zaterdag 25 februari 2012

Wiskunde op de HAVO verplicht

Een bijzonder bericht in Trouw:
Onderwijsminister Marja van van Bijsterveldt wil wiskunde verplicht stellen voor alle vier profielen van de havo. Veel wiskundedocenten vinden die verplichtstelling te ver gaan, schrijft het Nederlands Dagblad.

'Op de havo hebben we maar een paar leerlingen die geen wiskunde kiezen', zegt docent Rob van Oord. 'Om die dan te martelen met wiskunde - daar moet je goed over nadenken. Ze moeten er niet ongelukkig van worden.'
bron
Een paar leerlingen? Is dat zo? Is 10% veel of weinig?


bron: wikipedia

Wat moet je er van denken?:-)

Vergaderen, studiemiddagen en andere bijeenkomsten

Dilbert.com

Ik schreef er al eerder over:Daarmee is het ook wel gezegd. Het is altijd gezellig, maar niet erg effectief. Eigenlijk is het niet meer van deze tijd...

zondag 19 februari 2012

Perceptie

“Whilst part of what we perceive comes through our senses from the objects around us, another part (and it may be the larger part) always comes out of our own head.”
William James

Wat vind je dan wel een goede wiskundemethode?

Eén van de vragen die mij vandaag werd toegeworpen was wat ik dan wel een goede wiskundemethode vind... Ik heb maar iets geroepen dat ik het allemaal niks vind. Hoe bescheiden kan je zijn?:-)

Ik heb denk ik de afgelopen 23 jaar met heel wat verschillende methoden les gegeven. In ieder geval 'Moderne Wiskunde', 'Netwerk', 'Getal en Ruimte' en nog zo wat... Ze hebben allemaal voor- en nadelen. Echt verheffend is het niet. Maar je bent leraar of niet, dus doe je wat je kunt en ik denk nog steeds hoe slechter het boek hoe beter.:-)

Moderne wiskunde
Inhoudelijk en qua aanpak vind ik Moderne Wiskunde een prima methode. Leerlingen krijgen ruimte om zelf 'dingen te ontdekken', ze worden uitgedaagd, het is speels en de auteurs zijn niet bang om 'zijpaden' te bewandelen. Als docent heb je dan nog een hoop te doen om het allemaal te structuren, nader toe te lichten en af en toe 's wat dingen op 'een rijtje' te zetten. Heel erg geschikt voor een klassikale aanpak. Lekker praten over wiskunde...:-)

Netwerk
Op mijn oude schooltje zijn we op een bepaald moment overgestapt van Moderne Wiskunde naar Netwerk. De leerlingen waren blij. Eindelijk duidelijkheid. De leerstof 'fijn' opgedeeld in hapklare en vooral makkelijk verteerbare brokken. 't Is jammer dat hapklare brokken nu niet direct leiden tot culinair genot, maar voor leerlingen is het wel fijn om gestructureerd in kleine stappen het voedsel tot zich te nemen. Als docent moet je dan veel investeren in grote lijnen, algemene vaardigheden, diepere bedoeling en nog zo wat.

Getal en ruimte
Getal en ruimte vind ik de mallotigste methode. Er staan echt onzinnige dingen in, wiskundige onjuistheden, wilde fantasieën en andere volstrekt onwenselijke didactiek. Doe dit, doe dat, dan komt het goed. Ze doen net alsof wiskunde een soort grote trukendoos is. Als je nu maar op het goede moment de juiste truuk gebruikt dan kom je er wel. Maar kennelijk sluit dat heel goed aan bij de 'hersenactiviteit' van de doelgroep. De methode is heel geschikt om zelfstandig aan te werken. Grappig genoeg leren ze er ook nog iets van. Als docent moet je dan af en toe nog wel 's iets roepen en aansturen op het vergroten van begrip, maar ook dat gaat eigenlijk vaak nog heel goed ook.

Conclusie
Ik denk dat we 't er maar mee moeten doen. Eerlijk gezegd is dat nu toe nog altijd gelukt. Het maakt eigenlijk niet zo veel uit. De getallen, de functies, de achterliggende structuren zijn toch steeds hetzelfde. Daar hebben we 't dan over... Mooi!:-)

vrijdag 17 februari 2012

Nieuw project ict bekwaamheidseisen leraren

Could we start again please?
Jesus Christ Superstar

Gaat kennisnet nu Van start met nieuw project ict bekwaamheidseisen leraren?
Over welke kennis, vaardigheden en houding, oftewel bekwaamheden, moeten leraren beschikken als het gaat om effectief gebruik van ict in het onderwijs?
Is dat nieuw?

Ik heb vorig jaar dankbaar gebruik gemaakt van de Kennisbasis ICT. Dat was toen versie 1.0 maar dat is dan kennelijk niet verder ontwikkeld?

