donderdag 30 september 2010

Sociaal constructivisme

"De toegevoegde waarde van ict in het onderwijs wordt in steeds meer onderzoek aangetoond. Ict zorgt voor een rijkere leeromgeving, met onderwijs op maat. Leerlingen zijn meer gemotiveerd en leveren betere prestaties; leraren geven efficiënter onderwijs en hun beroep wordt aantrekkelijker; en de vernieuwingsgezindheid van scholen neemt toe."
bron

woensdag 29 september 2010

Waar was die + ook alweer voor?

Don't hit me with those negative waves so early in the morning.
OddBall

't Is toch wat. Ik ben ooit opgehouden met bloggen omdat ik vond dat ik op moest houden met dat gezeur over wat er allemaal niet deugt. Er is ook gewoon geen beginnen aan om te proberen alle domheid en kletspraat aan de kaak te stellen! Tegenwoordig heb je dan gewoon geen leven meer!

Nee, je kunt beter schrijven over de dingen die leuk, aardig, nuttig en zinvol zijn. De naam 'Wiswijzer +' had ik niet voor niets gekozen. Ik zou alleen nog schrijven over de positieve kanten van de dingen die ik doe. Zoiets! Dat was het plan!

Ergens is er toch weer iets mis gegaan, denk ik, maar vanaf vandaag ga ik dat veranderen. Niet zeuren, niet klagen, niet schelden en niet schoppen, maar gewoon 'gezellig' leuke dingen zeggen. Maar ik ga niet liegen!

Ik ben benieuwd!:-)

Om er in te komen moet je maar 's luisteren naar Victory Boogie Woogie. Fascinerend stukje muziek op basis van de Toonklok van Peter Schat door Theo Hoogstins. Mooi toch?

A system in the making! Self-healing for the blind.

Metaforen en creativiteit

Eén van de studenten gaf op de vraag 'wat heb je geleerd' naar aanleiding van 'wiskunde en leergebieden' als antwoord 'ik heb geleerd wat het magnus-effect is'. Dat is niet verkeerd, maar dat was natuurlijk niet het antwoord waar ik op hoop. Het 'magnus-effect' was bedoeld als illustratie van het natuurwetenschappelijk experiment, mede naar aanleiding van de onderzoekscirkel:


De vraag is of mijn poging om iets over te brengen van de bedoeling van het doen van natuurwetenschappelijk onderzoek helemaal gelukt is.

Een vergelijkbaar verschijnsel doet zich voor bij het beoordelen van voorbeelden van digitaal lesmateriaal. Spelling, schrijfstijl en wiskundige correctheid zijn natuurlijk belangrijk, maar je zou verwachten dat aanstormende docenten zich vooral richten op de vakdidactiek. Wat zijn de leerdoelen? Welke voorbeelden worden er gegeven? Dragen de leerobjecten bij aan begripsvorming? Van 'concreet' naar 'abstract'? Dat soort dingen, maar je begrijpt al: dat komt toch niet altijd spontaan naar voren.

Je zou van een wiskundeleraar een grotere gerichtheid op abstractie verwachten. Die 'hang' naar abstractie en universele wetmatigheden is toch kenmerkend voor de wiskunde. Abstractie kan ook nog 's bijdragen aan creativiteit.
What this example demonstrates is how abstract thinking makes it easier for people to form surprising connections between seemingly unrelated concepts...
bron
Een metafoor is een manier om afstand te nemen van het oorspronkelijk probleem en je te richten op de meer 'algemene' aspecten van het probleem. Als dat 'afstand nemen' kan leiden tot onverwachte overeenkomsten met ogenschijnlijk ongerelateerde concepten dan heb je meer kans op een creatieve oplossing. Zou kunnen...:-)

Tegenwoordig roep ik steeds vaker 'je moet meer uitzoomen' en dat blijf ik voorlopige nog maar even doen. The big picture! Daar gaat het om!

dinsdag 28 september 2010

Hamburgers en N@tschool

Verreweg de zinvolste opbrengst van deelname aan het 'homo zappiens'-project #hzap08 zijn de lunches met F. Meestal proberen we bij een eerste bezoek aan een eetgelegenheid als eerste de 'hamburger' uit. Als dat goed is dan is de rest meestal ook wel goed. Het is in die zin een soort 'kritiek voorbeeld', net als de Petersen-graaf in de grafentheorie. Zie ook uit de oude doos

Uiteindelijk hebben al die hamburgers ook nog geleid tot een eigen recept voor een hamburgertje. Hier in huize weltevree zijn ze daar erg blij mee...:-)

Ik ben langgeleden ELO-beheerder van N@tschool geweest. Sinds dat ik daarmee gestopt ben is er bij sommige mensen op de lerarenopleiding 'het idee' ontstaan dat ik iets tegen N@tschool zou hebben. Dat is natuurlijk een rare veronderstelling, want wat heeft dat voor zin? Ik ben ook tegen slecht weer als ik op vakantie ben en tegen allerlei ouderdomsverschijnselen. Maar ja... wat schiet je er mee op?

Ok, ik gebruik 't niet. Ik heb 't ook niet nodig en misschien wil ik 't ook wel niet. Als je er dan toch 's iets van zegt dan kan 't je gebeuren dat je er op gewezen wordt dat sommmige docenten heel erg blij zijn met N@tschool. Ik heb daar geen moeite mee. Er zijn tenslotte ook mensen die eten bij MacDonalds...:-)

...en dat laatste was (achteraf) leuker dan ik dacht. Mijn eigen hamburgertje is 'echt' vele malen lekkerder dan die kleffe meuk van MacDonalds.:-)

Ik denk alleen dat MacDonalds en N@tschool verder weinig last zullen hebben van de binnenpretjes van een wiskundeleraar. Dat is wel te hopen...:-)

maandag 27 september 2010

Dat krijg je er van

Er zijn van huis uit een paar dingen blijven hangen, zullen we maar zeggen:
  1. Ik heb echt een hekel aan leugenaars
  2. Ik houd van metaforen, parabels en gelijkenissen
Dat eerste uit zich vooral in een continue strijd tegen onzin. Van 'wikiwijs' tot 'breinbewust onderwijs' en nog zo wat... Het tweede uit zich bijvoorbeeld in 'hamburgers' en 'voetbal'. Feitelijk is dat 'breinbewust onderwijs' ook een metafoor, maar laat ik het niet ingewikkelder maken dan nodig.

