerlijk gezegd denk ik dat die schoolboeken hun beste tijd wel gehad hebben. Niet dat ik nu veel vertrouwen heb in Wikiwijs of andere (on)wijsheden, maar een 'redelijke' verhouding tussen prijs, inhoud en prikkelend vermogen is toch wel een beetje verdwenen: voor dat geld moet je toch wel iets beters kunnen bedenken... Mijn handen jeuken wel af en toe....:-)

donderdag 3 december 2009

Interne coaching (2)

In een oproep voor 'interne coaching' kwam ik als een van de mogelijke 'vraagstukken' tegen:
“Ik voel me als een nieuweling soms wel een beetje verloren in deze grote organisatie. Het komt nogal chaotisch op me over. Wie heeft de tijd om me een beetje wegwijs te maken?”
bron: begeleidende brief interne coaching
Nu wil ik niet lullig doen, maar de mogelijkheid dat de LERO gewoon een behoorlijk chaotische organisatie is zou ik toch in eerste instantie niet uitsluiten. Maar chaotisch is niet erg hoor! Dat is juist goed. Chaotische systemen zijn namelijk gezonder.:-)

Nur der kleine Geist hält Ordnung. Das Genie überblickt das Chaos.

woensdag 2 december 2009

Interne coaching

In het kader van een oproep om vooral 'interne coaching' aan te vragen als je één van de volgende omstandigheden herkent:
“Na vier jaar in dienst bij de Lerarenopleiding maak ik nog steeds te veel overuren. Ik dacht dat als ik ingewerkt zou zijn, ik minder hard hoefde te werken. Wat doe ik fout? Hoe kan ik minder uren werken zonder dat ik aan kwaliteit inboet?”
Uit: begeleidende brief interne coaching
Ik dacht dat ik na 7 jaar ook wel zo'n beetje ingewerkt zou zijn en dat ik dan eindelijk eens zou mogen genieten van alle extra investeringen en het beetje op m'n slofjes zou kunnen uitzitten.:-)

Maar laten we maar duidelijk zijn. Dat gaat niet gebeuren natuurlijk. Dat kan ook helemaal niet, maar de oplossing is heel erg simpel: je moet gewoon minder gaan werken... of ergens anders gaan werken, dat kan ook.:-)

Het uiteindelijke doel is natuurlijk gewoon slapend rijk worden! Dat wil ik ook, maar op de lerarenopleiding gaat dat niet werken denk ik. Ik ben al blij als ik gewoon aan m'n slaap toe kom...:-)

Lucasrijen

Bij 'Wiskunde en cultuur 2-2 vraag 7 van hoofdstuk 1 stond iets over Lucasrijen en de rij van Fibonacci. Ik had het natuurlijk moeten zien:

Het verschil tussen t2² en t1·t3 scheelt steeds -5 of 5. Dat is vast geen toeval! Op Lucasrijen had ik dat toch al eerder gezien...:-)

Vooral dat
SVP zo snel mogelijk antwoord want ik moet het morgen inleveren.

...vind ik wel grappig...:-)

Op Lucas rijen staat er nog meer over...

Maar nu nog het bewijs!

ICT en de LERO tips

In het kader van ‘ICT en de LERO' volgt hier tip 1:
 • Ga niet iets regelen dat gebruikers zelf kunnen regelen.
Als je een platform creëert voor het ondersteunen van je onderwijs met ICT laat de gebruikers dan zoveel mogelijk zelf regelen.

Op wiskundeleraar.nl kunnen studenten zich aanmelden. Naam, studentnummer, emailadres, enz. Ik doe vrijwel niets aan gebruikersbeheer. Ik controleer wel (zo’n beetje) of het inderdaad studenten wiskunde zijn maar verder? Geen onderhoud, geen problemen, geen gedoe...

In de werkruimten kunnen docenten vrijwel alles zelf regelen. Welke functionaliteiten wil je wel en welke wil je niet? Je kunt zelf studenten aan de leerroute hangen en nog zo wat...

Studenten kunnen zich bij een werkruimte aan- en afmelden. Het idee is om je alleen aan te melden als je de cursus daadwerkelijk volgt. Kijken in werkruimten kan altijd. Maar studenten regelen zelf van welke werkruimte ze deelnemer zijn.

Geen gedoe met inschrijvingen, ontbrekende studentnummers, wachtwoorden vergeten, e-mails die niet gelezen worden, moeilijke koppelingen met een adminstratiepakket, enz. Allemaal niet nodig! Men regelt het zelf maar.

Meer dan 250 gebruikers en bijna geen werk...:-)

Meer tips zullen worden gepubliceerd op ICT en de LERO tips. 't Is maar wat me zo te binnen wil schieten de komende tijd...

dinsdag 1 december 2009

Links en rechts

Ik had een werkblad gemaakt voor statistiek 1-2 over de binomiale verdeling. Ik had alleen ergens 'links en rechts' een beetje door elkaar gehaald. De volgende les zal ik nog even uitleggen wat het moet zijn. Ik heb het werkblad inmiddels verbeterd. Er stonden trouwens nog meer fouten in.:-(

Maar erg handig is dat niet: 'links en rechts' door elkaar halen. Ik bedacht me ineens dat ik dat wel vaker heb. Bij mijn rijlessen had ik dat ook wel 's. Dat zo'n rijinstructeur zegt 'links af' en dat ik dan heel netjes (richting aangeven, goed kijken, spiegels....) rechtsaf ging. Daar werd ie altijd een beetje knorrig van...:-)

Op mijn oude weblog had ik er ook al een keer iets over geschreven. Daar staat bijvoorbeeld: "Maar het kan altijd erger... Tijdens lessen zeg ik wel 's 2 terwijl ik 3 bedoel en dan op het bord 4 schrijf... Kijk, dan moet je niet raar kijken als sommige studenten niet helemaal kunnen volgen wat je bedoelt...:-)"

Dus ik bedoel maar: het zit gewoon in de hersenen...:-)

maandag 30 november 2009

Integratie ICT en onderwijs

Eigenlijk wil ik een stuk schrijven waarin ik de lerarenopleiding een aantal tips wil geven hoe we de integratie van ICT in 'ons onderwijs' mogelijkerwijs een vorm en inhoud zouden kunnen geven die misschien wel werkt. Ambitieus plan!:-)

Sinds 2000 is het 'credo' vooral 'ALLES IN NATSCHOOL'. Maar ik weet niet of dat gaat lukken. Recentelijk werd nog een poging ondernomen om dit 'voornemen' te verwerkelijken. Leuk idee, maar 's is een beetje als 'slecht weer': je hebt er verder niks aan, je hebt er niet om gevraagd, je hebt er wel last van, maar je kunt er verder weinig aan doen, dus laten we daar niet over hebben.:-)

Ik zou 't eigenlijk ook niet willen hebben over middelen. Maar middelen, doel en uitvoering zijn zo vervlochten dat praten over middelen niet te vermijden is. Ik denk zelfs dat het idee om 'inhoud' en 'middelen' zoveel mogelijk te integreren een deel is van de oplossing. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om de inhoud, maar zonder middelen geen inhoud, zoiets...:-)

De inzet van een eigen website, zoals we dat bij wiskunde doen, komt volgens sommigen niet erg professioneel over, leidt tot allerlei verwarring (bij het management) en is 'feitelijk' (vanuit het management) ongewenst. Ik vind dat niet terecht en een verkeerd uitgangspunt...:-)

De komende weken ga ik 's proberen te brainstormen waarom de inzet van 'een website' juist heel nuttig en misschien wel juist heel wenselijk is en misschien uiteindelijk zou kunnen leiden tot een soort aanbevelingen voor verbetering...

Ik heb op deze pagina wel 's proberen uit te leggen wat ik zelf zo doe met de website. Het wordt nu misschien tijd om te onderzoeken of 'zoiets' voor 'iedereen' (docenten en studenten) meerwaarde zou kunnen hebben. Wat werkt? Wat werkt er niet? Waarom!

Daarnaast kan ik ook 's speculeren over de toekomst. Ik heb daar ook nog wel ideeën over. Misschien ontdekken we zelfs waarom de huidige uitgangspunten niet willen werken... dat zou helemaal mooi zijn... en dan zou zo'n stuk er misschien ook nog wel komen... maar noodzakelijk is dat niet.

De voorlopig werktitel is 'ICT en de LERO'.

zondag 29 november 2009

Betrouwbaarheid van een getuige

Nog meer CSI:
In een bepaalde stad zijn er 2 taxibedrijven. het ene bedrijf heeft groene taxi's, de andere blauwe. In de stad zijn er 85% blauwe en 15% groene taxi's. Op een nacht raakt een taxi betrokken in een auto-ongeval. de taxi vlucht weg. een getuige ziet dit gebeuren en zegt dat de taxi groen is. Die getuige heeft een probleem met kleurnonderscheidingsvermogen. in 80% van de gevallen zegt hij de juiste kleur, in 20% van de gevallen vergist hij zich.

Gevraagd: de kans dat de taxi inderdaad groen was als de getuigen hem groen noemt.

bron
Met een kansboom niet al te moeilijk zou ik denken... Je moet het maar bedenken!

Zie ook DNA bij moord

Het houdt nooit op

Op Helikon las ik dat de AOB ook een duit in het zakje 'het gaat slecht in het onderwijs' meent te moeten doen. Volgens Trouw vind de AOB:
Aan computers kan ook minder worden uitgegeven. Investeringen in ict zouden tot nu toe geen bewezen effect hebben op de schoolprestaties. De verwachtingen zijn volgens de bond daarom onterecht hoog.
bron
Dat is nog 's een intelligente benadering. Dat kan kennelijk allemaal maar. Men roept maar wat. Wat kan het schelen? Beetje de weg kwijt misschien?

Het meest irritante van de bobo's is dat ze kennelijk geen idee meer hebben wat er in het onderwijs nu eigenlijk 'echt' speelt. Dat die AOB, die VO-raad, die feestganger Plasterk (zou die nog 's ooit iets gaan doen?) en alle 'zijlijners' allemaal zo precies weten wat er zou moeten gebeuren (net als bij voetbal zullen we maar zeggen). De resultaten van die hersenspinsels worden ingegeven door de veronderstelde maatschappelijke wenselijkheid en tijdgeest. Men kletst gewoon maar wat en hoopt dat dat dan is wat de mensen graag willen horen.

