dinsdag 29 november 2011

Dwarsligger!?

"Als altijd alles anders is waarom zouden docenten dan allemaal hetzelfde moeten doen?"

Wisdom of crowds

"Is de ‘wisdom of crowds’ daarmee definitief ontmaskerd als een fabeltje? Voor een deel wel, zeker als het gaat om het vinden van absolute antwoorden op feitelijke vragen waar je de antwoorden niet op kent."
bron

zondag 27 november 2011

Mislukt? Wel nee!

"I have not failed. I've just found 10.000 ways that won't work"
Thomas Edison

Hoe sneller hoe sneller

"Wat dan wel jammer is dat hoe sneller je dat doet hoe sneller iedereen weer alles vergeten is."
bron

Wat een gesukkel...

Vorig jaar heb ik een aantal keren moeten constateren dat managers en collega's niet precies weten wat een 'smile-tje' wil zeggen. In zo'n geval kan je toch niet anders doen dan bedenkelijk je hoofd te schudden... Wat een gesukkel. Maar 't geeft niet hoor. Die mensen hebben vast andere kwaliteiten. Dat is wel te hopen...:-)

Zie ook brilletje nodig?

De problemen van alledag

"Maar is dat aan die docent wel eens zo expliciet gevraagd? Ik denk het niet. In de praktijk zie ik nog heel veel ICT die ingezet wordt omdat het moet, het goed is voor de student, zoveel mogelijkheden biedt enz. Onvoldoende worden we zelf geleid door de behoefte om oplossingen te bieden voor concrete problemen van alledaagse docenten."
bron

Aan de stoel geplakt

"Eigenlijk houdt hij een pleidooi om het onderwijs te veranderen door in je eigen les te beginnen. Niet wachten op het veranderen van het systeem. Die houding houdt ons op onze stoel geplakt."
bron

zaterdag 26 november 2011

Innovatie van wát eigenlijk?

"Tegen de achtergrond van dergelijke situaties krijgt het begrip onderwijsinnovatie een wel erg surrealistische bijklank. Wat valt er immers te innoveren aan iets dat kennelijk nooit bestaan heeft?"
bron

Weekverslag, wiskundeleraar en wikiwijs

Op deze pagina staat het weekverslag van deze week. Het gaat daarbij over proefproeven, de VMO-conferentie over lesmateriaal en nog zo wat...

Ik kwam net ook deze pagina weer 's tegen. Daarin beschrijft de auteur acht principes om studenten te laten leren in de digitale leeromgeving. De helft is 'opzet' en de rest is 'uitvoering'. Volgens mij is dat wat ik deed met wiskundeleraar.nl. Je kunt wel van alles roepen en plannen maken maar uiteindelijk gaat het er om wat je doet. Of je nu hebt over N@tschool, Moodle, Wizmo, Wikiwijs of wat dan ook... Als 't niet wordt gebruikt dan werkt het dus niet!

Inmiddels heb ik wel weer nieuwe plannen met wiskundeleraar.nl. Helemaal probleemloos is dat niet. Als ik dat ga doen hoe kan ik dan voorkomen dat er weer zo'n mallotige situatie gaat ontstaan als de vorige keer? Dat je (zeg maar) een 'probleem' bent omdat wat je doet wel werkt.:-)

Deze week werd ik ook weer 's geconfronteerd met Wikiwijs. Het gevoel dat zoiets feitelijk volstrekt onzin is krijg ik maar niet weg. Ik moet er eigenlijk niet over schrijven maar ik kan 't niet laten. Het is zo...

...en over de rest maar te zwijgen.:-)

zondag 20 november 2011

Het betere geleuter

"Bij het zelf ontwikkelen of arrangeren van leermateriaal en het beoordelen van aangeboden leermiddelen is het goed te weten wat een leermiddel een effectief leermiddel maakt, dat ervoor zorgt dat leerlingen in de beschikbare tijd zoveel mogelijk leren."
bron

vrijdag 18 november 2011

Namaakengels

In onze taal circuleert een aantal woorden dat lijkt op het Engels. Het gaat hier om namaakengels. Voorbeelden van namaak-Engels: lunchroom - helicopterview - stationcar - autocross - ladyshave
uit: Hermans, M. (1997). Schrijven met effect. Bussum: Coutinho

ELO's en zo...