Waarom zijn metaforen soms zo handig? Volgens mij kan je daarmee soms een andere kijk krijgen op iets wat je niet helemaal begrijpt. Als je een ELO bijvoorbeeld vergelijkt met een MAGNETRON dan kan je bedenken dat bij de implementatie van zo'n ELO je wel iets moet doen! Je kunt niet tegen de beoogde gebruikers zeggen 'alsjeblieft, hier heb je een ELO. Ga je gang! Als je nog vragen hebt kan je in de handleiding kijken'.

Als je dan bedenkt dat de beoogde gebruikers helemaal niet zitten te wachten op een MAGNETRON maar gewoon een eitje willen bakken dan kan je een beetje begrijpen waarom dat niet gaat werken. Je begrijpt dat het 'niet werken' in dit geval niet aan de magnetron ligt maar aan de implementatie.

Mijn eigen MAGNETRON (de echte zullen we maar zeggen) heeft ook 3 maanden ongebruikt onder een tafel gestaan. Wat moet je er mee? Maar 't bleek toch veel handiger dan ik dacht! Ik heb hem nog steeds... en 't is ook een oven en grill... bleek achteraf...:-)

Maar verreweg de fijnste metafoor is een voetbalteam dat doet aan competentiegericht leren. Daar kan je zulke leuke dingen mee doen. Met dank aan F.:-)

Die leugens!? Och... ik weet niet... Als ik lees 'Inmiddels geeft www.wikiwijs.nl toegang tot bijna een miljoen items...' dan denk ik meteen: is dat zo? 't Is misschien niet eens een leugen maar 't is ook niet waar! Wikiwijs is gewoon een pompstation. Het verschil tussen de 'berichten' die ik lees en de 'werkelijkheid' zijn ronduit schokkend! Er zijn begraafplaatsen in Nederland waar meer leven in zit.

Maar dat gezeur van mij is natuurlijk niet goed voor mijn loopbaan. Wat dat betreft kan je maar beter gewoon meedeinen met de rest van de mensheid en vooral zwijgen, niet reageren en doen alsof je neus bloedt. Maar ja... dat bedoel ik nu. Ik doe echt mijn best maar 't lukt niet...:-)

Maar 't gaat uiteindelijk niet om wat je zegt maar om wat je doet. Mijn ervaring is dat veel mensen vooral praten maar weinig doen. Men doet wel pogingen in die richting maar er komt meestal niet veel van terecht. Logisch? Best wel. Je kunt niet alles tegelijk...:-)

Wat moet je anders?

Wat kan je doen om het allemaal een beetje leuk te houden:
  • Ik geef geen 2x50 minuten les. Dat is geen werkbaar concept. Ik doe geen pauze en geef maximaal 1½ uur les. Meestal stop ik 10 minuten eerder omdat het dan meestal gewoon genoeg is. Dat is ook toevallig: je komt dan gewoon weer uit op de ‘oude’ 2x40 minuten.:-)
  • Een aantal opdrachten bij het ‘Vakproject wiskunde en ICT’ en ‘internet en wiskundeonderwijs’ zijn veel werk om na te kijken. Ik heb een aantal opdrachten geschrapt of aangepast. Ik maak ook geen CD meer voor het vakproject
  • Bij ‘Taal van wiskunde 1’ heb ik steeds de neiging om studenten ‘dingen’ te laten inleveren. Die neiging heb ik tot nu toe weten te onderdrukken.
  • Ik heb geen tijd om uitgebreid op ‘kantoor’ te gaan zitten duffen. Ik vind het altijd erg leuk om iedereen weer ’s te zien, dat wel, maar van ‘werken’ komt doorgaans weinig terecht.
  • Allerlei bijzaken als ‘een studiedag’, ‘een tevredenheidsonderzoek’, e.d. zullen vast heel erg nuttig kunnen zijn, maar in het licht van het bovenstaande heb ik daar geen tijd voor. Ik ga proberen dat soort ‘dingen’ zo veel mogelijk te vermijden.
  • Studenten die een cursus digitaal doen maar eigenlijk wel een presentatie zouden moeten doen doen natuurlijk iets anders. Vroeger verzon ik dat dan, maar je moet dat omdraaien. Verzin zelf maar iets wat nuttig is voor iedereen. Ik zal wel roepen of ik het wat vind.
  • Ik probeer studenten te ontmoedigen om te e-mailen. We hebben een website met een forum dus voor vragen e.d. ga je daar eerst maar 's kijken en vragen stellen graag op het forum. Dan heeft iedereen er wat aan. Uiteraard kan je altijd e-mailen voor meer persoonlijke dingen, maar vragen over algemene zaken? Niet doen! En al helemaal niet over zaken waarin de haperende informatievoorziening zou moeten voorzien.
Daarnaast zijn er nog een paar dingen, maar daarover dan misschien later meer...

There's a system in the making...

Ondertussen wordt er natuurlijk gewoon doorgewerkt!


Vakproject wiskunde en ICT
Je hebt nu 254 opdrachten van de 880 opdrachten nagekeken.
Er zijn in totaal 40 deelnemers.

Internet en wiskundeonderwijs
Je hebt nu 122 opdrachten van de 506 opdrachten nagekeken.
Er zijn in totaal 23 deelnemers.

Bestandsbeheer, afvinklijstjes, presentielijstjes, opdrachtenlijstjes, ... schijnen allemaal te werken. Ik vind het mooi!:-)

zondag 26 september 2010

Waar zijn docenten voor nodig?

Er is, volgens mij, ongerustheid over het feit dat lerarenopleidinggewijs de urentoedeling in 't algemeen niet overeenkomt met de hoeveelheid werk dat gedaan moet worden. Dan druk ik me nog voorzichtig uit. Ik denk dat je, in zo’n geval, werkwijze en opzet van de cursus moet aanpassen zodat het wel binnen de gestelde randvoorwaarden past. Dit mag echter niet ten koste gaan van de kwaliteit.

