donderdag 31 december 2009

Dolle pret

't Is altijd dolle pret die decembermaand. Morgen ga ik oliebollen bakken en hopen dat het snel 2010 is...:-)

Voorgeslachten kwijnden henen,
En wij bloeien op hun graf;
Ras zal 't nakroost ons bewenen.
't Mensdom valt als blaadren af.


't Is maar dat je 't weet. Geen enkel reden voor een feestje, dunkt mij. Op Uren dagen maanden jaren staat de volledige tekst. Voor nog meer opbeurende gedachten, zullen we maar zeggen...:-))

Zie ook Necrologieën 2009.

dinsdag 29 december 2009

Goede voornemens

Ik heb 's even gekeken naar mij 'goede voornemens' van vorig jaar. Dat is wel grappig (voor mij dan!) Is er iets terecht gekomen van die goede voornemens van mij? Er stonden 9 punten op:
  • Nee, Ja, Ja, Ja, Half, Nee, Half, Ja en Niet echt...:-)
Dat is dus helemaal niet zo'n gekke opbrengst. Iets meer dan de helft, zullen we maar zeggen... alhoewel!?:-)

Voordat iemand gaat roepen dat 'goede voornemens' geen zin hebben...:-)

zaterdag 26 december 2009

Vast wel...:-)

See the happy moron,
He doesn’t give a damn!
I wish I were a moron–
My God! Perhaps I am!

– Anonymous

bron

Vroege oliebollenDe oliebollen zijn wel vroeg dit jaar. Meestal lopen we hiero achter alle feiten aan, maar dit jaar zijn we mooi op tijd, oliebolgewijs...:-)

woensdag 23 december 2009

Georges Vantongerloo voor een nieuwe wereld

Als mede-grondlegger van de geometrische abstractie en het constructivisme is Vantongerloo onterecht in de vergetelheid geraakt. Het Gemeentemuseum Den Haag en het Lehmbruck museum in Duisburg hebben daarom de handen ineengeslagen voor een overzichtstentoonstelling van Vantongerloo én tijdgenoten als Max Bill en Piet Mondriaan. Eigenlijk had deze tentoonstelling niet georganiseerd mogen worden...
Georges Vantongerloo voor een nieuwe wereld
  • Gemeentemuseum Den Haag
  • 23 januari 2010 t/m 16 mei 2010

zaterdag 19 december 2009

Undone

I’m waiting on a final clue,
a final validation
of what I did, of what I hid,
of all I called my own.

Our high days and our holidays
are numbered, every one.
So quick the hours rush away
and everything we’ve left’s undone.
bron

donderdag 17 december 2009

Tips website & onderwijs

Ik zat nog een beetje te wachten om meer inspiratie maar 't is even op, geloof ik. Een lijstje met 'de tips' kan je vinden op ICT en de LERO tips.

Misschien moet ik nog 's proberen hier wat 'meer algemene principes' uit af te leiden. Ik zeg altijd maar 'ik doe maar wat' en dat klopt wel ergens...:-)

't Is wel jammer dat die mensen die het zouden moeten lezen het niet lezen en al zouden ze 't al lezen er waarschijnlijk geen conclusies aan zouden verbinden. Dat laatste is wel teleurstellend, misschien... maar misschien ook wel niet.:-)

woensdag 16 december 2009

The Top of the World Club

My crawling skin, my crawling skin,
what circle of hell are we fallen in,
so dread and drear, so dread and drear,
the pressure above an atmosphere, open-jawed.
All the stars are darkening,
all the stars extinguishing one by one.

Worlds we thought were ours to own
disappeared and gone,
disappeared,
disappeared.
The Top of the World Club

Music is the best

Je moet echt even luisteren naar de MP3-tjes van deze pagina. Wat moet je dan nog met van die domme sommen?:-)

zaterdag 12 december 2009

Kennisbasis ICT

Ik heb gisteren al iets geschreven over de ICT kennisbasis. Er is nog wel iets meer over te zeggen. In 'het document' staat onder het eerste kopje 0. Attitude:
De docent heeft een professionele beroepshouding (zelfreflectie, initiatief en leiderschap) ten aanzien van ICT en onderwijs.
Dat klinkt goed. Er worden een aantal 'indicatoren' vermeld waarbij de docent aantoont dat hij/zij:
  • zelfstandig, creatief, maar kritisch gebruik maakt van mogelijkheden van ICT in het onderwijs;
  • flexibel is in het gebruik van ICT en onderwijs;
  • samenwerking zoekt met collega’s die in een vergelijkbare situatie rondom ICT en onderwijs verkeren;
  • op de hoogte is van ontwikkelingen op het gebied van ICT en onderwijs;
  • in staat is om binnen zijn concrete werksituatie te reflecteren op zijn eigen handelen en de vorderingen van leerlingen.
Doen wij dat zelf wel? Kunnen wij dat zelf wel?