Het schijnt dat er ook een soort ELO zit in Magister. Ik riep nog 'gaan we roeien met de riemen die we hebben of gaan we een buitenboordmotor gebruiken?'. Maar dat ELO in Magister schijnt een ELO met zwemvliezen te zijn... Zodat ook dit weer een hoog donaldduckgehalte begint te krijgen. Net als dat gedoe met Professor Poldermans...:-)

donderdag 17 november 2011

Durf te investeren in online leren

"Presenteer online leren liever als een manier om de problematiek van vergrijzing en ontgroening van het docentenkorps tegen te gaan, en om een mogelijkheid om je als docent te kunnen focussen op persoonlijke ondersteuning en begeleiding van leerlingen. In plaats van als een manier om onderwijs goedkoper te maken door onderwijs te automatiseren. Durf ook investeren in online leren."
bron

woensdag 16 november 2011

Vergaderen 2.0

In het onderwijs is het nieuwe werken niet echt een optie, denk ik. Als ik mijn lessen doe en de aanhangende activiteiten dan is er niet echt veel ruimte meer om nog allerlei 'andere dingen' te doen. Als je dan, bijvoorbeeld, moet vergaderen dan zou het wel handig zijn als dat dan een beetje effectief zou zijn.
Maar zo werkt dat meestal niet. Persoonlijk voel ik me prettiger bij asynchrone cummunicatie. Het spontaan roepen van zinnige dingen tijdens vergaderingen lukt me maar zelden. Meestal raak ik na enige tijd het spoor bijster en achteraf kan ik me vaak niet helemaal voor de geest halen waar het nu allemaal precies over ging. Ik weet ook meestal niet wat ik nu precies wel en niet gezegd heb.

Bij complexe vraagstukken is het ook niet te verwachten dat er veel uit zo'n vergadering komt. Het is gezellig en meestal een heel prettig samenzijn, maar mijn ervaring is niet dat het veel oplevert. Over sommige dingen moet je gewoon ernstig nadenken, afwegingen maken, je nog 's extra verdiepen in de zaak,... Meestal roep ik dan maar iets wat er zo in me op komt. Dat zijn zelden diepe gedachten of inspirerende ideeën.

Meestal heb ik daarna ook nog een paar uur nodig met pogingen om alles op een rijtje te zetten. Meestal lukt dat niet. Daarvoor zijn de kwesties meestal te ingewikkeld. Ik los dat in mijn eentje niet op, maar ik heb meestal wel een soort idee over wat er wel en niet klopt. Maar ja, je kunt niet altijd maar zeuren. Straks gaat er nog iemand denken dat ik denk dat ik het beter weet.

Eigenlijk is het nog veel erger. Ik krijg soms wel 's het gevoel dat 'vergaderen' voornamelijk bedoeld is om het vergaderen. Het staat nu eenmaal op de rol, in de jaarplanning of in het programma. Of dat nu iets oplevert lijkt dan verder ook niet zo belangrijk. Dat hebben we dan toch maar weer gedaan.:-)

Maar dat is dan toch wel weer jammer. Met de huidige ICT-middelen zou je denken dat zoiets handiger moet kunnen.

Geen woorden maar daden

"Steeds vaker ontmoet ik allerlei goedbetaalde coaches, strategische adviseurs, communicatieadviseurs, bedrijfsadviseurs, loopbaanbegeleiders, consultants en personal trainers. Als ik dan vraag wat zij precies doen ('Ik geef cursussen coaching de coach', zei iemand) blijf ik veelal in verbijstering achter."
bron

zondag 13 november 2011

Aan problemen en uitdagingen geen gebrek

De komende weken moet ik me ernstig bezig houden met de vraag: wat is geschikt lesmateriaal?

De aanleiding is tweeledig:
"Deze klankbordgroep wordt gevraagd een programma van eisen op te stellen voor onze digitale leeromgeving en voor onze digitale leermiddelen."
Ik vind dat interessant en zorgelijk. Vooral als er gezegd wordt dat:
"Het idee is dat invoering van digitale middelen zonder verhoging van kosten mogelijk is of dat in gevallen zelfs kosten te besparen zijn."
Dat is wel een aantrekkelijk idee, maar meer ook niet. Het idee dat ICT kosten gaat besparen lijkt me achterhaald.