Dat laatste is dan ook precies wat er in het onderwijs ten aanzien van taken, werkdruk en beloning steeds mis gaat. Je wordt ‘afgeknot’ en dan mag je zelf bedenken hoe je dat op gaat oplossen.

Het probleem is dat docenten dat dan meestal oplossen door meer te doen dan strikt redelijk zou zijn. Wat moet je anders? Je kunt het de beoogde kwaliteit en het plezier in je werk toch niet laten versloffen?

Er wordt wel geïnvesteerd in gebouwen, ICT-voorzieningen, lectoren, onzinnige projecten en andere ‘flauwekul’. Maar docenten? Waar waren die ook alweer voor? O ja! Het primaire proces. Detail!:-(

Noodzaak en betrokkenheid

"Wanneer we naar aanpakken kijken zoals Fullan of Marzano hebben beschreven, dan zijn er belangrijke twee sleutels: noodzaak en betrokkenheid. Wanneer we de sleutel van innovatie blijven zoeken in nieuwe soft- en hardware, dan blijven we langzaam ronddobberen. Scholen die erin slagen om een team mee te krijgen in de noodzaak van ICT-toepassingen en weten hoe je betrokkenheid creëert, vormen de voorlopers. En die zijn niet begonnen bij de techniek."
bron

Mythevorming

"Zij zetten wat mij betreft een dikke streep onder het 'net-generatie'-debat. Bennett cs concluderen terecht dat de relatie 'jongeren-technologie' veel complexer is dat de digital native characterisation suggereert."
De mythe van de 'digital native' doorgeprikt

Do mi si la do re

zaterdag 25 september 2010

Mandelbox tripZie Friday math movie: Mandelbox trip van squareCircleZ

Zin om te schieten

Op Word 's wakker! vroeg ik al eerder af of het misschien niet te veel gevraagd is om van docenten te verwachten om niet alleen gratis hun digitale lesmateriaal ter beschikking te stellen, maar ook nog mee te moeten denken over de werking van de website, controleren of het wel allemaal werkt en 't liefst ook nog ideeën aandragen voor verbetering.

Als dat allemaal nog niet genoeg is heb je ook nog kans dat als je dan iets in wikiwijs zet er iemand komt om het materiaal af te branden en gaat roepen dat het nergens op lijkt! Soms is dat nodig, zoals bij Dat lijkt echt nergens op!.
"Het uitgangspunt voor Wikiwijs is dat we geen kwaliteitseisen stellen aan het leermateriaal zelf. Onze mening is dat docenten die leermateriaal vinden uitstekend in staat zijn die beoordeling zelf te doen."
bron
Dat klinkt goed, maar als er steeds meer amateurs in het onderwijs een beetje gaan zitten bijklussen als wiskundedocent zou dat dan wel goed gaan?

Ik weet niet... Ik zou er niet aan beginnen. Eerst gratis bijdragen en dan van de eerste de beste maloot te horen krijgen dat het nergens op lijkt! Het zal je maar gebeuren....:-)

Zin om ook 's te schieten? Neem Snijpunten berekenen, Daar is het voor gemaakt...:-)

Dat lijkt echt nergens op!

Naar aanleiding van deze pagina kon ik het toch niet laten om een beoordeling te geven van dit inspirerende arrangement. Laten we nu eerlijk zijn! Dat lijkt toch echt nergens op!
Mooi en duidelijk? Knap gemaakt? Helder? Ik wil niet lullig doen maar 't lijkt echt nergens op! Spelfouten! Stijlfouten! Wiskundige onjuistheden en vanuit een vakdidactisch oogpunt volstrekt absurd! Ik hoop dat de maker en de beoordelaars geen wiskundedocenten zijn. Schoenmaker! Hou je bij je leest. Ieder z'n vak zullen we maar zeggen!
Je moet er toch niet aan denken dat dit het moet worden! 'Wisdom of the crowds'? Op deze manier lijkt me dat geen goed plan!

Maar misschien moet ik me er ook maar niet mee bemoeien. Laat ze nu maar gewoon lekker verder klunzen! 't Is gewoon bagger... maar gelukkig is er niemand die het ziet. Dat is dan weer een geluk bij een ongeluk, zullen we maar zeggen. Wikiwijs? Nee... dat wordt niks!

vrijdag 24 september 2010

Maar het kan ook echt anders

"Wie na zijn studie leuke nieuwe dingen wil gaan doen, denkt jammer genoeg niet direct aan lesgeven. Het is al moeilijk genoeg docenten te krijgen en als ze dan les gaan geven, zijn ze na enkele jaren weer verdwenen. Tien procent verdwijnt na één jaar en 25 procent heeft het na enkele jaren in het vo wel gezien. De werksfeer wordt er vaak niet als prettig ervaren en men krijgt nauwelijks ruimte voor eigen inbreng."
bron

donderdag 23 september 2010

I wish...

I wish that my room had a floor!
I don’t so much care for a door,
But this crawling around
Without touching the ground
Is getting to be quite a bore!

bron

Onderwijsinnovatie met ICT

"Kijken we vanuit dit perspectief naar hoe onderwijsinnovatie in het hoger onderwijs wordt gemanaged, dan zien we nog steeds traditionele projectmethodes gericht op beheersing en verantwoording van het werken aan producten. Dat werkt niet!"
bron

Iedereen had een voldoende

'Bij maatschappijleer moesten we googlen hoe oud je moet zijn om te mogen werken. Eentje heeft het opgezocht, de rest heeft drie kwartier zitten surfen en aan het einde van de les de antwoorden gekopieerd,' zegt Floris van Gorkum (15). 'Iedereen had een voldoende.'
Help! De leraar is digibeet - Nederlands Dagblad - 17-5-2006

Klik hier boven om het bericht te lezen

Dat is een lastige:

Klik hier boven om het bericht te lezen.