Het gaat dus niet om te onderzoeken hoe het nu werkelijk zit, wat nu precies de problemen zijn die moeten worden aangepakt, wat er nu wel en niet werkt. Wel nee het is ongefundeerde prietpraat met gegeven uitkomst. De data, de informatie, de logica staan in het teken van de gewenste uitkomst. Het heeft met de werkelijkheid niets van doen.

Het is vooral een gebrek aan ruggegraat: het onvermogen of de onwil de problemen echt de benoemen en daar dan conclusies aan te verbinden. Die hebben namelijk iets te maken met geld en arbeidsomstandigheden. Als je docenten al wilt uitmelken, afknijpen en laat werken in armoedige omstandigheden zou het dan niet 'aardig' zijn om op z'n minst te doen 'alsof' dat enorm gewaardeerd wordt in plaats van continu te roepen dat ze niet deugen?

Wat dat betreft gebeurt hetzelfde op de lerarenopleiding. Elke keer als het college van bestuur iets van een soort van maatregel afkondigt lijkt het management niet in staat om gewoon te zeggen 'leuk bedacht maar dat doen we niet'. Nee. Het CvB kan je natuurlijk niet tegenspreken.

Al die cosmetische ingrepen en lantaarnmaatregelen moeten gewoon worden uitgevoerd, terwijl iedereen snapt dat het 'eigenlijk' onzinnig is, nooit gaat werken en alleen maar goed oogt maar in geen geval ooit zal leiden tot enige verbetering. Integendeel!

De docenten stribbelen dan wel mee en proberen, waar mogelijk, de kwalijke gevolgen van de genomen maatregelen zoveel mogelijk te beperken. Op termijn gaat dat niet lukken. Al die idiote plannen leiden tot kwaliteitsverlaging en meer uitval van studenten en docenten. Maar kennelijk kan niemand dat iets schelen. We hebben toch ons best gedaan?

Het moet eigenlijk gewoon eens ophouden met neuzelen. Al die bobo's hebben de veronderstelde problemen zelf veroorzaakt. Volgens mij ligt het niet aan de docenten, dus hou er dan 's gewoon mee op en ga wat nuttigs doen. Ga bijvoorbeeld gewoon zelf 's les geven. Dan weet je de volgende keer misschien waar je 't over hebt. Bobo's, dombo's en badmutsen!

zaterdag 28 november 2009

Raad voor het Onderwijs

Volgens Julius Pasgeld:
"Ik schrijf dit omdat ik die lui van de Onderwijsraad met hun voorstel om leraren tijd te laten schrijven maar een stelletje rare uileballen vind. Eerst had ik willen schrijven:..."
bron
Ik ben maar even gestopt met citeren. Ik ga ook 's uitrekenen wat dat gedoe van mij nu eigenlijk per uur oplevert.:-)

Gemiste kans

Sommige dingen komen 'just in time' en andere dingen niet. Onderstaand 'verhaal' zou nog een aardig sommetje geweest zijn voor de Minor Exact over differentiaalvergelijkingen en CSI Rotterdam:
In een hotel is een vrouw vermoord. De gerechtsdokter stelt om middernacht vast dat de lichaamstemperatuur van het slachtoffer nog 29,4°C is. Twee uur later meet hij de temperatuur opnieuw en meet hij 27,3°C. De temperatuur in de kamer is constant 21°C. We veronderstellen dat de vrouw geen koorts had en dat de lichaamstemperatuur dus 37°C was op het ogenblik van de moord. Bereken het vermoedelijke uur van overlijden.
Maar ja, te laat... De vraag blijft dan altijd of dat in het 'echt' ook zo werkt! Die Newton toch...

Zie Afkoelingswet van Newton

donderdag 26 november 2009

Digitaal lesmateriaal

Trendmatcher schreef op dit bericht over mij: "Als er iemand is die veel bruikbaar digitaal leermateriaal heeft geproduceerd is hij het wel!". Eigenlijk zou ik daar een keer iets over moeten zeggen.

Het grappige is dat ik inderdaad (na al die jaren) heel veel materiaal geschreven en verzameld heb en online heb gezet. Je zou denken dat het niet al te moeilijk moet zijn om dat materiaal steeds weer te gebruiken. Dat doe ik natuurlijk ook wel, maar 't is maar relatief. Bij mijn cursussen ga ik toch elke keer weer nieuwe dingen doen, ander materiaal gebruiken, nieuwe dingen verzinnen.

Ook op WisFaq zou je denken dat op een bepaald moment de meeste vragen wel beantwoord zijn. Vaak is dat ook wel zo, maar toch beantwoorden we allerlei vragen gewoon nog maar een keer. Dat is ook niet zo gek want het gaat natuurlijk om de 'aandacht' en het feit dat je antwoord krijgt. Als je een tijd op dezelfde school werkt en de 'deskundigen' niet elke keer het programma om zouden gooien zou je ook jaar in jaar uit dezelfde stof behandelen. Dat is inhoudelijk misschien niet zo interessant maar daar gaat het natuurlijk niet om. Die leerlingen zijn (meestal) elk jaar weer anders en hoe vaker je iets uitlegt hoe beter je 't zelf snapt...:-)

Ik heb geloof ook wel een e-mailtje gehad van Wikiwijs met de vraag of ik geinteresseerd zou zijn in participatie of zoiets. Ten aanzien van WisFaq lijkt er toch wel een soort 'geloof' te bestaan dat al die vragen en antwoorden toch wel een soort van waardevolle verzameling is. Eerlijk gezegd denk ik dat de 'interessante leerobjecten' eerder de FAQ-vragen of de samenvattingen zijn. De FAQ-vragen worden binnenkort gemetadateerd, maar de laatste categorie is eigenlijk niet eens een WisFaq-activiteit.:-)

Wat moet je met zo'n brief? Het begint met de vaststelling dat 'dingen moeilijk te vinden zijn' en dat het 'incorporeren' van de leerobjecten van WisFaq in Wikiwijs kan bijdragen aan een grotere vindbaarheid en belangstelling. Dat is wel een beetje onzin, want het intikken van een willekeurig wiskundig begrip in GOOGLE leidt in de meeste gevallen naar WisFaq of Wiswijzer. Belangstelling genoeg!

Ik hoop ook niet dat iemand ooit op het idee gaat komen om alle vragen en antwoorden van tags te gaan voorzien. Zo'n 30.000 vragen en antwoorden voorzien van relevante tags? Leuk... maar dan heb je verder geen leven meer.

Ondanks het gegeven dat WisFaq mogelijk een een prettige site is om leerlingen of studenten naar toe te sturen als ze vragen hebben lijkt vooralsnog de participatiegraad van het 'onderwijsveld' en de 'wiskundewereld' niet erg hoog. Men vindt het allemaal wel grappig en zinvol (denk ik), maar 'er aan meedoen' is meestal geen optie.

Ik vind nog steeds (dat hou ik vol!) dat de inhoud (in de breedste zin van het woord) essentieel is. Ik bedoel dan de kennis op een hoger niveau. Je kunt wiskunde opdelen in allerlei hapklare brokken die afzonderlijk allemaal prima te verteren zijn (zo'n beetje de gangbare praktijk), maar daar gaat het niet om en dat gaat ook niet werken (op de lange termijn al helemaal niet). Het gaat natuurlijk om de kennis op de hogere niveaus, de samenhang, de structuren, de diepere inzichten, de abstracties, de analyse, de synthese, de lange leerlijnen, flexibel inspringen en zo... en dat laat zich (ben ik bang) moeilijk 'vangen' in 'digitale leermiddelen'.

Sommen hebben we genoeg (en nog hele leuke sommen ook) maar leidt dat dan automatisch tot een hoger inzicht en beter begrip? Een andere (=wiskundige!) houding? Meer plezier in dat geweldige vak? Verrassende momenten van transparante helderheid en verlichting? Dat ze ook nog 's een keer iets zelf gaan bedenken?

Ik weet het niet... later meer misschien...:-)

Wat een treurigheid

Als je dat zo leest op die onderwijsagenda ga je toch wel afvragen wie er nu eigenlijk belang bij heeft om het onderwijs en de docenten steeds te kijk te zetten als uiterst problematisch of erger. Waarschijnlijk vooral om bezoekers te trekken en hopelijk meer krantjes te verkopen of boeken te slijten of weet ik veel wat...

Volgens mij heeft al dat gekrakeel over hoe erg het wel niet is in het onderwijs niet de bedoeling om er ook echt iets aan te doen. Maar vanuit een strategisch oogpunt (meer goed opgeleide jonge mensen met hoog IQ lokken naar het onderwijs) is dat niet erg slim. Mocht er nog een jongmens met mogelijkheden even gedacht hebben 'zal ik in het onderwijs gaan?' dan zal hij/zij na alle negatieve geluiden zich wel twee keer bedenken.

Maar ja, ik heb makkelijk praten natuurlijk. Ik vind docent zijn (of doen alsof:-) gewoon het leukste dat je maar kan bedenken als je toch ergens je brood mee moet verdienen. Muziek maken is natuurlijk leuker, maar ja... daar kan je niet van leven.

Toch word ik af en toe wel heel erg moe van dit 'het is allemaal heel erg'. Dat is natuurlijk onzin. Ik zal niet zeggen dat er geen problemen zijn maar het is echt niet alleen maar kommer en kwel. Echt niet!

Als al dat oeverloze geblaat nu zou leiden tot een soort van structurele wijziging in het beleid, een daadkrachtig aanpakken van de problemen of een aantal nieuwe en geinspireerde ideeën of zoiets, dan zou het misschien nog wat zijn. Maar men zeurt liever dan dat men handelt. Daarna gaat iedereen gewoon verder waar ie mee bezig was. Ze dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was.

Wil je nu echt iets veranderen in het onderwijs dan moet je gewoon investeren! In mensen, in gebouwen, in spullen, in opleidingen en nog zo wat. Je moet doortastend genoeg zijn om eerst ''echt' de problemen onder ogen te durven zien!:-)

De onderwijsagenda? Het is gewoon een 'opendeurenfabriek', niet meer en niet minder. Een panel van wijzen? Een samenzwering van idioten! Ik ga emigreren of worst verkopen:-)

woensdag 25 november 2009

Zo is dat...

