woensdag 31 maart 2010

Black Hole Sun

Hang my head
Drown my fear
Till you all just
Disappear

Black hole sun
Won't you come
And wash away the rain

Weekverslag week 13 deel 1

't Was weer een geweldige week. Leerzaam en kort, want ik heb de rest van de week een soort mini-vakantie. Dat krijg je als je vrijdag en maandag les hebt met goede vrijdag en de paasdagen in het vooruitzicht.

Naast wiskunde praten we in de les (of daarna) ook over lesgeven en het leraarschap. Naar aanleiding van de verhalen van S. heb ik me deze week weer 's gerealiseerd dat je als (beginnend) docent te maken kunt hebben met zaken waar je weinig aan kan doen.

Bij mijn eerste baantje op de Stedelijk Lyceum in Zutphen had ik zes klassen. Vijf daarvan gingen heel goed. De leerlingen hadden wel door dat ik niet zo'n ervaren docent was maar waren al lang blij met een docent die in ieder geval erg z'n best deed om structuur aan te brengen in de gang van zaken en de leerlingen ook iets te leren. Ik geloof dat ik 26 uur per week les gaf.

Na maanden van slecht onderwijs en chaos van mijn voorgangers eindelijk 'gewoon les'. Mede dankzij de volledige steun van de adjunctdirecteur ging dat best goed voor een beginneling.

Die HAVO3-klas was geen succes. Ik had die klas overgenomen van een ervaren en goede docent. Leerlingen waren daar niet echt blij mee. Daarnaast was de bijbehorende adjunctdirecteur een beetje een slapjanus, dus daar had ik ook niet veel aan. Dat gaat dan niet werken natuurlijk...

Leuk om te constateren dat zoiets (21 jaar geleden!) in principe nog steeds zo werkt. Ik heb er toen wel veel van geleerd maar me er maar niet te veel van aangetrokken. Ik hoop dat S. dat ook niet doet.

zondag 28 maart 2010

Leerstrategieën

Ik denk dat voor 'ICT en leren' de zeven pijlers van digitale didactiek een goed 'denkraam' geeft om te praten over de inzet van ICT in het onderwijs.

Bij de pagina en de opdracht Wat is digitale didactiek? van 'Internet en wiskundeonderwijs' heb ik 't voorbeeld over Bloom er maar gewoon uitgegooid. Het is wel van belang, maar Bloom geeft meer inzicht in de 'lange leerlijn'. Het is lastig om het heel concreet toe te passen op een losstaande activiteit. Het gaat daarbij meer om de samenhang, denk ik.

Overigens heeft dit alles ook te maken met leerstrategieën. Elke keer als ik een cursus doe in jaar 1 in de voltijd verbaast me dat toch steeds. Deeltijdstudenten lopen meestal wat leerstrategie betreft toch wel mijlen voor op de voltijdstudenten.

Voor dat probleem is nu Bloom nu juist weer heel geschikt. Meestal hebben studenten wel een oordeel en een standpunt, maar beschikken ze wel over voldoende kennis, inzicht, toepassen, analyse en synthese? Of komt dan later wel? Volgens mij zit er in ieder geval een groot gat tussen 'kennis' en 'evaluatie'...:-))

Onnozelheid

Dat krijg je als mensen (die er mogelijk niks van af weten) iets gaan roepen over de werking van de hersenen:
Je hersenen bestaan uit miljarden cellen die ieder meerdere verbindingen hebben met andere cellen. Door deze verbindingen te versterken of te verzwakken leren we. Het is dus de taak van de docent om deze verbinding zo goed mogelijk te laten ontstaan!
bron
Er staan nog veel meer uitspraken der onnozelheid, zullen we maar zeggen... Erg leuk.

Mooi woord, vind ik, onnozelheid: argeloosheid, domheid, imbeciliteit, simpliciteit, sulligheid, zwakzinnigheid, naïviteit en onschuld.

vrijdag 26 maart 2010

Weekverslag week 12

Wij zeggen wel 's dat studenten niet kunnen lezen, maar mijn collega's kunnen er ook wat van. Bij het achterwegen blijven van reacties op de vraag de punten door te geven heb ik maar 's geroepen dat ik de punten voor de minor exact dan maar geheel naar eigen inzicht zal gaan invoeren. Dat hielp enorm!

Alleen blijkt nu dat het onderhavige voorstel toch nog niet helemaal was begrepen. Ik roep nog 'dat is vast hogere natuurkunde'. Achteraf gezien veel te ingewikkeld. De misverstanden stapelen zich op. Maar met een beetje geluk gaat het toch een keer lukken, misschien. Ik hoop dit jaar nog...:-)

Verder was het deze week vrij 'normaal'. De maandag en dinsdag zijn altijd wel aardig. De vrijdag is altijd een beetje vermoeiend. Ik weet niet waarom. Op de een of andere manier ben ik er niet voor in stemming. Het gaat wel, maar 't is vaag...:-)

Maar blok 3 zit er eigenlijk al bijna op. Statistiek 1-3 is bijeenkomstgewijs klaar. De verslagen zullen wel komen en ik ben benieuwd of 'men' in deze vorm een beetje begrepen heeft wat de bedoeling is.

