zaterdag 28 september 2013

Op 't verkeerde been

Soms kan je door leerlingen bij bepaalde vragen helemaal op 't verkeerde been worden gezet. Zo kwam er in WisFaq de volgende vraag binnen:
Ik begrijp niet wat ik moet doen, hoe ze aan het antwoord komen. Bij de gestreepte plekken moet een breuk te komen staan, kunt u mij daarbij helpen. Ik weet niet hoe ik moet beginnen.

   1 17
    --
    40
 
-----   --------

3  
--  ----  ----
5

1  1  1  1
-  -  -  - 
2  10  8  4
Het gaat over breuken, Je moet de breuken van 1 17/40 steeds kleiner maken totdat je de breuken 1/2 1/10 1/8 1/4 krijgt. Ik snap niet hoe dat moet.
Dus ik heb wat zitten prutsen... Iets met stambreuken? Nee dat was het ook niet...

Uiteindelijk is er wel iemand uitgekomen. Een plaatje als hieronder had misschien wel enorm kunnen helpen:Dat soort plaatjes heb ik toch meer gezien:-)

donderdag 26 september 2013

Hoeveel nutteloze ideeën kan je hebben?

Eén van de meest nutteloze ideeën van de afgelopen week is het idee om van een tekst het aantal e's te tellen, vervolgens dat getal uit te schrijven en daarvan dan de e's te tellen, enz. Waar kom je uiteindelijk uit? En wat heb je er aan?

maandag 23 september 2013

Wie is hier de draad kwijt?

Spam is vervelend, maar soms is het grappig:


Hi dear:

Wish everything goes well.
We are the manufacturer of wire mesh and specialized in wire & wire mesh products for seventeen years. Any requirement please fell free to contact me, I will serve you heart and soul. So do you have the demand of it?

Best regards,
Mary

Je moet ook niet alles proberen te begrijpen.:-)

Kwaliteiten en liegen

"It is far more impressive when others discover your good qualities without your help."
Judith Martin - Quotes of the Day

"It is always the best policy to speak the truth--unless, of course, you are an exceptionally good liar."
Jerome K. Jerome - Quotes of the Day

zaterdag 21 september 2013

Learning analytics is een panacee?Wat mij (na al die jaren) nog steeds het meest verbaasd is dat er bij E-leren zo weinig aandacht is voor de inhoud. Dat is extra opmerkelijk omdat het daar toch uiteindelijk om gaat. De suggestie dat leerlingen/studenten zelf zouden moeten bepalen 'wat' ze leren is (naar mijn idee) geen houdbaar concept.

Kort gezegd: hoe kan je weten wat je moet leren? Heb je 'vooraf' de juiste kennis en vaardigheden in huis om te kunnen bepalen wat voor jou noodzakelijk of interessant is? Waarschijnlijk niet. Je mag verwachten dat de cursus de nodige leerobjecten en leertaken aanbiedt die nodig zijn om die dingen te leren die nodig zijn.

Al die middelen om digitaal leren mogelijk te maken lijken, in het algemeen, niet noodzakelijkwijs te leiden tot geinspireerd of succesvol onderwijs. De verwachtingen zijn altijd hooggespannen maar de werkelijkheid blijkt, in de praktijk, weerbarstiger te zijn dan je zou denken...

De 'nieuwste hype' is learning analytics. Als ik zo lees wat 'men' daar van verwacht heb ik mijn bedenkingen. Ik begrijp dat je heel veel 'data' kan verzamelen met digitale middelen over het gedrag van de cursisten. Hoeveel 'data' wil je hebben? Ik had op mijn weblog al enigszins gekscherend een voorbeeld gegeven over de troonrede. Een overvloed aan 'data' is nog geen 'informatie'. Maar zelfs 'informatie' is nog geen 'kennis'.

Uiteindelijk zal het beoordelen (en certificeren) van een leerproces moeten gaan over de inhoud. Uiteraard kunnen kwantitatieve gegeven daarbij helpen maar uiteindelijk gaat het om de kwaliteit van het onderwijs. Studenten die (uiteindelijk) hoogwaardige beroepsproducten produceren krijgen een certificaat...:-)

Ik heb 't gevoel dat men probeert iets 'digitaal' te regelen dat zich niet zo eenvoudig digitaal laat regelen. Onderwijs is een zeer complex proces waarbij 'generieke' of 'simpele' oplossingen niet werken. Het vakmanschap van docenten betreft niet alleen de inhouden en de vaardigheden van het 'vak' maar ook de kennis over 'het leren leren' van leerlingen en studenten. Inspiratie en prompte feedback, uitdagen, een knipoog, een schouderklopje en een helder beeld wat er moet gebeuren laat zich niet 'zomaar' vangen in een systeem.

Hoe je 't ook went of keert... de menselijke geest is een 'zachte machine' waar we misschien zelf nog maar weinig van begrijpen. Moet je dan, bij gebrek aan beter, maar net gaan doen alsof dat niet zo is? Dat lijkt me niet.

woensdag 18 september 2013

De troonrede geanalyseerd

Woordfrequenties

aantal tekens: 14850
aantal woorden: 2216
aantal tekens in woorden: 12214
gemiddelde woordlengte: 5.512
aantal verschillende woorden: 815
woord       rangnummer frequentie   r*f
de           1    156     156
en           2    85     170
van           3    83     249
het           4    62     248
in           5    54     270
een           6    47     282
te           7    44     308
voor          8    35     280
met           9    32     288
om           10    29     290
regering        11    27     297
die          12    26     312
op           13    25     325
aan          14    21     294
is           15    21     315
dat          16    20     320
zijn          17    20     340
mensen         18    15     270
bij          19    12     228
ons          20    12     240
dit          21    11     231
jaar          22    11     242
u           23    11     253
heeft         24    10     240
hun          25    10     250
land          26     9     234
meer          27     9     243
nederland       28     9     252
onze          29     9     261
ook          30     9     270
sociale        31     9     279
zorg          32     9     288
...en dan nog 500 regels...