"Terwijl het volgens mij wel kan, het onderwijs doelmatiger laten werken. Begin met het reduceren van het aantal mensen dat wel veel geld verdient in het onderwijs, zonder ooit een leerling te zien. De overhead op sommige (vooral de grote fusie scholen) scholen kan echt wel worden teruggedrongen."
bron

dinsdag 24 november 2009

Webmail

Volgens mij is er 'echt' iets niet in orde met die webmail. Als ik daar berichten verwijder krijg ik mijn Outlook opeens allerlei 'oude berichten'. Het zijn echter niet de verwijderde berichten (daar zou mogelijk nog een soort van logica in te ontdekken zijn) maar gewoon willekeurig andere oude berichten. Wie het snapt mag het zeggen, maar volgens mij is er iets mis mee...

Maar ja, kennelijk wordt dat niet veel gebruikt in combinatie met Outlook. Dat is dan wel een voordeel van allerlei voorzieningen die niemand gebruikt. Mochten ze niet 'echt' goed werken krijg je daar dan tenmiste geen klachten over.:-)

Powerpoint?

Ik weet niet wie het was maar vorige week dinsdagavond riep er iemand 'Waarom gebruik je geen PDF?' op mijn opmerking dat mijn eigen 'powerpoint' niet hetzelfde resultaat geeft als de 'powerpoint' op de hogeschool. Plaatjes over teksten, onbekende lettertypen, e.d.

Nu ben ik nooit te beroerd om te leren. In Office2007 kan je in powerpoint ook experteren daan PDF-formaat. Geweldig... dat is beter werk. Ik heb 't geprobeerd en dat bevalt me uitstekend...

Zie bijvoorbeeld Tweede bijeenkomst statistiek 1-2 of Tweede bijeenkomst taal van de wiskunde 2. Dat loopt als een trein... qua presentatie dan...:-))

vrijdag 20 november 2009

Lerarenbeurs

Kijk... Oeps... Hoe...
AMSTERDAM – Er moet een breed onderzoek komen naar misbruik van de bijscholingsregeling voor leraren door onderwijsinstellingen.
bron
...dat is dan toch wel weer opmerkelijk:-)

Dat is ook nog een idee

Misschien is (carrieregewijs) dit (gezien mijn natuur en dispositie) nog een idee:
ROTTERDAM - Uitvaartverzekeraar Monuta gaat in een aantal plaatsen in het land audities houden voor musici die bij uitvaarten willen spelen.
bron
Grapje. Ik moet er niet aan denken. Het repertoir is in ieder geval om te huilen...:-)

Opmerkelijk!

Op deze pagina staat:
Alle links naar de uitwerkingen van Noordhoff Uitgevers zijn op gerechtelijk bevel verwijderd!!! Door de heel korte termijn waarop dit moest gebeuren zijn de leerlingen hiervan de dupe. Leraren, boycot Noordhoff en ga over op methodes van een andere uitgever, nog goedkoper ook. Bijvoorbeeld deze: Pascal
bron
't Blijft voorlopig nog wel even lastig met die auteursrechten. Eerlijk gezegd vind ik dat men soms wel heel erg makkelijk lijkt om te springen met intellectuele eigendommen. Maar laat ik het daar maar niet over hebben.

Fouten maken

Op Intermediair - op elk punt van je carriere las ik:
Blunderen is zo gek nog niet: wie fouten maakt, maakt sneller carrière en ook de werkgever profiteert ervan.
bron
Dat zou nog wel 's consequenties kunnen hebben voor het onderwijs. Je hoort wel 's: ja, dat verdient niet de schoonheidsprijs, maar we hebben er een hoop van geleerd. Meestal volgens er daarna dezelfde (of andere) fouten. Maar dat is dus helemaal niet verkeerd. Nee dat is juist goed!
Om die reden zou het onderwijs in de westerse wereld flink op de schop moeten, meent Frese. In plaats van leren hoe iets moet, zouden scholieren en studenten dat veel meer moeten leren door stomme fouten te maken en te érvaren waarom iets wel of niet werkt. Op heel uiteenlopende terreinen - van socialevaardighedentrainingen tot IT-cursussen - werkt dat beter, blijkt volgens Frese uit onderzoeken.
bron
Ik ga 's beter mijn best doen...:-)

woensdag 18 november 2009

Internet en wiskundeonderwijs

Ik ben vandaag begonnen met het aftekenen van 'internet en wiskundeonderwijs'. Ik ben daar niet ontevreden over. 't Was natuurlijk weer allemaal anders, experimenteel en verwarrend...:-)

Dat moet natuurlijk weer anders de volgende keer. Er zaten een paar 'aardige dingen' in en een paar 'mislukkingen'. Vooral de laatste categorie is altijd leerzaam. Dat houd je scherp en geeft misschien voldoende aanleiding om weer verder te denken en te prutselen.

Als je nu echt vorm en inhoud wilt geven aan het competentiegericht leren dan moet je studenten natuurlijk vooral zelf (mee) laten bepalen wat ze willen leren. Vooral zo'n inventarisatie van 'wat kan je al?' en 'wat zou je willen leren?' is ontzettend zinvol. Daarna moet je er natuurlijk wel iets mee doen...:-)

Ik ga maar gewoon verder en kijk nog even aan wat er allemaal nog meer binnen komt. Inmiddels ben ik wel weer zo in verwarring dat het moeilijk te voorspellen is wat ik de volgdende keer ga doen. Dat maakt het natuurlijk ook wel weer spannend en je weet nooit: misschien ontdek ik het nog een keer... af en toe twijfel ik wel. Maar dan denk ik maar gewoon dat er toch iemand af en toe 's wat moet proberen. Doe 's gek, je weet maar nooit...:-)

Als zo'n beetje alles binnen is zal ik er nog wel een keer een stukje over schrijven. Evalueren, reflecteren, plannen voor de volgende keer en nog zo wat...

Een grote luchtballon

"En het hele ICT gebeuren in de scholen lijkt mij in de meeste gevallen een grote luchtballon die je zo doorprikt. Een paar documenten zetten op Blackboard of Smartschool, neem er ook maar Moodle en Dokeos bij en naar buiten uit is men met ICT bezig. Het enige wat studenten moeten doen is printen ipv naar de boekhandel te gaan."
bron

Memo gemist

"Docenten die het als hun belangrijkste taak zien om vakkennis over te dragen hebben mijns inziens écht een memo gemist. Onderwijs draait niet (allen) om kennis, niet (alleen) om vakkennis, niet om schoolvakken, niet lesbevoegdheden, maar het draait om mensen."
bron

dinsdag 17 november 2009

Een heel slecht idee

Ik weet niet wie 't bedacht heeft maar 't is een ontzettend slecht idee:
Als je niet genoeg punten haalt dan mag je als voltijdstudent (nog) niet op stage
Ik weet niet. Het valt me op dat er tegenwoordig heel veel dingen 'verplicht' en 'je moet zus', 'je mag niet' en 'regels zijn regels' en zo zijn. Ik begrijp dat niet zo goed.

Mijn ervaring is dat studenten op stage vaak ervaren dat 'vakkennis' in de omgang met leerlingen belangrijk is. Studenten gaan de lerarenopleiding doen omdat ze 'onderwijs' leuk en interessant vinden. Onderwijs: werken met leerlingen, dingen uitleggen, leerlingen helpen e.d., dat is wat je dan gaat doen. Leerlingen 'helpen om dingen' te begrijpen! Zoiets. Dat is je missie!

Soms komen studenten er op stage achter dat als je dan wiskundeleraar wilt worden je niet alleen die wiskundevakken moet halen omdat je anders geen diploma kan krijgen maar vooral dat je veel van wiskunde en vakdidactiek moet begrijpen omdat je anders leerlingen helemaal niet kan helpen.

Als je nu vakkennis in eerste instantie bepalend laat zijn voor het 'doen van stage' ontneem je daarmee een aantal studenten de kans om iets te leren over hun toekomstig beroep. Terwijl die twee dingen qua doel en uitvoering weinig met elkaar van doen hebben in eerste instantie.

Eerlijk gezegd? Ik vind maar een raar idee!
De stageschool biedt aan de student de gelegenheid om er achter te komen of het beroep van leraar voortgezet onderwijs iets voor hem of haar is. Kerndoel en kernvraag van deze oriënterende stage is dus: wil ik leraar worden !!??
In het ergste geval is het antwoord op deze vraag: nee dank u. Dat is dan tenminste duidelijk!

Als het antwoord op de laatste vraag 'ja' is, maar zo'n student haalt die wiskundevakken niet dan ik is mogelijkerwijs een ander vak gaan doen (of PABO?) een veel betere oplossing. Uiteindelijk hou je daar dan wellicht een enthousiaste student over voor een andere vak. Wat kan daar mis mee zijn?

Soms komt het met die wiskunde ook in orde. Sommige mensen hebben daar gewoon tijd voor nodig...

Horen, zien en zwijgen?

Na de 'bevoegdhedendiscussie' en de 'doelmatigheid', 'ons informatieplan' en 'de massale vlucht uit N@tschool', 'gewikiwijs' en 'kennisbasis', 'geyammer' en 'wat willen we nu eigenlijk?' wordt het tijd om spijkers met koppen te slaan!

Ik doe al jaren aan tijdschrijven. Dat is voor een deeltijddocent geen overbodig luxe! Deze week beginnen we met blok 2. Ik heb inmiddels 42% van mijn jaartijd verbruikt! Nog 3 blokken te gaan... Dat kan niet goed gaan, zou je denken...

In het geval je het gevoel hebt dat al die extra activiteiten ergens toe zouden leiden zou je dat nog wel kunnen accepteren. Maar dat is niet zo. Er wordt ontzettend veel afgeklunst. Het wordt niet minder, maar juist erger! Als ik 'doelmatig' zou zijn dan zou ik gewoon moeten kappen met die onzin. Je moet niet investeren in een verloren zaak!

Maar ja, gelukkig zijn er ook wel 's dagen dat je gewoon les hebt. Eerlijk gezegd vind ik dat het leukst. Eigenlijk is dat ook het enige dat telt. Dat is ook vooral het enige dat werkt (mogelijkerwijs). De rest is geleuter!