Waar moet je nu klikken!? Op 'hier'? Nee, op 'boven' denk ik. Er staat zoiets als "Klik hier 'boven' om het bericht te lezen.".

Je zou verwachten dat er je dan ergens anders juist niet op 'boven' moet klikken om het bericht te lezen. Alhoewel.... misschien kan je ook wel ergens klikken om het bericht niet te lezen.

Maar 't moet natuurlijk gewoon 'klik hierboven om het bericht te lezen' zijn. Wat dan ook weer vreemd is... Ik bedoel als je van boven naar beneden leest heb je dat 'klikding' natuurlijk al gezien toch?

De titel van dit bericht moet je ook niet te letterlijk nemen, denk ik. Het is best lastig, vind ik. Taal... brr... Om dit bericht te lezen hoef je nergens op te klikken. Sterker nog, je kunt maar beter nergens op klikken.

Herfst

De kastanjeboom voor ons huis laat wel heel demonstratief weten dat het herfst is. Plons! Een wilde kastanje in de slotgracht. Lekker geluid wel. Plons! Ik ga 's kijken of er meer gaan vallen.


Zie ook 't Is herfst. Lekker zinloos!:-)

woensdag 22 september 2010

Troonrede voor dummies

't Is nog best lastig zo'n troonrede. Daarom maar even een soort van vertaling gemaakt voor dummies. Misschien dat het dan voor iedereen duidelijk is:

Het parlement moet blijven en er moet een kabinet komen.
We moeten wel flink bezuinigen, ook vanwege Europa.
Voor het belang van de export moeten we ons wel aan de afspraken houden.
Pensioen is leuk maar te duur. Je mag kiezen: eerder dood of langer werken.
Jullie moet wel een beetje meer gaan samenhangen of zoiets...
Als jullie steeds maar ouder worden dan gaat het niet goed.
We gaan niet bezuinigen op onderwijs. Meer land- en tuinbouw is beter.
Nederland is een leuk land maar er zijn nog meer landen.
Het leger moet blijven.
We zullen flink moeten huishouden, anders wordt het niks.

Met grote dank aan Troonrede 2010 – Een vertaling

dinsdag 21 september 2010

Lerarentekort

"Het tekort aan leerkrachten zal de komende jaren minder groot zijn dan verwacht, zo meldt de NOS."
bron

Pressed Duck

Ik ben op TV

Kijk! Ik ben op TV:Dat is lang geleden!:-)

Het nieuwe werken

"Dance like nobody's watching; love like you've never been hurt. Sing like nobody's listening; live like it's heaven on earth."
Mark Twain

Tijdens mijn voortgangsgesprek heb ik gehoord dat minstens één van mijn collega's van mening is dat het 'jammer is dat ik er zo weinig ben'. Dat is op zich natuurlijk wel aardig...:-)

Maar eigenlijk heb ik tijdens dat gesprek niet echt goed opgelet want kennelijk heeft iemand toch gemeend een 'collegameter' (of hoe dat ook het tegenwoordig heet) aan mijn collega's voor te moeten leggen. Ondanks mijn principiële bezwaren? Dat is ook niet fijn!

Ik heb vorig studiejaar volgens mij geen les gemist maar wel 27% van mijn jaartaak overgewerkt! Dat kan toch allemaal maar. Met zegt dan niet: 'bedankt dat je zo'n kwart van het onderwijs dat je verzorgt uit eigen zak betaald' of 'wat fijn dat je allemaal van die leuke dingen doet'... Zoiets...:-(

Strikt genomen is het natuurlijk ook niet zo gek als je (zoals ik) zoveel les geeft en zoveel moet doen om dat allemaal een beetje voor te bereiden, te verzinnen en uit te voeren dat je eigenlijk weinig tijd hebt om op 'kantoor te gaan zitten'. Meestal komt er van 'werken' dan niets terecht. Op mijn werkplek heb ik niet de voorzieningen die ik nodig heb, zoals een eigen server om te experimenteren of de software die ik gebruik.

Werken van 9 tot 5 is niets voor mij. Ik kijk op de meest idiote tijden werk van studenten na. Nakijken op mijn eigen plekje op een moment dat ik er zin in heb! Dat is geen afwijking maar een voorrecht. Qua tijd maakt dat natuurlijk niks uit. Het moet toch een keer! Als ik dat doe als het mij uitkomt dan zal dat veel efficieter zijn. Ik hoef me er niet toe te dwingen of met grote tegenzin de opdracht af te gaan zitten werken. Wel nee. Ik heb er zin in! Ik kan je verzekeren dat zoiets heel inspirerend is.

Jammer genoeg krijg ik niet echt het gevoel dat iedereen nu precies weet wat ik doe en misschien ook niet helemaal begrijpen waarom ik dat zo doe. Het management begrijpt het zeker niet en mijn collega's in engere zin (denk ik) ook niet helemaal.

De vraag is dan: zal ik dat dan een keer uitleggen? Zou kunnen, maar ik zit er niet op te wachten. Studenten hebben er doorgaans minder moeite mee, geloof ik.:-)

Uiteindelijk moet je je van al die verwarring niets aantrekken. Gewoon doorgaan of zelf nog iets prominenter uitdragen hoe het zit. Uiteindelijk zal het toch wel een keer duidelijk worden misschien...:-)

Mijn conclusie: als het zo is dat ik vooral moet doorgaan met wat ik doe maar dat dan voor een deel uit eigen middelen moet bekostigen dan zal ik in de dagelijkse gang van zaken zelf de prioriteiten moeten stellen. Alles wat niet direct zinnig is of iets oplevert zal ik zoveel mogelijk moeten schrappen: studiedagen, vergaderingen, voortgangsgesprekken, administratieve onzin, op kantoor uit het raam kijken, ...