Ik blijf erbij dat gewoon wiskunde en een toets verreweg te prefereren is. Waarom moet ik nu altijd zo raar doen. Onderzoek doen, onderzoeksverslag,... Waarom doe ik dat mezelf aan?:-)

Archeologie van het Internet

Vandaag kreeg ik een bericht van leroweb. 't Is meer een archeologische vondst:
U heeft zich geabonneerd op het bericht 'Is een schoolvak (als wiskunde bijvoorbeeld) competentiegericht aan te bieden?', waardoor u een reactie krijgt zodra er iemand heeft gereageerd op dat bericht. Dat laatste is gebeurd: U kunt het bericht lezen op http://www.leroweb.nl/lero/kennisbank/1429
Ik kan me dat nog wel herinneren. 't Is waarschijnlijk één zeldzaam teken van leven op de website. En wie kan er nu nog beweren dat je nooit reacties krijgt?:-)

woensdag 24 maart 2010

Digitale didactiek

Via een vraag in WisFaq kwam ik deze opgave tegen:
De resultaten van de ingangsexamens arts blijken ongeveer normaal verdeeld. De maximum score is 600. Na verbetering blijk 15 % van de deelnemers minder dan 230 te hebben en 70 % minder dan 425. Wat is het gemiddelde van deze proef?
Dat is nog een aardige toetsvraag voor het tentamen statistiek van de minor exact.:-)

Op mijn oude weblog heb ik ooit een heel verhaal over digitale didactiek opgetekend, maar als ik nu zo dit antwoord bekijk is dat nu een voorbeeld van een 'vakdidactisch verantwoord' antwoord?

Op het antwoord is verder geen reactie gekomen. Dat kan betekenen dat het antwoord adequaat was. Maar 't zegt niks natuurlijk... dus ik weet het ook niet precies...:-)

Verwarrend

Ken je Merlijn van koning Arthur? Die leeft achteruit in de tijd. Dus die herinnert zich dingen van morgen en weet niet wat ie gisteren gaat zeggen. Dat is pas verwarrend...:-)

dinsdag 23 maart 2010

Definitie IT-governance

"Het besturen, beheersen, uitvoeren en verantwoording afleggen over en het toezicht houden op de ict en het informatiemanagement binnen een organisatie, zodat gegarandeerd wordt dat de it de strategie en doelen van de organisatie optimaal ondersteunt."
bron

maandag 22 maart 2010

Wij willen les!

Ik heb gekeken naar Wij willen les! Mijn conclusie? 't Is lastig. Ik heb nog steeds het gevoel dat de problemen meer te maken heeft met 'slecht georganiseerd onderwijs' dan met de tekortkomingen voor wat betreft de diepere bedoeling van het competentiegericht onderwijs. Uitvoering is gewoon heel erg slecht? Of is het 'idee' gewoon fundamenteel verkeerd?

Oplossing? les! leraren! vakkennis! inhoud! tada!

De wanhoop nabij? Wie doet nu eigenlijk niet wat ie zou moeten doen? Gaat het om geld? De organisatie? Topje van de ijsberg? Zou 't ooit nog goed komen?

Later meer, misschien...

vrijdag 19 maart 2010

Absoluut onzin

In de laatste editie inDruk vo staat een artikel met de kop:


In 't artikel wordt beweerd: 'de kennisbasis zorgt absoluut voor een bevordering van de kwaliteit van de lerarenopleiding'. Ik weet niet hoe dat bij andere vakken gaat maar voor wiskunde is dit 'absoluut onzin'! Het lijkt misschien wel iets en 't is misschien zelfs wel nuttig maar met kwaliteitsverbetering heeft het niets te maken. Ik zou daar eigenlijk iets over moeten schrijven.

Bij deze dan en misschien is dat ook wel genoeg. Ik denk dat ik mijn bureau maar 's ga opruimen, nog een opdrachtje nakijken en misschien iets doen aan de resultaten van de 'belevingsschaal voor wiskunde'. Dat heeft tenminste nog een soort van zin.

Ach ja, men klets maar wat. Maar waarom laat iedereen dat allemaal zo gelaten over zich heen komen? Of stribbelt iedereen maar zo'n beetje mee? Doe 's gek! Maak 's een statement!

Gelukkig hebben die 'directeuren' meer verstand van 'financieel management' dan van 'onderwijs'. Dat is tenminste wel te hopen...:-(

donderdag 18 maart 2010

N@tschool

In mijn zoektocht naar 'WEB2.0 en onderwijs' kwam ik 'per ongeluk' op web20didactiek terecht. Het is een wiki met voorbeelden van het gebruik van social software in het onderwijs. Er is ook een pagina over N@tschool. Je moet maar 's kijken. Dit citaat wil ik je niet onthouden:
Natschool heeft een vrij fanatieke groep aanhangers die Natschool als de basis voor alle vernieuwingen in het onderwijs zien. Deze fanatici zijn voornamelijk de ontwikkelaars zelf...
Volgens de website is 'er heden ten dage nog veel kritiek op Natschool'. Dat is dan wel van een tijdje geleden, want de laatste wijziging van deze pagina is van 31 maart 2008. Op de About staan (trouwens) wel een paar bekende namen, geloof ik. 't Zal toch geen opdracht zijn van de lerarenopleiding?:-)

Wiki's? Ik weet niet. Ik geloof niet dat ik er veel mee heb... Ja, Wikipedia dan wel, maar als 'tool' voor co-creatie in mijn onderwijs? Nee niet 'echt'.