Later meer...:-)

Het betere geleuter

Ik las zo maar ergens:
De onderwijsraad is positief over de ontwikkeling van de kennisbases door lerarenopleidingen in het hbo. De raad constateert dat met het opstellen van de kennisbases een belangrijk deel van het onderwijsprogramma landelijk wordt vastgelegd en dat er zo zicht komt op het eindniveau. De gezamenlijkheid en de gevraagde externe inbreng bij de totstandkoming van de kennisbases leiden tot vertrouwen, aldus de raad.
Dat is toch wel bijzonder! Waarom stelt dat mij niet gerust?:-)

maandag 16 november 2009

Ikoontje en zooi...

Heel soms doe ik wel 's wat ik wiskundeleraar.nl nog wel 's wat dat ik (in ieder geval zelf) heel handig vind. Zoals bijvoorbeeld de klikbare ikoontjes voor de verschillende werkruimtes. Ik vind dat wel geinig. Ik weet alleen niet of iedereen dat helemaal meevoelt. 't Valt nog niet mee om steeds weer iets te verzinnen...


Soms moet je er over nadenken maar soms weet ik zelf niet meer wat ik er bij bedacht heb..:-)

Tijdschrijven

"Een professional is iemand die voor een belangrijk deel verantwoordelijkheid draagt voor het zelf vormgeven van zijn werk. Het is iemand, die kwaliteit van zijn werk hoog in het vaandel heeft staan en voortdurend bereid is te leren om die kwaliteit hoog te houden of zelfs verder te verhogen. Dat vraagt om transparantie. Een professional is dan ook bereid inzicht te geven in zijn activiteiten om op die manier zelf of met anderen te kunnen reflecteren."
bron

zondag 15 november 2009

Zorgelijk...

In blok 2 ga ik de volgende vakken doen:
Taal van de wiskunde 2 vt (toets)
Statistiek 1-2 vt (toets)
Analyse differentiaalvergelijkingen vt (toets)
Wiskunde & cultuur 2-2 vt
Analyse: functies van meer variabelen dt (toets)
Wiskunde & leergebieden dt

Het ziet er naar uit dat alles voor de 1e week af is. Ik ben er klaar voor, zo gezegd. Ik moet nog wel de toets van statistiek nakijken en de punten van het vakproject invoeren. Maar ja, je kunt niet alles hebben.

Soms vraag ik me wel 's af waarom dat nu nodig is. Waarom kan ik niet gewoon zoals vroeger gewoon maar een beetje improviseren en zo'n beetje de kantjes er van af lopen? Dat zou een hoop tijd schelen...:-)

Uiteindelijk, denk ik, dat het beter is zo. Zo'n eerste bijeenkomst geeft toch de 'sfeer' en 'richting' aan van een cursus. Als je dan al gaat zitten klunzen dan wordt het sowieso helemaal niets.

Ik hoop er maar weer het beste van. Ik heb er eigenlijk best zin in...:-))

donderdag 12 november 2009

Hier heb ik niets aan

Kijk 's aan. Ik geloof zo'n 28 essays over digitale leermiddelen. Ik heb me voorgenomen om al die 'dingen' VOORAL NIET te gaan lezen. Dat scheelt een hoop tijd!:-) Er staat:
"leraren willen meer gebruik maken van digitaal leermateriaal, er is ook steeds meer materiaal beschikbaar, maar nog steeds vinden leraren en schoolleiders het aanbod niet bruikbaar."
Ik weet niet wie dat bedacht heeft maar 't lijkt me nogal een onzinnig uitgangspunt. Misschien moet 'men' een keer ophouden met fantaseren en gewoon aan het werk gaan. Maar ik geloof dat men over 'ICT en onderwijs' in het algemeen liever leutert dan iets doet. Dat is niks voor mij. Ik ben meer van de praktijk zullen me maar zeggen. We hebben nu zo langzamerhand wel genoeg van het metadateren, standaardiseren, rubriceren, kwalificeren en accumuleren....:-)

Word wakker, ga iets doen... met inhoud!

Voorbeeld? Kijk HIER heb je tenminste iets aan! Met dank aan het rinovirus!:-))

Voordat iemand dat gemetadateerd heeft opgenomen in een of andere databank zijn die virussen al lang weer gemuteerd... of zoiets...:-)

Sinterklaas

Het wordt steeds gekker:
En groep Antwerpenaren is verontwaardigd over de ontheiliging van de Sint en gaat uit protest de straat op. 'Een echte Sint is een Sint met mijter én kruis', aldus Marc Belens, een van de protesterende ouders in de Belgische krant Het Nieuwsblad. 'Als de Sint langskomt, zullen we hem toeroepen dat hij een valse sint is. We zullen waarschijnlijk worden opgepakt en enkele uren in de cel zitten, maar dat houdt ons niet tegen.'
bron
Zo schijnt die baard van Sinterklaas ook niet erg brandveilig te zijn! O jee o jee...

Studiesucces

Ik kwam per ongeluk op een pagina van de website van de hogeschool terecht over STUDIESUCCES. Daar staat heel vrolijk:
Allereerst is het belangrijk dat een student zowel binnen als buiten de hogeschool alle studiemateriaal op één plaats kan vinden. Iedere docent zijn eigen website en ook nog materiaal op de “shared” of hint of N@Tschool kost de student onnodige zoektijd die hij beter aan studeren kan besteden en bovendien zal dat zoekwerk zijn motivatie om te studeren verminderen."

Zie Studiesucces voor de volledige tekst.

Wiskundeleraar

Op dit weblog ben ik aan 't bloggen over mijn belevenissen als wiskundedocent op de lerarenopleiding.
Dat is misschien handiger...:-)

Solliciteren

Toen ik in 2000 solliciteerde op de lerarenopleiding ging één van de vragen tijdens het sollicitatiegesprek over een citaat op mijn website:
"Weet u anders een betere oplossing voor het lerarentekort?' Jazeker wel. Het vak aantrekkelijker maken door bijvoorbeeld de werkdruk te verminderen en het salaris te verhogen.(Jan)"
De vraag was of ik 'echt' dacht dat dit een voldoende maatregel zou zijn. Ik denk dat ik zoiets geantwoord heb als 'ja dat denk ik wel'.

Inmiddels lijkt die lerarenopleiding zelf ook wel een soort probleem te hebben met het aantrekken van docenten die op de langere termijn het docententeam kunnen versterken. Dat lijkt een probleem, maar waarom eigenlijk?

Ik heb de tekst van de laatste vacature voor een docent wiskunde op de lerarenopleiding helaas niet opgeslagen. Ik weet nog wel dat toen ik dat las dat ik niet direct de neiging had om er op te solliciteren. Dat hoeft natuurlijk ook niet want ik heb al een baan... Maar 't is toch wel een beetje 'vreemd' dat een vacature voor een directe collega voor mij zelfs onaantrekkelijk is.

Terwijl, als je er over nadenkt, ik nog steeds de leukste baan heb die je als wiskundeleraar kan willen. De studenten zijn 'geweldig', mijn collega's zijn 'aanvaardbaar':-), mijn direct leidinggevende is wel 'geinig':-)... en ik doe allemaal dingen die nuttig en leerzaam zijn... Ik krijg alle ruimte om dingen en vooral ook mezelf te ontwikkelen (geheel op eigen kosten). Dus wie zou er nu eigenlijk niet wiskundedocent op de lerarenopleiding willen zijn?

Maar ja, dan moet je natuurlijk niet aankomen met schaal 10, een tijdelijk aanstelling en een hoop competentiegericht of ander 'vaag geleuter'. Wie wil dat nu? Maar dat is ook niet wat ik doe...

Ik begrijp ook niet waarom je wiskundedocenten 'vage dingen' zou willen laten doen. SLC, mentoraat, tutoraat, JOS en nog zo wat... Waarom niet gewoon doen waar je goed in bent!? WISKUNDE!!!!!

WISKUNDE WISKUNDE WISKUNDE

...de rest is bijzaak....:-)

Achteraf had ik natuurlijk iets moeten roepen als 'citeren betekent niet noodzakelijkerwijs dat je het er mee eens bent'. Maar ja... dat is dan voortschrijdend inzicht.

De vraag 'wat vind u van competentiegericht onderwijs?' had ik natuurlijk ook niet moeten beantwoorden met 'eh? wat is dat?', maar beter met 'nou ik denk niet dat dat iets wordt....'. Dat was dan pas 'echt' voortschrijdend inzicht' geweest.

Maar eigenlijk had ik beter kunnen spreken over 'voortschreidend inzicht'. 't Is om te huilen als het ware...:-)

woensdag 11 november 2009

Creativiteit

Als docent moet je soms ook nog een beetje creatief zijn. Ik heb in blok 2 op maandag 3 lesuren op mijn rooster staan voor 2 vakken. Eigenlijk zouden dat 4 lesuren moeten zijn, maar om praktische redenen zijn dat er 3 geworden.

Wel nu... normaal gesproken duren lessen op de hogeschool 40 minuten (dat 50-minutenrooster is een soort fantasie van het college van bestuur, dus daar kan ik natuurlijk geen rekening mee gaan houden). Drie lesuren van 40 minuten is 120 minuten en dat is dan 60 minuten per vak. Een pauze van een kwartier lijkt me ook niet verkeerd. Dus in plaats van 3 lessen van 15:40-18:25 ziet mijn rooster er dan zo uit:

Statistiek 1-2
15:40 - 16:40
Pauze
16:40-16:55
Taal van de wiskunde 2
16:55 - 17:55

Dat is toch geweldig. We zijn zelfs eerder uit en verder iedereen blij. Ik geloof dat tegenwoordig 10% van mijn werk bestaat uit het 'recht trekken' van wat 'men' zo aan 'verbeteringen' bedenkt. Je moet met al die 'foute maatregelen' dan maar een beetje creatief omgaan. Dit is daar wel een mooi voorbeeld van...:-)

Zie ook creativiteit

dinsdag 10 november 2009

Wiskunde is nuttig

Ik weet niet of je dit als voorbeeld van het nut van wiskunde zou moeten gebruiken:-):Zie ook Futility Closet | Thanks Anyway

Vergadercultuur?