Letterfrequenties

a 874
b 166
c 168
d 642
e 2317
f 75
g 445
h 284
i 863
j 169
k 300
l 439
m 291
n 1372
o 685
p 154
q 0
r 875
s 492
t 764
u 199
v 333
w 141
x 14
y 4
z 148
Totaal  12214
Je hebt dan heel veel data... maar ga daar dan maar 's chocola van maken...:-)

maandag 16 september 2013

Route App - Natuur routes

Zuid-Holland

 • Zevenhoven - Groene Jonker – 3,3 km
 • Woerden - Oudhoorsnpad, Nieuwkoopse Plassen – 2,4 km
 • Zuid-Beijerland - Tiengemeten Wildernis
 • Goedereede - Kwade Hoek, groene route - 4,3 km
 • Rockanje - Quackjeswater - 2,9 km
bron

woensdag 11 september 2013

Waar moet dat heen?

"If we don't change direction soon, we'll end up where we're going."
Professor Irwin Corey - Quotes of the Day

Learning analytics

Learning analytics betreft het “verzamelen, analyseren en rapporteren van data van studenten en hun omgeving ten behoeve van het begrijpen en verbeteren van het onderwijs en de omgeving waarin dit onderwijs plaatsvindt” (SolAR, 2011).
bron

q9058img1.gif
 1. In de eerste artikel van Greller & Drachsler, 2012 wordt de Learning Analytics framework op basis van een literatuur onderzoek opgebouwd en toegelicht.
 2. In de tweede artikel Drachsler & Greller, 2012 wordt het Framework hergebruikt om een internationale stakeholder-analyse te maken in het licht van de zes dimensies van de Framework.

One could define learning analytics as collection of methods that allow teachers and maybe the learners to understand what is going on. I.e. all sorts of tools that allow to gain insight on participant's behaviors and productions (including discussion and reflections).
http://edutechwiki.unige.ch/en/Learning_analytics

Nog een ander citaat:


Learning analytics (LA) applies the model of analytics to the specific goal of improving learning outcomes. LA collects and analyzes the “digital breadcrumbs” that students leave as they interact with various computer systems to look for correlations between those activities and learning outcomes.
Greller & Drachsler, 2012

zondag 8 september 2013

Schaalvergroting

Ik had in de cursus wiskunde en konijnen als eerste opdracht bedacht dat het aardig zou zijn om leerlingen een probleem bij een bepaalde oplossingsmethode te laten bedenken. Bij wiskunde lossen me meestal problemen op, dus als je dan een keer iets anders wilt dan laat je de leerlingen een probleem verzinnen.

In zo'n geval is het leuk als alle studenten/leerlingen van elkaar de antwoorden kunnen zien en op elkaar kunnen reageren. Bij sommige 'online cursussen' heb ik dat veelvuldig ingezet en dat was altijd erg leuk. Maar bij de 'konijnen' ging dat niet goed. Er waren zo'n 80 leerlingen die tegelijkertijd allerlei antwoorden instuurden en op elkaar gingen reageren. Leuk, maar het werd snel een onoverzichtelijk rommeltje. Ik heb dat toen maar uitgezet...:-)

Het idee was goed, maar alleen geschikt voor groepen van maximaal 30 studenten/leerlingen. Daar boven wordt het anders. En als je 600 cursisten hebt? Of 30.000? Je moet dat echt iets heel anders gaan bedenken.

De 'M' van 'massive'

Er is MOOC-gewijs naar mijn idee iets vreemd aan de hand. De meerwaarde van de inzet van ICT is naar mijn idee het mogelijk maken van gepersonaliseerd leren, individuele studieroutes en prompte feedback. Maar hoe doe je dat in een MOOC? Als het echt 'massive' wordt dan is het voor de  'docent' vrijwel onmogelijk snel iedereen van gepaste en persoonlijke feedback te voorzien.

Een ontsnappingsmogelijkheid is om de feedback te automatiseren. Zoiets is voor veel 'eenvoudige wiskundige vaardigheden' nog wel te bedenken, maar als de vaardigheden complexer worden hoe lastiger dat wordt. Terwijl dat nu misschien juist de dingen zijn die je niet uit een boek of een reader kan halen.

Het is ook nog denkbaar dat studenten elkaar in groepen gaan helpen, afspraken maken of zelf in 'real life' bijeenkomsten organiseren. De docent levert de leerobjecten maar het leren vindt plaats 'zonder docent'.

Uiteindelijk kan je de 'normale digitale leerroutes' niet zo maar gebruiken voor een MOOC. Die 'normale' leerroutes waren vooral gericht op individuele aandacht en prompte feedback, maar als het aantal deelnemers groter en groter wordt dan moet je iets anders bedenken.

't Is een mooi experiment...:-)

zaterdag 7 september 2013

Het schema

Ik had onderstaand schema nog maar 's van stal gehaald:Ik denk vooral om aan te geven dat ICT niet 'zomaar een middel' is maar wel degelijk andere vormen van leren mogelijk maakt. Zelf mogelijkheden waar nog nooit iemand aan gedacht heeft...

maandag 2 september 2013

Droom er maar niet van

“Sometimes I lie awake at night, and I ask, 'Where have I gone wrong'. Then a voice says to me, 'This is going to take more than one night.”
Charles M. Schulz