Verbijsterend

Het betere geleuter vind u op Leerlingen krijgen meer uren onderwijs:
Veel meer scholen zijn in staat gebleken om deze lesurennorm te realiseren.
Ja, zoiets...
Alle scholen die niet aan de norm hebben voldaan zijn onder verscherpt toezicht van de Onderwijsinspectie gesteld
Snap je? Ik meen me toch te herinneren dat leerlingen klachten hadden over 'allerlei ophokuren' waarmee scholen aan de normuren probeerde te voldoen.
“Ik verwacht dat alle scholen vanaf dit schooljaar de nieuwe urennorm gaan halen”, stelt de staatssecretaris.
Dat denk ik ook wel, ja. Je blijft je verbazen.:-(

woensdag 17 maart 2010

Weekverslag week 11

Maandag
Dankzij de e-mail en MSN zijn we met de minor exact anderhalf uur eerder begonnen dan gepland. De communicatiemiddelen werken dus!:-) We hebben hard gewerkt... Het is dus helemaal niet onhandig om 'verbonden' te zijn!

Dinsdag
Dinsdag heb ik 'Wiskunde en cultuur 2-3' gedaan. Dat ging voor een deel over platonische en archimedische lichamen. Het blijkt maar weer dat je altijd nog iets meer kan leren. Ik moet nog 's kijken naar de naamgeving van de verschillende archimedische lichamen. Waar komen die precies vandaan? Hoe zit het precies?

Op dat soort momenten weet ik nooit helemaal zeker of het wel allemaal klopt wat ik zeg. Daar hou ik niet van. Ik probeer dat altijd te vermijden. Je kunt dat beter zeggen dat je 't ook niet precies weet dan net te doen alsof je er verstand van hebt. Dat zouden meer mensen moeten doen!:-)

Woensdag
Je maakt toch van alles mee. Met een beetje geluk kan ik aan het einde van deze week mogelijkerwijs de punten van de minor exact 2009 doorgeven! Dat zou wel fijn zijn.(*)

Naar aanleiding van iets anders kreeg ik ineens behoefte aan een meldpunt voor 'extreme domheid'. Dat moet er wel komen vind ik.

(*) What a mistake to make... 't Is oorverdovend zwijgen geblazen!

De lerarenopleiding en ICT

"I hope that while so many people are out smelling the flowers, someone is taking the time to plant some."
Herbert Rappaport

In een optimistische bui heb ik beloofd om een stukje te schrijven over de inzet van ICT op de lerarenopleiding. De directe aanleiding daarvoor was het ‘Beleidsplan ICT en Onderwijs 2008’. Ik denk dat een ‘verkeerde diagnose’ niet zal leiden tot ‘genezing van de patiënt’.

De meerwaarde van ICT in het onderwijs
We zouden ons niet bezig moeten hoeven houden met logistieke en administratieve problemen t.a.v. de informatievoorziening. Dat is wel een probleem, maar dat is niet het ‘probleem’ van docenten. De docenten zouden zich moeten bezig houden met de meerwaarde van ICT in het onderwijs. Volgens ‘Wim Liebrand – Stuurlui aan wal’ komt de meerwaarde van ICT in het onderwijs neer op:
 • inspiratie
 • aanmoediging
 • support
 • prompte feedback
 • zo effectief mogelijk je tijd benutten
 • inspelen op de behoefte aan flexibele leerstijlen en leerwegen
 • contact tussen de docent en de student
 • contact tussen studenten onderling
 • een levende studiegemeenschap
Feitelijk zouden de ICT-voorzieningen van de hogeschool deze ‘zaken’ moeten faciliteren. De huidige middelen lijken daartoe niet toereikend. Daarnaast zou je als docent verwachten dat een innovatief kennisinstituut als de Hogeschool Rotterdam alles in het werk zou zetten om docenten daarbij te ondersteunen, te trainen en vooral ook te inspireren.

Er is geen betere manier om docenten en studenten te inspireren dan door (op z’n minst) zelf het goede voorbeeld te geven en de keuze van de middelen die je daarvoor denkt te moeten gebruiken baseert op bovenstaande mogelijkheden. Maar dat gebeurt niet. De docenten worden gestuurd op logistiek en niet op inhoud. Het gaat niet om de vraag ‘wat willen we nu eigenlijk?’. Het lijkt meer op ‘er moet iets gebeuren maar wij weten het ook niet’. Dat kan toch niet het uitgangspunt zijn van geïnspireerd onderwijs?

Conclusie
Gelukkig hoeven we ons van als die ‘niet-werkende voorzieningen’, ‘achterhaalde plannen’ en ‘verkeerde ideeën’ niets aan te trekken. De mogelijkheden van het Internet zijn zo omvangrijk dat iedereen misschien zelf kan bedenken wat nodig is en dat dan maar gewoon doen. Ik blijf ’t maar proberen, denk ik. ’t Is wel jammer dat mogelijke ideeën omtrent 'oplossingen' kennelijk liever ‘genegeerd’ worden dan ‘omarmd’.

Eerder gepubliceerd op ICT & wiskunde documentatiecentrum

dinsdag 16 maart 2010

Kraken van de e-mail

"Twee leerlingen van het gymnasium Bernrode in Heeswijk-Dinther zijn vorige week van school gestuurd omdat zij vanaf november 2008 hebben rondgesnuffeld in de e-mail van in totaal negentien leraren."
bron

Vooral de laatste opmerking uit het artikel is erg grappig: 'Bernrode zegt dat met de computerbeveiliging niks mis is maar dat niet was gerekend op zulk misbruik door leerlingen.'

Kijk daarom hebben wij zo'n digipass! Ik vind het maar een onding, maar 't is misschien toch wel handig ergens. Maar je moet natuurlijk nooit toetsen versturen via de e-mail. En je moet ook geen toetsen op je hogeschoolmap zetten. Misschien als de toets geweest is ja, dan wel, maar dat doet waarschijnlijk ook niemand.