Ik denk dat ik ook maar beter geen vergaderingen kan bijwonen. 't Heeft echt geen zin, ik ben er niet geschikt voor... ik raak elke keer dermate in verwarring dat je zoiets maar beter kan vermijden. Ik heb (denk ik) wel iets beters te doen...

Fishes can't fly, fishes can't fly,
Fishes can't and neither can I, neither can I ....
Killer

Ik had ooit nog 's een soort van lijstje wat er nodig is om zinvol te vergaderen. Maar waar heb ik dat gelaten? Er stond vast iets over 'besluiten nemen', 'goede voorbereiding en agenda' en 'praat niet over dingen waar je niks over te zeggen hebt'. Zoiets...

Gelukkig heb ik de rest van de week vrij. Kan ik eindelijk weer 's aan het werk...:-)

zaterdag 7 november 2009

Leren van fouten

"You must learn from the mistakes of others. You can't possibly live long enough to make them all yourself."
Sam Levenson

vrijdag 6 november 2009

Lekker sommen maken

Ik ben gisteren en vandaag bezig met het maken van de opgaven van hoofdstuk 1 uit de reader 'Differentiaalvergelijkingen'. Dat is veel werk en vereist de nodige concentratie. Maar eigenlijk vind ik dat het leukste. Gewoon lekker 'sommen maken' en dat het dan allemaal klopt. Vooral als je weet dat je je studenten dit straks laat doen...

Vandaag was ook de laatste bijeenkomst van 'Internet en wiskundeonderwijs'. Ondanks de herfst vond ik dat toch wel weer bijzonder aangenaam. Het is altijd moeilijk in te schatten of iedereen wel voldoende heeft opgestoken en of alle leerdoelen wel gehaald zijn en wat de 'gevolgen' voor de langere termijn zullen zijn. Eerlijk gezegd ben ik daar niet helemaal van overtuigd. Aan de andere kant, je moet gewoon experimenteren om nieuwe dingen te ontdekken. Volgend jaar doen we gewoon DWO, Maple en nog zo wat...:-)

Blok 1 zit er bijna op. Maandag nog een toets geven en nakijken omtrent de statistiek van de minor exact. Daar ben ik niet echt bang voor. Dat komt vast goed.

Blok 2 staat vooral in het teken van veel les. Dat is niet erg, want dat is natuurlijk zo'n beetje ons ding, zullen we maar zeggen. We zullen 't wel zien...:-)

't Is herfst

Wat is de herfst toch een fijn jaargetijde. Ik schreef er al eerder over. Er is niets zo fijn als een herfstdepressie. Ik geloof dat het nu definitief is vast te komen staan dat wetenschappelijk gezien de teloorgang van het onderwijs te wijten is aan de leraren. En ja hoor daar was ie weer!

Die leraren kun je dat niet kwalijk nemen want het ligt aan de lerarenopleidingen.

Ik vraag me normaal al vaak af waar iedereen nu eigenlijk mee bezig is, maar in de herfst wordt dat altijd nog een graadje erger. De meeste bomen hebben het nu definitief opgegeven: de blaadjes vallen met bossen neer, zullen we maar zeggen.

Ik heb wel met ze te doen, met al die leraren bedoel ik. Je zou maar in het onderwijs werken en denken dat je goed bezig bent. Dat je ondanks alle 'ongemakken' ergens het idee hebt dat je de laatste 20 jaar toch ergens 'best wel' maatschappelijk zinvol werk gedaan hebt, misschien. Haha! Vergeet het maar! Je bent een looser, je bent mede schuldig aan het verval en nog zo wat van die dingen. Gelukkig kan je altijd nog aan de drank of zoiets...:-)

dinsdag 3 november 2009

Het oude leren!

De vraag op Het nieuwe leren? was of 'dat' nu nieuw leren was. Als het nieuw leren is dan is het wel 'oud nieuw leren' want dit heeft plaats gevonden rond 1988. Dat is meer dan 20 jaar geleden dus. Destijds vond ik het nogal een aanfluiting. Ik dacht toen dat als onderwijskundigen op die manier hun brood verdienen dan lust ik er nog wel een paar.

Dat 'nieuwe leren' van nu is eigenlijk helemaal niet nieuw. 't Is trouwens ook geen leren maar onderwijzen. Toch bestaat er tegenwoordig 'oud nieuw leren', 'nieuw nieuw leren' en zelfs 'het nieuwste nieuwe leren'. Maar ik ben bang dat ook dit laatste niet echt nieuw is. Binnenkort krijgen we dan 'het allernieuwste nieuwe leren' en 'het nog niet eens uitgevonden nieuwste van het nieuwste leren'. Brr...

Ik vind het niet zo erg allemaal. Er wordt een hoop geleuterd over niets, maar dat is ook van alle tijden. Of je nu uit je nek kletst over het nieuwe dan wel het oude leren, het blijft geklets. Doe mij maar gewoon les...:-)

Toch is er met die opdracht van dat werkstuk wel iets bijzonders. Eerlijk gezegd, denk ik, dat ik van het schrijven van dat werkstuk veel meer geleerd heb dan je zou verwachten. Het is min of meer medebepalend geweest voor de rest van de dingen die ik zo doe. Maar is dat dan bijzonder? Of juist niet? Of is dat dan misschien de 'grap'? Dat je eigenlijk pas leert als je echt 'zelf' iets moet doen in plaats van consumeren en relaxed achterover leunen? Dat zelf doen, zelf ontdekken 'feitelijk' de enige manier is om iets te leren?

't Zou zo maar kunnen, maar dat is dus geen nieuw concept! Dat is gewoon Montessori. 't Schijnt dat ik zelfs qua inzet van ICT trekken vertoon van het Montessori-onderwijs...:-)

Maar daar over dan weer een andere keer...

zondag 1 november 2009

Het nieuwe leren?

Stel je voor: in het kader van onderwijskunde volg je een cursus. De docent houdt een startbijeenkomst waarin wordt uitgelegd wat zo ongeveer de bedoeling is. Je moet een werkstuk gaan schrijven over een zelfgekozen onderwerp en dit werkstuk na 8 weken inleveren.

Vervolgens ga je aan de slag. Je schrijft een werkstuk over 'leren structureren'. Met van alles over de niveautheorie van Van Hiele, structuur, semantische netwerken en nog zo wat... Je levert het werkstuk in. De docent heeft (helaas) geen tijd voor een nabespreking maar het werk is in orde en de punten zijn binnen.

Echt gebeurd? Ja, echt gebeurd! Is dit nu een voorbeeld van het nieuwe leren?

Het antwoord volgt de volgende keer!

donderdag 29 oktober 2009

Vakken in blok 2

In blok 2 ga ik de volgende vakken doen:
 • Taal van de wiskunde 2 vt (toets)
 • Statistiek 1-2 vt (toets)
 • Analyse differentiaalvergelijkingen vt (toets)
 • Wiskunde & cultuur 2-2 vt
 • Analyse: functies van meer variabelen dt (toets)
 • Wiskunde & leergebieden dt
Het begint zo langzamerhand op werk te lijken. Dat was niet de bedoeling, maar deze keer moet 't maar...:-)

Vreemd genoeg gaat het altijd zo. Blok 2 wordt dus een beetje afzien. Hopelijk komt het dan in blok 3 en 4 weer allemaal goed. Want als het niet uit de breedte komt dan moet het maar uit de lengte... of andersom natuurlijk...

woensdag 28 oktober 2009

Smurfolutie

Het zoekwoord van deze week is smurfolutie. Je zou denken dat zoiets niet bestaat, maar 't bestaat echt. Het komt zelfs voor in het Examen VMBO-BB maatschappijleer. 't Is best dolle pret zo'n examen...:-)

Nog doller is dat dit bericht binnen 10 minuten als resultaat in GOOGLE al wordt weergegeven. Dat is toch wel bijzonder ergens. Dat biedt toch interessante perpectieven...:-)

dinsdag 27 oktober 2009

Rekenfoutje

"De 'theorie' dat in 2012 de wereld vergaat, omdat dan de Maya-kalender zou aflopen, is gebaseerd op een simpele rekenfout. De hype, waarvan zelfs een bioscoopfilm is gemaakt, is onterecht: als de wereld al vergaat, dan is dat pas in 2208."
bron

Krakende wagens

Web2.0 gaat over:

'het verbinden van mensen... mensen die delen, uitwisselen en samenwerken...'
Michael Welsh

Hoe en waarmee mensen dat doen doet er eigenlijk niet zo veel toe. Je zou kunnen zeggen dat alles wat daar niet in voorziet (in fysieke of psychologische zin) of dat zelfs in de weg staat niet altijd even zinvol is. Het is niet zo moeilijk om te begrijpen waarom sommige mensen liever vast houden aan het oude.

Ik heb sinds kort een soort van nieuwe auto. Niet helemaal nieuw maar in ieder geval nieuwer dan alle voorgaande modellen. Tot voor kort was ik heel tevreden met die oude bak. Ik kon gewoon van A naar B en ik was nooit te beroerd om met het kreng even naar Zuid-Frankrijk te tuffen. 't Ding deed het altijd, ik heb nooit 'stil gestaan' en ik begrijp eigenlijk niet waarom ik uberhaupt lid ben van de ANWB, want die heb ik in 10 jaar niet nodig gehad. Dus waarom moeilijk doen?

De 'gebruikers' van dit vervoermiddel 1.0 riepen al wel 's dat stuurbekrachtiging misschien toch niet zo gek zou zijn en zo... Maar ik probeerde dat altijd te negeren. Hij is weliswaar oud, maar wel allang afgeschreven dus waarom zou je dan geld uitgeven als dat niet nodig is?

Maar dat is eigenlijk wel een beetje onzin. Dit nieuwe automobiel doet wat dat oude ding ook deed. Je verplaatsen van A naar B en weer terug. Maar eh... ik ben eigenlijk dom dat ik dat niet eerder heb gedaan. Het ding verbruikt minder benzine, de klimaatbeheersing is prima, hij is veiliger, remt beter, schakelt beter, ik rij relaxter, we hebben zelfs airco, hij klinkt beter (qua muziek!), comfortabeler, zit beter,... Kortom: het rijden is gewoon 32 keer zo aangenaam dan met dat oude kreng. Wist ik veel...:-)

Kijk: zo werkt dat. Als je alleen een hamer hebt ziet alles er uit als een spijker. Ik heb spijt dat ik niet eerder overgegaan ben tot de aanschaf van zo'n vervoermiddel 2.0. Het kost wat, maar dan heb je ook iets.