Daarnaast is er een startbijeenkomst van VMO-scholen:
"De komende vier jaar gaan de VMO-scholen aan de slag met het ontwikkelen van geschikt materiaal voor voortgezet montessori-onderwijs."
Dat is ook interessant. Maar in de e-mail stond:
"Op deze eerste conferentiedag vragen we jullie om een voorbeeld mee te nemen van door jou gemaakt of bijgesteld materiaal waar je erg tevreden over bent. Neem dat materiaal mee op papier, maar ook digitaal, bijvoorbeeld op een usb-stick."
Dat is dan weer zorgelijk. Ik denk dat modern, innovatief en geschikt lesmateriaal nu juist 'dingen' zijn die zich niet niet zo maar op laten slaan op een memory-stick. Leg dat maar 's uit.:-)

Maar 't ligt wel voor de hand om die twee zaken te combineren. Dus Montessori-geschikt lesmateriaal met zinvolle inzet van ICT. Wat wil je nog meer? Kan dat? Ik denk 't wel. Zie daar alweer een uitdaging.

Nog meer zorgen:
Daarna krijgen jullie een korte inleiding in het digitaal uitwisselen van materiaal via de nieuw te openen montessorigroep binnen Wikiwijs. Als vervolg op die inleiding kunnen jullie ook een aantal materialen al direct op Wikiwijs plaatsen, vandaar de usb-stick.
Ik wil niet vervelend doen maar wikiwijs lijkt me niet direct een voorbeeld van iets dat gaat werken. 't Is maar zeer de vraag of je daar je spullen moet neerzetten. Dat je 't maar weet:-)

Kortom: aan problemen en uitdagingen geen gebrek.

zaterdag 12 november 2011

Hoe word je de eerste digitale docent van Nederland?

Ik had al een website met veel wiskunde, een vraagbaak voor wiskunde en ik had al een eigen elektronische leeromgeving waar ik zelf mijn eigen cursussen mee ondersteunde. Ik ben erg gecharmeerd van DWO omdat je daar leerlingen opdrachten kan laten doen en dan kunt volgen 'wat ze doen' en zelfs 'hoe ze dat doen'.

Heel soms hoor je nog wel 's iemand roepen dat ICT natuurlijk nooit de docent kan vervangen. Dat klopt. Dat vind ik ook, maar als je nu 's niet ICT de zaken laat regelen maar een docent? Dat je, zeg maar, ICT vervangt door een docent? Dat zou pas revolutionair zijn!

Volgens mij was de 'kracht' van wiskundeleraar.nl de prompte en individuele feedback, het gevoel dat er iets te 'beleven' was. Een digitale cursus? Kan dat wel? Op deze pagina's heb ik er van alles over geschreven. Volgens mij werkte dat prima. Niet alleen vanwege de ICT, maar vooral ook vanwege de 'menselijke factor'. Ik denk dat ik wiskundeleraar.nl maar weer 's van stal haal. Ondanks dat het op die mallotige lerarenopleiding niet 'echt' begrepen werd werkte het, in mijn beleving, allemaal prima.:-)

Ik ga wiskundeleraar.nl inzetten voor een 'project wiskunde & kunst voor klas 2a'. Dat is tenslotte een kunstklas en als je dan iets doet dat met wiskunde te maken heeft en met kunst? Wat wil je nog meer?

Ik vind het een goed plan!

Wiskunde & Kunst

Het ziet er naar dat niemand gaat betalen voor al mijn ICT-activiteiten, leuke ideetjes en al die andere dingen die ik zo doe. Ik had me daar al bijna bij neergelegd. Vrij en onafhankelijk, maar enigszins teleurgesteld, zal ik maar zeggen.

Maar van schouderklopjes en virtuele waardering kan je niet leven. Daarom geef ik ook nog les. Zeker met het 'aanstormend lerarentekort' is er voor een wiskundeleraar altijd wel emplooi, dus als ik zou willen zou ik dat nog wel 13 jaar vol kunnen houden. Maar waarom zou ik?