Als ik je niet meer zie... tot volgend jaar!:-)

maandag 20 september 2010

Wiskunde is leuk

"Het voornaamste wat wiskunde-leraren en lesboeken in het licht van dit alles nog zouden kunnen doen om de schade te beperken, is tussen de bedrijven door de leerlingen er op de een of andere manier van overtuigen dat wiskunde ook leuk kan zijn. Dat het gewoon puzzelen is, en dat het wel degelijk veel met de werkelijkheid te maken heeft. Als dat zou lukken zou de wereld er volgens mij een stuk op vooruitgaan."
bron

GOOGLE-docs deel 2

Ondanks de vervelende verkoudheid en 't feit dat ik zo'n beetje alles dubbel zie of erg waterig... Je kunt zo'n formulier ook EMBEDDEN op een pagina... en de resultaten weer laten geven als webpagina.... zodat je allerlei leuke mogelijkheden hebt voor meer interactie op je website. Laat studenten een formulier invullen en/of de resultaten tot zover bekijken!

Meer zit er niet in vandaag... behalve dan dat ik toch ook nog een koppeling heb kunnen maken tussen een artikel en een student...
Zie eventueel de filmpjes. Ze zijn nog stom (net als die H van Mehmet):-)

zondag 19 september 2010

GOOGLE-docs

Zo'n formulier in GOOGLE-docs is toch wel bijzonder handig. Je kunt er makkelijk vragenlijstjes e.d. mee maken. 't Ziet er simpel en doeltreffend uit en 't werkt als een speer...:-)

Ik krijg zelfs een alert/e-mailtje als er iemand iets invult, dus dat is dan een mooi soort van signaal om bijvoorbeeld bij een cursusevalutie iets te gaan doen. 't Is wel jammer dat ik eigenlijk niet echt tijd heb om nu 's precies uit te zoeken wat er nog mee zou kunnen. Raportage maken? Overzichtjes? Grafiekjes? 't Zal ongetwijfeld kunnen. Maar dat moet dan een andere keer. Voor die anderhalve man en paardekop gaat het zo ook nog wel...:-)

Ik moet nu ook nog even een koppeling maken tussen een student en een artikel. Ik heb dat even laten liggen maar eigenlijk moet dat wel af deze week. Al was het alleen al voor m'n eigen gemak...:-)

Verder ben ik zo ziek als een hond (woef) en ga voorlopig niet de deur uit...

donderdag 16 september 2010

Zoiets bedenk je niet

"UTRECHT - Middelbare scholieren zouden veel beter presteren als er meer en betere leerkrachten voor de klas zouden staan."
bron

De bal terugspelen

Het wordt wel steeds doller. In de nieuwsbrief IVL staat geschreven:
"Wanneer je als docent (in opleiding) niet kunt meepraten over de impact van de hersenontwikkeling op leren en opvoeding dan ben je niet meer van deze tijd."
Dat is interessant. Moet je, om er een beetje bij te horen, onzin uit gaan kramen?:-)

Toch is het interessant dat allerlei mensen zich op eens opwerpen als experts op het gebied van hersenonderzoek en onderwijs. Ik schreef er al eerder over op Een balletje kan raar rollen. Mijn conclusie was al eerder dat dit 'breinbewust onderwijs' een metafoor is. 't Is net zoiets als sinterklaas en het koningshuis. Het slaat nergens op maar als je er in gelooft dan is het toch best fijn.

De conclusies van deze 'tak van onwetendheid' worden ook niet bepaald door gedegen onderzoek of logische redeneringen maar door de gewenste uitkomsten. Als je wilt beargumenteren dat bijvoorbeeld jongeren niet in staat zijn 'hun werk te plannen' dan kan je altijd wel ergens een onderzoek vinden dat zoiets lijkt te ondersteunen. Wat is er dan mooier om dan een kletsverhaal te houden over neuronen en neurotransmitters. Wie zou je dan durven tegenspreken? Maar 't is natuurlijk onzin.

Het is niet slim om vanuit zo'n beperkte blik te kijken naar dit wonderlijke wezen dat mens heet. De werkelijkheid is zoveel malen complexer, interessanter en onbegrijpelijker dan sommige mensen ons willen doen voorkomen. Ik zou zeggen: gebruik eerst je hersenen voordat je er iets over gaat zeggen!:-)

Zie ook Onnozelheid

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Dat is nog 's een woord! Ik doe daar niet aan mee! Straks gaan er iemand allerlei rare conclusies trekken. Een anonieme enquete? Dat moet je toch niet willen. Als je de dingen die je vindt niet direct en in het openbaar kan zeggen dan ook niet via een enquete.

Bovendien we hebben toch allemaal van zo'n voortgangs- en evalatiegesprek? Waar zijn die dan voor? Ik hou er niet van. Niet van geleuter en niet van enquetes. 't Is meer een gevoel. Het heeft helemaal geen enkele zin. Ik heb nog nooit iets gemerkt van een paar stevige maatregelen naar aanleiding van de uitkomst van zo'n onderzoek. Alles bleef zoals het was. Bovendien: ik heb wel iets beters te doen.

Dat laatste is dan wel weer grappig. Er staan vast allerlei vragen in zo'n enquete over taken en uren en hoe blij je daar mee bent. Heel blij:-)

'Dat is leuk maar daar heb ik geen tijd voor' is dan wel een grappig soort van zelfverwijzing. Gewoon niet doen.:-)

woensdag 15 september 2010

Flexwerken

"Het schort vooral aan de juiste structuur en cultuur. De organisatie staat nog niet voldoende open om anders te werken en de onderlinge omgangsvormen laten afwijkend arbeidsgedrag niet toe."
bron

Waar heb ik dat nu toch meer gezien!?:-(
Via Marcel!

Informeel leren

"Het rapport bevestigt in feite dat, als het gaat om professionalisering van onderwijsgevenden, er nog steeds te sterk gedacht en gehandeld wordt vanuit het paradigma van de training, cursus en opleiding. De kansen die meer informele vormen van leren bieden, worden -als het gaat om docentprofessionalisering- onvoldoende benut."
bron

dinsdag 14 september 2010

Groenerick, Roderick en Blauwerick

"Om Groenerick te lokken, worden ook zijn soortgenoten Roderick en Blauwerick in de vangkooi gezet. Deze twee pelikanen ontsnapten eveneens in juli. De ene vogel keerde uit zichzelf terug naar het park en de andere werd gevangen door een boer in Den Oever."
bron

maandag 13 september 2010

Chet Baker Sings

Word 's wakker!

