maandag 30 november 2009

Integratie ICT en onderwijs

Eigenlijk wil ik een stuk schrijven waarin ik de lerarenopleiding een aantal tips wil geven hoe we de integratie van ICT in 'ons onderwijs' mogelijkerwijs een vorm en inhoud zouden kunnen geven die misschien wel werkt. Ambitieus plan!:-)

Sinds 2000 is het 'credo' vooral 'ALLES IN NATSCHOOL'. Maar ik weet niet of dat gaat lukken. Recentelijk werd nog een poging ondernomen om dit 'voornemen' te verwerkelijken. Leuk idee, maar 's is een beetje als 'slecht weer': je hebt er verder niks aan, je hebt er niet om gevraagd, je hebt er wel last van, maar je kunt er verder weinig aan doen, dus laten we daar niet over hebben.:-)

Ik zou 't eigenlijk ook niet willen hebben over middelen. Maar middelen, doel en uitvoering zijn zo vervlochten dat praten over middelen niet te vermijden is. Ik denk zelfs dat het idee om 'inhoud' en 'middelen' zoveel mogelijk te integreren een deel is van de oplossing. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om de inhoud, maar zonder middelen geen inhoud, zoiets...:-)

De inzet van een eigen website, zoals we dat bij wiskunde doen, komt volgens sommigen niet erg professioneel over, leidt tot allerlei verwarring (bij het management) en is 'feitelijk' (vanuit het management) ongewenst. Ik vind dat niet terecht en een verkeerd uitgangspunt...:-)

De komende weken ga ik 's proberen te brainstormen waarom de inzet van 'een website' juist heel nuttig en misschien wel juist heel wenselijk is en misschien uiteindelijk zou kunnen leiden tot een soort aanbevelingen voor verbetering...

Ik heb op deze pagina wel 's proberen uit te leggen wat ik zelf zo doe met de website. Het wordt nu misschien tijd om te onderzoeken of 'zoiets' voor 'iedereen' (docenten en studenten) meerwaarde zou kunnen hebben. Wat werkt? Wat werkt er niet? Waarom!

Daarnaast kan ik ook 's speculeren over de toekomst. Ik heb daar ook nog wel ideeën over. Misschien ontdekken we zelfs waarom de huidige uitgangspunten niet willen werken... dat zou helemaal mooi zijn... en dan zou zo'n stuk er misschien ook nog wel komen... maar noodzakelijk is dat niet.

De voorlopig werktitel is 'ICT en de LERO'.

zondag 29 november 2009

Betrouwbaarheid van een getuige

Nog meer CSI:
In een bepaalde stad zijn er 2 taxibedrijven. het ene bedrijf heeft groene taxi's, de andere blauwe. In de stad zijn er 85% blauwe en 15% groene taxi's. Op een nacht raakt een taxi betrokken in een auto-ongeval. de taxi vlucht weg. een getuige ziet dit gebeuren en zegt dat de taxi groen is. Die getuige heeft een probleem met kleurnonderscheidingsvermogen. in 80% van de gevallen zegt hij de juiste kleur, in 20% van de gevallen vergist hij zich.

Gevraagd: de kans dat de taxi inderdaad groen was als de getuigen hem groen noemt.

bron
Met een kansboom niet al te moeilijk zou ik denken... Je moet het maar bedenken!

Zie ook DNA bij moord

Het houdt nooit op

Op Helikon las ik dat de AOB ook een duit in het zakje 'het gaat slecht in het onderwijs' meent te moeten doen. Volgens Trouw vind de AOB:
Aan computers kan ook minder worden uitgegeven. Investeringen in ict zouden tot nu toe geen bewezen effect hebben op de schoolprestaties. De verwachtingen zijn volgens de bond daarom onterecht hoog.
bron
Dat is nog 's een intelligente benadering. Dat kan kennelijk allemaal maar. Men roept maar wat. Wat kan het schelen? Beetje de weg kwijt misschien?

Het meest irritante van de bobo's is dat ze kennelijk geen idee meer hebben wat er in het onderwijs nu eigenlijk 'echt' speelt. Dat die AOB, die VO-raad, die feestganger Plasterk (zou die nog 's ooit iets gaan doen?) en alle 'zijlijners' allemaal zo precies weten wat er zou moeten gebeuren (net als bij voetbal zullen we maar zeggen). De resultaten van die hersenspinsels worden ingegeven door de veronderstelde maatschappelijke wenselijkheid en tijdgeest. Men kletst gewoon maar wat en hoopt dat dat dan is wat de mensen graag willen horen.

Het gaat dus niet om te onderzoeken hoe het nu werkelijk zit, wat nu precies de problemen zijn die moeten worden aangepakt, wat er nu wel en niet werkt. Wel nee het is ongefundeerde prietpraat met gegeven uitkomst. De data, de informatie, de logica staan in het teken van de gewenste uitkomst. Het heeft met de werkelijkheid niets van doen.

Het is vooral een gebrek aan ruggegraat: het onvermogen of de onwil de problemen echt de benoemen en daar dan conclusies aan te verbinden. Die hebben namelijk iets te maken met geld en arbeidsomstandigheden. Als je docenten al wilt uitmelken, afknijpen en laat werken in armoedige omstandigheden zou het dan niet 'aardig' zijn om op z'n minst te doen 'alsof' dat enorm gewaardeerd wordt in plaats van continu te roepen dat ze niet deugen?