Die oude bak had nog best 50.000 km mee gekund, maar stel je nu 's voor dat ik daar op had moeten wachten? Dan was ik, denk ik, niet voor 2020 aan een nieuwe toegekomen. Dat zou dan toch wel jammer geweest zijn. Wat een gesukkel...:-)

Wel aan. Misschien moeten we qua 'ICT & onderwijs' ook maar 's naar aan een nieuw vervoermiddel gaan denken...

zondag 25 oktober 2009

Zwarte Piet

Een aardige presentatie over dirigeren:
"An orchestra conductor faces the ultimate leadership challenge: creating perfect harmony without saying a word. In this charming talk, Itay Talgam demonstrates the unique styles of six great 20th-century conductors, illustrating crucial lessons for all leaders."
Zie Itay Talgam: Lead like the great conductors
Maar (zoals zo vaak bij dit soort 'grappen') vraag ik me wel af wat je er nu mee moet. De kwalificatie 'crucial lessons' suggereert in ieder geval dat je er iets mee moet. Wat heb ik er aan? Als docent kun je je zelf toch moeilijk vergelijken met een dirigent.

Het 'orkest' van een docent bestaat deels uit onwillige muzikanten waarvan een deel nauwelijks een instrument kan of wil bespelen, geen zin heeft om zich er in te verdiepen of zelfs nog niet weet of hij/zij wel uberhaupt in een orkest wil spelen. Die muzikanten in zo'n 'echt' orkest zijn ook vast niet competentiegericht opgeleid. Die hebben waarschijnlijk het grootste deel van hun leven geoefend, geoefend en nog meer geoefend. Als je in zo'n orkest de verkeerde noten speelt knikkeren ze je er zo uit.

Daarnaast is zo'n uitvoering het resultaat van lange voorbereiding, ernstige gesprekken en nog zo wat. Uiteindelijk lijkt het soms misschien alsof die dirigent niet zo veel doet, maar 98% van het werk zie je niet.

Dat laatste is overigens wel herkenbaar. Als je ervaren docenten soms bezig ziet dan lijkt het ook wel alsof ze weinig moeite moeten doen om de zaak aan de gang te houden. Maar ook dat is slechts schijn. Daar is toch wel 't een en ander aan vooraf gegaan en er gebeurt meer dan je kan zien. Misschien zijn dat wel de 'cruciale lessen': soms zie je dingen niet, maar dat betekent niet dat ze er niet zijn.

Daar kunnen sommige mensen dan misschien inderdaad wel iets van leren. Maar daar over later meer...

donderdag 15 oktober 2009

Web2.0 en digitale didactiek

Morgen is het dan weer zover. Ik ga de studenten van de cursus 'Internet en wiskundeonderwijs' proberen uit te leggen wat dat webtwopointo nu eigenlijk is en wat je daar mogelijkerwijs in het onderwijs mee zou moeten. Naast de 'taxonomie van Bloom' doe ik altijd 'wat is digitale didactiek?'. Dat laatste is vooral handig als je ooit moet verantwoorden waarom 'de inzet van ICT' zinvol zou kunnen zijn en wat dan de meerwaarde is.

Gelukkig hoef ik dat niet alleen te doen. Ik krijg assistentie van o.a. Michael Welsh, Wim Veen, Robert-Jan Simons en nog zo wat... dus dat kan bijna niet mislukken:-) Waarschijnlijk ga ik ook nog iets doen met leerstrategieën. Ik ben inmiddels kwijt waar dat nu weer precies vandaan kwam maar ik vond het zelf nogal verhelderend. Het verklaart in ieder geval sommige opmerkelijk verschillen in lesbeleving en werkhouding van voltijd- versus deeltijdstudenten.


Kortom: ik ben weer 's benieuwd. Tot nu ben ik lerogewijs nog maar heel weinig mensen (zeg maar geen) tegengekomen die er iets van begrijpen. Terwijl ik er toch wel vrij zeker van ben dat een beetje 'digitaal verbonden' zijn met de rest van de mensheid heel erg leuk, stimulerend, leerzaam en nuttig kan zijn... en op de keper beschouwd enorm veel oplevert aan ideeën, inspiratie, kennis, contacten, euro's en nog zo wat. Maar ja, 't moet niet natuurlijk. Graag of niet, zullen we maar zeggen.:-)

Gooi maar in mijn pet

Ik schreef al eerder over het het rondpompen van hetzelfde. Op Edurep.nl kom je gewoon weer dezelfde zooi tegen als op al die andere bakken met rommel:

...en dat is nog steeds gewoon gepikt uit WisFaq.

De eerste verwijzing van deze zoekactie is ook wel grappig.... Wel een beetje slordig, maar waarschijnlijk ook gewoon blind gecopieerd, zullen we maar zeggen...:-)

Nou ja, verwarrend is het natuurlijk wel. Zie ook Mashup in de praktijk.... Ik bedoel als je dan nog niet het spoor bijster raakt dan weet ik het ook niet.

Maar als je nu al die davindi's, samenzoekendingen, edureps, e.d. in een 'database' gooit en dan nog even flink schudden? Dan ben je, volgens mij, klaar voor wiskunde wat wikiwijs betreft? Kosten? No. Opbrengst? No. Dat is dan toch mooi verdiend. 't Geld is uitgegeven. Plasterk blij... en dan kunnen we verder gewoon weer aan het werk.

Af en toe twijfel ik wel 's, maar nu weet ik het zeker. Gooi maar in mijn pet.

dinsdag 13 oktober 2009

Ik was 't even helemaal zat...

Die piramides als logo was erg leuk, vond ik, maar ineens was ik 't zat:


Ach ja. 't Is weer 's wat anders... maar er is wel een soort van interessante ontwikkeling t.a.v. wiskundeleraar.nl aan de gang. Tenminste... als het allemaal goed afloopt. Ik moet er nog eens naar kijken. Ik zal er in een later stadium nog wel 's iets over schrijven, maar 'geinig' is het wel.

In principe is veel ICT een kwestie van 'trial & error'. Je probeert 's wat, prutselt en experimenteert. Meestal werkt dat niet. Mijn CMS? Mislukt! Mijn online studiegids? Mislukt! Een levendig forum? Mislukt! Collega's en studenten die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de website? Mislukt! Kortom: bijna alles mislukt!

Als je dan nog alle WIKI's, NING's, GOOGLEREADER, Delicousopdrachten, BLOG's en andere mislukkingen er bij betrekt mag je toch wel stellen dan 95% van wat ik probeer jammerlijk mislukt. Leuk bedacht, maar niet erg relevant. We hebben wel lol en we leren ook wel iets maar verder? Eigenlijk willen we helemaal niet delen, communiceren, co-creëren, sociaal doen of bijdragen aan... denk ik. Het kan wel, maar waarom zou je dat willen? Wel halen maar niet brengen! Zoiets...

Feitelijk is wiskundeleraar.nl voor mijn collega's vooral een vergaarbak van WORD-documenten (PDF's mag ook:-) en een mededelingenbord. Van de aanwezige mogelijkheden wordt misschien 5% gebruikt. Het ziet er ook niet naar uit dat iemand zich verder in wil verdiepen in de mogelijkheden. Dat is allemaal niet erg, maar er zou, met een beetje moeite, zo veel mogelijk kunnen zijn. Voor een bak documenten en een mededelingenbord heb je natuurlijk geen webappplicatie nodig. Dat konden we al! Dus...!@#?

Hetzelfde geldt natuurlijk voor een ELO. Als het niet meer is dan een verzameling WORD-documenten en het aanmaken van een projectruimte waar verder geen tekenen van leven te bespeuren zijn heb je daarvoor geen ELO nodig. Kortom: nut en noodzaak zijn nogal betrekkelijk. Ik hoor studenten nog wel 's spreken over het inleverprogramma als ze 't over de ELO hebben. Maar dat inleveren van opdrachten is nog wel een soort van handige functionaliteit.

Dat was zo'n beetje mijn toestand van een paar weken terug. 't Is net als fietsen. Als je stil staat dan val je om. Deze toestand van ervaren zinloosheid stopte toen ik enkele weken geleden bedacht dat het inleveren van het werk via mapjes en 't feedback geven zoals ik dat al enkele jaren doe bij het vakproject 'wiskunde en ICT' misschien ook wel een soort van handig zou kunnen zijn voor anderen vakken.

Het zou misschien ook nog wel 's kunnen gaan werken. Tot nu toe lijkt het daar wel op. Het 'mapjes maken' is de eerste keer nog wel een beetje lastig, maar als je dat eenmaal door hebt en je weet hoe netstorage werkt en zo dan is het wel handig.

Zoiets kan natuurlijk altijd nog veel beter, maar 't begin is er. Zo zie je maar weer: alles heeft zin! Na die mislukte pogingen zou je 't eigenlijk op moeten geven (dat zouden meer mensen moeten doen), maar ja 'ergens' heb je wel 't gevoel dat de website bijdraagt aan iets en ik kan vooral zelf niet zonder:-)

Dat het ondanks alle mislukte plannetjes uiteindelijk toch weer (beter) werkt vind ik dan toch wel geinig. Wie weet waar we nog 's op uitkomen!

Docenten zouden meer moeten denken in termen van 'wat wil ik?' dan in termen van 'wat kan er?'. Er is gewoon geen grens aan wat er kan! Alles kan! Wat je kan bedenken kan je maken!

Zie Portfolio`s in een werkruimte voor meer over mapjes, feedback en nog zo wat... Op een overzicht van alle andere mislukkingen...:-)

maandag 12 oktober 2009

Go with the flow...

Look what I found:
Binnen de HR is n@tschool als ELO gekozen en wordt (of zal bij CMI ooit...) maar zover ik dat kan overzien en reacties hoor is het gebruik vooral als een veredelde bewaarplaats van documenten zoals modulewijzers, sheets, opdrachten enz. Niet een ELO maar een DMS van onderwijsartifacten met de interactie van nul-komma-nul.
bron
Go with the flow, zullen we maar zeggen...:-)

zaterdag 10 oktober 2009

't Is hier fantastisch...

