woensdag 26 juni 2013

Diagnostische tussentoets

"Vanaf schooljaar 2015-2016 krijgen leerlingen in het voortgezet onderwijs aan het eind van de onderbouw een diagnostische toets in het Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen."
bron

Voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs...
  • Artikel 6i. Leerlingvolgsysteem...
  • Artikel 28b. Verplichte diagnostische tussentijdse toets
  • Artikel 103a3. Deelname aan internationaal vergelijkend onderzoek
Enz.. enz...:-)
bron

Vinden wij daar iets van? Dat denk ik wel ja... maar de internetconsultatie is al geweest:
Dat klinkt misschien heftig maar 't valt, volgens mij, nogal mee. We hebben dit jaar al CITO-toetsen in klas 2 en klas 3 gedaan. Ik heb daar weinig problemen mee.

Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs: voortgang, advisering en kwaliteitszorg
"Toets 0 t/m 3 maakt deel uit van het Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs. Met de toetsen meet u de prestaties van uw leerlingen op kernvaardigheden vanaf de brugklas tot en met de derde klas. Zo weet u wat het niveau is van uw leerlingen en of ze vooruitgaan."
bron

Nut en noodzaak is nogal betrekkelijk en 't kost vast geld, maar verder?

naschrift
Eigenlijk weet ik nog niet wat ik er van moet denken:-)

zaterdag 22 juni 2013

Koffie of thee?

Jut: wil je koffie of thee?
Jul: doe maar koffie
Jut: er is geen koffie
Jul: o, doe dan maar thee...

bron

Traag van begrip

Ik vraag me al jaren af wat er nu eigenlijk mis is met mij en ik denk dat ik er bijna uit ben. Ik ben gewoon erg traag van begrip. Dat is nog altijd beter dan geen begrip, maar handig is het niet.

Traag van begrip is, in mijn geval, iets anders dan dom. Mijn brein werkt eerder te snel dan te langzaam, maar 'sommige dingen' hebben meer tijd nodig. Gewoonweg omdat de dingen niet zo eenvoudig zijn als sommige mensen denken. Als iemand iets roept dan laat zo'n opmerking mij meestal niet snel los. Het duurt erg lang voordat ik weet hoe 't precies zit, hoe ik de opmerking moet plaatsen, wat de relatie is met de andere 'dingen', e.d.

In face2face-communicatie is dat niet handig. De ene opmerking is nog niet verwerkt of de volgende 'wetenswaardigheid' of 'diepzinnigheid' biedt zich al weer aan. Voordat ik er een beetje over uitgedacht ben zijn we al weer met een heel ander onderwerp bezig.

Ik had al 's eerder geschreven over hoe ik vergaderingen in het algemeen ervaar.
Ik begrijp ook niet hoe andere mensen dat doen. DIe kunnen soms, zonder moeite, kletsen alsof het gedrukt staat. Er komt geen eind aan, terwijl het, in mijn beleving niet altijd even helder is. Ik ben de hele tijd maar aan 't proberen de ware aard en de diepere gedachte van dingen te achterhalen. Wat zou die bedoelen? Waarom zegt ie dat? Waarom zegt ie dat nu? Begrijp ik dit? Waar slaat dit op? Wat is hier nu weer de bedoeling van?

Nou ja, je begrijpt het al, dat wordt niks...:-)

Het betere geleuter

Als je zo ziet wat er allemaal aan ons voorbij trekt dan kan je al die verschillende opvattingen, ideetjes, somberheid en uitingen van inspiratie en positiviteit grofweg indelen in 4 categorieën:
  1. complete onzin
  2. interessant maar onhoudbaar
  3. waar maar volstrekt niet van belang
  4. waar maar dat wist ik al
Al met al word ik daar dan niet echt veel wijzer van. Maar misschien was dat ook wel niet de bedoeling. Je kunt moeilijk verwachten dat iedereen zo maar de meeste interessante en boeiende inzichten gratis ter beschikking stelt, toch?:-)

zaterdag 15 juni 2013

Het geld is op

“Gentlemen, we have run out of money. It's time to start thinking.”
Ernest Rutherford

Oplossingen

"It's so much easier to suggest solutions when you don't know too much about the problem."
Malcolm Forbes - Quotes of the Day

vrijdag 14 juni 2013

Waarom moet het altijd leuk zijn?

Ik ben een vakidioot, denk ik, want ik vind 'wiskunde' leuk. Ik vind het moeilijk te accepteren dat leerlingen 'wiskunde' niet leuk vinden. Ik roep dan ook wel 's dat één van de problemen van ons vak is dat die schoolwiskunde 'gewoon niet leuk genoeg is'.

Op vergaderingen kan het je overkomen dat iemand dan gaat roepen 'waarom moet het altijd leuk zijn?'. Daar zit vast een diepe gedachte achter: 'het leven is gewoon niet leuk, dus wen er maar vast aan'.

Dat is wel een gemiste kans, want leren gaat zoveel makkelijker en beter als je plezier hebt in waar je mee bezig bent. Dat 'leuk' zijn is een intrinsieke vorm van leuk die nu juist zo kenmerkend is van bezig zijn met wiskunde: dingen ontdekken, je dingen afvragen, dingen zeker weten, dingen kunnen oplossen... enz...

