vrijdag 30 november 2012

donderdag 29 november 2012

Huiswerk wiskunde

"De studie zegt overigens niet dat alle huiswerk slecht is, zeker als het om wiskunde gaat. 'Dat was de uitzondering in ons onderzoek', bevestigt professor Thai. 'Studenten die ongeveer een half uur meer besteedden aan hun wiskundehuiswerk haalden wel betere scores.'"
bron

Kansrekenen

"Speekseltesten voor het opsporen van drugsgebruik zijn (nog) niet erg betrouwbaar. In gemiddeld 16 procent van alle gevallen geven ze een zgn. fout-positief en in 19 procent van alle gevallen een fout-negatief resultaat."
bron

dinsdag 27 november 2012

Werken in het voortgezet onderwijs

"Wie dus nu een baan wil vinden in het onderwijs, kan het best terecht in het voortgezet onderwijs, met name in de Randstad. In vrijwel alle vakken, maar vooral in technische richtingen als wiskunde, scheikunde en natuurkunde."
bron

Praten is een één(d):-)

maandag 26 november 2012

Regels

"Hell, there are no rules here - we're trying to accomplish something."
Thomas Edison

zondag 25 november 2012

Werk zat

"In one wrenching insight, Gödel managed to simultaneously secure jobs for mathematicians in perpetuity and also to make their ultimate goal of proving/disproving everything utterly unattainable."
bron

zaterdag 24 november 2012

Zinkend schipUit de mail gevist deel 2:

"Daarnaast ontbreekt het me ook aan externe motivatie, zullen maar zeggen. Het heeft (denk ik) ook verder weinig zin. Ik prutsel nog een paar jaar door op de lerarenopleiding (de leukste baan van Nederland:-) en dan ga ik iets heel anders doen. Iets van een avontuur in de muziek of een boot of beide...:-))"
maandag 11 mei 2009

Ergens is er iets niet goed gegaan...:-)

vrijdag 23 november 2012

Uit de e-mail gevist

Beste Wiskundedocent,

Graag vragen we uw medewerking aan een onderzoek naar het onwikkelen van lespakketten wiskunde voor de onderbouw. Platform Wiskunde Nederland meent dat veel middelbare scholieren geen goed beeld van wiskunde hebben. Zij hebben onvoldoende zicht op de relevantie en vele toepassingen van wiskunde, en daarmee op wat wiskunde voor de samenleving en de beroepspraktijk kan betekenen. PWN overweegt lespakketten voor de onderbouw te ontwikkelen.

Uw mening is voor ons bijzonder belangrijk. We willen u daarom vragen ons te helpen door een vragenlijst in te vullen over het beeld van leerlingen van wiskunde en mogelijke ontwikkeling van lespakketten.

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 20 minuten. U kunt de lijst invullen op ...

Hartelijke dank, namens Platform Wiskunde Nederland.

donderdag 15 november 2012

Onderwijsvernieuwing en ICT

Sommige mensen lijken een bijna blind vertrouwen te hebben in de inzet van ICT in het onderwijs:
En als nu blijkt, bewezen is, dat ict een meerwaarde heeft dan is het toch voor een schoolleider, leraar of bestuurder lastig aan een leerling uit te leggen waarom hij niet het beste onderwijs krijgt wat hij verdient?
bron
De meerwaarde van de inzet van ICT lijkt op die manier niet eens meer iets wat je moet onderzoeken maar 'een bewezen feit'. Waarom gaan onderwijsvernieuwing en ICT vaak samen? Is het wel terecht om ze in één adem te noemen?

In principe gaat het bij de inzet van ICT om het mogelijk maken van andere manieren van leren. Je kunt daarbij denken aan individuele leerroutes, samenwerken met andere leerlingen, prompte feedback, contacten leggen met externe partijen of deskundigen, tips, truuks, tijd- en plaatsonafhankelijk leren en nog veel meer...

Ik heb ooit 's onderstaand schema opgeduikeld. Ik heb dat gebruikt om studenten uit te leggen dat er een samenhang is van 'de digitale revolutie' en 'de kennisrevolutie':

q433img1.gif

In het verlengde daarvan gebruikte ik ook de zeven pijlers van digitale didactiek als een soort 'checklist' voor digitale didactiek. Dat gaat ook al weer een tijdje mee, maar ik vind het nog steeds een goede manier om naar je ICT-activiteiten te kijken.

q3672img1.gif

De vraag is dan hoe je dat dan in de praktijk vorm en inhoud kan geven, maar daarover dan vroeger of later meer...:-)

WORDT VERVOLGD

woensdag 14 november 2012

Hoe dom kan je zijn? (2)

"Pas op met de uitspraak: 'hoe dom kun je zijn'. Teveel mensen lijken er een uitdaging in te zien."
bron

In het verlengde van het schrappen van taken zoals beschreven in hoe dom kan je zijn was één van die taken die werden geschrapt één dagdeel 'accreditatie'. Terwijl ik toch een middag bezig geweest ben om dozen en een tafel te vullen met readers, studiegidsteksten, werkstukken, verslagen, ...