"Ze gebruikten een zogenoemde keylogger, waarmee toetsaanslagen op de computer van de docent zijn uit te lezen."

Goh zeg, dat verzin je toch niet...:-)) Google geeft 89.500 hits voor zoeken op 'keylogger download'. Kunnen leerlingen dat op een PC zetten? Dat zou niet moeten mogen! Amateurs! Scholen en ICT? Ik weet niet...:-)

Verzamelingen

"DEN HAAG - Een op de twee Nederlanders beweegt onvoldoende, een op de tien is veel te dik, een op de tien drinkt te veel alcohol en ruim een op de vier Nederlanders rookt."
bron

Leuke opdracht: teken een VENN-diagram en zet een stip waar je zelf zit. Volgens mij zit je in de gevarenzone als je tot alle categorieën behoort... Hm!? Bij deze dan...:-)

Portfolio's

"Eerlijk gezegd deel ik zijn opvatting niet dat je weinig meer over elektronische portfolio's hoort. Wel hoor ik weinig nieuws over elektronische portfolio's. Nog steeds worstelt menig opleiding met een zinvolle inbedding van het e-portfolio binnen het onderwijs."
bron

maandag 15 maart 2010

Tragisch bestaan

Hier word ik nu vrolijk van:
"Niemand op het feestje had gemerkt dat Terence uren lang vloekend en tierend wanhopig op het toilet had vastgezeten. Niemand had hem gemist."
bron
Misschien is dat ook wel weer een beetje zorgelijk...:-)

Beeldvorming en zwijgende meerderheid

Als je (zoals ik) af en toe 's wat stukjes schrijft waarin je je mening ventileert over van alles en nog wat kan het zomaar gebeuren dat andere mensen vinden dat je doet 'alsof je alles beter weet', 'dat je je altijd zo negatief uitlaat' of nog erger 'dat ze gaan mauwen'.

Dat is niet echt nieuw en ik zal me door deze mensen niet laten weerhouden. Integendeel. Waarom zou ik? Volgens mij kunnen anderen mensen er hun voordeel mee doen. Men moet het niet met me eens te zijn, maar mogelijkerwijs zou er toch af en toe ergens een kern van waarheid kunnen zijn in wat ik zo schrijf.:-)

Als je daarbij bedenkt dat ik altijd probeer zorgvuldig te formuleren en terughoudend te zijn in wat ik schrijf dan zou je (als je me zou kennen) min of meer kunnen afleiden wat ik 'echt' vind. Als ik schrijf 'ik weet niet wie dit bedacht heeft' dan bedoel ik natuurlijk 'ik weet niet welke idioot dit bedacht heeft'. Maar dat kan je natuurlijk niet schrijven...

Eigenlijk zouden de 'wijsneuzen' hun pijlen moeten richten op de zwijgende meerderheid, maar daar hoor je nooit iemand over. Je hoort ook nooit iemand praten over geld. Je hoort ook niemand praten over verantwoordelijkheden. De stilte van de zwijgende meerderheid is nog nooit zo oorverdovend geweest.

Piep!

zondag 14 maart 2010

EXIT Yammer HRO a.s.a.p.

"Menno was een echte regelneef en had op de camping in Torremolinos een voetbaltoernooitje georganiseerd. Helaas kwam er niemand opdagen."
bron

Weekverslag week 8, 9 en 10

Ik heb de afgelopen twee weken hard gewerkt aan Internet en wiskundeonderwijs. Het is en blijft een lastige klus. Ik heb geprobeerd een soort evenwicht te zoeken tussen 'oud maar nuttig' en 'nieuw en vernieuwend maar ook nuttig'. Dat valt niet mee. Daarnaast moet je natuurlijk bij sommige dingen ook zelf weer aan de slag. Ik ben maar weer aan 't twitteren geslagen en dat is toch wel weer leuk. Ik moet het nu wel een tijdje volhouden want de cursus gaat eigenlijk pas in blok 4 van start.

Voor Wiskunde en cultuur 2-3 moest ik nog een opdracht maken over sangaku's. Dat probeer ik al jaren en ik geloof dat het nu gelukt is om een leuke opdracht te maken. Zie Sangaku`s (PDF).

Het is een combinatie van 'iets zelf bedenken (een sangaku!)', 'iets wiskundigs (oplossen!)' en 'iets creatiefs (mooie tekening!). Bij vorige versies van de opdracht waren de sangaku's soms aan de moeilijke kant en 't was niet helemaal duidelijk wat de studenten er mee moesten. Ik heb nu al heel veel leuke en relatief eenvoudige sangaku's van studenten gezien. 't Is wel veel werk want ik moet wel alles narekenen en de vraag is natuurlijk altijd of er niet een eenvoudiger oplossing is. Maar ze zijn tot nu toe allemaal leuk. De tekeningen ook trouwens. Het is al een verzameling kunstwerkjes...

Het is ook grappig om te zien dat studenten verschillend reageren op de opdrachten uit de leerroute. Sommige lopen echt voor en hebben bijna alle opdrachten (inclusief kunstwerk!) al af. Er zijn ook studenten die de studiewijzer volgen en er zijn studenten die nog niets hebben ingeleverd. Ik vind alles best. Dat is wel weer een van de mooie kanten van ICT. Je kunt dit soort verschillende 'aanpakken' registreren. Dat kan nog 's van pas komen. Uiteindelijk levert iedereen toch alles in, dus ga ik me er niet druk om maken.

