donderdag 31 december 2009

Dolle pret

't Is altijd dolle pret die decembermaand. Morgen ga ik oliebollen bakken en hopen dat het snel 2010 is...:-)

Voorgeslachten kwijnden henen,
En wij bloeien op hun graf;
Ras zal 't nakroost ons bewenen.
't Mensdom valt als blaadren af.


't Is maar dat je 't weet. Geen enkel reden voor een feestje, dunkt mij. Op Uren dagen maanden jaren staat de volledige tekst. Voor nog meer opbeurende gedachten, zullen we maar zeggen...:-))

Zie ook Necrologieën 2009.