zondag 28 juli 2013

Brave new world

O wonder!
How many goodly creatures are there here!
How beauteous mankind is! O brave new world
That has such people in't!

(The Tempest Act 5, scene 1, 181–184)

vrijdag 26 juli 2013

Be who you are

"Be who you are and say what you feel, because those who mind don't matter and those who matter don't mind."
Dr. Seuss - Quotes of the Day

vrijdag 19 juli 2013

Oplossingen

"For every complex problem there is an answer that is clear, simple, and wrong."
H. L. Mencken

Nog meer olifanten

q2883img1.gif

Levensverzekeringen

"I detest life-insurance agents; they always argue that I shall some day die, which is not so."
Stephen Leacock - Quotes of the Day

maandag 15 juli 2013

Mooi is dat...:-)

"Ik ga je even unfollowen, totdat je weer een nuttige levensinhoud hebt gevonden   ;O)"
twitter

maandag 8 juli 2013

Vergadering 3B

q2879img1.gif

Moeilijk doen

"Verkwist je tijd niet met ingewikkeld doen. Met een heel klein beetje extra inspanning zou je onmogelijk kunnen zijn."
@ToussaintLemeer

Nee, dat kan echt niet...

Het eerste jaar op mijn oude schooltje had ik een 1e en een 3e klas. Al met al 7 lesuren geroosterd op 4 dagen. Dus ik maar 's gevraagd of dat misschien op 3 dagen zou kunnen. Dat je bijvoorbeeld de 1e klas een blokuur doet. De schoolleiding was resoluut. Dat gaat niet, een blokuur is minder effectief dan twee losse uren op een andere dag, dus dat zou geen goede zaak zijn.

Wat je er dan verder ook over zegt het blijft 'kansloos'. Nee, dat kan 'echt' niet.

Het tweede jaar had ik opnieuw een 1e klas en wat denk je? Met een blokuur. Huh? Hoe kan dat? Voortschrijdend inzicht? Zijn de argumenten toch aangekomen? Nou nee, niet echt. Het was in verband met het roosteren en dat had weer te maken met halfjaarsvakken: als je die koppelt aan wiskunde dan gaat het allemaal heel mooi. Maar dan moet je wel een blokuur hebben.

Maar is zo'n blokuur nu dan geen verschraling van je onderwijs? Nee hoor. In een blokuur kan je naast je `normale les` ruimte maken voor bijvoorbeeld `geintegreerde wiskundeactiviteiten`, `andere werkvormen` en nog zo wat... voordelen die je zo kan bedenken...

Mijn conclusie? Men lult maar wat, net zo het uitkomt. Uiteindelijk heb je als docent weinig in te brengen. Dat gevoel is eigenlijk nooit over gegaan. Tot op de dag van vandaag...

Is dat erg? Och ik weet niet, alles went. Maar dat soort 'grappen' zijn niet bevordelijk voor de motivatie. De kunst is dan om er bij de dingen die 'tegen zitten' toch iets uit te halen. Je kunt tenslotte niet alleen maar investeren zonder dat daar 'af en toe' eens iets tegenover staat. Hoe dat moet? Tja... dat zou je wel willen weten he?:-)

vrijdag 5 juli 2013

HAVO wiskunde C van de baan?

"Dekker ziet echter geen heil in de invoering van een nieuw vak wiskunde C, een 'lichte' variant van wiskunde A, voor de kleine groep havisten met het profiel cultuur en maatschappij.

Net als schoolleiders en wiskundedocenten vreest Dekker dat een deel van de leerlingen die nu wiskunde A kiest, straks voor de eenvoudigere variant gaat. Dat past niet bij de ambitie om het onderwijs van ‘goed’ naar ‘excellent’ te krijgen, vindt de staatssecretaris."

bron

Een soort van uitzicht