zaterdag 18 maart 2023

Beep

import RPi.GPIO as GPIO
import time

# Set #17 as buzzer pin
BeepPin = 17

def print_message():
  print ("========================================")
  print ("|         Beep         |")
  print ("|  ------------------------------  |")
  print ("|    Buzzer connect to GPIO0    |")
  print ("|                   |")
  print ("|      Make Buzzer beep     |")
  print ("|                   |")
  print ("|                   |")
  print ("========================================\n")
  print ('Program is running...')
  print ('Please press Ctrl+C to end the program...')

def setup():
  # Set the GPIO modes to BCM Numbering
  GPIO.setmode(GPIO.BCM)
  # Set LedPin's mode to output, 
  # and initial level to High(3.3v)
  GPIO.setup(BeepPin, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)

def main():
  print_message()
  while True:
    # Buzzer on (Beep)
    print ('Buzzer On')
    GPIO.output(BeepPin, GPIO.LOW)
    time.sleep(0.1)
    # Buzzer off
    print ('Buzzer Off')
    GPIO.output(BeepPin, GPIO.HIGH)
    time.sleep(0.1)

def destroy():
  # Turn off buzzer
  GPIO.output(BeepPin, GPIO.HIGH)
  # Release resource
  GPIO.cleanup()  

# If run this script directly, do:
if __name__ == '__main__':
  setup()
  try:
    main()
  # When 'Ctrl+C' is pressed, the child program 
  # destroy() will be executed.
  except KeyboardInterrupt:
    destroy()

vrijdag 3 maart 2023

Fractal Music

Een fractaal muziekstuk is opgebouwd uit eenheden die dezelfde structuur hebben als het gehele muziekstuk.

Speel een stukje fractal music voor de jury. Het mag ritmisch en/of melodisch zijn, naast stemmen wordt het gebruik van muziekinstrumenten toegejuicht.

Presentatie, kostumering en overgave leggen ook gewicht in de schaal.

Na afloop mag het teamlid dat de meeste structuur in zijn leven heeft aan de jury uitleggen waarom in het concert sprake was van fractal music. 

Materiaal: Alles wat bruikbaar is.

bron