Het leuke aan zo'n cursus 'wiskunde & cultuur 2-3' is dat je studenten weer op een andere manier beter leert kennen, dat jezelf ook van alles moet gaan doen en daarbij ook van alles ontdekt en prutst. Wat dat betreft krijgt de sangakuopdracht nog wel een vervolg. Het zal wel een verzameling worden.:-)

En verder!? Verder is er niet zo veel te melden. Ik ben niet ontevreden. De lessen zijn altijd leuk. Ik ga soms wel 's met enige tegenzin de deur uit. Moet je je weer aankleden en moeite doen om er te komen, maar eigenlijk kom ik altijd weer heel blij thuis omdat het toch weer gewoon heel erg leuk was. Wat wil een mens nog meer?

Twitter op z'n gat?

Sinds vandaag krijg ik al de hele tijd deze melding:

Something is technically wrong.

Thanks for noticing—we're going to fix it up and have things back to normal soon.

Iemand een idee?

Stand by me

Dit lijkt me wel mooi thema voor deze zondag. Met dank aan Marcel voor de tip:Je kunt niet alles alleen, maar je moet toch wat...:-)

Doelen en middelen voor leren (4)

Wat dat betreft is het wel zorgelijk dat een lerarenopleiding soms doelen en middelen verwart. Dat verwacht je toch niet. Studenten aan het handje nemen, de hand boven het hoofd houden en geen eisen durven stellen is niet in het belang van de studenten. Zeker niet in de aanvang van de studie.

Als je van studenten vraagt om een 'professionele beroepshouding (zelfreflectie, initiatief en leiderschap) ten aanzien van ICT en onderwijs' te ontwikkelen dan mag je toch wel 'eisen' dat ze zelfstandig taken kunnen uitvoeren. Zeker als het daarbij gaat om beroepsrelevante zaken!

Mijn ervaring is dat (sommige) studenten tot heel veel in staat zijn en de leukste dingen bedenken. Sommige studenten kunnen dat niet, die willen misschien ook eigenlijk niks. Moet je daar dan rekening mee houden?

Als je goed, helder en goed gefundeerd onderwijs aanbiedt dan kan 'uitval' toch geen probleem zijn? Studenten kunnen mogelijk de verkeerde studie gekozen hebben, maar hoe sneller ze daar achter komen hoe beter dat is. Niet zelfstandig kunnen werken zal in het algemeen geen positief effect hebben op het verloop van de studie. Het snel constateren van een dergelijk tekort lijkt me dan toch wel handig?

Nieuwe vormen van leren vragen ook om nieuwe vormen van de inrichting van je onderwijs en de beoordeling. Veel ruimte geven voor het maken van eigen keuzes is daarbij noodzakelijk. In die keuzes komt het ontwikkelingsproces van studenten (of het gebrek eraan) naar voren.

Zie ook Doelen en middelen voor leren (3) en Domme vernielzucht

Doelen en middelen voor leren (3)

Een aantal jaren geleden had ik een cursus ICT voor jaar 1 gemaakt. Op basis van richtlijnen over 'zelfstandig taakonderwijs' (of zoiets) van de digitale universiteit had ik een cursus gemaakt met website, instructies, opdrachten, startbijeenkomst, een forum, helpdesk uren, e.d. Verder geen vaste contacturen en geen vaste inlevermomenten.

Iedereen moest maar zien wanneer hij/zij het werk doet. Daarnaast was er heel veel te kiezen. Studenten werden uitgedaagd zoveel mogelijk 'dingen' te doen die relevant zouden kunnen zijn voor hun schoolvak, stage of anderszins.

Sommige studenten begrepen het helemaal en maakte de mooiste dingen. Sommige experimenteerden op hun stageschool met computerlessen. Zelfs soms tegen de wil van de coach in deden studenten op hun stageschool dingen die verrassend leuk en leerzaam waren. Iedereen was blij...:-)

Toch bleek dit vak voor veel studenten een struikelblok. Niet omdat het te moeilijk was, niet omdat ze 't niet zouden kunnen maar gewoon omdat ze zichzelf niet toe konden zetten. Ze kwamen er niet aan toe, vonden het niet de moeite zich er in te verdiepen of zagen het nut er niet van in. Je hoort dat wel vaker: we willen gewoon les. Gewoon lekker achterover leunen en passief consumeren maar.

Misschien hebben er ook wel studenten geklaagd over het vak. Maar dat zou wel raar zijn. Je zegt tegen iemand: je wil leraar worden? Ga dan 's kijken wat je met ICT zou kunnen voor je vaklessen. Wat zou je willen doen? Probeer dat gewoon 's een keer uit. Als iemand daar dan geen zin in heeft is hij/zij dan wel geschikt voor het vak van leraar? Ik denk 't niet...

Tegenwoordig zijn er (zo heb ik gehoord) gewoon weer verplichte bijeenkomsten, deeltaakjes per blok en vaste inlevermomenten. Niemand hoeft dan zelf na te denken. Als de studenten tevreden zijn dan is het goed!?

Dat is ontzettend jammer. Als je nu toch vast stel dat een student HBO niet in staat is om zelfstandig een taak uit te voeren dan is dat toch goed om dat in jaar 1 te constateren? Hoezo struikelvak? Niks struikelvak, maar een verkeerde studiehouding.

Zie ICTdro en Doelen en middelen voor leren (2)

Doelen en middelen voor leren (2)

Als je een cursus doet over de inzet van ICT in het onderwijs dan moet je de studenten zoveel mogelijk vrijheid geven om zelf te bepalen wat ze daar aan doen. Je kunt wel als 'huiswerk' opgeven dat ze een weblog moeten bij houden, maar dat gaat niet werken. Zo lang de cursus loopt zullen ze dat wel 'braaf' doen, maar daarna is 't snel afgelopen. Het is een verplichte exercitie die weinig navolging krijgt. Je krijgt dan dit soort dingen.