Wat dat betreft gebeurt hetzelfde op de lerarenopleiding. Elke keer als het college van bestuur iets van een soort van maatregel afkondigt lijkt het management niet in staat om gewoon te zeggen 'leuk bedacht maar dat doen we niet'. Nee. Het CvB kan je natuurlijk niet tegenspreken.

Al die cosmetische ingrepen en lantaarnmaatregelen moeten gewoon worden uitgevoerd, terwijl iedereen snapt dat het 'eigenlijk' onzinnig is, nooit gaat werken en alleen maar goed oogt maar in geen geval ooit zal leiden tot enige verbetering. Integendeel!

De docenten stribbelen dan wel mee en proberen, waar mogelijk, de kwalijke gevolgen van de genomen maatregelen zoveel mogelijk te beperken. Op termijn gaat dat niet lukken. Al die idiote plannen leiden tot kwaliteitsverlaging en meer uitval van studenten en docenten. Maar kennelijk kan niemand dat iets schelen. We hebben toch ons best gedaan?

Het moet eigenlijk gewoon eens ophouden met neuzelen. Al die bobo's hebben de veronderstelde problemen zelf veroorzaakt. Volgens mij ligt het niet aan de docenten, dus hou er dan 's gewoon mee op en ga wat nuttigs doen. Ga bijvoorbeeld gewoon zelf 's les geven. Dan weet je de volgende keer misschien waar je 't over hebt. Bobo's, dombo's en badmutsen!

zaterdag 28 november 2009

Raad voor het Onderwijs

Volgens Julius Pasgeld:
"Ik schrijf dit omdat ik die lui van de Onderwijsraad met hun voorstel om leraren tijd te laten schrijven maar een stelletje rare uileballen vind. Eerst had ik willen schrijven:..."
bron
Ik ben maar even gestopt met citeren. Ik ga ook 's uitrekenen wat dat gedoe van mij nu eigenlijk per uur oplevert.:-)

Gemiste kans

Sommige dingen komen 'just in time' en andere dingen niet. Onderstaand 'verhaal' zou nog een aardig sommetje geweest zijn voor de Minor Exact over differentiaalvergelijkingen en CSI Rotterdam:
In een hotel is een vrouw vermoord. De gerechtsdokter stelt om middernacht vast dat de lichaamstemperatuur van het slachtoffer nog 29,4°C is. Twee uur later meet hij de temperatuur opnieuw en meet hij 27,3°C. De temperatuur in de kamer is constant 21°C. We veronderstellen dat de vrouw geen koorts had en dat de lichaamstemperatuur dus 37°C was op het ogenblik van de moord. Bereken het vermoedelijke uur van overlijden.
Maar ja, te laat... De vraag blijft dan altijd of dat in het 'echt' ook zo werkt! Die Newton toch...

Zie Afkoelingswet van Newton

donderdag 26 november 2009

Digitaal lesmateriaal

Trendmatcher schreef op dit bericht over mij: "Als er iemand is die veel bruikbaar digitaal leermateriaal heeft geproduceerd is hij het wel!". Eigenlijk zou ik daar een keer iets over moeten zeggen.

Het grappige is dat ik inderdaad (na al die jaren) heel veel materiaal geschreven en verzameld heb en online heb gezet. Je zou denken dat het niet al te moeilijk moet zijn om dat materiaal steeds weer te gebruiken. Dat doe ik natuurlijk ook wel, maar 't is maar relatief. Bij mijn cursussen ga ik toch elke keer weer nieuwe dingen doen, ander materiaal gebruiken, nieuwe dingen verzinnen.

Ook op WisFaq zou je denken dat op een bepaald moment de meeste vragen wel beantwoord zijn. Vaak is dat ook wel zo, maar toch beantwoorden we allerlei vragen gewoon nog maar een keer. Dat is ook niet zo gek want het gaat natuurlijk om de 'aandacht' en het feit dat je antwoord krijgt. Als je een tijd op dezelfde school werkt en de 'deskundigen' niet elke keer het programma om zouden gooien zou je ook jaar in jaar uit dezelfde stof behandelen. Dat is inhoudelijk misschien niet zo interessant maar daar gaat het natuurlijk niet om. Die leerlingen zijn (meestal) elk jaar weer anders en hoe vaker je iets uitlegt hoe beter je 't zelf snapt...:-)

Ik heb geloof ook wel een e-mailtje gehad van Wikiwijs met de vraag of ik geinteresseerd zou zijn in participatie of zoiets. Ten aanzien van WisFaq lijkt er toch wel een soort 'geloof' te bestaan dat al die vragen en antwoorden toch wel een soort van waardevolle verzameling is. Eerlijk gezegd denk ik dat de 'interessante leerobjecten' eerder de FAQ-vragen of de samenvattingen zijn. De FAQ-vragen worden binnenkort gemetadateerd, maar de laatste categorie is eigenlijk niet eens een WisFaq-activiteit.:-)

Wat moet je met zo'n brief? Het begint met de vaststelling dat 'dingen moeilijk te vinden zijn' en dat het 'incorporeren' van de leerobjecten van WisFaq in Wikiwijs kan bijdragen aan een grotere vindbaarheid en belangstelling. Dat is wel een beetje onzin, want het intikken van een willekeurig wiskundig begrip in GOOGLE leidt in de meeste gevallen naar WisFaq of Wiswijzer. Belangstelling genoeg!

