dinsdag 31 augustus 2010

Knelpunten

"Hij vraagt zich bijvoorbeeld af hoe onderwijsgevenden in staat kunnen zijn bekwaamheden als zelfsturing, kunnen samenwerken en creatief denken te helpen ontwikkelen, als zij zelf niet over deze competenties beschikken."
bron

Zie ook The Assessment Problem en 21st Century Skills: The Challenges Ahead voor meer informatie.
"Maybe it’s just that the people in charge don’t have the creativity, innovation and problem solving skills to figure this out."
en
"We’re making sure the kids pass the test, but we also have to make sure that our own assessments are doing more to evaluate our students ability to do all those other things we want them to be able to do that aren’t currently being assessed."
Kortom: er is werk aan de winkel...:-)

Experimenteer met nieuwe ideeën

Experimenteer met nieuwe ideeën: maak ruimte voor innovatie, organiseer ideeënwedstrijden en start pilots. Wees je daarbij bewust van het feit dat dit ook kan en mag falen. Churchill zegt daarover: “Succes is de vaardigheid om van de ene mislukking naar de volgende te gaan zonder dat je enthousiasme tempert.”
bron

What a mistake to make...

Fatal error: Allowed memory size of 268435456 bytes exhausted (tried to allocate 21956542 bytes) in /var/www/myfiles.hro.nl/includes/zip.lib.php on line 112

Je moet toch iemand de schuld geven...

"SCHIPHOL - Een eend is vermoedelijk de oorzaak van de zware beschadigingen aan de bovenleiding van de Schipholtunnel. Dit heeft een woordvoerster van spoorbeheerder ProRail laten weten. Het onderzoek naar de oorzaak is nog niet afgerond, maar veel wijst in de richting van een eend."
bron

zondag 29 augustus 2010

Wat doe ik eigenlijk?

Don't do what people tell you to do. Do what makes sense, do what works and do what you have the energy to sustain in the face of the considerable challenges that will be thrown before you.
Euan Semple

Volgens mij bestaat een cursus uit deze kernelementen:
  • Leerobjecten
  • Studentactiviteiten
  • Feedback
  • Evaluatie
Dat moet het zijn. Het is een vrij ingewikkeld proces. Naast de 'kernelementen' is er een metaproces waarin de docent en studenten op zoek zijn naar vakoverstijgende zaken die ook op andere momenten (bijvoorbeeld in praktijksituaties) van waarde zouden kunnen zijn. Het gaat bij onderwijs dus niet alleen om de 'leerinhouden' maar vooral ook om de 'transfer'.

Bij een lerarenopleiding heb je dan ook nog te maken met een 'dubbele bodem'. Als docent ben je niet alleen een docent in de zin van het overdragen en activeren van kennis en vaardigheden maar de manier waarop je dat doet is ook nog 's essentieel. Je kunt van alles 'roepen' maar als je zelf niet 'echt' in staat bent om fatsoenlijk 'les te geven' dan gaat dat natuurlijk niet werken. Het zou zo maar kunnen zijn dat de 'inhoud' weliswaar erg belangrijk is, maar dat de 'manier waarop' ook van groot belang is. Deze twee kanten van dezelfde zaak zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar.

Veel gekker moet het eigenlijk niet worden. Je moet dus zorgen voor 'zinvolle inhouden' en dat dan ook nog op 'een goede manier' aanbieden. Als je dan ook nog grotendeels zelf moet bepalen wat belangrijk is, dan sta je toch wel voor een min of meer onmogelijk taak!

Als je 't zo bekijkt is de manier waarop je onderwijs verzorgt ook een leerobject, de feedback, de evaluatie... allemaal leerobjecten. Sterker nog: de docent zelf is een leerobject...:-)

...en dat is 'wat ik doe', denk ik. Althans dat is 'het idee'. Je kunt je er gewoon niet 'makkelijk van afmaken'. Een hoofdstukje wiskunde er door heen jassen? Sommetjes bespreken? Dingetjes uitleggen? Allemaal noodzakelijk, zeker, maar 't is niet genoeg!

Ik denk dat ICT omtrent deze complexe activiteiten een belangrijke rol speelt. Ondanks het gegeven dat onderwijs vooral een 'sociaal proces' is, dus face2face bijeenkomsten, fysieke aanwezigheid, verspreidbaar enthousiasme, inspirerende gedachten en nog zo wat... is de contacttijd vaak erg beperkt. Om toch de doelen te bereiken is er iets meer nodig en dat zou dan bijvoorbeeld het slim inzetten van ICT kunnen zijn. Het kost wat, maar dan heb je ook wat. Hoop je dan...:-)

zaterdag 28 augustus 2010

Vakantiekiekjes

Helaas helaas... de vakantie zit er op, denk ik.Volgende week gaat het weer beginnen. Nou ja.... een beetje dan. Ik ben benieuwd. Ik heb er al weer helemaal zin in. In vakantie dan...:-)

Krakende wagens deel 2

Misschien is het met 'werkgevers' net als met oude auto's. Je weet niet beter. Je denkt dat je de leukste baan hebt van Nederland. Maar is dat wel zo?

Eigenlijk kan je dat niet weten! Hoe zou je dat moeten vaststellen? Je kunt het niet 'echt' ergens mee vergelijken. Hoe moet je nu weten dat het wel goed zit? Dat je 't bij deze werkgever nog wel 15 jaar volhoudt? Dat het, ondanks alles, in principe wel goed zit?