Volgens mij heeft de kennisbasis ICT dezelfde tekortkoming als de kennisbasis wiskunde. Het 'lijkt heel wat' maar 't zit zo in elkaar dat als je verder gewoon blijft doen wat je toch al deed het eigenlijk ook wel prima is. Je kunt er iets mee doen (als je dat handig vindt) maar je kunt het ook laten en dat is dan ook prima.

vrijdag 11 december 2009

ICT kennisbasis

ICT-gewijs is er op de lerarenopleiding nooit gebrek aan documenten. Meestal blijft het daar dan bij. Maar het schijnt helemaal goed te komen, zo heb ik gehoord:
"Het programma Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal ondersteunt het Algemeen Directeuren Overleg van Educatieve Faculteiten (ADEF) bij een directe toepassing van de Kennisbasis ICT.
bron

Het zou me niks verbazen dat de meest gebruikte (of misschien wel enige) 'arrangeertool' in het onderwijs WORD is:-)

Zie ook Kennisbasis ICT

donderdag 10 december 2009

Taal van de wiskunde

Woorden als 'wegstrepen' moet je natuurlijk niet gebruiken.
"Je kunt het ook anders aanpakken. Door te elimineren zoek je naar twee dezelfde elementen in de vergelijkingen. Deze kun je vervolgens tegen elkaar wegstrepen. Hiervoor moet je een van de vergelijkingen vermenigvuldigen of delen om een zelfde soort vergelijking te krijgen."
bron
Lees wat je schrijft alsof je 't voor 't eerst ziet.
"Elke rechthoekige driehoek, dat is een driehoek met een hoek van negentig graden (een loodrechte hoek), heeft dezelfde verhoudingen."
bron
Dat is wel een heel nieuw concept!:-)
"Ook de mediaan hoeft niet altijd de beste centrummaat te zijn. Als er heel veel lage getallen zijn en maar een paar erg hoge, zul je als mediaan waarschijnlijk een laag getal vinden. Om dit probleem op te lossen, kies je voor de modus. Dit is het getal dat het meeste voorkomt in het rijtje."
bron
Hm... welk probleem zouden ze bedoelen? En wordt dat probleem dan met de 'modus' opgelost? Eigenaardig!
"Kansberekening is simpelweg berekenen hoe groot de kans is dat een bepaald iets zou voorkomen of gebeuren. In de wiskunde komt het ontzetend vaak voor."
bron
Ik geloof dat dit wel klopt. Kansrekening komt in de wiskunde vaak voor inderdaad.:-)
Een kwadratische functie heeft altijd een grafiek. Deze gaat omhoog en naar beneden. Maar aan de functie zelf kun je niet zien hoe hard de grafiek daalt of stijgt. Dit doe je normaal met een grafiek. Door de afgeleide van de functie te berekenen kun je dit ook zien als je geen grafiek bij de hand hebt.
bron
Pff... Misschien dat er nog 's een keer iemand moet kijken naar deze krompraat:-(

woensdag 9 december 2009

Deja Vu

Daar was ie weer:
Kamerlid Paul Tang (PvdA) verdedigde het plan om ruim 4 miljard minder geld in het onderwijs te steken door „de productiviteit te verbeteren”. Hij sprak van een beter gebruik van software en andere innovatie in het onderwijs.
bron
De productiviteit verbeteren!? Eh... wat is het product dan? Aantal diploma's per leerling? Meer mensen hoger opgeleid voor 't zelfde geld? Of juist minder investeren zonder dat iemand het merkt? Ik ben, geloof ik, de draad inmiddels geheel kwijt. Maar 't is dan wel prettig te constateren dat ik niet de enige ben...:-)

dinsdag 8 december 2009

Het nieuwe leren

Citaat van de week:
Wat dat aangaat is hij de verpersoonlijking van het nieuwe leren: weet niks, maar heeft een enorme grote bek en meer kennissen dan kennis.
...en dat is dan meteen een aardige zoekopdracht. Van wie is dit citaat? Over wie gaat het citaat? Is het waar wat er staat? Waarom wel of waarom niet?:-)

Studiesucces

Op de website van de hogeschool kwam ik 'eindelijk' het antwoord tegen op de vraag: 'welke actoren dragen bij tot een beter studiesucces voor iedereen?'
"Studiemateriaal kan aantrekkelijker gemaakt worden door gebruik te maken van allerlei digitale mogelijkheden (filmpjes, hyperlinks internet). Actualiteiten zijn snel in het digitale studiemateriaal op te nemen door bijvoorbeeld een kranteknipsel te scannen en in N@tschool te plaatsen.