Het werken op deze opleiding is echt fantastisch. Ik heb 'echt wel' de leukste baan van Nederland. Je maakt van alles mee en de dingen gaan nooit zoals je denkt dat ze zullen gaan. Net als je 'dingen' begint te begrijpen wordt alles weer snel veranderd, want stel je voor...

Ondanks het gegeven dat ik slechts een halve baan heb (met dito salaris) hoef ik me nooit te vervelen, want zelfs als ik gewoon doe 'wat moet' dan werk ik gemiddeld zo'n 30 uur per week. Daarnaast krijg ik alle ruimte om geheel naar eigen inzicht allerlei dingen doen die (denk ik) nodig en/of handig zijn. Gelukkig dat daar dan zo'n riant (half) salaris tegenover staat anders zou ik toch beter iets anders kunnen gaan doen.

De laatste tijd moet ik steeds denken aan mijn persoonlijk beginselprogramma. Eén van de principes is dat je je nooit verantwoordelijkheid op moet laten dringen over zaken waar je geen zeggenschap over hebt.

De afgelopen week is duidelijk geworden dat als je 'intakegesprekken' doet je gewoon de regels moet toepassen en vooral NIET naar eer en geweten moet proberen een studeerbaar programma te maken dat een beetje recht doet aan de eerder verworven competenties van een student. Dat staat leuk in de folders maar het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat je daar dan ook probeert enigszins aan tegemoet te komen.

Ook moet je niet proberen om bijvoorbeeld bij studenten die al een onderwijsbevoegdheid hebben een programma te maken dat een beetje snel en doeltreffend zou kunnen gaan werken. Dat is leuk voor de folders maar in de praktijk is dat niet mogelijk. Omdat zo'n intakegesprek kennelijk niet veel meer is dan een administratieve excertitie ga ik daar mijn kostbare tijd niet meer aan besteden!

Die nieuwe regels (het college van bestuur heeft kennelijk behoefte aan een statement) hoor je dan een paar dagen voordat de intakegesprekken plaats moeten vinden. Dat is niet 'echt prettig'. Alles wat ik tijdens open dagen heb staan roepen is daardoor inmiddels wel volstrekt achterhaald. Dat is toch geweldig!

Als docent met de beste bedoelingen sta ik dus twee keer ernstig voor aap. Studenten zullen wel denken: die man weet er ook niks van. Just another monkey. U wordt bedankt. Open dagen? Nee, dat ga ik ook niet meer doen, denk ik.

Ondertussen lees ik in de mail een bericht van de centrale medezeggenschapsraad:
De agendapunten waren de invoering en toepassing van het nieuwe systeem van Planning en Taaktoedeling Docenten (PTD) en de effecten van de maatregelen rondom de intensivering van het onderwijs. Er zijn rondom beide zaken ernstige zorgen uitgesproken.
Goh... dat is verrassend! Je verhoogt de contacttijd met 25% zonder dat er iets tegenover staat en dat blijkt dan toch wel enigszins niet helemaal te werken... misschien...

Ik begrijp dat niet. Ik ben juist ontzettend blij met deze sigaar uit eigen doos. Ik vind les geven verreweg het leukst dus dat kan mij niet lang genoeg duren. Bovendien vind ik het gewoon leuk om dingen te verzinnen dus als je meer lestijd hebt moet je ook meer verzinnen, dus ik ben er juist heel erg blij mee...

Ik heb niet te klagen. Ok, ik geef toe: 't komt misschien allemaal niet erg professioneel over maar hé... voor mij is het maar gewoon een hobby. Ik noem het altijd wel 'werk' maar dat is natuurlijk onzin. Tenslotte zijn we allemaal maar goedwillende amateurs met een riante reiskostenvergoeding...:-(

Kijk dat is ook nog een idee...

"Every seven years, designer Stefan Sagmeister closes his New York studio for a yearlong sabbatical to rejuvenate and refresh their creative outlook. He explains the often overlooked value of time off and shows the innovative projects inspired by his time in Bali."
Talks Stefan Sagmeister: The power of time off

vrijdag 9 oktober 2009

VO-content

Via dit bericht op wikiwijs kwam ik op vo-content.nl terecht:
VO-content is een zoekportaal voor open gedigitaliseerd leermateriaal voor het voortgezet onderwijs. Doel is het aanbod van open leermateriaal zo transparant en bruikbaar mogelijk te maken voor gebruikers in het voortgezet onderwijs.
Ik was er zo beetje aan het kijken (je moet tenslotte een beetje bijblijven). Ik kwam zomaar iets 'bekends' tegen:

Maar 't komt gewoon van de leermiddelendatabase van de digitale school:


Dat was dat ding waar ik in mei 2009 al 's op gereageerd had:


Dat had niet veel zin, want kennelijk komt er verder nooit iemand. Gelukkig is het 'compliment' nu ook te vinden via VO-content.

Ik geloof dat ik dit bedoelde met 'geld verdienen met het rondpompen van dezelfde rotzooi'. Moeten we hier dan content mee zijn? Ik denk het eerlijk gezegd niet... Transparant? Nee, maar doorzichtig is het wel! Bruikbaar? Vast, maar 't voegt weinig toe!

donderdag 8 oktober 2009

Regels zijn regels

Er is een soort tendens om op de lerarenopleiding zich aan de regels te gaan houden. Dat is vrij nieuw concept omdat, volgens mij, de crux op de lerarenopleiding nu juist was (en in de rest van het onderwijs!) om op papier weliswaar de regels toe te passen maar dat je daar in de praktijk ernstig van af kan wijken als je dat beter uitkomt.

Dat laatste is niet uit ongehoorzaamheid of om de zaak op te lichten, maar 't is een manier om al die verschillende studenten met al die verschillende achtergronden en ervaringen enigszins tegemoet te komen in de inrichting van hun studie. Om vooral een beetje logisch en coherent studieprogramma te kunnen bedenken. Een soort klantgerichte service waarbij maatwerk en individuele kenmerken en ervaringen een plaats kunnen krijgen. Om een beetje chaos te scheppen in al die onduidelijkheid.

Ik heb er vreselijk aan moeten wennen dat de regels op papier zo anders waren dan de praktijk. Na een tijdje wen je er aan en kom je tot het besef dat al die onduidelijkheid juist heel goed is. Het geeft je de mogelijk om flexibel te kunnen opereren. Als niemand weet hoe het precies in elkaar steekt kan je daar dan zelf een soort eigen invulling aan geven. Dat is niet verkeerd dat is juist goed!

Er is, volgens mij, nergens ter wereld zo veel verwarring over iets wat, volgens mij, toch niet zo ingewikkeld lijkt. Om daar iets aan te doen heeft nu kennelijk iemand bedacht dat we ons nu aan de regels moeten gaan houden.

REGELS ZIJN REGELS!

Geweldig... dat gaat niet werken denk ik. Er zijn toch wel wat dingen die ernstiger aan verbetering toe zijn, zou ik zeggen! Sterker nog: ik ben bang dat dit averechts werkt. Ik vind het in ieder geval helemaal niks. Je zou bijna gaan twijfelen! Waar doe we 't allemaal voor? Waarom proberen we niet eerst 's gewoon helder en duidelijk te zijn? Waarom organiseren we dat 'onderwijs van ons' niet zo dat iedere student gewoon weet waar hij/zij aan toe is?

't Is maar een idee...:-)

Zie ook Meer zeggenschap voor leraren en gebrek aan onduidelijkheid.

woensdag 7 oktober 2009

60% waarheid

Volgens Victor (nee die andere) bevatten grapjes in het algemeen 60% waarheid. Dus ik meteen roepen 'dat moet een grap zijn', maar dat was eigenlijk een grapje. Nu weet ik niet meer hoeveel waarheid ik nu nog over heb...:-)

dinsdag 6 oktober 2009

Uitgegleden en weer opgestaan

Ik heb me ten aanzien van het ontwikkelen van 'statistiek voor de minor exact' toch wel een beetje verkeken op de hoeveelheid werk. Ik liep tot vandaag nog net een hoofdstuk voor, maar vandaag was ik eigenlijk net te laat.

Ik wel blij dat we nu de belevingsschaal voor wiskunde gaan uitproberen. Volgens mij is dat nog best bruikbaar om snel een idee te krijgen hoe leerlingen in de klas het vak wiskunde ervaren. De test is erg oud. Ik geloof uit 1987. Ik sleep het al jaren mee en ik had nooit gedacht dat ik dit nog een keer ging gebruiken. Maar zo zie je maar weer! Alles heeft zin!:-)

Maar ja, eigenlijk had ik vandaag bij de minor een begin willen maken met het 'bedenken' en 'samenstellen' van een eigen onderzoek. Maar dat is natuurlijk een megaklus. De inzet van de belevingsschaal is dan wel een soort van 'handige oplossing'. Ik zat dan wel even zonder invulling... Dat is dan wel jammer. Voor straf moest ik dus wel rap aan de slag!:-)

Maar het is met dan toch gelukt om nog een hoofstuk te schrijven. Als ik nu een beetje meer dicipline zou hebben....:-)

Maar goed. Dit keer gaat het over 'toetsen, chi-kwadraattoets en verschiltoetsen'. Die chi-kwadraattoets is altijd mijn favoriete kansverdeling geweest. Er is nog veel meer over te vertellen en ik geloof dat het veel gebruikt wordt. Maar we zouden proberen 't een en 't ander praktisch te houden. Eigenlijk is die statistiek wel weer heel erg leuk. Ik heb er wel iets mee. Er is zoveel te ontdekken...

Die belevingsschaal afnemen in 5 verschillende klassen levert in ieder geval heel veel data op. Daarna kunnen we dan eindelijk beginnen met 'echte' werk. Zijn er significante verschillen tussen de klassen? Waar zitten die verschillen in? Kan je dat verklaren? Is het 'type onderwijs' belangrijk? Komen de uitslagen overeen met de normtabellen? Waar zitten er mogelijk grote afwijkingen? Wat is er allemaal nog meer te ontdekken?