Meestal is er geen gelegenheid om tijdens de oppervlakkige uitwisseling van gedachten bij vergaderingen je standpunt te nuanceren. Je probeert een punt te maken en je wordt meteen afgeschoten, zeg maar. Terwijl, na bijna 25 jaar wiskundeonderwijs, ik er van overtuigd ben dat het 'leuk zijn' een belangrijke indicator is of je onderwijs wel deugt. Als leerlingen wiskunde niet leuk vinden dan klopt er iets niet.

Vandaag heb ik bedacht dat 30 leerlingen in een lokaal zetten en vragen om in stilte en in hun eentje zich bezig te houden met een schriftelijke cursus 'opgaven maken' misschien niet de juiste werkvorm is. Leerlingen willen interactie, zich laten zien, dingen verzinnen, spelletjes doen, elkaar uitdagen, opvallen, zingen, gillen, elkaar aanraken, bewegen, ijsjes eten, met hun telefoon spelen,...

Maar dat kan natuurlijk niet. Nee, je moet sommen maken... boeiend:-))

dinsdag 11 juni 2013

Hoe los je een probleem niet op?

Welkom bij deel 1 van de cursus 'waarom veranderen als alles goed gaat?'. Vandaag gaan we ons bezig houden met de vraag: 'hoe voorkom je dat een probleem wordt opgelost?'.

Ontkenning
De beste manier om te voorkomen dat je een probleem oplost is ontkennen dat het een probleem is. Geef de opdracht terug met de toevoeging: 'dit is geen probleem'.

Eigenaarschap
Ook een goede manier om te voorkomen dat je een probleem oplost is verklaren dat het niet jouw probleem is. Geef aan dat je wel ziet dat het een probleem is, maar dat je dit niet als jouw probleem ziet en anderen het dus ook maar moeten oplossen.

't Is vol
Een andere insteek kan zijn dat je aangeeft dat je 't probleem erkent, je ook wel zou willen meewerken om het probleem op te lossen maar dat daar dan wel iets tegenover moet staan. Je hebt het tenslotte druk genoeg met van alles en nog wat, dus voor dit probleem is er gewoonweg onvoldoende ruimte.

Ervaringen
Ook een goede manier is erkennen dat het een probleem is, dat je dat ook wel zou kunnen oplossen, maar dat zoiets geen zin heeft omdat je al zo vaak gezien hebt dat zoiets toch niet werkt. Wat je ook aan geweldige oplossingen bedacht hebt men wilde er gewoon niet aan.

Meestribbelen
De laatste werkwijze komt het meeste voor denk ik. Je erkent dat er een probleem is, dat het inderdaad 'ons' probleem is en je belooft alles in het werk te stellen het probleem aan te pakken. In de praktijk probeer je dat ook wel, zo'n beetje... maar niet te hard. Dat wordt in het algemeen meestribbelen genoemd. Je doet mee, maar niet 'echt'... Het helpt hierbij enorm als je je dommer voordoet dan je bent. Mensen zullen je laksheid minder aanrekenen omdat je nu eenmaal niet zo snugger bent... zoiets:-)

Conclusie
Mijn stelling is dat grote problemen creatieve oplossingen vragen. Loop niet weg van het probleem maar ga 's nadenken over oplossingen. Geen smoesjes, maar daden. Wie weet waar je uitkomt...

woensdag 5 juni 2013

Dat wordt niksDe volgende keer als iemand roept 'dat wordt niks' dan kan je altijd nog even dit filmpje draaien. Computers? Een broodsnijmachine? The Beatles?
Dat wordt niks...:-)

dinsdag 4 juni 2013

Leer nadenken

Als ik in het kort moet uitleggen waar het nu om gaat in het onderwijs geef ik altijd (enigszins gekscherend) het rijtje:
  • Leer lezen
  • Leer rekenen
  • Leer nadenken
Vooral over dat laatste wil ik het in deze weblogpost 's hebben.

Eén van mijn eerste herinneringen aan de colleges wetenschapsfilosofie gaan over falsifieerbaarheid van beweringen. Dat is inmiddels lang geleden maar ik heb er wel een aantal handige 'denkdingen' aan over gehouden. Dat is 'omkeerbaarheid' en 'zelfverwijzing'.

Omkeerbaarheid
Soms hoor je mensen uitspraken doen waarvan je het gevoel hebt dat er iets niet aan klopt. Het kan soms moeilijk zijn om precies te achterhalen waar dat dan in zit. Vaak kan je door de stelling om te keren meer inzicht krijgen in de onzinnigheid van de uitspraak.

Zelfverwijzing
Een ander 'denkding' is de zelfverwijzing. Op dit weblog verzamel ik daar allerlei voorbeelden van. Oog hebben voor zelfverwijzing is amusant, maar er zit wel degelijk een serieuze diepe gedachte achter.

Kortom
Als je nu het maximale uit het onderwijs wilt halen leer dan nadenken en ja, dan bedoel ik inderdaad vooral ook logisch denken. Er zit echt niemand te wachten op mensen die onlogisch denken, geloof me...:-)

Einstein

"Teaching should be such that what is offered is perceived as a valuable gift and not as a hard duty."
Einstein

maandag 3 juni 2013

Netwerken

"Als op conferenties een koffiepauze een belangrijk netwerkmoment is waarom skippen we het geleuter niet en gaan we ergens koffie drinken?"