Ik hoop ook niet dat iemand ooit op het idee gaat komen om alle vragen en antwoorden van tags te gaan voorzien. Zo'n 30.000 vragen en antwoorden voorzien van relevante tags? Leuk... maar dan heb je verder geen leven meer.

Ondanks het gegeven dat WisFaq mogelijk een een prettige site is om leerlingen of studenten naar toe te sturen als ze vragen hebben lijkt vooralsnog de participatiegraad van het 'onderwijsveld' en de 'wiskundewereld' niet erg hoog. Men vindt het allemaal wel grappig en zinvol (denk ik), maar 'er aan meedoen' is meestal geen optie.

Ik vind nog steeds (dat hou ik vol!) dat de inhoud (in de breedste zin van het woord) essentieel is. Ik bedoel dan de kennis op een hoger niveau. Je kunt wiskunde opdelen in allerlei hapklare brokken die afzonderlijk allemaal prima te verteren zijn (zo'n beetje de gangbare praktijk), maar daar gaat het niet om en dat gaat ook niet werken (op de lange termijn al helemaal niet). Het gaat natuurlijk om de kennis op de hogere niveaus, de samenhang, de structuren, de diepere inzichten, de abstracties, de analyse, de synthese, de lange leerlijnen, flexibel inspringen en zo... en dat laat zich (ben ik bang) moeilijk 'vangen' in 'digitale leermiddelen'.

Sommen hebben we genoeg (en nog hele leuke sommen ook) maar leidt dat dan automatisch tot een hoger inzicht en beter begrip? Een andere (=wiskundige!) houding? Meer plezier in dat geweldige vak? Verrassende momenten van transparante helderheid en verlichting? Dat ze ook nog 's een keer iets zelf gaan bedenken?

Ik weet het niet... later meer misschien...:-)

Wat een treurigheid

Als je dat zo leest op die onderwijsagenda ga je toch wel afvragen wie er nu eigenlijk belang bij heeft om het onderwijs en de docenten steeds te kijk te zetten als uiterst problematisch of erger. Waarschijnlijk vooral om bezoekers te trekken en hopelijk meer krantjes te verkopen of boeken te slijten of weet ik veel wat...

Volgens mij heeft al dat gekrakeel over hoe erg het wel niet is in het onderwijs niet de bedoeling om er ook echt iets aan te doen. Maar vanuit een strategisch oogpunt (meer goed opgeleide jonge mensen met hoog IQ lokken naar het onderwijs) is dat niet erg slim. Mocht er nog een jongmens met mogelijkheden even gedacht hebben 'zal ik in het onderwijs gaan?' dan zal hij/zij na alle negatieve geluiden zich wel twee keer bedenken.

Maar ja, ik heb makkelijk praten natuurlijk. Ik vind docent zijn (of doen alsof:-) gewoon het leukste dat je maar kan bedenken als je toch ergens je brood mee moet verdienen. Muziek maken is natuurlijk leuker, maar ja... daar kan je niet van leven.

Toch word ik af en toe wel heel erg moe van dit 'het is allemaal heel erg'. Dat is natuurlijk onzin. Ik zal niet zeggen dat er geen problemen zijn maar het is echt niet alleen maar kommer en kwel. Echt niet!

Als al dat oeverloze geblaat nu zou leiden tot een soort van structurele wijziging in het beleid, een daadkrachtig aanpakken van de problemen of een aantal nieuwe en geinspireerde ideeën of zoiets, dan zou het misschien nog wat zijn. Maar men zeurt liever dan dat men handelt. Daarna gaat iedereen gewoon verder waar ie mee bezig was. Ze dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was.

Wil je nu echt iets veranderen in het onderwijs dan moet je gewoon investeren! In mensen, in gebouwen, in spullen, in opleidingen en nog zo wat. Je moet doortastend genoeg zijn om eerst ''echt' de problemen onder ogen te durven zien!:-)

De onderwijsagenda? Het is gewoon een 'opendeurenfabriek', niet meer en niet minder. Een panel van wijzen? Een samenzwering van idioten! Ik ga emigreren of worst verkopen:-)

woensdag 25 november 2009

Zo is dat...

"Terwijl het volgens mij wel kan, het onderwijs doelmatiger laten werken. Begin met het reduceren van het aantal mensen dat wel veel geld verdient in het onderwijs, zonder ooit een leerling te zien. De overhead op sommige (vooral de grote fusie scholen) scholen kan echt wel worden teruggedrongen."
bron

dinsdag 24 november 2009

Webmail

Volgens mij is er 'echt' iets niet in orde met die webmail. Als ik daar berichten verwijder krijg ik mijn Outlook opeens allerlei 'oude berichten'. Het zijn echter niet de verwijderde berichten (daar zou mogelijk nog een soort van logica in te ontdekken zijn) maar gewoon willekeurig andere oude berichten. Wie het snapt mag het zeggen, maar volgens mij is er iets mis mee...

