donderdag 29 mei 2014

Les 1

Afgelopen woensdag heb ik de eerste les 'eXperiment taakgerichte instructie' gegeven. Dat ging nogal moeizaam. 't Is misschien nog wel even wennen voor iedereen. Ik was vergeten dat je er nooit van uit moet gaan dat leerlingen de nodige voorkennis paraat hebben. Hoofdstuk 2 hebben we echt gedaan, maar er is (kennelijk) niet veel van blijven hangen. Eigenlijk is hoofdstuk 2 een hoofdstuk dat je gewoon moet beheersen. Je moet dat helemaal 100% begrijpen. Halfbegrepen en niet onthouden zijn geen optie.

Daarnaast is het wisselen tussen 'uitleg' en 'zelf proberen' te moeilijk. Leerlingen zijn nog wel beleefd genoeg om hun mond te houden tijdens de uitleg (niet dat nu iedereen echt meedenkt) maar zo gauw er zelf iets gedaan moet worden zijn er toch weinigen die er toe komen het echt te proberen. De meeste hebben ook geen idee wat ze moeten doen. De afgeleide? Wat is dat? De helling? De richtingscoëfficiënt van de raaklijn? Wat is dat? Wat is een functie? Invullen? Wat is dat? Kortom: een en al verwarring...:-)

Daarnaast wil ik in les 1 te veel, denk ik. Twee paragrafen in een uitleg? Dat is misschien niet zo handig. Bovendien praat ik te snel:-)

Uiteindelijk ben ik er maar een beetje sneller doorheen gevlogen. Het stuk over het optimaliseren ging nog wel. Dat is ook wel iets dat we vaker gedaan hebben. Een 'zijde' x noemen en een formule maken... Formule in je GR zetten en dan... Dat gaat wel.

Volgende week dan de 'productregel'. Dat is in ieder geval korter en praktischer, dus ik verwacht dat dat dan beter gaat. Er is dan woensdag en donderdag tijd genoeg om te oefenen.

Gelukkig geven een aantal leerlingen wel aan toch wel iets geleerd te hebben. Dat is dan wel weer bemoedigend. Moeizaam wil natuurlijk niet per sé zeggen dat het zinloos is. Misschien juist wel niet. Het moet uiteindelijk toch ergens landen. De afgeleide, raaklijnen, extremen... belangrijk maar kennelijk toch veel lastiger dan ik dacht.

Nou... vooruit maar. 't Is een experiment, dus als het niet lukt kan je altijd zeggen dat zoiets inherent is aan uitproberen. Soms gaat het goed en soms niet. Uiteindelijk gaat het er om wat het oplevert. Ik pruts gewoon verder.

zondag 25 mei 2014

Werk

"Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work."
Thomas A. Edison | Quotes of the Day

donderdag 22 mei 2014

Toetsen om te leren

Toetsen zijn dan aanleiding om in gesprek te gaan. Niet alleen over de kennis en vaardigheden maar ook over de manier van leren, de aanpak, hoe je het 'leren' kan verbeteren, welke belemmeringen er zijn, waar je goed in bent... wat je wilt... samen komen we er wel uit.:-)
Artikel n.a.v. de presentatie over toetsen van de thema-avond 15 maart 2014

Onderwijs

"School is learning things you don't want to know, surrounded by people you wish you didn't know, while working toward a future you don't know will ever come."
Dave Kellett - Quotes of the Day

zaterdag 10 mei 2014

Blokkeren die handel

Je kunt natuurlijk iemand blokkeren in Twitter. Dat schijnt wel voor te komen. Handig, maar dan moet je dat wel goed doen.

In Tweetdeck kan je zowel op tekst 'muten' als op 'user'. Als je iemand op die manier 'mute' dan ben je er ook echt van af. Zelfs als anderen (mensen die je volgt) deze persoon vermelden zie je die tweet niet. Het is dus eigenlijk net of iemand niet bestaat. Dat is toch wel een heerlijk idee...:-)

Tweeps die roepen dat ze je gaan ontvolgen of zelfs gaan blokkeren zijn wel de meest treurige tweeps op twitter. Je doet maar...:-)

Het hogeronderwijs

In het kader van 'roep ook maar 's wat' heb ik maar 's wat wetenswaardigheden rondgetwitterd:
Misschien moet iemand dat nog 's verder uitwerken.:-)

Knutselsmurf

De knutselsmurf in mij is weer bezig geweest. In mijn Internet Explorer (thuis) heb ik van die handige knopjes in mijn favorietenwerkbalk:


In CHROME of op school heb ik die niet... dus dat heb ik dan maar even gemaakt... voor mijn website. Hier op 't weblog schiet ie dan wel een beetje uit beeld, maar vooruit maar... 't gaat net:-)

donderdag 8 mei 2014

Wat bedoelen ze toch met... denkactiviteiten?

"Het belangrijkste kenmerk van de nieuwe 2015-programma’s is naar mijn idee de nadruk op de beheersing van algebraïsche (basis)vaardigheden. Dit punt heeft in de discussies binnen en buiten cTWO steeds centraal gestaan.

Maar tegelijkertijd is naar voren gebracht dat wiskunde meer is dan algebraïsche vaardigheid en dat de doelen van het wiskundeonderwijs dan ook verder reiken.

Om ook deze laatste stem recht te doen en daarmee de onderwijsvernieuwing in balans te brengen, is het idee gegroeid om denkactiviteiten sterker onder de aandacht te brengen."

woensdag 7 mei 2014

An undefined problem

"An undefined problem has an infinite number of solutions."
Robert A. Humphrey | Quotes of the Day

dinsdag 6 mei 2014

PDF's maken

Het kan handiger, denk ik, maar voor mij is dit nu even een werkbare configuratie:

q10248img1.gif

...want je moet wel zeker weten dat ook de jsMath goed wordt weergegeven.

Voorbeeld:
Kwadraatafsplitsen

Samenwerken

"To get something done, a committee should consist of no more than three men, two of whom are absent."
Robert Copeland | Quotes of the Day