De tijd die een student gebruikt om teksten van een powerpointdia over te schrijven of een docent nodig heeft om handouts te kopiëren (die vervolgens bij de student weer kan zoekraken) kan bespaard worden door deze powerpointpresentaties op te nemen in de studieomgeving van N@tschool. De docent kan er nog voor kiezen dit voor of na het college te doen."
Kijk 's aan. Volgens mij heb je daar nu niet direct een 'dure ELO' voor nodig. Dat kon al, deden we al... Maar telt dat wel? Op dezelfde (verborgen!) pagina een beetje de suggestie wordt gewekt dat iedereen die niet z'n spullen in N@tschool plakt min of meer schuld heeft aan het feit dat het zo'n zooitje is.
"Allereerst is het belangrijk dat een student zowel binnen als buiten de hogeschool alle studiemateriaal op één plaats kan vinden. Iedere docent zijn eigen website en ook nog materiaal op de 'shared' of hint of N@tschool kost de student onnodige zoektijd die hij beter aan studeren kan besteden en bovendien zal dat zoekwerk zijn motivatie om te studeren verminderen."
Nu wil ik natuurlijk niet lullig doen, maar wordt het dan niet tijd dit ook te doen voor de informatievoorziening? Als er ergens sprake is van 'verwarring', 'onduidelijkheid' en 'onnodige en vooral nutteloze zoekacties' dan is het wel in de informatievoorziening.

Zou er ooit nog iemand op 't idee komen dat gewoon één startpunt, portaal of hangplek de ultieme oplossing zal blijken te zijn? Dat zal toch wel...:-)

maandag 7 december 2009

Nieuwe eisen tweedegraadsleraar

Uit het/de NRC:
"De Kennisbasis is opgesteld door deskundigen binnen en buiten lerarenopleidingen. Hierin is vastgelegd wat een aanstaande leraar moet kennen en kunnen. Ook voor de opleidingen tot tweedegraadsleraar (bevoegd voor het vmbo en de onderste drie klassen van havo en vwo) zijn nieuwe eisen vastgesteld, zonder wijzigingen in het curriculum.
bron
Nieuwe eisen zonder wijzigingen in het curriculum? Op papier is het voor elkaar, maar verder blijft alles zoals het was? De kennisbasis van het vak wiskunde kan je vinden in dit PDF-document, met beschrijvingen en voorbeelden.

Lesboer

les·boer (de ~ (m.))

1 [pej.] leraar die uitsluitend zijn lessen afdraait en daarbuiten geen belangstelling heeft voor zijn leerlingen
...en dat is (hoop ik) niet wat ik doe, maar ja, het was dan ook gekscherend bedoeld, misschien. Ook een mooi woord... gekscherend... ja die met die baard ja...:-)

zaterdag 5 december 2009

Je eigen uitwerkingen op Internet

Op deze pagina kan je lezen dat Noordhoff Uitgevers vindt dat je zelfs je eigen uitwerkingen van bijvoorbeeld een hoofdstuk uit Moderne Wiskunde niet zomaar op het Internet mag zetten!? Of dat juridisch hout snijdt? Het lijkt me onwaarschijnlijk!
"Hier stonden de uitwerkingen van een aantal hoofdstukken uit getal en ruimte en moderne wiskunde. Ik was ervan overtuigd dat ik mijn eigen uitwerkingen wel openbaar zou mogen maken.
Deze brief van Noordhoff Uitgevers beweert anders..."
http://www.hhofstede.nl/uitwerkingen/uitwerkingen.htm
Toch is dit wel een opmerkelijke actie. Eerlijk gezegd denk ik dat die schoolboeken hun beste tijd wel gehad hebben. Niet dat ik nu veel vertrouwen heb in Wikiwijs of andere (on)wijsheden, maar een 'redelijke' verhouding tussen prijs, inhoud en prikkelend vermogen is toch wel een beetje verdwenen: voor dat geld moet je toch wel iets beters kunnen bedenken... Mijn handen jeuken wel af en toe....:-)

donderdag 3 december 2009

Interne coaching (2)

In een oproep voor 'interne coaching' kwam ik als een van de mogelijke 'vraagstukken' tegen:
“Ik voel me als een nieuweling soms wel een beetje verloren in deze grote organisatie. Het komt nogal chaotisch op me over. Wie heeft de tijd om me een beetje wegwijs te maken?”
bron: begeleidende brief interne coaching
Nu wil ik niet lullig doen, maar de mogelijkheid dat de LERO gewoon een behoorlijk chaotische organisatie is zou ik toch in eerste instantie niet uitsluiten. Maar chaotisch is niet erg hoor! Dat is juist goed. Chaotische systemen zijn namelijk gezonder.:-)

Nur der kleine Geist hält Ordnung. Das Genie überblickt das Chaos.