Maar ja, kennelijk wordt dat niet veel gebruikt in combinatie met Outlook. Dat is dan wel een voordeel van allerlei voorzieningen die niemand gebruikt. Mochten ze niet 'echt' goed werken krijg je daar dan tenmiste geen klachten over.:-)

Powerpoint?

Ik weet niet wie het was maar vorige week dinsdagavond riep er iemand 'Waarom gebruik je geen PDF?' op mijn opmerking dat mijn eigen 'powerpoint' niet hetzelfde resultaat geeft als de 'powerpoint' op de hogeschool. Plaatjes over teksten, onbekende lettertypen, e.d.

Nu ben ik nooit te beroerd om te leren. In Office2007 kan je in powerpoint ook experteren daan PDF-formaat. Geweldig... dat is beter werk. Ik heb 't geprobeerd en dat bevalt me uitstekend...

Zie bijvoorbeeld Tweede bijeenkomst statistiek 1-2 of Tweede bijeenkomst taal van de wiskunde 2. Dat loopt als een trein... qua presentatie dan...:-))

vrijdag 20 november 2009

Lerarenbeurs

Kijk... Oeps... Hoe...
AMSTERDAM – Er moet een breed onderzoek komen naar misbruik van de bijscholingsregeling voor leraren door onderwijsinstellingen.
bron
...dat is dan toch wel weer opmerkelijk:-)

Dat is ook nog een idee

Misschien is (carrieregewijs) dit (gezien mijn natuur en dispositie) nog een idee:
ROTTERDAM - Uitvaartverzekeraar Monuta gaat in een aantal plaatsen in het land audities houden voor musici die bij uitvaarten willen spelen.
bron
Grapje. Ik moet er niet aan denken. Het repertoir is in ieder geval om te huilen...:-)

Opmerkelijk!

Op deze pagina staat:
Alle links naar de uitwerkingen van Noordhoff Uitgevers zijn op gerechtelijk bevel verwijderd!!! Door de heel korte termijn waarop dit moest gebeuren zijn de leerlingen hiervan de dupe. Leraren, boycot Noordhoff en ga over op methodes van een andere uitgever, nog goedkoper ook. Bijvoorbeeld deze: Pascal
bron
't Blijft voorlopig nog wel even lastig met die auteursrechten. Eerlijk gezegd vind ik dat men soms wel heel erg makkelijk lijkt om te springen met intellectuele eigendommen. Maar laat ik het daar maar niet over hebben.

Fouten maken

Op Intermediair - op elk punt van je carriere las ik:
Blunderen is zo gek nog niet: wie fouten maakt, maakt sneller carrière en ook de werkgever profiteert ervan.
bron
Dat zou nog wel 's consequenties kunnen hebben voor het onderwijs. Je hoort wel 's: ja, dat verdient niet de schoonheidsprijs, maar we hebben er een hoop van geleerd. Meestal volgens er daarna dezelfde (of andere) fouten. Maar dat is dus helemaal niet verkeerd. Nee dat is juist goed!
Om die reden zou het onderwijs in de westerse wereld flink op de schop moeten, meent Frese. In plaats van leren hoe iets moet, zouden scholieren en studenten dat veel meer moeten leren door stomme fouten te maken en te érvaren waarom iets wel of niet werkt. Op heel uiteenlopende terreinen - van socialevaardighedentrainingen tot IT-cursussen - werkt dat beter, blijkt volgens Frese uit onderzoeken.
bron
Ik ga 's beter mijn best doen...:-)

woensdag 18 november 2009

Internet en wiskundeonderwijs

Ik ben vandaag begonnen met het aftekenen van 'internet en wiskundeonderwijs'. Ik ben daar niet ontevreden over. 't Was natuurlijk weer allemaal anders, experimenteel en verwarrend...:-)

Dat moet natuurlijk weer anders de volgende keer. Er zaten een paar 'aardige dingen' in en een paar 'mislukkingen'. Vooral de laatste categorie is altijd leerzaam. Dat houd je scherp en geeft misschien voldoende aanleiding om weer verder te denken en te prutselen.

Als je nu echt vorm en inhoud wilt geven aan het competentiegericht leren dan moet je studenten natuurlijk vooral zelf (mee) laten bepalen wat ze willen leren. Vooral zo'n inventarisatie van 'wat kan je al?' en 'wat zou je willen leren?' is ontzettend zinvol. Daarna moet je er natuurlijk wel iets mee doen...:-)

Ik ga maar gewoon verder en kijk nog even aan wat er allemaal nog meer binnen komt. Inmiddels ben ik wel weer zo in verwarring dat het moeilijk te voorspellen is wat ik de volgdende keer ga doen. Dat maakt het natuurlijk ook wel weer spannend en je weet nooit: misschien ontdek ik het nog een keer... af en toe twijfel ik wel. Maar dan denk ik maar gewoon dat er toch iemand af en toe 's wat moet proberen. Doe 's gek, je weet maar nooit...:-)

Als zo'n beetje alles binnen is zal ik er nog wel een keer een stukje over schrijven. Evalueren, reflecteren, plannen voor de volgende keer en nog zo wat...