Kortom: dolle pret, maar 't is een hoop werk...:-))

zaterdag 3 oktober 2009

Grappig

Af en toe doet de Buma/Stemra van zich spreken (meestal gaat het nergens over):

"AMSTERDAM - Webloggers moeten gaan betalen als ze een muziekfilmpje van bijvoorbeeld Youtube op hun site zetten. Maar volgens Buma/Stemra heeft het sturen van rekeningen aan particulieren geen prioriteit"
NU.nl | Buma/Stemra wil geld voor muziekfilmpjes op blogsZoiets... maar dan anders...:-)

De rekening kan men sturen naar Blogger? YouTube? Nee naar Google natuurlijk...:-) Dat is toch wel geinig... Nederland? Wat was dat ook alweer?

vrijdag 2 oktober 2009

Idealist

"I'm an idealist. I don't know where I'm going, but I'm on my way."
Carl Sandburg

maandag 28 september 2009

Jacobus Jansen

We hadden hem/haar maar even meneer Jansen genoemd...

Maar hij schijnt Jacobus te heten, zo hebben we gehoord...:-)

zondag 27 september 2009

Meer zeggenschap voor leraren

In het nieuwsbericht Meer zeggenschap voor leraren las ik:

"De leraar heeft daarbij voldoende professionele ruimte nodig om vanuit zijn deskundigheid (mee) te beslissen over bijvoorbeeld de leermethoden en de wijze van toetsen en beoordelen van leerlingen."

Mijn ervaring is dat de docenten altijd al bepalen welke methode er gebruikt wordt, hoe er getoetst en beoordeeld wordt. Nu kunnen er binnen een vakgroep wel mensen zijn met 'meer gelijk', maar dat een schoolleiding zich bemoeit met het vak? Dat is niet gebruikelijk. Dat moet je ook niet willen, denk ik.

Hebben docenten dan niets te vertellen? Inderdaad. Scholen zijn meestal geen schoolvoorbeelden van democratisch bestuurde instellingen. De schoolleiding heeft de leiding (het woord zegt het al) en bepaalt wat er moet gebeuren. Docenten, personeel, ouders en leerlingen kunnen 'meepraten' in de MR.

Zo'n MR is meestal een wasse neus. 't Is waarschijnlijk een wettelijke verplichting er wel 'zoiets' op na te houden, maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat je als MR dan ook iets te vertellen zou hebben of zelf dat je als MR iets anders zou willen dan de schoolleiding. Dat is ondenkbaar. Je mag 'meepraten' en 'instemmen'. Daar houdt het dan definitief op! Stem je niet in? Dan maar niet. Er bestaat dus al een 'regeling' voor 'het meebeslissen van docenten', maar dat werkt volgens mij dus niet...:-)
"Natuurlijk. Dat is namelijk altijd de praktijk geweest. De docenten doen het werk, bepalen de didactiek, zijn bepalend in de contacten met de leerlingen en studenten. De managers doen altijd wel heel belangrijk maar hebben verder weinig te maken met de inhoud."
Wiswijzer | Onderwijsinnovatie
Ik denk, eerlijk gezegd, dat de frustratie van docenten nu juist is dat ze vinden dat zij het 'echte' werk doen en dat de schoolleiding er alles aan gelegen is het werk zo moeilijk mogelijk te maken.:-)

donderdag 24 september 2009

Lava...

Voor 't eerst in mijn carrière ga ik iets doen bij het uitreiken van diploma's. Nooit gedaan en toch gekregen. Ik val in beetje in voor F. Ik ben ontzettend blij dat F. wel voor tekst en 'amusement' gezorgd heeft. Eigenlijk is dat niks voor mij...:-)

maandag 21 september 2009

Bel de brandweer...

Ik heb ooit wel 's een website gezien met 'domme vragen' aan de ICT-helpdesk. Met dingen als 'Hallo helpdesk, er komt rook uit mijn PC, wat moet ik doen?'. 'Bel de brandweer?'

Maar helpdesk's kunnen er ook wat van. 'De monitor doet het niet, het toetsenbord doet het niet en de muis doet het niet'. Krijg je als antwoord: 'ik denk dat u duidelijk probeert te maken dat de AV-voorzieningen in lokaal 'x' niet werken. Dat is reeds bekend'.

Ik zou denken dat in zo'n geval ook zou kunnen schrijven 'bedankt voor de melding, we zullen er snel naar kijken'. Dit laatste is dan nog niet eens onwaar, want ik geloof dat het binnen een halve dag gerepareerd was. Dat dan weer wel...

zondag 20 september 2009

Vrouw zit vast in afwasmachine

Een vrouw uit Haarlem is vast komen te zitten in de afwasmachine in haar woning.

Een traumahelikopter moest er aan te pas komen om de vrouw te kunnen bevrijden, aldus de Telegraaf. Zij is met onbekend letsel naar een ziekenhuis vervoerd. Hoe de vrouw vast is komen te zitten in de vaatwas, wordt niet vermeld.
bron

Dat is al net zo merkwaardig als de opmerking op de website van Beter Onderwijs Nederland:

"Goed nieuws lijkt te zijn dat alle tweedegraads lerarenopleidingen vlak voor de zomer voor een groot aantal opleidingen hebben afgesproken wat elke afgestudeerde leraar van zijn vak behoort te weten.”
bron

BON zou (inmiddels) toch beter moeten weten. Ondertussen dromen de docenten van de vakgroep wiskunde collectief verder over het starten van een eigen schooltje... Dat zou toch allemaal toch zo veel handiger zijn. Als dat gedoe van zo'n hogeschool, je hebt er niks aan, nee je hebt er alleen maar last van...:-))

Zo'n lerarenopleiding is eigenlijk ook een soort afwasmachine. Misschien moet er inderdaad een traumahelicopter aan te pas komen om mij te bevrijden!:-)

zaterdag 19 september 2009

De waarheid van vandaag

Dit is wel een soort van interessante uitspraak:
De waarheid van vandaag is vaak morgen al achterhaald. De samenleving verandert, de behoeften van leerlingen en ouders, de eisen vanuit de overheid en belangrijker nog de opvattingen hoe met deze verschuivingen om te gaan. Dit verlangt van onderwijsinstellingen dat ze zich voortdurend opnieuw uitvinden.
Als dat waar is dan is dat waarschijnlijk morgen al achterhaald. Als je uit je nek kletst dan krijg je dat. Toch zijn er waarheden die al eeuwen mee gaan en nog steeds erg waar zijn.

Als je onderwijs voortdurend opnieuw moet uitvinden dan levert dat wel een hoop werk op. Zou dat het zijn? Er is een markt voor? Je kunt aan onderwijsvernieuwing (het verbouwen en het slopen ervan) gewoon goed geld verdienen.

Toets alles maar behoud het goede... zou ik zeggen. Dat is ook niet echt een nieuw idee denk ik...:-))

Alles heeft zin

Een tijdje geleden heb ik een studente (zeg maar R.) geholpen met het 'downloaden' van haar digitaal portfolio in N@tschool. Ze wilde dit haar coach laten zien maar omdat de coach geen toegang heeft tot N@tschool wilde ze dat graag op een memorystick of iets zetten. Maar kennelijk lukte dat allemaal niet zo maar.

Zo gezegd zo gedaan: R. heeft me toen de noodzakelijke rechten gegeven en ik heb voor haar het digitaal portfolio gedownload en zonder enige moeite op een website gezet om in te zien (dat ging helemaal perfect!) en ook nog even alles in een ZIP-bestand gezet voor gebruik op een memorystick o.i.d. Dat ging volgens mij ook allemaal goed. Al met al een fluitje van een cent...

Ik vind het wel zeer fraai dat 'out of N@tschool' alles gewoon blijft werken. Alles is relatief maar hier komt dat goed uit!:-) Maar 't zag er ook allemaal mooi, helder en navigeerbaar uit. Allemaal gelukt en iedereen blij, zullen we maar zeggen.

Nu ben ik nooit te beroerd om iemand te helpen. Maar heel soms vraag je dan wel 's af waarom je dat nu eigenlijk zou doen? Wat heb ik er aan? Ik wil best mensen blij maken, maar je moet niet overdrijven.

Toch heeft zoiets (blijkt nu) wel degelijk zin. Stel je nu 's voor dat er iemand op het idee komt dat het voor een of ander doel handig zou zijn om zo'n digitaal portfolio uit te printen. Dat zou zo maar kunnen. Normaal gesproken zou je denken dat zoiets moet kunnen. Je moet het niet willen maar zou het kunnen?

Nee dus. Los van de vraag of je dat moet willen is het fysiek niet te doen. Dat portfolio van R. bestaat uit 426 bestanden verdeeld over 22 mappen. Als je daarbij bedenkt dat het bij het portfolio van R. alleen jaar 1 t/m 3 (tot blok 3) betreft kan je je ongeveer een voorstelling maken over de omvang van het digitale portfolio van een student die helemaal klaar is met de opleiding.

Naast de gebruikelijk Word-documenten kan je er Excelbladen vinden, scan's, filmpjes en nog zo wat. De meeste Excelbladen zijn niet zonder meer uit te printen op A4-formaat. Je zou alle werkbladen moeten bijwerken, opnieuw opmaken om ze goed op papier te positioneren.

Uitprinten is niet alleen vanwege de omvang en vormgeving geen optie, maar ook vanwege de structuur en samenhang. De structuur en 't overzicht van het portfolio zou verdwijnen. Het zou echt een volstrekt onsamenhangende verzameling zijn van documenten. Terwijl als 'digitaal portfolio' is de klikbare structuur heel transparant en juist heel overzichtelijk. Je kunt als het ware horizontaal, verticaal en diagonaal door het portfolio struinen. Als je die 'structuur' weg zou laten (mijn ervaring is dat je op papier maar moeilijk kan klikken) heb je niks meer. Het was natuurlijk ook nooit de bedoeling om het uit te printen.

Mijn conclusie? 't Is een bezopen idee en dankzij R. kan ik dat snel voor iedereen volkomen helder beargumenteren denk ik. Daar was dat 'ik help je wel' voor natuurlijk. Zo werkt dat. Ik help wel maar ik help vooral mezelf!

Van de wal in de sloot zullen we maar zeggen...:-)))