Ik ga een project 'wiskunde & kunst' in elkaar knutselen, denk ik. Met de inzet van wiskundeleraar.nl. Met veel ICT-activiteiten, producten van leerlingen, een digitale tentoonstelling en nog zo wat... Dan gebruik ik die functionaliteiten van wiskundeleraar.nl ook weer 's. Dat is alleen al als 'demonstratie' misschien nog nuttig.:-) Misschien kunnen 'mensen' daar dan nog iets van leren!:-))

Zoiets deed ik natuurlijk al bij 'wiskunde en cultuur 2-3', dus ik heb materiaal genoeg. Zoiets kan je vast wel aanpasssen voor de 2e klas, zeker voor een kunstklas. Dan voeg ik daar nog 'de gulden snede' en 'perspectieftekenen' aan toe. Met dank aan @reemsteen voor de suggestie! Daar had ik nog niet aan gedacht.

Ga ik doen. Tegen beter weten in.:-)

Als de cursus goed genoeg is dan kan ik dat ook tegen betaling aanbieden aan andere docenten. Dat die docenten hun leerlingen er naar toe kunnen sturen en dat het dan voor elkaar komt. Waarom niet? Als dat dan werkt waarom zou ik dat dan niet nog meer doen... en dan lekker met de laptop aan het strand gaan zitten in plaats van zo'n muffig klaslokaal met 31 van die springende pubers... over hormonen gesproken:-)

Leuke uitdaging: hoe word je de eerste digitale docent van Nederland?:-)

Being nice

"The trouble with being too nice when commenting on something is that sometimes the underlying message just doesn’t get through. This applies whether you’re looking at students’ work, observing trainee teachers or evaluating a school’s ICT provision."
Terry Freedman

Mijn weblog is niet geschikt voor tieners:-)


Ik heb 'ouderlijk toezicht' in F-secure maar uitgeschakeld.

Van de regen in de drup

Ik ben op 01-01-2011 gestart met een speurtocht over de vraag:
Wat wil ik nu eigenlijk zelf? Ik doe veel dingen omdat ik die nu eenmaal doe. Maar waarom zou ik dat doen? Wat is daar het nut precies van? Maar nog belangrijker: wat wil ik nu eigenlijk zelf?
Conclusies:
  • Ik ga's wat minder aan 'websites' doen...
  • Ik ga me richten op mijn primaire taken als docent wiskunde.
  • Ik ga meer muziek maken...
  • Ik ga meer tekenen...
  • Ik ga meer aandacht besteden aan mijn gezin...:-)
...en zo is dat!

Inmiddels ben ik van baan veranderd en nu komt er van alle goede voornemens helemaal niets meer terecht. Van de regen in de drup, zullen we maar zeggen. Maar goed... het idee was goed.:-)

donderdag 10 november 2011

Vrijdag 2B in DWO

Morgen is het 11-11-11. Was dat niet DAYONE? Dat is inmiddels niet meer van belang. Morgen ga ik proberen 2B in DWO te krijgen. Ze moeten zich eerst aanmelden en dan een aantal opdrachten doen:

VMBO
Als je bent aangemeld en je je klas hebt opgegeven ga dan naar DWO en doe de module Oppervlakte berekenen. Kijk ook goed naar de knopjes driehoek en rechthoek.

HAVO/VWO
Als je bent aangemeld en je je klas hebt opgegeven ga dan naar DWO en doe de volgende opdrachten:
Formules met haakjes – Haakjessommen Oppervlakte
Lineaire vergelijkingen – Lineaire Vergelijkingen Strategie(2)
(Wat moet je doen om de vergelijkingen op te lossen? Het programma doen dat voor je.)

Zoiets moet het worden, denk ik. Ik ben benieuwd...

donderdag 3 november 2011

Zand erover

Als je, zoals ik, na 10 jaar lerarenopleiding besluit er weg te gaan dan wil je alles zo snel mogelijk achter je laten. Zand erover! Het was leuk ergens, maar 't is afgelopen, finito, einde oefening, laat maar gaan, 't is mooi geweest en 't was mallotig, gestoethapsel en ergerlijk...

Maar ja, zo werkt dat natuurlijk niet. Nu ik in mijn nieuwe baan steeds meer mijn draai begin te vinden (af en toe) nemen de momenten van 'reflectie', 'van herinneringen ophalen', 'de frustraties', 'ik ben zo blij dat ik er weg ben' toe. Je kunt niet 10 jaar van je leven iets doen, ergens voor gaan, allemaal leuke dingen doen en dan denken dat je zoiets een beetje onder het tapijt kan vegen. Hoe meer 'zand erover', hoe moeilijker dat is.:-)

Als je dan toch nog wilt proberen de zegeningen, opbrengsten en positieve aspecten zoveel mogelijk vast te houden, te benadrukken en uit te dragen dan is het verreweg te preferen om te kijken wat je er dan nog aan over zouden kunnen houden. Hoe kan ik mijn ervaringen en opgedane kennis gebruiken? Ik heb er natuurlijk van alles over geschreven, maar ja, wie gaat dat lezen? En hoe vertaal je dat naar de veranderende omstandigheden?