Een grote luchtballon

"En het hele ICT gebeuren in de scholen lijkt mij in de meeste gevallen een grote luchtballon die je zo doorprikt. Een paar documenten zetten op Blackboard of Smartschool, neem er ook maar Moodle en Dokeos bij en naar buiten uit is men met ICT bezig. Het enige wat studenten moeten doen is printen ipv naar de boekhandel te gaan."
bron

Memo gemist

"Docenten die het als hun belangrijkste taak zien om vakkennis over te dragen hebben mijns inziens écht een memo gemist. Onderwijs draait niet (allen) om kennis, niet (alleen) om vakkennis, niet om schoolvakken, niet lesbevoegdheden, maar het draait om mensen."
bron

dinsdag 17 november 2009

Een heel slecht idee

Ik weet niet wie 't bedacht heeft maar 't is een ontzettend slecht idee:
Als je niet genoeg punten haalt dan mag je als voltijdstudent (nog) niet op stage
Ik weet niet. Het valt me op dat er tegenwoordig heel veel dingen 'verplicht' en 'je moet zus', 'je mag niet' en 'regels zijn regels' en zo zijn. Ik begrijp dat niet zo goed.

Mijn ervaring is dat studenten op stage vaak ervaren dat 'vakkennis' in de omgang met leerlingen belangrijk is. Studenten gaan de lerarenopleiding doen omdat ze 'onderwijs' leuk en interessant vinden. Onderwijs: werken met leerlingen, dingen uitleggen, leerlingen helpen e.d., dat is wat je dan gaat doen. Leerlingen 'helpen om dingen' te begrijpen! Zoiets. Dat is je missie!

Soms komen studenten er op stage achter dat als je dan wiskundeleraar wilt worden je niet alleen die wiskundevakken moet halen omdat je anders geen diploma kan krijgen maar vooral dat je veel van wiskunde en vakdidactiek moet begrijpen omdat je anders leerlingen helemaal niet kan helpen.

Als je nu vakkennis in eerste instantie bepalend laat zijn voor het 'doen van stage' ontneem je daarmee een aantal studenten de kans om iets te leren over hun toekomstig beroep. Terwijl die twee dingen qua doel en uitvoering weinig met elkaar van doen hebben in eerste instantie.

Eerlijk gezegd? Ik vind maar een raar idee!
De stageschool biedt aan de student de gelegenheid om er achter te komen of het beroep van leraar voortgezet onderwijs iets voor hem of haar is. Kerndoel en kernvraag van deze oriënterende stage is dus: wil ik leraar worden !!??
In het ergste geval is het antwoord op deze vraag: nee dank u. Dat is dan tenminste duidelijk!

Als het antwoord op de laatste vraag 'ja' is, maar zo'n student haalt die wiskundevakken niet dan ik is mogelijkerwijs een ander vak gaan doen (of PABO?) een veel betere oplossing. Uiteindelijk hou je daar dan wellicht een enthousiaste student over voor een andere vak. Wat kan daar mis mee zijn?

Soms komt het met die wiskunde ook in orde. Sommige mensen hebben daar gewoon tijd voor nodig...

Horen, zien en zwijgen?

Na de 'bevoegdhedendiscussie' en de 'doelmatigheid', 'ons informatieplan' en 'de massale vlucht uit N@tschool', 'gewikiwijs' en 'kennisbasis', 'geyammer' en 'wat willen we nu eigenlijk?' wordt het tijd om spijkers met koppen te slaan!

Ik doe al jaren aan tijdschrijven. Dat is voor een deeltijddocent geen overbodig luxe! Deze week beginnen we met blok 2. Ik heb inmiddels 42% van mijn jaartijd verbruikt! Nog 3 blokken te gaan... Dat kan niet goed gaan, zou je denken...

In het geval je het gevoel hebt dat al die extra activiteiten ergens toe zouden leiden zou je dat nog wel kunnen accepteren. Maar dat is niet zo. Er wordt ontzettend veel afgeklunst. Het wordt niet minder, maar juist erger! Als ik 'doelmatig' zou zijn dan zou ik gewoon moeten kappen met die onzin. Je moet niet investeren in een verloren zaak!

Maar ja, gelukkig zijn er ook wel 's dagen dat je gewoon les hebt. Eerlijk gezegd vind ik dat het leukst. Eigenlijk is dat ook het enige dat telt. Dat is ook vooral het enige dat werkt (mogelijkerwijs). De rest is geleuter!

Later meer...:-)

Het betere geleuter

Ik las zo maar ergens:
De onderwijsraad is positief over de ontwikkeling van de kennisbases door lerarenopleidingen in het hbo. De raad constateert dat met het opstellen van de kennisbases een belangrijk deel van het onderwijsprogramma landelijk wordt vastgelegd en dat er zo zicht komt op het eindniveau. De gezamenlijkheid en de gevraagde externe inbreng bij de totstandkoming van de kennisbases leiden tot vertrouwen, aldus de raad.
Dat is toch wel bijzonder! Waarom stelt dat mij niet gerust?:-)

maandag 16 november 2009

Ikoontje en zooi...

Heel soms doe ik wel 's wat ik wiskundeleraar.nl nog wel 's wat dat ik (in ieder geval zelf) heel handig vind. Zoals bijvoorbeeld de klikbare ikoontjes voor de verschillende werkruimtes. Ik vind dat wel geinig. Ik weet alleen niet of iedereen dat helemaal meevoelt. 't Valt nog niet mee om steeds weer iets te verzinnen...