Kortom: dat gaat lekker zo. Om de 2 jaar steeds maar het wiel uitvinden? Ik vind het prima hoor verder, maar zo schiet dat niet erg op.

Of zou het met name gaan om het kunnen aantonen dat je over die vaardigheden beschikt? Dat je dat ook in het lerarenregister kan opnemen? Zou dat het zijn? Ik denk 't wel.

Zie ICT competenties voor leraren en Bekwaamheidseisen ICT voor leraren

donderdag 16 februari 2012

Aanmelden en inloggen

Eén manier om je leerlingen in je website te krijgen is vragen of ze zo vriendelijk willen zijn om zich aan te melden. Daarna kunnen ze inloggen en in de werkruimte van de klas. Ze kunnen dan de documenten, leerroutes, extra opdrachten, e.d. bekijken.

In 3E hebben zich (tot nu toe) 11 leerlingen aangemeld. Die kunnen inloggen en de rest moet dan maar zien, denk ik. De uitslag bekijken van de proef van afgelopen maandag? Die staan in de werkruimte! Gemeen he?:-)

Maar ook voor de digitale opdrachten ga ik gebruik maken van de website. Die opdrachten zijn verplicht, dus uiteindelijk hebben ze toch geen keus, maar waarom vandaag iets doen dat volgende week ook nog kan?

Confederacy of dunces

"When a true genius appears in this world, you may know him by this sign, that the dunces are all in confederacy against him."
Jonathan Swift

dinsdag 14 februari 2012

Go with the flowSoms leggen opeenvolgende berichten verbanden tussen dingen die niets met elkaar te maken hebben. Head & Shoulders. Een helder hoofd. Een ander logo voor de website wiskundeleraar.nl. Ik denk dat mijn webbrowser bij math4all/mathunited af en toe bevriest omdat er fonts geladen moeten worden. Kennelijk duurt dat even...

Zo krijg je de hele dag dingen voor je kiezen die niets met elkaar te maken hebben. Wat een chaos zou het worden in je hoofd als je alles zou willen begrijpen...:-)

maandag 13 februari 2012

Recursief verwijderen

Ik wil in wiskundeleraar.nl een knopje maken om in een werkruimte in één keer een complete leerroute te kunnen verwijderen. Dat is een mooi voorbeeld van een recursief proces. In pseudotaal ziet dat er zo uit:
PROCEDURE Verwijderleerroute(w)
  WHERE werkruimte=w DO
   Verwijderpagina(nummer)
  END
END

PROCEDURE Verwijderpagina(n)
  WHERE root=n DO
   Verwijderpagina(nummer)
  END
  DELETE WHERE nummer=n
END
Zoiets zou het moeten zijn. Dat is dan wel heel compact, zou ik denken. Morgen nog maar 's kijken of dat klopt allemaal.:-)

Ik kan als voorbeeld wel de werkruimte 99 of 46 nemen. Ik ben benieuwd...

zondag 12 februari 2012

Registreren is onzin

"En wat betreft de met overheidssubsidies gevulde bijscholingstroggen: de lucht was blijkbaar onweerstaanbaar, want het rijtje hongerige slobberaars is iets groter geworden."
Waarom ik me principieel niet registreer...

Deel en vermenigvuldigt u....

"Ik ben voor het gebruik van afwisselende leeractiviteiten en beoordelingsmethoden, in relatie tot de leerdoelen die je nastreeft. In het verleden lag de nadruk wellicht eenzijdig op het schrijven van papers (en op standaard toetsen). Ze zullen echter niet verdwijnen, als het goed is."
Wat men negeert bij de discussie...
Ik had op de lerarenopleiding collega's die nog wel 's klaagden over alle logboeken, reflectieverslagen en andere ongemakken. Stapels die alleen maar groter werden, te laat werden ingeleverd of inhoudelijk zwak waren.

Het probleem daarbij was dat studenten die verslagen en logboeken niet schrijven voor zichzelf maar vooral omdat de docent dat graag wil. Ook inhoudelijk was er altijd een hoop gedoe over de eisen die er gesteld werden en in hoeverre het ingeleverde werk wel aan de door de docente gestelde criteria voldeden.

Studenten riepen ook nog wel 's dingen als 'ik moet nog even een stageverslag uit mijn duim zuigen' of 'ik moet nog even mijn logboek vullen'. Al met al niet het schoolvoorbeeld van geinspireerd onderwijs, zou ik denken.