Ik zit weer 's te suffen. Wat lees ik op wikiwijs:
Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk adviezen en commentaren van docenten verwerkt zijn in de nieuwe versie, is er de afgelopen maanden hard gewerkt door onder anderen interactieontwerpers, gebruiksvriendelijkheidsexperts, vormgevers, projectleiders en programmeurs.
Hard gewerkt? Dat geloof ik wel. Waarschijnlijk niet voor 'niets'! Deze interactieontwerpers, gebruiksvriendelijkheidsexperts, vormgevers, projectleiders en programmeurs zullen toch wel betaald worden mag ik aannemen?

Maar hoe zit dat dan? Die docenten moeten 'gratis' hun lesmateriaal ter beschikking stellen en vertellen wat het 'ding' moet doen en daarna ook nog 's controleren of het allemaal werkt en dat dan op het forum gaan zetten en bespreken en zo? Of zouden we zelfs ideeën moeten aandragen om de zaak te verbeteren?

Er zitten dus nu mensen geld te verdienen om het mogelijk te maken allerlei leerobjecten rond te pompen. Een aantal van die 'dingen' is van mij! Gratis te verkrijgen op het Internet! Maar als andere mensen daar dan geld aan gaan verdienen is dat niet een beetje krom? Volgens mij is dat heel krom!

"I hope that while so many people are out smelling the flowers, someone is taking the time to plant some."
Herbert Rappaport

zondag 12 september 2010

Draad kwijt?

In het kader van digitaal lesmateriaal zat ik ineens te denken dat als je kijkt naar hoe ik een digitale leerroute maak het 'aandeel' van leerobjecten relatief beperkt is. Zo'n beetje uit de losse pols is dat slechts 20% van het geheel.

Uiteindelijk vindt het leren vooral plaats bij de studentactiviteiten, de feedback en de evaluatie. Toch lijkt het er op dat men vooral investeert in het rondpompen van de dezelfde 'meuk' aan leerobjecten. Op mijn wikiwijs schreef ik al:
Ik denk nog steeds dat het hele idee, de opzet en de uitvoering niet gaat werken, maar dat hoeft je natuurlijk niet tegen te houden het te proberen.
Maar wat is een leerobject? In principe kan dit van alles zijn. Er is zoveel te vinden op dat grote Internet (de mooiste, grootste leeromgeving die er is). Aan leerobjecten is geen gebrek, maar daar gaat het niet om. Het gaat om wat je er mee doet!

Als je nu ook nog bedenkt dat de studentactiviteiten, de feedback en de evaluatie zelf ook weer leerobjecten zijn wat blijft er dan nog over van die 20%? 't Is een soort fractal! Zo'n cursus genereert leerobjecten! Misschien zijn dat soms nog wel mooiere leerobjecten dan in de oorspronkelijk opzet van de cursus.

In het gunstigste geval blijft er misschien maar 10% over. Het is dan wel heel spijtig dat men daar dan zoveel aandacht aan besteed. Uiteindelijk zal toch wel blijken dat leren iets te maken heeft met 'interactie', met 'relaties' tussen student, docent en leerobjecten. Als je iets wilt met digitaal lesmateriaal denk dat ook 's aan 'leeractiviteiten', 'feedback' en 'evaluatie'.

Daarnaast kan ik niet anders concluderen dat 'middelen' er in het algemeen weinig toe doen. Het zijn slechts de 'vervoermiddelen' van de 'producten'. In het algemeen wordt er veel geinvesteerd in middelen en niet in het proces. Zo'n ELO kost toch wel een paar centen, maar je kunt op je vingers natellen dat het weinig zal uithalen...

Kortom: investeer niet alleen in middelen maar vooral in mensen! In docenten en in studenten! Verleg de grenzen en geef het goede voorbeeld. Ik geloof dat ik wel een soort van 'rode draad' zie...:-)

Op Zin en onzin van een ELO staat al heel lang iets over investeren in mensen...

Momenten van inzicht

Wij proberen hier in 'huize weltevree' altijd 'dingen' te verbinden die ogenschijnlijk weinig met elkaar te maken hebben.

Zo zit ik al een paar dagen te denken aan de overeenkomsten en verschillen tussen een studiereis naar Finland van ons MT en de PvdA'er: Peperdure dienstreis 'geestelijk verrijkend'. In Finland zijn (dacht ik) alle leraren universitair opgeleid. Dat zou in Nederland natuurlijk ook wel kunnen (en misschien nog niet eens zo'n gek idee!?). Maar ja, dan kan je die 'lerarenopleidingen' wel opheffen.

Aan de andere kant doen ze in Finland (dacht ik) erg leuke dingen met ICT. Een mogelijk opbrengst van zo'n studiereis zou kunnen zijn dat nu eindelijk de lerarenopleiding 's gaat investeren in ICT die werkt. Maar tegelijkertijd opheffen en meer investeren in ICT? Dat is ook vreemd, dus ik ben 's benieuwd...

Maar daar wilde ik het helemaal niet over hebben...:-)

zaterdag 11 september 2010

Mijn wikiwijs

Na de aankondiging 'Op 1 september 2010 is Wikiwijs volledig online gegaan.' heb ik maar weer 's gekeken. Allemaal nieuwe dingen, zoals 'Mijn wikiwijs', 'maken' en 'delen'. Dat ziet er goed uit. De kwalificatie 'bijna klaar' die ik ergens zag staan is een beetje 'voorbarig'. Ik zou eerder zeggen 'nog lang niet klaar', maar we hebben de tijd...:-)

'Mijn Wikiwijs' is het centrum van al mijn activiteiten op Wikiwijs: wikiwijs-profiel, favoriete leermaterialen, arrangementen, gedeelde bronnen en bewaarde zoekopdrachten. Handig...