Als je lesmateriaal digitaal aanbiedt kan je bij die 'visitatie' niet laten zien. Ik had in de doos statistiek 1-3 derhalve een oude reader bijgevoegd en veel verslagen van studenten. Dat was wel een soort van goed plan. In de conceptrapportage n.a.v. de accreditatie las ik bij wiskunde o.a.:
"Per cursus hanteert men gerichte readers met actuele literatuur. Het panel heeft dit bevestigd gezien in de readers voor statistiek, taal van de wiskunde, wiskunde & cultuur & kunst. Hiermee wordt het niveau vwo+ behaald."
pag.90
Die readers stonden in wiskundeleraar, maar kennelijk was de oude reader van statistiek 1-3 actueel genoeg...:-)

Verder op pag.91:
"Bij de cursussen statistiek is het panel duidelijk gebleken dat de studenten een onderzoek doen. Afgaande op de bekeken verslagen stelt het panel vast dat er sprake is van een goede aansturing met als resultaat een keurig onderzoeksverslag. Het panel constateert wel dat deze lijn verder moet worden doorgezet richting afstudeerwerkstukken (vergelijk facet 6.1)."
Kijk, werk aan de winkel... maar let vooral even op het zinnetje: 'Bij de cursussen statistiek is het panel duidelijk gebleken dat de studenten een onderzoek doen.'

Niet lang daarna kwam er een intern stuk over 'onderzoeksvaardigheden lerarenopleiding' in de e-mail. Daaruit bleek dat er op de lerarenopleiding bij de vakgroep wiskunde wel zeer erg opvallend NIETS aan onderzoek werd gedaan. Eh... hallo... hier aarde... nou ja ik bedoel maar. Hoe dat kan? Vraag het me niet.

...en dat was dan slechts één dagdeel..:-)

EINDE

Sleutelwoorden

Een week uit het leven van een wiskundeleraar kan bestaan uit: sectiegesprek, een schoolexamen nakijken, VWO-werkgroep, tafeltjesavond, k(n)euze-uren:-), klinkerbotsing, rekenles, rekentoets, applets zoeken, DWO, vragenlijst, piano spelen... en eh... ik vergeet nog iets...

O ja, ik geef ook nog les af en toe... nou ja, morgen mag ik uitslapen.

dinsdag 13 november 2012

Hoe dom kun je zijn?

"Pas op met de uitspraak: 'hoe dom kun je zijn'. Teveel mensen lijken er een uitdaging in te zien."
bron

Ik heb in 2011 afscheid genomen van de lerarenopleiding. Het was een een moeilijk maar onvermijdelijk besluit. Je kunt niet de rest van je werkend bestaan vechten tegen de bierkaai. Tenzij je dat leuk vind. Nou nee dus...:-)

Maar sommige verhalen zijn te mooi (of te erg) om niet te vertellen. Nu ik er weg ben kan ik daar dan tenminste heel duidelijk over zijn. Als je ergens werkt kan je natuurlijk niet zeggen dat je omringd bent door idioten. Je moet mensen niet wijzer willen maken dan ze zijn.:-)

Op een bepaald moment moesten we studenten achter de broek aan gaan zitten om vooral zo snel mogelijk af te studeren. Een goed plan, alhoewel ik vermoed dat daarbij niet direct het welbevinden van de studenten voorop stond, maar voornamelijk de mogelijke financiële consequenties voor de hogeschool zoals dat bij de start van de `afstudeerboete' de bedoeling was.

Een aantal collega's, in engere zin, vond dat ik toch op z'n minst een morele verantwoordelijk had om niet alleen studenten 'aan te jagen' maar vooral ook studenten moest bijgeleiden met het afstuderen zelf. Mogelijkerwijs zelfs met zo min mogelijk moeite. Nu ben ik nooit te beroerd om iets nuttigs te doen dus leek het me een goed idee dit dan in de taaktoedeling te verdisconteren. Er mag iets bij als er dan ook iets uit gaat. Dat lijkt me tot op de dag van vandaag een zeer redelijk standpunt. Waarom zou ik (nog meer) gratis doen als mijn collega's daar wel voor betaald worden?

Mijn leidinggevende had er geen moeite mee om zonder enige vorm van overleg ruimte te creëren in mijn taaktoedeling. Bijvoorbeeld door met de kaasschaafmethode uren bij taken weg te halen en zelfs uren voor taken geheel niet meer toe te kennen, zelfs voor taken die ik al had uitgevoerd.

Eerlijk gezegd, denk ik, dat toen het idee ontstaan is om zo snel mogelijk de lerarenopleiding te gaan verlaten. Morele verantwoordelijkheid? Kaasschaafmethode? Een hoop gezeik over niets? Nee, daar kan geen weldenkend mens tegen op...

RUNAWAY!