Soms moet je er over nadenken maar soms weet ik zelf niet meer wat ik er bij bedacht heb..:-)

Tijdschrijven

"Een professional is iemand die voor een belangrijk deel verantwoordelijkheid draagt voor het zelf vormgeven van zijn werk. Het is iemand, die kwaliteit van zijn werk hoog in het vaandel heeft staan en voortdurend bereid is te leren om die kwaliteit hoog te houden of zelfs verder te verhogen. Dat vraagt om transparantie. Een professional is dan ook bereid inzicht te geven in zijn activiteiten om op die manier zelf of met anderen te kunnen reflecteren."
bron

zondag 15 november 2009

Zorgelijk...

In blok 2 ga ik de volgende vakken doen:
Taal van de wiskunde 2 vt (toets)
Statistiek 1-2 vt (toets)
Analyse differentiaalvergelijkingen vt (toets)
Wiskunde & cultuur 2-2 vt
Analyse: functies van meer variabelen dt (toets)
Wiskunde & leergebieden dt

Het ziet er naar uit dat alles voor de 1e week af is. Ik ben er klaar voor, zo gezegd. Ik moet nog wel de toets van statistiek nakijken en de punten van het vakproject invoeren. Maar ja, je kunt niet alles hebben.

Soms vraag ik me wel 's af waarom dat nu nodig is. Waarom kan ik niet gewoon zoals vroeger gewoon maar een beetje improviseren en zo'n beetje de kantjes er van af lopen? Dat zou een hoop tijd schelen...:-)

Uiteindelijk, denk ik, dat het beter is zo. Zo'n eerste bijeenkomst geeft toch de 'sfeer' en 'richting' aan van een cursus. Als je dan al gaat zitten klunzen dan wordt het sowieso helemaal niets.

Ik hoop er maar weer het beste van. Ik heb er eigenlijk best zin in...:-))

donderdag 12 november 2009

Hier heb ik niets aan

Kijk 's aan. Ik geloof zo'n 28 essays over digitale leermiddelen. Ik heb me voorgenomen om al die 'dingen' VOORAL NIET te gaan lezen. Dat scheelt een hoop tijd!:-) Er staat:
"leraren willen meer gebruik maken van digitaal leermateriaal, er is ook steeds meer materiaal beschikbaar, maar nog steeds vinden leraren en schoolleiders het aanbod niet bruikbaar."
Ik weet niet wie dat bedacht heeft maar 't lijkt me nogal een onzinnig uitgangspunt. Misschien moet 'men' een keer ophouden met fantaseren en gewoon aan het werk gaan. Maar ik geloof dat men over 'ICT en onderwijs' in het algemeen liever leutert dan iets doet. Dat is niks voor mij. Ik ben meer van de praktijk zullen me maar zeggen. We hebben nu zo langzamerhand wel genoeg van het metadateren, standaardiseren, rubriceren, kwalificeren en accumuleren....:-)

Word wakker, ga iets doen... met inhoud!

Voorbeeld? Kijk HIER heb je tenminste iets aan! Met dank aan het rinovirus!:-))

Voordat iemand dat gemetadateerd heeft opgenomen in een of andere databank zijn die virussen al lang weer gemuteerd... of zoiets...:-)

Sinterklaas

Het wordt steeds gekker:
En groep Antwerpenaren is verontwaardigd over de ontheiliging van de Sint en gaat uit protest de straat op. 'Een echte Sint is een Sint met mijter én kruis', aldus Marc Belens, een van de protesterende ouders in de Belgische krant Het Nieuwsblad. 'Als de Sint langskomt, zullen we hem toeroepen dat hij een valse sint is. We zullen waarschijnlijk worden opgepakt en enkele uren in de cel zitten, maar dat houdt ons niet tegen.'
bron
Zo schijnt die baard van Sinterklaas ook niet erg brandveilig te zijn! O jee o jee...

Studiesucces

Ik kwam per ongeluk op een pagina van de website van de hogeschool terecht over STUDIESUCCES. Daar staat heel vrolijk:
Allereerst is het belangrijk dat een student zowel binnen als buiten de hogeschool alle studiemateriaal op één plaats kan vinden. Iedere docent zijn eigen website en ook nog materiaal op de “shared” of hint of N@Tschool kost de student onnodige zoektijd die hij beter aan studeren kan besteden en bovendien zal dat zoekwerk zijn motivatie om te studeren verminderen."

Zie Studiesucces voor de volledige tekst.

Wiskundeleraar

Op dit weblog ben ik aan 't bloggen over mijn belevenissen als wiskundedocent op de lerarenopleiding.
Dat is misschien handiger...:-)

Solliciteren

Toen ik in 2000 solliciteerde op de lerarenopleiding ging één van de vragen tijdens het sollicitatiegesprek over een citaat op mijn website:
"Weet u anders een betere oplossing voor het lerarentekort?' Jazeker wel. Het vak aantrekkelijker maken door bijvoorbeeld de werkdruk te verminderen en het salaris te verhogen.(Jan)"
De vraag was of ik 'echt' dacht dat dit een voldoende maatregel zou zijn. Ik denk dat ik zoiets geantwoord heb als 'ja dat denk ik wel'.

Inmiddels lijkt die lerarenopleiding zelf ook wel een soort probleem te hebben met het aantrekken van docenten die op de langere termijn het docententeam kunnen versterken. Dat lijkt een probleem, maar waarom eigenlijk?