Er is daarbij ook iets grondig mis. De student schrijft een verslag, de docent leest dat (hoop je dan), geeft een beoordeling en dat is het dan wel zo ongeveer. Wat een gemiste kans! Is wat een student schrijft niet verdomd interessant voor de andere studenten? Ik denk het wel en ik weet ook zeker dat studenten elkaar 'echt wel' de verschillende verslagen toesturen. Ter inspiratie, zal ik maar zeggen...:-)

Nee. Dat kan beter. Mijn ervaring is dat als je het werk van studenten voor 'iedereen' zichtbaar maakt dat dit aanzienlijk beter wordt. Dat is ook wel logisch want iedereen kan zien wat je doet. Een 'partijtje onzinverkopen' is dan geen optie. Studenten zijn dan ook heel geïnteresseerd in wat iedereen zo schrijft.

Op deze manier leren studenten heel veel van elkaar. Er komen allerlei zaken ter sprake waar je misschien nog niet eens aan gedacht had. Ik gaf zelf altijd nog de 'eis' om te proberen aanvullend te zijn.

Als het gaat om 'meningsvorming', 'reflectie' of 'interpretatie' dan zijn alle bijdragen van alle studenten natuurlijk heel waardevol. Eigenlijk is dat een vorm van co-creatie. Samen kom je veel 'hoger' uit dan in je eentje.

Dat is toch wel een mooie paradox. Als je alles met iedereen deelt dan wordt iedereen origineler, persoonlijker, verstandiger en dat is zo veel meer leuker dan die saaie verslagen waarbij de studenten zo'n beetje meestribbelen en vooral doen wat ze moeten doen om de docent tevreden te stellen. Nee, dames en heren dat is geen onderwijs.Zie ook Wiskunde & leergebieden of lees verder op leergebieden op dit weblog.

vrijdag 10 februari 2012

De grafische rekenmachine in het wiskundeonderwijs

"Iedereen met een beetje observatievermogen kan zien wat voor schade de GR heeft aangericht in het reken- en wiskundeonderwijs. De uitverkoop van het wiskundevak aan Texas Instruments is begonnen onder de vorige directie van het FI. De huidige directie komt nog niet tot het inzicht dat het wel mooi is geweest met de invloed van de rekenmachinefabrikanten."
Verbied de rekenmachine...

Van leerobjecten naar onderwijs

Een cursus bestaat 'normaal gesproken' uit leerobjecten, studentactiviteiten, feedback en evaluatie.

Leerobjecten zelf zijn nog geen onderwijs. In principe is alles een leerobject. De kunst is om bij leerobjecten leerzame activiteiten te bedenken! Maar experimenteer en doe 's gek. Er is van alles mogelijk, maar kom er maar 's achter wat leerzaam, nuttig en belangrijk is!

Leerobjecten

Je begint met het verzamelen, arrangeren of maken van een aantal leerobjecten. Dit kan van alles zijn: tekst, een filmpje, een website of een artikel. Je verzint het maar.:-)

Studentactiviteiten

Vervolgens maak je daar een aantal opdrachten bij: vragen, een lijstje maken, naar een mening vragen, een samenvatting maken, een oordeel geven, een discussie in het forum, hyperlinks verzamelen, een zoekopdracht... Je verzint het maar!:-)

Meer weten? Kijk eens naar Een digitale leerroute maken.

woensdag 8 februari 2012

Denken in leerobjecten niet in leerarrangementen

Er staat sinds 8 mei 2010 een 'idee' op uservoice.wikiwijs.nl over leerobjecten vs. leerarrangementen:
Ik denk dat docenten eerder behoefte hebben aan relatief kleine leerobjecten dan aan complete leerarrangementen. Het zijn als het ware de bouwstenen voor een eigen leerroute.
Er zijn zelfs een aantal reacties. Dat kan ik me nog wel herinneren. Om de 3 maanden een reactie. Het was niet bij te houden!

Ik heb mijn best gedaan. Inmiddels lijkt het er op dat wikiwijs juist in 'les, serie lessen' denkt in plaats van 'relatief kleine leerobjecten'. Ik begrijp inmiddels ook wel waarom. De belofte was dat er 'leermateriaal' zou komen dat 'aanpasbaar' zou zijn. In de praktijk blijkt het om leerroutes te gaan die vooral verwijzen naar lesmateriaal op Internet.

Voor wiskunde is dat bijvoorbeeld het Freudenthal Intstituut, Math4All en een groot aantal andere aanbieders en verwijzingen naar allerlei andere plekken op het Internet. De inhoud van al die verwijzingen kan je natuurlijk niet aanpassen. Je kunt de leerroutes in wikiwijs natuurlijk wel aanpassen, maar dan ben je gewoon een beetje aan het arrangeren en daar heb je dan nu net dat hele wikiwijs niet voor nodig. Dat kan ik thuis ook...:-)

Ik kan niet anders concluderen dat er van die belofte 'aanpassen naar eigen inzicht' niets terecht gaat komen. Wikiwijs is in dat geval niet veel meer dan een krakkemikkig pompstation voor het rondpompen van dezelfde 'oude meuk'.

Vuilnisman!


