maandag 7 december 2009

Nieuwe eisen tweedegraadsleraar

Uit het/de NRC:
"De Kennisbasis is opgesteld door deskundigen binnen en buiten lerarenopleidingen. Hierin is vastgelegd wat een aanstaande leraar moet kennen en kunnen. Ook voor de opleidingen tot tweedegraadsleraar (bevoegd voor het vmbo en de onderste drie klassen van havo en vwo) zijn nieuwe eisen vastgesteld, zonder wijzigingen in het curriculum.
bron
Nieuwe eisen zonder wijzigingen in het curriculum? Op papier is het voor elkaar, maar verder blijft alles zoals het was? De kennisbasis van het vak wiskunde kan je vinden in dit PDF-document, met beschrijvingen en voorbeelden.