Ik heb de tekst van de laatste vacature voor een docent wiskunde op de lerarenopleiding helaas niet opgeslagen. Ik weet nog wel dat toen ik dat las dat ik niet direct de neiging had om er op te solliciteren. Dat hoeft natuurlijk ook niet want ik heb al een baan... Maar 't is toch wel een beetje 'vreemd' dat een vacature voor een directe collega voor mij zelfs onaantrekkelijk is.

Terwijl, als je er over nadenkt, ik nog steeds de leukste baan heb die je als wiskundeleraar kan willen. De studenten zijn 'geweldig', mijn collega's zijn 'aanvaardbaar':-), mijn direct leidinggevende is wel 'geinig':-)... en ik doe allemaal dingen die nuttig en leerzaam zijn... Ik krijg alle ruimte om dingen en vooral ook mezelf te ontwikkelen (geheel op eigen kosten). Dus wie zou er nu eigenlijk niet wiskundedocent op de lerarenopleiding willen zijn?

Maar ja, dan moet je natuurlijk niet aankomen met schaal 10, een tijdelijk aanstelling en een hoop competentiegericht of ander 'vaag geleuter'. Wie wil dat nu? Maar dat is ook niet wat ik doe...

Ik begrijp ook niet waarom je wiskundedocenten 'vage dingen' zou willen laten doen. SLC, mentoraat, tutoraat, JOS en nog zo wat... Waarom niet gewoon doen waar je goed in bent!? WISKUNDE!!!!!

WISKUNDE WISKUNDE WISKUNDE

...de rest is bijzaak....:-)

Achteraf had ik natuurlijk iets moeten roepen als 'citeren betekent niet noodzakelijkerwijs dat je het er mee eens bent'. Maar ja... dat is dan voortschrijdend inzicht.

De vraag 'wat vind u van competentiegericht onderwijs?' had ik natuurlijk ook niet moeten beantwoorden met 'eh? wat is dat?', maar beter met 'nou ik denk niet dat dat iets wordt....'. Dat was dan pas 'echt' voortschrijdend inzicht' geweest.

Maar eigenlijk had ik beter kunnen spreken over 'voortschreidend inzicht'. 't Is om te huilen als het ware...:-)

woensdag 11 november 2009

Creativiteit

Als docent moet je soms ook nog een beetje creatief zijn. Ik heb in blok 2 op maandag 3 lesuren op mijn rooster staan voor 2 vakken. Eigenlijk zouden dat 4 lesuren moeten zijn, maar om praktische redenen zijn dat er 3 geworden.

Wel nu... normaal gesproken duren lessen op de hogeschool 40 minuten (dat 50-minutenrooster is een soort fantasie van het college van bestuur, dus daar kan ik natuurlijk geen rekening mee gaan houden). Drie lesuren van 40 minuten is 120 minuten en dat is dan 60 minuten per vak. Een pauze van een kwartier lijkt me ook niet verkeerd. Dus in plaats van 3 lessen van 15:40-18:25 ziet mijn rooster er dan zo uit:

Statistiek 1-2
15:40 - 16:40
Pauze
16:40-16:55
Taal van de wiskunde 2
16:55 - 17:55

Dat is toch geweldig. We zijn zelfs eerder uit en verder iedereen blij. Ik geloof dat tegenwoordig 10% van mijn werk bestaat uit het 'recht trekken' van wat 'men' zo aan 'verbeteringen' bedenkt. Je moet met al die 'foute maatregelen' dan maar een beetje creatief omgaan. Dit is daar wel een mooi voorbeeld van...:-)

Zie ook creativiteit

dinsdag 10 november 2009

Wiskunde is nuttig

Ik weet niet of je dit als voorbeeld van het nut van wiskunde zou moeten gebruiken:-):Zie ook Futility Closet | Thanks Anyway

Vergadercultuur?

Ik denk dat ik ook maar beter geen vergaderingen kan bijwonen. 't Heeft echt geen zin, ik ben er niet geschikt voor... ik raak elke keer dermate in verwarring dat je zoiets maar beter kan vermijden. Ik heb (denk ik) wel iets beters te doen...

Fishes can't fly, fishes can't fly,
Fishes can't and neither can I, neither can I ....
Killer

Ik had ooit nog 's een soort van lijstje wat er nodig is om zinvol te vergaderen. Maar waar heb ik dat gelaten? Er stond vast iets over 'besluiten nemen', 'goede voorbereiding en agenda' en 'praat niet over dingen waar je niks over te zeggen hebt'. Zoiets...

Gelukkig heb ik de rest van de week vrij. Kan ik eindelijk weer 's aan het werk...:-)

zaterdag 7 november 2009

Leren van fouten

"You must learn from the mistakes of others. You can't possibly live long enough to make them all yourself."
Sam Levenson

vrijdag 6 november 2009

Lekker sommen maken

Ik ben gisteren en vandaag bezig met het maken van de opgaven van hoofdstuk 1 uit de reader 'Differentiaalvergelijkingen'. Dat is veel werk en vereist de nodige concentratie. Maar eigenlijk vind ik dat het leukste. Gewoon lekker 'sommen maken' en dat het dan allemaal klopt. Vooral als je weet dat je je studenten dit straks laat doen...