Zie ook ICTklas

dinsdag 7 februari 2012

Absoluut en relatief

"Op de Zuidpool vriest het gemiddeld 49 graden Celsius. Op de Noordpool is het een stuk warmer met gemiddeld 34 graden onder nul."
Twitter

Doe iets

Those who know and those who don’t know are no different. Only those who do something.
Harish Johari

Tien geboden voor universiteitsbesturen

"U zult uzelf behoeden voor megalomanie en zelfoverschatting. Het gaat niet om u, uw carrière, de leaseauto, het salaris of de bonus maar om het liefdevol beheren van een oude, burgerlijke instelling die groter en ouder is dan u, onder het motto: de universiteit is niet een frontsoldaat in de oorlog van het hedendaagse kapitalisme maar een saaie, degelijke, wat conservatieve instelling die gebaat is bij een zo klein mogelijke en zo amateuristisch mogelijke bestuurlijke staf."
Tien geboden voor universiteitsbesturen

zondag 5 februari 2012

Khan Academy

"There’s no question that we have a crisis in education, but fixing it requires more than a Wacom tablet. To address our challenges, we need to do what every other successful country has done: invest in professional development; give teachers more time to collaborate; and provide them with resources that help them not only meet the learning standards, but exceed them."
Khan Academy: It’s Different This Time

Over the hill

VO-content

"Het doel van VO-content is om snel een hoegenaamd volledige online dekking van het curriculum te bieden aan VO scholen in Nederland. De inhoud wordt vervaardigd door scholen en non profit organisaties en wordt door VO-content in leerlijnen georganiseerd."
VO-content op de beurs Onderwijs & ICT

vrijdag 3 februari 2012

Appelpitjes

Er is de laatste tijd een soort idee dat docenten nodig moeten professionaliseren. Dat suggereert dat docenten kennelijk niet professioneel genoeg zijn en maar zo'n beetje aanklunzen op een manier die al geruime tijd gebruikelijk is. Als er voor zoiets dan ook nog gelden beschikbaar zijn dan kan je wel raden wat er gaat gebeuren. De mogelijkheden om je als docent te laten professionaliseren schieten als paddestoelen uit de grond. Als je met geld zwaait dan trek je allerlei vreemd volk aan.

Het valt mij op dat er niet structureel wordt geinvesteerd in het primaire proces van het onderwijs. Er zijn wel allerlei potjes waar geld is, maar je moet onderhand wel een subsidiecoördinator in dienst nemen om daar voor in aanmerking te komen. Heel veel van die incidentele projectjes leveren meestal weinig op, maar het lijkt wel of er iets gebeurt.

Mijn idee zou zijn om dat onderwijs vooral 's t.a.v. het primaire proces op orde te brengen. Kleinere klassen, beter lesmateriaal, betere voorzieningen, voldoende gekwalificeerd personeel, passend onderwijs voor moeilijke kinderen en nog zo wat.

Iedereen die met geld dat eigenlijk bedoeld is om het onderwijs te verbeteren een beetje gaat zitten fröbelen brengt daarmee eerder schade toe aan het onderwijs dan dat ze bijdragen aan het onderwijs. Los van de vraag of de intenties nu wel of niet goed zijn. Je kunt met de meeste nobele intenties toch hele verkeerde dingen doen.

Je kunt wel zeggen dat 'docenten moeten hun professionalisering in eigen hand nemen', maar deden ze dan niet? Zijn er al niet allerlei mogelijkheden om te delen, uit te wisselen, je te laten inspireren? Moet iemand dat gaan regelen? Moet je dan ergens lid van worden? Registreren? Of hoort dat misschien gewoon bij de normale uitvoering van je taak? Dat je een beetje op de hoogte bent wat er speelt? Als je zelf iets te melden hebt, waarom laat je dat dan niet weten? Zet het op Internet? Ga iets doen! Hoe moeilijk kan dat zijn?

Sam en Moos zitten in de trein. Zegt Sam: wist je dat je van appelpitjes slimmer wordt? Moos: o ja joh? Sam: ja echt wel. Toevallig heb ik nog wel een paar. Wil je ze niet 's proberen voor 5 euro? Moos: ja dat is goed. Moos betaalt Sam 5 euro, steekt de pitjes in z'n mond en begint te kauwen. Na een tijdje zegt Moos: eigenlijk had ik beter zelf een kilo appels kunnen kopen. Sam: kijk, het begint al te werken!

donderdag 2 februari 2012

TheCrowd

"Het is mij ook onduidelijk waarom deelname aan theCrowd überhaupt 500 euro aan investering moet kosten. Gezien enkele reacties op het net wordt gedacht en gevonden dat dit toch een klein bedrag is gezien het geld dat scholen per werknemer uittrekken voor deskundigheidsbevordering."
Over theCrowdNL (dutch)

Zie ook http://www.thecrowd.nl/blog/