Dit jaar geef ik 15 vakken. Daarvan heb ik er 13 zelf ontwikkeld. Dat is zo'n 87%. Dat is toch wel bijzonder. Of niet? Of is dat normaal? In het hoger onderwijs is dat misschien niet zo gek. Ik ben geen uitvoerder van door anderen bedacht onderwijs, maar meer een 'bedenker' of een 'initiator'?

Aan de andere kant leidt dit niet tot een overstijgend soort 'kennis'. Ik begrijp dingen vaak pas achteraf en dan kan ik ook wel uitleggen waarom het wel of niet werkt, maar 't is niet echt een doorwrocht plan of visie... dat niet... en dat is dan misschien wel een soort van criterium. Dat je de mogelijkheid hebt om te experimenteren, uit te proberen en op die manier kan ontdekken wat wel en niet werkt. De vrijheid om (met inzet van eigen middelen!) te doen wat er zo in je op komt...

Maar eigenlijk weet ik het ook niet...:-)

Frustraties

Happiness is not achieved by the conscious pursuit of happiness; it is generally the by-product of other activities.
Aldous Huxley

Ik geloof dat de vakantie er bijna op zit. Je hoopt natuurlijk dat je na de vakantie beter in staat bent om met enige afstand te kijken naar alle 'belevenissen' van het afgelopen studiejaar en naar de 'voorgenomen avonturen' van het komende jaar. Maar tot nu toe lukt dat voor bepaalde dingen nog niet erg goed...

Ik blijf het gevoel houden dat het maar niet wil lukken om een beetje fatsoenlijk gehonoreerd te worden voor de ICT-dingen die ik doe. Je kunt dan natuurlijk de 'pijp aan Maarten geven', er mee stoppen, op zoek gaan naar een werkgever met meer visie op 'integratie van ICT in het onderwijs', de boel afsluiten dan wel opheffen of er gewoon een eind aan maken!:-)

Waar doe je het allemaal voor?

Tja... Ik ben er nog niet helemaal uit. Maar 't is duidelijk dat je niet moet toegeven aan dat gevoel. Juist niet. Gewoon doorgaan, nee, met nog meer kracht de ingeslagen weg volgen. We zijn vast op de goede weg, dus doen we er gewoon nog een schepje bovenop.

Jammer genoeg is 'gelijk hebben' nog niet hetzelfde als 'gelijk krijgen', maar tegen zoveel 'gebrek aan inzicht' kan ik niet op. Maar die 'tekortkoming' zal het uiteindelijk niet redden. Wacht maar af! Mijn tijd komt nog! Ideeën genoeg! Ik laat me door een kleine tegenslag toch niet weerhouden? Straks gaan ze nog denken dat ze er iets over te zeggen hebben! Nee, de strijd is nog niet gestreden! Tada!

Er komen andere tijden...:-)Maar ja... met de kennis van nu!?:-)

"You better start swimming or you sink like an stone"
Bob Dylan

woensdag 25 augustus 2010

Teamwork

"A committee can make a decision that is dumber than any of its members."
David Coblitz

zaterdag 7 augustus 2010

Langer studeren stelt Alzheimer uit

"Met elk jaar dat je langer fulltime hebt gestudeerd, daalt de kans op geheugenverlies en andere dementieklachten met 11 procent."
bron

woensdag 4 augustus 2010

Het einde van NING

't Is wel grappig ergens: Na de aankondiging dat je voor NING zou moeten gaan betalen ben ik op zoek gegaan naar een vervanging. Maar ik kon zo snel niet iets vinden wat me beviel. Bovendien is het niet handig om afhankelijk te zijn van de welwillendheid van anderen, zullen we maar zeggen.

Uiteindelijk gebruikte ik NING bij 'wiskunde en leergebieden' eigenlijk vooral voor het 'inzenden en nakijken' van opdrachten via het forum. Het aardige was dat iedereen alles van iedereen kon zien en dat je op die manier toch een mooi soort studeren kon krijgen. Eén van de studenten merkte al op waarom ze de antwoorden niet gewoon in wiskundeleraar.nl konden zetten. Dat heb ik dus maar 's gemaakt. Dat was nog wel een heel gedoe maar ik denk dat het wel zo'n beetje af is. Ik ga 't eerst 's uitproberen met de 'late studenten' van leergebieden. Die kunnen in blok 1 de cursus afmaken met de nieuwe functionaliteiten.

Wat kan er allemaal?

- Studenten kunnen antwoorden via de website
- Studenten kunnen een bijlage meesturen
- Ik kan nakijken via de website en feedback geven
- Studenten (en ik) kunnen reageren op gegeven antwoorden
- Studenten kunnen reageren op feedback

Ik ben er nu al blij mee. Ik was dat al lang van plan, maar op deze manier gaat het nog werken misschien!:-)

Mooi! Misschien moet ik er 's een filmpje van maken... maar voorlopig dan maar even op deze manier:

maandag 2 augustus 2010

WeblogactiviteitengrafiekMet trendlijn. De vraag is natuurlijk of dat klopt, maar we zullen 't zien. Er is nog steeds veel onbegrip en onvermogen om over te schrijven. We hebben net weer allerlei BSA's voorbij zien komen voor studenten waar dat op z'n zachts gezegd zeer twijfelachtig is. Maar 't zal wel beleid zijn. Hoe kan je zoveel mogelijk studenten het leven zo ingewikkeld mogelijk maken. Lekker opbeurend allemaal. Wat een gesukkel!

Nee, dan maar liever J.S.Bach...


Misschien schrijf ik daar ook wel een keer iets over... Ik wilde de cello suites nog een keer op CD zetten. Dat is misschien ook wel fijn voor in de auto...:-)