Deze laatste is 'extra' grappig. Op de beginpagina staat:
Waarom wiskunde?
 • Wiskunde is leuk
 • Wiskunde leer je door te doen
 • Wiskunde bouw je op!
Groetjes, Pascal
De tekst komt me bekend voor. Ik heb deze tekst bij benadering al 10 jaar op mijn website staan. Maar ik gebruikte de tekst al eerder bij ouderavonden en zo. Ik heb nog wel even gereageerd op het weblog, maar erg veel 'reactie' heeft dat niet tot gevolg en ik denk niet dat de auteur het gelezen heeft. Dat is ook niet nodig want de punten zijn al binnen toch?

Kennelijk is de competentie 'op de hoogte is van regels die gelden voor copyright en bekend is met diverse copyrightmodellen' uit de kennisbasis ICT niet helemaal aan bod geweest. Schaamteloos letterlijk teksten overnemen zonder bronvermelding!? Dat dacht ik toch niet. De docent vond het kennelijk allemaal prima.

Zie Doelen en middelen voor leren

zaterdag 13 maart 2010

Doelen en middelen voor leren

Even goed opletten! Een andere term voor 'blended' leren is 'hybride' leren. Verder een aantal nieuwe termen: 'supplemental online learning' en 'homeschooling'.

Effectief online leren stelt ook bepaalde eisen aan onderwijsgevenden:
 • Onderwijsgevenden zijn in staat om interacties door middel van ICT te faciliteren
 • Onderwijsgevenden moeten zeer responsief zijn (uitgebreid reageren)
 • Onderwijsgevenden zijn in staat om web technologie in te zetten voor samenwerkend leren
 • Onderwijsgevenden zijn deskundig als het gaat om synchrone en asynchrone instructie.
Zie Effectieve vormen van hybride leren.

Misschien moet ik nog maar 's proberen uit te leggen waarom 'andere inhoud' nieuwe vormen van 'onderwijzen' noodzakelijk maakt. Vaak probeert men met 'oude methoden en aanpakken' nieuwe dingen te leren en soms probeert met 'nieuwe middelen' juist 'oude dingen' te leren. In beide gevallen gaat dat niet werken.

vrijdag 12 maart 2010

Aad, Ben en Cor

Ooit van http://www.pythagoras.nu gevist:
"Aad, Ben en Cor staan dozen te vullen. Aad en Ben doen samen 20 minuten over een doos, Ben en Cor 30 minuten en Aad en Cor 40 minuten. Hoe lang doet Aad er alleen over?"
Ik heb 't vandaag maar 's aan de eerstejaars voorgelegd bij stastistiek 1-3. Ik geloof niet dat er al iemand was met een oplossing. De oplossing volgt later... en nee 't antwoord is niet 15:-)

Je moet niet reflecteren maar zelf licht geven!

Uit de module voor de lerarenopleiding ‘digitaal leermateriaal leert arrangeren en ontwikkelen’:
ICT en onderwijs is aan veranderingen onderhevig. De docent heeft een professionele beroepshouding (zelfreflectie, initiatief en leiderschap) ten aanzien van ICT en onderwijs.
In de lijst kan een student dan omcirkelen wat van toepassing is:
 1. = helemaal niet
 2. = een beetje
 3. = best wel
 4. = in ruime mate
De docent toont aan dat hij/zij:
 • Ik heb een professionele beroepshouding (zelfreflectie, initiatief en leiderschap) ten aanzien van ICT en onderwijs.
 • Ik kan zelfstandig, creatief en kritisch gebruik maken van ICT in het onderwijs.
 • Ik ben flexibel in het gebruik van ICT en onderwijs.
 • Ik kan samenwerken met collega's bij gebruik van ICT en onderwijs
 • Ik ben op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van ICT en onderwijs.
 • Ik kan reflecteren op mijn eigen handelen en op de vorderingen van leerlingen.
’t Is mijn vak niet, maar dat begrijp ik niet. Hoe kan je nu bijvoorbeeld weten dat je op de hoogte bent van ontwikkelingen op het gebied van ICT en onderwijs? Je kunt dat wel vinden van jezelf maar is dat dan ook zo? Dat denk ik toch niet. Hoe kan je nu weten of je een professionele beroepshouding hebt? Misschien dat je dat wel vindt van jezelf maar daarmee is er nog weinig gezegd.

Misschien is dat wel het probleem. Veel mensen vinden van zichzelf dat ze goed op de hoogte zijn, professionals zijn en er 'echt' verstand van hebben. De vraag is of dat wel klopt!

Ik zou zeggen: kom eerst maar 's met bewijzen. Omcirkelen wat van toepassing is lijkt me geen bewijs, dus hoe ga je dat aantonen?

Erger is dat er nog maar weinig docenten zijn die deze 'attitude' hebben. Moeten die dan de studenten gaan beoordelen? Hoe kan je iemand iets leren dat je zelf niet snapt? Er zal nog heel wat moeten gebeuren...

Of maakt dat misschien helemaal niet uit? De docent heeft geen idee, de student omcirkelt maar wat en iedereen leefde nog en gelukkig in onwetendheid. Waarom ook niet? Het was toch al nooit de bedoeling om nu 's een keer echt iets leuks te gaan doen met ICT in het onderwijs toch? Dus gaat wel lukken.