Vandaag was ook de laatste bijeenkomst van 'Internet en wiskundeonderwijs'. Ondanks de herfst vond ik dat toch wel weer bijzonder aangenaam. Het is altijd moeilijk in te schatten of iedereen wel voldoende heeft opgestoken en of alle leerdoelen wel gehaald zijn en wat de 'gevolgen' voor de langere termijn zullen zijn. Eerlijk gezegd ben ik daar niet helemaal van overtuigd. Aan de andere kant, je moet gewoon experimenteren om nieuwe dingen te ontdekken. Volgend jaar doen we gewoon DWO, Maple en nog zo wat...:-)

Blok 1 zit er bijna op. Maandag nog een toets geven en nakijken omtrent de statistiek van de minor exact. Daar ben ik niet echt bang voor. Dat komt vast goed.

Blok 2 staat vooral in het teken van veel les. Dat is niet erg, want dat is natuurlijk zo'n beetje ons ding, zullen we maar zeggen. We zullen 't wel zien...:-)

't Is herfst

Wat is de herfst toch een fijn jaargetijde. Ik schreef er al eerder over. Er is niets zo fijn als een herfstdepressie. Ik geloof dat het nu definitief is vast te komen staan dat wetenschappelijk gezien de teloorgang van het onderwijs te wijten is aan de leraren. En ja hoor daar was ie weer!

Die leraren kun je dat niet kwalijk nemen want het ligt aan de lerarenopleidingen.

Ik vraag me normaal al vaak af waar iedereen nu eigenlijk mee bezig is, maar in de herfst wordt dat altijd nog een graadje erger. De meeste bomen hebben het nu definitief opgegeven: de blaadjes vallen met bossen neer, zullen we maar zeggen.

Ik heb wel met ze te doen, met al die leraren bedoel ik. Je zou maar in het onderwijs werken en denken dat je goed bezig bent. Dat je ondanks alle 'ongemakken' ergens het idee hebt dat je de laatste 20 jaar toch ergens 'best wel' maatschappelijk zinvol werk gedaan hebt, misschien. Haha! Vergeet het maar! Je bent een looser, je bent mede schuldig aan het verval en nog zo wat van die dingen. Gelukkig kan je altijd nog aan de drank of zoiets...:-)

dinsdag 3 november 2009

Het oude leren!

De vraag op Het nieuwe leren? was of 'dat' nu nieuw leren was. Als het nieuw leren is dan is het wel 'oud nieuw leren' want dit heeft plaats gevonden rond 1988. Dat is meer dan 20 jaar geleden dus. Destijds vond ik het nogal een aanfluiting. Ik dacht toen dat als onderwijskundigen op die manier hun brood verdienen dan lust ik er nog wel een paar.

Dat 'nieuwe leren' van nu is eigenlijk helemaal niet nieuw. 't Is trouwens ook geen leren maar onderwijzen. Toch bestaat er tegenwoordig 'oud nieuw leren', 'nieuw nieuw leren' en zelfs 'het nieuwste nieuwe leren'. Maar ik ben bang dat ook dit laatste niet echt nieuw is. Binnenkort krijgen we dan 'het allernieuwste nieuwe leren' en 'het nog niet eens uitgevonden nieuwste van het nieuwste leren'. Brr...

Ik vind het niet zo erg allemaal. Er wordt een hoop geleuterd over niets, maar dat is ook van alle tijden. Of je nu uit je nek kletst over het nieuwe dan wel het oude leren, het blijft geklets. Doe mij maar gewoon les...:-)

Toch is er met die opdracht van dat werkstuk wel iets bijzonders. Eerlijk gezegd, denk ik, dat ik van het schrijven van dat werkstuk veel meer geleerd heb dan je zou verwachten. Het is min of meer medebepalend geweest voor de rest van de dingen die ik zo doe. Maar is dat dan bijzonder? Of juist niet? Of is dat dan misschien de 'grap'? Dat je eigenlijk pas leert als je echt 'zelf' iets moet doen in plaats van consumeren en relaxed achterover leunen? Dat zelf doen, zelf ontdekken 'feitelijk' de enige manier is om iets te leren?

't Zou zo maar kunnen, maar dat is dus geen nieuw concept! Dat is gewoon Montessori. 't Schijnt dat ik zelfs qua inzet van ICT trekken vertoon van het Montessori-onderwijs...:-)

Maar daar over dan weer een andere keer...

zondag 1 november 2009

Het nieuwe leren?

Stel je voor: in het kader van onderwijskunde volg je een cursus. De docent houdt een startbijeenkomst waarin wordt uitgelegd wat zo ongeveer de bedoeling is. Je moet een werkstuk gaan schrijven over een zelfgekozen onderwerp en dit werkstuk na 8 weken inleveren.

Vervolgens ga je aan de slag. Je schrijft een werkstuk over 'leren structureren'. Met van alles over de niveautheorie van Van Hiele, structuur, semantische netwerken en nog zo wat... Je levert het werkstuk in. De docent heeft (helaas) geen tijd voor een nabespreking maar het werk is in orde en de punten zijn binnen.

Echt gebeurd? Ja, echt gebeurd! Is dit nu een voorbeeld van het nieuwe leren?

Het antwoord volgt de volgende keer!