Hier en daar zitten er wat foutjes in, maar 't idee is prima en volgens mij is alles wat ik wilde proberen uiteindelijk ook wel gelukt. Het is niet allemaal vanzelfsprekend, maar een beetje volhouden en dan lukt het uiteindelijk wel. Het is zelfs gelukt om een zoekopdracht te formuleren waarmee ik wikiwijs kan zoeken zodat ik mijn eigen leerarrangement kan vinden. Dat viel nog niet mee!:-)

Maken

Op de pagina 'maken' schiet dat 'Start met Maken' net niet helemaal uit beeld. Het verwijst naar 'Mijn arrangementen - overzicht'. Daar kan je dan nieuwe arrangementen maken. Dat nu uitgerekend het 'Inspirerend arrangement' moet verwijzen naar dit ding is dan wel jammer. Studenten waren trouwens minder kritisch over dat leerarrangement dan ik, maar ja... dat leren ze nog wel. De aankondiging heeft wel een weer een hele mooie 'kromme zin' opgelevert voor het tentamen van 'Taal van de wiskunde 1'. Wat dat betreft is alles een leerobject...:-)

Delen

Met 'Start met delen' kom je op 'Mijn leerobjecten - overzicht' en daar kan je dan van alles op zetten. Erg handig! Je kunt daar bijvoorbeeld werkbladen neerzetten of leerarrangementen!

Alles bij elkaar is het niet zo gek. Nou ja, niet zo gek... eigenlijk is het wel gek. Ik denk nog steeds dat het hele idee, de opzet en de uitvoering niet gaat werken, maar dat hoeft je natuurlijk niet tegen te houden het te proberen!

Bij 'Internet en wiskundeonderwijs' komt Wikiwijs ook binnenkort ook weer aan bod, dus wie weet...:-)

Dit bericht is dan weer minder:
"Het is nog niet mogelijk om in Wikiwijs open leermateriaal voor hoger onderwijs te publiceren in Wikiwijs. De komende tijd zal hier aan gewerkt worden, in nauwe samenwerking met o.a. SURF."
Dat wordt niks...:-)

vrijdag 10 september 2010

Een digitale leerroute maken

Voor het bedenken, het maken en werken met een digitale leerroute zijn er allerlei middelen beschikbaar. Het succes (of de mislukking) hangt meestal niet af van de gebruikte middelen. De doorslaggevende factoren zijn de inhoud, de mate van interactie, de inspiratie en de creativiteit van de docent/ontwikkelaar. Maar zonder de inzet, welwillendheid en de bevlogenheid van de studenten kom je natuurlijk nergens...Ik heb luchtig beschreven hoe ik zo ongeveer een digitale leerroute maak. Meestal worden de cursussen wel ondersteund met wekelijkse bijeenkomsten, maar de cursussen zijn meestal ook helemaal digitaal te doen.

Zie Een digitale leerroute maken

donderdag 9 september 2010

Learned Helplessness

“What you ought to be learning at school is that you don’t need to be taught in order to learn”
bron

Verslag eerste 'echte' werkdag

Vanmiddag begonnen met 'Taal van de wiskunde 1'. 't Wordt steeds gekker. Nu al 40 studenten!? Ik weet of er wel 's onderzoek gedaan is naar de optimale groepgrootte, maar 40 is het niet. 't Was wel weer gezellig maar echt 'ideaal' vind ik het niet. Vrijdag maar 's een taaltoets doen. Dan piepen ze wel anders...:-)

Het opstarten van het 'Vakproject wiskunde & ICT deeltijd' was wel leuk. Ik geloof dat het wel duidelijk is wat de bedoeling is. Beetje meer studenten dan PC's geloof ik... maar veel opdrachten ingeleverd. Ik heb wel 't idee dat het inleveren via het nieuwe bestandsbeheer wel een stuk eenvoudiger gaat dan via de hogeschoolmapjes. Het nakijken gaat ook wel lekker... Morgen kijk ik de opdracht 'De mini beroepkeuzetekst' nog even na en dan ben ik even helemaal bij. Dat is ook wel 's aardig...:-)

Maar het meest wonderlijke is wel een cursus geven die niet lijkt te bestaan. Het vak staat wel ingeroosterd en de studenten zagen er toch wel 'echt' uit maar 't schijnt dat in Osiris of in het keuzeprogramma de keuzecursus 'De grafische rekenmachine deeltijd' niet echt bestaat. Het bedrijfsbureau schijnt van niets te weten.

Achteraf begrijp ik ook waarom we in de collegezaal zitten. Als een cursus niet bestaat weet je natuurlijk niet hoeveel studenten er komen. Met een collegezaal kan het dan bijna niet mis gaan, maar volgens mij hadden we best in een 'normaal' lokaal gepast, maar ik vond het best wel een aardig lokaaltje dus ik ga er niks van zeggen...:-)

Verder gaat het wel. Ik heb er in ieder geval weer een hoop lol in en ik heb er veel zin in, dus het komt misschien allemaal wel goed. 't Is tenslotte maar hobby. Hopelijk blijft dat zo...:-)
  • Dit is dan ook meteen het allerlaatste weekverslag!

dinsdag 7 september 2010

Morgen mijn eerste 'echte' lesdag

Ik moet m'n lessen voor morgen maar 's gaan voorbereiden:

- Taal van de wiskunde 1
- Vakproject wiskunde en ICT
- De grafische rekenmachine

Ik heb nog wel wat nagekeken werk liggen van vorig jaar. Dat moet ik dan nog een keer weer meenemen, maar 't meeste is al wel doorgegeven. Nou we zien wel. Eerst maar 's de boel opstarten. Vrijdag ook nog een aantal 'eerste lessen' en dan maar weer hupsaké! Op naar de volgende vakantie...:-)

Alblasserdam/Kinderdijk

Klik voor meer...

maandag 6 september 2010

Knettergek

"Doceren is tegenwoordig vaak acteren, improviseren, incasseren, conformeren, je nergens meer over verbazen en toch vooral zorgen dat je bij vlagen niet knettergek wordt."
Wauwel

Hemel op aarde

"Dance like nobody's watching; love like you've never been hurt. Sing like
nobody's listening; live like it's heaven on earth."
Mark Twain

De servicepagina

Ik gebruik sinds gisteren een leuke toepassing van Een Google Site op eigen (sub)domein zoals beschreven door Trendmatcher.