woensdag 2 december 2009

Interne coaching

In het kader van een oproep om vooral 'interne coaching' aan te vragen als je één van de volgende omstandigheden herkent:
“Na vier jaar in dienst bij de Lerarenopleiding maak ik nog steeds te veel overuren. Ik dacht dat als ik ingewerkt zou zijn, ik minder hard hoefde te werken. Wat doe ik fout? Hoe kan ik minder uren werken zonder dat ik aan kwaliteit inboet?”
Uit: begeleidende brief interne coaching
Ik dacht dat ik na 7 jaar ook wel zo'n beetje ingewerkt zou zijn en dat ik dan eindelijk eens zou mogen genieten van alle extra investeringen en het beetje op m'n slofjes zou kunnen uitzitten.:-)

Maar laten we maar duidelijk zijn. Dat gaat niet gebeuren natuurlijk. Dat kan ook helemaal niet, maar de oplossing is heel erg simpel: je moet gewoon minder gaan werken... of ergens anders gaan werken, dat kan ook.:-)

Het uiteindelijke doel is natuurlijk gewoon slapend rijk worden! Dat wil ik ook, maar op de lerarenopleiding gaat dat niet werken denk ik. Ik ben al blij als ik gewoon aan m'n slaap toe kom...:-)

Lucasrijen

Bij 'Wiskunde en cultuur 2-2 vraag 7 van hoofdstuk 1 stond iets over Lucasrijen en de rij van Fibonacci. Ik had het natuurlijk moeten zien:

Het verschil tussen t2² en t1·t3 scheelt steeds -5 of 5. Dat is vast geen toeval! Op Lucasrijen had ik dat toch al eerder gezien...:-)

Vooral dat
SVP zo snel mogelijk antwoord want ik moet het morgen inleveren.

...vind ik wel grappig...:-)

Op Lucas rijen staat er nog meer over...

Maar nu nog het bewijs!

ICT en de LERO tips

In het kader van ‘ICT en de LERO' volgt hier tip 1:
  • Ga niet iets regelen dat gebruikers zelf kunnen regelen.
Als je een platform creëert voor het ondersteunen van je onderwijs met ICT laat de gebruikers dan zoveel mogelijk zelf regelen.

Op wiskundeleraar.nl kunnen studenten zich aanmelden. Naam, studentnummer, emailadres, enz. Ik doe vrijwel niets aan gebruikersbeheer. Ik controleer wel (zo’n beetje) of het inderdaad studenten wiskunde zijn maar verder? Geen onderhoud, geen problemen, geen gedoe...

In de werkruimten kunnen docenten vrijwel alles zelf regelen. Welke functionaliteiten wil je wel en welke wil je niet? Je kunt zelf studenten aan de leerroute hangen en nog zo wat...

Studenten kunnen zich bij een werkruimte aan- en afmelden. Het idee is om je alleen aan te melden als je de cursus daadwerkelijk volgt. Kijken in werkruimten kan altijd. Maar studenten regelen zelf van welke werkruimte ze deelnemer zijn.

Geen gedoe met inschrijvingen, ontbrekende studentnummers, wachtwoorden vergeten, e-mails die niet gelezen worden, moeilijke koppelingen met een adminstratiepakket, enz. Allemaal niet nodig! Men regelt het zelf maar.

Meer dan 250 gebruikers en bijna geen werk...:-)

Meer tips zullen worden gepubliceerd op ICT en de LERO tips. 't Is maar wat me zo te binnen wil schieten de komende tijd...

dinsdag 1 december 2009

Links en rechts

Ik had een werkblad gemaakt voor statistiek 1-2 over de binomiale verdeling. Ik had alleen ergens 'links en rechts' een beetje door elkaar gehaald. De volgende les zal ik nog even uitleggen wat het moet zijn. Ik heb het werkblad inmiddels verbeterd. Er stonden trouwens nog meer fouten in.:-(

Maar erg handig is dat niet: 'links en rechts' door elkaar halen. Ik bedacht me ineens dat ik dat wel vaker heb. Bij mijn rijlessen had ik dat ook wel 's. Dat zo'n rijinstructeur zegt 'links af' en dat ik dan heel netjes (richting aangeven, goed kijken, spiegels....) rechtsaf ging. Daar werd ie altijd een beetje knorrig van...:-)

Op mijn oude weblog had ik er ook al een keer iets over geschreven. Daar staat bijvoorbeeld: "Maar het kan altijd erger... Tijdens lessen zeg ik wel 's 2 terwijl ik 3 bedoel en dan op het bord 4 schrijf... Kijk, dan moet je niet raar kijken als sommige studenten niet helemaal kunnen volgen wat je bedoelt...:-)"

Dus ik bedoel maar: het zit gewoon in de hersenen...:-)