EINDE DEEL 1

maandag 12 november 2012

Werken in deeltijd

"Parttime werken en toch meegaan met het schoolreisje op je vrije dag. En het paasontbijt wil je ook niet missen, al is het de werkdag van je duopartner. Voor de studiemiddag kom je terug, maar daar wil je dan wel compensatie voor. Je doet het allemaal omdat je je betrokken voelt bij de school en de kinderen. Maar waar ligt de grens? En hoe kan de school het goed regelen?"
bron

Doe het maar 's


"Het probleem is meestal dat mensen in wat ik zeg of schrijf van alles menen te kunnen ontdekken. Zo van ‘eigenlijk bedoel je dit’ of ‘ik heb ’t gevoel dat je…’. Terwijl dat meestal niet klopt of in het ergste geval niet relevant is."

bron

Gepubliceerd op 17/10/2008 0:51:00 - Persoonlijk

zondag 11 november 2012

Zou hebben gekund inderdaad

ik had gekund
jij had gekund
hij had gekund
wij hadden gekund
jullie hadden gekund
zij hadden gekund 

http://www.mijnwoordenboek.nl/ww.php?woord=kunnen

Doe je nog wel 's iets nuttigs?

Zondag

Leraren in actie

Ik ben zojuist lid geworden van LERAREN IN ACTIE. Eigenlijk wil ik nergens lid van zijn, maar ja in dit geval maak ik graag een uitzondering:-)

Op het aanmeldscherm kwam ik wel dit tegen:

Dat is wel het soort optimisme waar ik van houd.:-)

Nascholing

"Ik heb bovendien het gevoel dat het de bedoeling is dat we naar een bepaald type nascholing worden gedirigeerd. Niet het echte 'bijhouden' van de vakinhoud en vakdidactiek (zoals we dat nu al uit onszelf doen, als we daarvoor tijd kunnen vrijmaken) maar het verplichte kennisnemen van steeds weer nieuwe fratsen, die door een volgend kabinet weer bij het grootvuil zullen worden gezet."
bron

Ervaren docenten

"Er zijn ervaren docenten die met geen enkele mogelijkheid aan het werk komen in het onderwijs. Ze hebben keer op keer het nakijken, omdat ze a. te oud (52) zijn, b. overgekwalificeerd zijn voor de functie (doctor), c. in een te hoge salarisgroep zitten (LC-LD), of d. teveel dienstjaren hebben, waardoor ze een bedreiging vormen voor het zittende personeel."
bron

vrijdag 9 november 2012

Als het fout gaat

"Sometimes things have to go wrong in order to go right."
Sherrilyn Kenyon

donderdag 8 november 2012

Centjes verdienen

"Natuurlijk is het lerarenregister geen beleid. Het gaat mij ook niet om het instrument, maar om de manier waarop gereageerd wordt op (beleids)initiatieven om het onderwijs/leraarschap te versterken: op voorhand afwijzend, wantrouwend en dus niet coöperatief. Het gevolg is dat beleidsmakers (ten einde raad) dan maar dingen door de strot van het onderwijs duwen, want zij worden ook gewoon geacht hun werk te doen."
bron

zondag 4 november 2012

Feedback


De 'training collegiale feedback' is een mooi voorbeeld van deze stelling:
Er zijn in 't onderwijs ernstige problemen die misschien eerst moeten worden opgelost voordat we gezellig met z'n allen in onze vrije tijd een beetje leuk kunnen gaan zitten fröbelen.
Het zal er wel op neer komen dat je beter gewoon kan meestribbelen, terwijl daar misschien wel een diepere oorzaak van het uitblijven van 'echte' onderwijsverbeteringen te vinden zou kunnen zijn...

vrijdag 2 november 2012

De leerfabriek

"De productieketen van het onderwijs is nog altijd van de vorige eeuw en daardoor veel arbeidsintensiever dan nodig. Intelligent gebruik van ICT om personeelskosten te besparen en de werkdruk te verlagen worden mondjesmaat ingezet."
bron
zie slecht advies: meer lesgeven voor commentaar

donderdag 1 november 2012

Open e-mail over software

Als er iemand vragen stelt via e-mail kan je 't antwoord natuurlijk ook gewoon op je weblog zetten. Dan heeft misschien iemand anders er (ook) iets aan:
Ik ben op zoek naar geschikte software voor leerlingen met een beperking, die al hun schoolwerk op een laptop doen, en dus ook wiskundige vergelijkingen, grafieken, scheikundeformules etc. Ik heb iemand wel een LaTeX aangeraden, maar misschien zijn er handiger oplossingen?
Grafieken tekenen
https://www.desmos.com/calculator
Beautiful, Free Math Launch Calculator
No downloads, no special hardware, no cost. Welcome to the next generation graphing calculator!

Formules
Daarvoor gebruik ik MathType. ’t Is een oudere versie maar doet precies wat ie moet doen. Handiger dan de formule-editor van het Office-pakket.

Meetkunde
http://www.geogebra.org/cms/nl/download
Vrij beschikbaar wiskundepakket voor educatieve doeleinden. Hiermee kan je meetkundige figuren tekenen en dan nog van alles doen.

Interactieve oefeningen
Wisweb en/of nog mooier DWO
In DWO staan steeds meer lessenseries e.d. wiskundeboek online met feedback en meer…

...en leerlingen kunnen natuurlijk altijd vragen over wiskunde stellen op http://www.wisfaq.nl

Hopelijk heb je er iets aan.:-)