Soms moet wiskundeleraar.nl wel 's even plat. Dat is niet leuk omdat dan allerlei pagina's niet meer werken. Je krijgt dan van die lelijke foutmeldingen.

Maar met een kleine ingreep kan je alle pagina's gewoon 'redirecten' naar deze servicepagina. Iedereen weet dan ongeveer wat er aan de hand is en het lijkt dan net of je weet waar je mee bezig bent...:-)

Maar je kunt op zo'n servicepagina natuurlijk van alles zetten. Ik vind het leuk...

zaterdag 4 september 2010

Archeologie van het internet (2)

Ik kwam zo maar weer 's deze pagina tegen. Die cursus 'ICT voor jaar 1' was ontzettend veel werk maar best leuk en vooral erg goedkoop. Uiteindelijk ben ik er mee gestopt. Wat een gesukkel was dat. Je zou er maar moeten werken...:-(
Wat dat betreft is het nog best nuttig om de rudimentaire overblijfselen van je werk te bewaren. Ook al is het voorbij, achterhaald en ongeëvenaard...:-)

Zelfportret

“Every man’s work, whether it be literature, or music, or pictures, or architecture, or anything else, is always a portrait of himself.”
Samuel Butler

Goedemorgen

Op de A4 is een tankauto met zoutzuur gekanteld. De file is inmiddels opgelost.

Soms droom ik wel 's dat ik wakker word en dat ik dan ineens verplaatst ben in de tijd. Gewooon 10 jaar terug in de tijd, zodat alles weer opnieuw begint. Ik ben altijd blij als ik dan 'echt' wakker ben. Maar de rest van de dag blijf je dan meestal wel een beetje rondlopen met een merkwaardig gevoel. Soms komt het gevoel later weer naar boven:
"Volgens hem zijn scholen zich de afgelopen jaren bewust geworden van de meerwaarde van ict voor het onderwijs. Het verankeren van ict-beleid in een beleidsplan ziet hij als een professionalisering van het gebruik van ict in het onderwijs."
bron
Heb je dat gelezen? ICT in het onderwijs zou wel 's meerwaarde kunnen hebben! Nou ja, dat verzin je toch niet!?

't Is ook bijna niet te geloven. We gaan beleidsplannen maken. Geweldig! Dat is het natuurlijk!
"Volgens Maes is de tijd van amateurisme voorbij en leggen veel scholen hun ict-plannen nu vast in een beleidsplan. Hij zegt dat de belangrijkste aandachtspunten om ict in te zetten in het onderwijs visie, de ict-infrastructuur, professionalisering van docenten en de inzet van digitale leermiddelen zijn."
bron
Dat is werkelijk een hele nieuwe kijk op de zaak en wat een verfrissende aanpak!

Ik weet het niet, maar ik voel me in eens 10 jaar jonger! Ik denk wel dat hier en daar sommige mensen een MEMO gemist hebben, maar vooruit maar. We komen er wel. Het duurt alleen nog even.

vrijdag 3 september 2010

Wiskunde is leuk

De eerste stelling op Wiskunde leren? Hoe doe je dat? is: wiskunde is leuk. Zo'n stelling moet je dan natuurlijk wel bewijzen.

Op Twitter kan je zoeken op 'wiskunde'. Dat is wel grappig. Je komt dan allerlei dingen tegen:
jongens het gaat echt slecht met mij ik verveel me echt te hard niemand online. niks te beleven dus ik ga wiskunde maken en dat is echt erg
Dus dat 'leuk' geldt zeker niet voor iedereen:-)

Voor aanstormende leraren wiskunde geldt (denk ik) toch wel dat je iets moet hebben met 'wiskunde'. Je moet daar dan toch zelf wel heel veel lol in hebben. Hoe kan je het anders voor je leerlingen straks een beetje leuk maken? Of hoeft 'leuk' helemaal niet. Waarom moet alles leuk zijn? Vroeger waren de dingen toch ook niet leuk?

Dat laatste klopt. Maar dat is niet echt een goed argument. Volgens mij werkt het heel simpel. Wiskunde is gewoon leuk. Als leerlingen het niet leuk vinden dan doe je iets niet goed, maar dat ligt dan niet aan de wiskunde, denk ik.

Ach ja... 't is weekend, dus ik roep maar iets...:-)

donderdag 2 september 2010

Beschoten eend keert niet terug naar Beekbergen

"BEEKBERGEN – De in juli beschoten eend, die rondzwom met een kruisboogpijl in een vleugel, keert niet terug naar Beekbergen. Het dier blijft in de Boeddistische vogelopvang in Coevorden."
bron

Hogere wiskunde

Kijk over zo'n bericht moet ik dan toch even nadenken:

"Hogescholen verwachten 1,6 procent minder nieuwe eerstejaars dan vorig jaar. Toch wordt het bijna overal drukker in het eerste studiejaar, vermoedt de HBO-raad. Want steeds meer studenten wisselen van hogeschool."
bron

Nu staat er gelukkig het woordje 'bijna' bij anders was het zeker onzin. Ik kan voorlopig niet anders concluderen dat er een paar hogescholen zijn waar de studenten massaal weglopen. Denk ik...

Een digitale leerroute

Misschien is het wel 's aardig om 's te beschrijven hoe ik een digitale leerroute maak, hoe dat zo'n beetje werkt en waarom ik denk dat het werkt...:-)

Op Wat doe ik eigenlijk? had is al een soort 'voorzetje' gegeven omtrent de opbouw van een cursus.

Het mag duidelijk zijn dat het hier vooral gaat om kennis, vaardigheden, meningsvorming, attitude in meer algemene zin. Voor concrete (en toch zo abstracte:-) wiskundeopgaven is zoiets natuurlijk minder geschikt. Daar is frontaal les met een kennistoets gewoon de aangewezen weg. Als het gaat om algemeen aspecten rondom bijvoorbeeld leergebieden, de inzet van ICT, vakdidactiek, onderzoek doen of wiskundeonderwijs in meer brede zin dan geeft zo'n aanpak wel een soort werkende structuur voor het maken van een digitale leerroute.