Nee, dat is het ook niet. Ik denk er nog maar een tijdje over na. Duidelijk is wel dat er een aantal problemen zich steeds duidelijker gaan manifesteren. Als je dat al iets wilt leren van het verleden dan zou je op z'n minst moeten leren om te leren van je fouten, maar of dat gaat lukken? Ik weet het niet...

Wanneer je steeds achterom kijkt zie je niet welke kansen er voor je liggen!

Wat is het doel van wiskundeonderwijs?

Bij de schoolwiskunde zijn er verschillende soorten wiskundeopgaven te onderscheiden. Allereerst zijn er de opgaven uit de methode. Deze opgaven zijn gemaakt om 'wiskunde te leren'. Dat is type I. Vervolgens heb je de toetsopgaven. Dat zijn opgaven om te controleren of de gewenste leerdoelen behaald zijn. Dat noem ik maar even type II. De opgaven van type I en II zijn niet noodzakelijkerwijs van dezelfde soort.

Als je goed kijkt dan kan je constateren dat er dan nog een soort opgaven moet zijn. Namelijk de opgaven die je zou moeten kunnen als de leerdoelen gehaald zijn. De opgaven uit de toets kunnen maken is niet het doel van wiskundeonderwijs, maar een middel om het leerproces te sturen. Maar wanneer kunnen leerlingen nu laten zien dat ze de leerdoelen behaald hebben?
  • Ik vind dat als een leerling in de tweede klas nog steeds niet het verschil weet tussen omtrek en oppervlakte dat er iets niet klopt.
  • Als leerlingen bij het rekenen met variabelen niet aan getallen denken maar bezig zijn met een soort tekstverwerken (letterrekenen!) dan klopt er iets niet. 
  • Ik vind ook dat als leerlingen allerlei 'dingen' leren zonder dat ze begrijpen hoe nuttig en leuk dat is dat er iets niet klopt.
Je leest ook nog wel 's wat over 'toetsgestuurd leren'. Maar dat doen we al. De leerlingen maken opgaven, kijken hun antwoorden na, denken na over de fouten (hoop je) en proberen te begrijpen waar ze mee bezig zijn (in het ideale geval). Als ze vervolgens de toets goed maken dan zal het wel goed zijn toch?

Maar dat is natuurlijk niet waar wiskunde over gaat. In 't vervolgonderwijs blijkt dat 'redeneren', 'notaties kunnen lezen en schrijven', 'gevoel voor abstractie', 'een bepaalde werk- en studiehouding', 'problemen kunnen aanpakken' niet vanzelfsprekend zijn. Maar dat waren toch wel doelen van dat wiskundeonderwijs?

We hebben van alles gedaan, we hebben kwadratische vergelijkingen opgelost, we hebben de afgeleide bepaald, we hebben de inhoud berekend en nog veel meer, maar hoe zinvol is dat allemaal? De meeste leerlingen hebben zelfs een diploma gehaald! Dat is dan toch een bewijs? Of toch niet?

dinsdag 1 november 2011

Internet sinds 1996

"All in all, not much has changed on the Internet since 1996. Sure, websites and other tools are a lot easier to use and connections are faster but judging by this list… we still have a long way to go."
bron

Vaag taalgebruik

Ik weet niet, maar waarom niet eerst fatsoenlijk Nederlands leren voordat je mensen gaat spammen?
Ik wil uw aandacht brengen en u te informeren dat Consulting Bedrijf beginnen proces te inhuren en geven u een grote kans om carrière te beginnen nu met veel voordelen en de voordelen van dit werek.

Als u besloten om onderbreking in uw carrière te maken, of u op een moederschapsverlof bent, onlangs gepensioneerde of gewoon op zoek naar enkele aanvullende tijdelijk baan, dit standpunt is enkel voor u gemaakt.
Zoiets komt dan van yourjobb.com. Hoe dom kan je zijn?