Maar ja, je mag dat natuurlijk niet zeggen. Je moet wel positief blijven. Hoe groter de bagger hoe beter... ondanks dat er van al die plannen, onbegrijpelijke websites en ander spul nog maar weinig is terecht gekomen.

Ik groet u! Het is weekend...:-)

Zie Kennisbasis ICT Mei 2009 – versie 1.0

Rekenen met wortels

Als je in GOOGLE zoekt naar rekenen met wortels krijg ik (op dit moment) als 1e hit rekenen met wortels van wiswijzer. Dat was al een beetje bijzonder.

Na Math4all, wikibooks en WisFaq kom je dan aan bij Rekenen met wortels op Wikiwijs. Dat laatste is bijzonder want op de Wikiwijs zelf kan het leerarrangement maar ternauwernood terugvinden. Hoe dat nu precies werkt?

Zie ook Wikiwijsopdracht

donderdag 11 maart 2010

Weg met het BSA

Op profielen staat een stuk over BSA's. De LSVb vindt dat het BSA zo snel mogelijk moet verdwijnen.
LSVb-voorzitter Gerard Oosterwijk: ‘Uit dit rapport blijkt dat het bsa door instellingen wordt gebruikt om studenten gemakkelijk van de opleiding te sturen, dat hierbij de wet overtreden wordt en de verwijsfunctie verwaarloosd wordt.
bron
...en zo is het maar net! Weg er mee!

Stoppen met werken

Ik heb de laatste tijd (weer) fantasieën over stoppen met werken. Dat komt vaker voor. Gek he?:-)

En ze nemen toe! Nu is er nog wel een verschil tussen 'fantasie' en 'werkelijkheid', dus waarschijnlijk zal het wel los lopen. Aan de andere kant vind ik dat je dit soort dingen serieus moet nemen.

Op woensdag heb ik altijd vrij. Dat is dan meestal een dag dat ik eigenlijk 'niks doe' en dus van alles bedenk, fantaseer en dingen doe waar ik zin in heb. Zo heb ik vandaag al dat politiek geleuter van dit weblog op een apart weblog gezet. Hopelijk zijn we er dan hier van af. Nog mooier is dat ik een idee heb hoe ik op wiskundeleraar mogelijkerwijs een mooi systeem kan implementeren voor de 'afvinklijst'. Ik moet daar nog een beetje verder over doordenken maar dat gaat wel iets worden, denk ik.

Het is gewoon een soort van evenwicht. Aan de ene kant is het gewoon leuk om les te geven, nieuwe dingen te verzinnen, te kijken wat studenten allemaal kunnen en doen. Aan de andere kant is het roeien met de riemen die we hebben, accepteren dat je nu eenmaal ook moet eten en de huur betalen en dat je daarvoor min of meer een soort van baantje moet hebben. Dat betekent dingen doen die je niet wil, maar ook weer heel veel dingen die zo leuk zijn dat je eigenlijk niet kan voorstellen dat je dat zou moeten missen.

Kortom: ik neem nog een biertje en ga 's pitten denk ik. Zie ook Welterusten...:-).

Welterusten...:-)

Uit de oude doos

Surrealistisch fotograferen voor beginners:

woensdag 10 maart 2010

Details

Er schijnen klachten te zijn over een nieuw ROC-gebouw:
Het nieuwe schoolgebouw van het ROC Zeeland op het ZEP-terrein in Middelburg, dat gisteren officieel werd geopend, valt niet bij iedereen in de smaak.
bron
Dat is een leuk understatement:

- Leerlingen klagen...
- Ook leraren zijn niet tevreden...

Dat is nog allemaal te begrijpen en te verhelpen, maar helaas:
Ondanks herhaaldelijke verzoeken van het personeel lijkt er weinig te zijn veranderd ten opzichte van het moment van ingebruikname van het twintig miljoen kostende pand, begin januari.
bron
Handig. De leerlingen en de docenten zijn niet tevreden. Ze moeten niet zeuren. Dat zijn slechts details...:-)

dinsdag 9 maart 2010

Onvoldoende kennis van zaken

Ik vraag me al jaren af waar al die congressen nu concreet opleveren. Als ik dit bericht lees dan krijg je toch wel weer een idee:
"Tijdens het Velon Congres dat op 8 en 9 maart wordt gehouden in Noordwijkerhout, is de module 'Leren arrangeren en ontwikkelen van digitaal leermateriaal' voor het eerst gepresenteerd. Het is bedoeld om opgenomen te worden in het curriculum van de lerarenopleidingen."
Het gaat daarbij om Leren arrangeren en ontwikkelen van digitaal leermateriaal. In de kop staat nog meer informatie:
De module bestaat uit een stappenplan, waarmee studenten volgens zeven stappen te werk kunnen gaan. De module is geen kant en klaar product, maar een halfproduct dat opleiders zelf kunnen aanpassen, aanvullen en koppelen aan andere studieonderdelen, passend in de eigen opleiding.
Je zou bijna denken dat hier de suggestie gewekt wordt dat het ontwikkelen van (digitaal) leermateriaal een soort van lineair (en eenvoudig!?) proces is dat zich op de een of andere manier laat vangen in een stappenplan, in indicatoren, reflectieverslagen en knullige afvinklijstjes!? Ik denk niet dat 't zo werkt.

Maar waar zal ik me druk om maken? Ik heb er niks mee te maken! Gelukkig niet. Wat een treurigheid. 't Is te hopen dat de kroketten te eten waren.

maandag 8 maart 2010

Wat gaan we doen?

