donderdag 29 maart 2012

Steve’s droom

"Steve’s droom was het om een leeromgeving te maken waarin (jonge) mensen worden uitgedaagd om op een creatieve manier invulling te geven aan hun ontwikkeling, daarin bijgestaan door vaardige docenten die de leerling en het leerproces centraal stellen (en niet de methode of het lesplan) en die hun eigen ontwikkeling aan die van hun leerlingen koppelen."
Steve Jobsscholen – goede bedoelingen van O4NT

maandag 26 maart 2012

De rode haan

"Je moet gras ook geen kunstmest geven, als het vanzelf al groeit. Kunstmest doet het gras verbranden of verpieteren. Het is hooguit omzet voor de kunstmestboer. Helaas is mijn bovengeschikte goede maatjes met de kunstmestboer, en heeft ook aandelen in de kunstmestindustrie."
bron

zondag 25 maart 2012

't Wordt allemaal minder

Eigenlijk begrijp ik van de meeste dingen steeds minder. Het kan de ouderdom zijn maar misschien is het ook wel gewoon een beetje genoeg geweest allemaal. Tegen zoveel onzin kan ik niet op. Van LinkedIn begrijp ik al helemaal niets:Eh... tja hoezo? Wat nou? Mercedes Benz? Who me?

Gelukkig zijn er op LinkedIn van die groepen waar je dan lid van kunt worden. Ik heb nog nooit ergens zoveel onzin bij elkaar gezien. Ik ben blij dat ik dat allemaal niet hoef te lezen. Wat lopen er toch een hoop malloten rond op deze wereld.:-)

Maar de grootste malloot ben ik natuurlijk zelf. Waarom zou ik in het weekend eigenlijk dingen voor school moeten doen? Met die 0,6-baan van mij is dat helemaal niet nodig. Dat ga ik dus maar 's niet meer doen.

De rest? Wisdom of the crowds? Mediawijsheid? Maatwerk? Web2.0? Onderwijs? Nut en noodzaak? Wiskunde? Realistische wiskunde? Studiedagen? Klankborden? VMO? ICTklas? Innovatie? SMART? Gebakken lucht? ELO's? Moodle? Puntneuzen? Nou ja... ik zie nog wel. Als ik jullie niet meer zie dan zit ik waarschijnlijk ergens op een eiland...:-)

zondag 18 maart 2012

Wat is realistische wiskunde?

Ik had 'de realistische wiskunde' opgenomen in mijn top 10 van slechte ideeën onderwijs'. Maar er is toch wel enigszins verwarring over wat dat nu precies is dat 'realistische wiskundeonderwijs. In 'Wat bedoelen ze toch met... realistisch?' - Paul Drijvers lees ik:
"Samengevat moet het woord ‘realistisch’ in ‘realistisch wiskundeonderwijs’ niet enkel worden opgevat als ‘verbonden met het dagelijks leven’, maar vooral ook als betekenisvol aansluitend bij common sense en eigen ervaring en voorkennis, en als verwijzend naar het zich realiseren."
De auteur voegt er aan toe dan 'achteraf gezien is de keuze van het woord ‘realistisch’ misschien niet helemaal gelukkig geweest.'. Dat lijkt me ook, ja. Eigenlijk is het 'realistisch' helemaal niets nieuws. Het gaat dus eigenlijk vooral om 'begrijpelijk wiskundeonderwijs' en over het belang om aan te sluiten bij bestaande kennis, begrippen en vaardigheden. Hoe dat dan precies in elkaar steekt misschien later meer.:-)

zaterdag 17 maart 2012

Omringd door idioten

"Zou onze maatschappij ook niet meer geholpen zijn met meer striktheid, meer systematiek, meer nuchterheid, meer abstractie, minder snel conclusies trekken en meer begrip voor elkaar? En dit alles met een betrouwbaarder resultaat? In de wereld van de 82 procent lijkt dit wereldvreemd, saai en slechts voor nerds. Jammer, ook voor die wellicht nog krimpende 18 procent. Ze zouden qua bagage het verschil kunnen maken, werden ze niet volkomen weggedrukt door de toch echt vaak andersdenkenden, de niet-bèta's."
bron

vrijdag 16 maart 2012

We lossen het samen wel op

"Meer dan ooit is duidelijk dat de kracht van het onderwijs niet zo zeer in de politiek schuilt, maar in bestuurlijke processen en vitale relaties tussen managers en docenten binnen de scholen."
b(r)on

donderdag 15 maart 2012

Top 10 van slechtste ideeën onderwijs

  1. Bezuinigen op passendonderwijs
  2. Prestatiebeloning en een keurmerk voor excellente scholen
  3. Wikiwijs
  4. Het kabinet Rutte en in het bijzonder Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart
  5. Ton Elias en Harm Beertema
  6. POP's, bekwaamheidsdossiers en lerarenregister
  7. Schaalvergroting, nog meer bestuurslagen, bestuurlijke onkunde en blinde fusiedrang
  8. Competentiegestuurd onderwijs
  9. Realistische wiskunde
  10. Dag van de leraar
Wie volgt?

Geen kip, geen ei en geen omelet

"Als je niet wilt investeren in duurzame oplossingen maar altijd naar de korte termijn kijkt, zit je dus in een cyclisch crisisproces. Sterker nog, doordat de onderwijsbekostiging achteraf plaatsvindt, zijn de kippen straks dood voor er een ei gelegd kan worden."
Karin Winters

woensdag 14 maart 2012

Bevlogen docenten

"Head on into the wind, on a heavenly mission,
try to play with the spin while we burn in our hearts;
although we know we'll never win we're still learning our lessons in the dark."
Peter Hammill

Top 10 Most Underrated Beatles songs

zondag 4 maart 2012

Onderwijs

“Education is the ability to listen to almost anything without losing your temper or your self-confidence.” — Robert Frost

vrijdag 2 maart 2012

Appels en ideeën

“If you have an apple and I have an apple and we exchange these apples then you and I will still each have one apple. But if you have an idea and I have an idea and we exchange these ideas, then each of us will have two ideas.”
bron