"De enige opdracht die leraren hebben te aanvaarden is het overdragen van kennis en vaardigheden vanuit hun vakgebied en hun deskundigheid."
bron

Twitter

Ach ja... Ik ben net een knipperlicht. Doet ie 't? Ja, nee, ja, nee... Maar beroepsmatig ben ik genoodzaakt om weer te gaan twitteren. Al was het alleen maar om te zien hoe 't werkt, zullen we maar zeggen.:-)

Als je cursussen maakt met veel ICT dan ben je veroordeeld om continu te blijven updaten en te actualiseren. Niets is zo veranderlijk als het weer en ICT. In de nieuwe cursus Internet en wiskundeonderwijs bijvoorbeeld zitten weer allerlei 'nieuwe dingen' die vorig jaar nog niet mogelijk waren. Daarnaast moet je je dan ook zelf verdiepen in nieuwe dingen. Bovendien moet je dan ook nog bepalen welke 'dingen' je dan vindt thuis horen in de cursus.

Eigenlijk kan je maar beter gewoon wiskunde geven. Dan heb je een boek met antwoorden. Huiswerk opgeven, opgaven bespreken en je roept af en toe 's 'hupsaké' om de zaak aan de praat te houden. Dat is gauw verdiend...:-)

Maar helaas, in de praktijk betekent het gewoon dat je er tot in alle eeuwigheid mee bezig blijft. Op 3. Middelen en praktische toepassingen ga ik nog 's proberen uit te leggen wat je allemaal met WEB2.0 kan doen... denk ik... Wie weet misschien gaat er wel iemand twitteren...:-))

zondag 7 maart 2010

Dat heb ik wel verdiend:-)

Internet en wiskundeonderwijs

Ik heb vast al ’s eerder geroepen dat cursussen rondom ICT geen lang leven beschoren zijn. Het is een continu proces van controleren, aanpassen, updaten en actualiseren. Niets is zo veranderlijk als het weer en ICT. Het is dus niet zo verwonderlijk dat cursussen jaarlijks moeten worden bijgewerkt. Wat zeg ik? Jaarlijks? Soms zelf meerdere keren per jaar. Het moet niet gekker worden.

In blok 1 heb ik dit studiejaar ‘Internet en wiskundeonderwijs’ in de voltijd gedaan. Dat was weer erg gezellig, maar ik was er niet tevreden over. Tijd voor een nieuwe cursusinhoud. Inmiddels is de nieuwe cursus voor de deeltijd in blok 4 bijna klaar. Alle ‘successen’ en ‘mislukkingen’ van de afgelopen jaren hebben uiteindelijk geleid tot een nieuwe cursus. Hieronder kan je een korte omschrijving vinden van activiteiten, doelen en werkwijze.
Je hoopt dan natuurlijk dat het uiteindelijk steeds beter wordt. Elke keer denk ik: nu kan ik er wel een tijdje mee verder. Maar dat is natuurlijk onzin.:-)

Excellentie en honoursprogramma

Volgens de hogeschool is een professional excellent als hij of zij in samenwerking met anderen in staat is tot innovatieve oplossingen te komen voor maatschappelijke vraagstukken.
"Ambitieuze en talentvolle studenten kunnen vanaf 2010 een Honoursprogramma volgen waarin ze zich kunnen ontwikkelen tot een excellente professional."
bron
Alle elf instituten van de hogeschool bieden vanaf februari 2010 Innovation Labs en Honoursprogramma’s voor studenten die het beste uit zichzelf willen halen.

Ik ben benieuwd...

Zondagsschool

Ik las ergens:
Hoe gaan we om met de invulling van plaats en tijd in onze docentenbaan, als de 'digital native' altijd online is en jou toegevoegd heeft aan zijn netwerk, waardoor je op zaterdag om 23:48 uur een bericht krijgt met een oprechte en belangrijke vraag over het huiswerk voor morgen?
Ergens klopt er iets niet...:-)Maar los daarvan zou dat nu wel 's precies de reden kunnen zijn waarom dat niet gaat werken. Wie gaat er nu in het weekend midden in de nacht een beetje zitte werken? Docenten zullen dat toch niet willen denk ik of wel?

vrijdag 5 maart 2010

Bijna bijzonder

Eigenlijk is dat wel bijzonder. De eerste vraag in WisFaq die verwijst naar een leerarrangement in wikiwijs.Waar las ik nu dat wikiwijs op stoom raakt?
Achter de schermen zijn we druk bezig met de verdere ontwikkeling van Wikiwijs. In september 2010 moet een eerste volledige versie gerealiseerd zijn waarin ook het hoger onderwijs haar materialen kan delen. Dan moet er ook een groot aanbod zijn van open professionaliseringsmaterialen die een gebruiker van Wikiwijs (veelal een docent) kunnen ondersteunen bij het creëren en gebruiken van digitale leermiddelen.
bron
Ik ben benieuwd...

WEB2.0 the fake interview

Heb ik dit nu zelf bedacht? Ik weet niet meer hoe ik er op kwam, maar ik heb 't maar even 'The Fake Interview' genoemd. Een fictief interview met mezelf.
Nou ja, wat je toch niet allemaal moet bedenken...:-)
Zo... 't is nu 'echt' bijna klaar...:-)

maandag 1 maart 2010

Voorspelling

Een voorspelling voor het aantal unieke bezoekers aan WisFaq in maart 2010 Op grond van deze grafiek:


Ik gok op 69.000 bezoekers. En dan nu afwachten of het klopt!