zaterdag 28 juli 2012

Halfrobot-halfmens

Ik had in juni 2012 wiswijzer.nl achter een wachtwoord gezet. Na een maand had ik me bedacht en de boel weer open gezet. Als je nu naar de bezoekersaantallen van ExtremeTracking kijkt lijken de aantallen zich maar traag te herstellen. Als het ooit nog goed komt...

Hoe zou dat komen?

Op mijn oude weblog kon je altijd mooi zien waar bezoekers vandaan kwamen. Het grootste deel van bezoekers waren 'crawling searchengines' of zoiets... Dat is niet zo gek want die doen natuurlijk niets anders dan het internet aflopen en de boel te indexeren.

Dat is iets om je te realiseren als je denkt dat je hoge bezoekersaantallen lijkt te genereren. Het grootste deel zijn robots, dus dat is dan echt iets om 'trots' op te zijn...:-)

Eigenlijk is dat hele Internet halfrobot-halfmens. Omringd door idioten en robotjes. Waar moet dat heen?:-)

Omringd door idioten

't Is treurig, maar af en toe denk ik wel 's: waar moet dat heen? Als je, bijvoorbeeld, zoiets als dit bekijkt. Waar gaat dat over? De vraagstelling alleen al:
Welke ICT-toepassingen mogen in het nieuwe schooljaar zeker niet meer op onderwijsinstellingen ontbreken?
Waar gaat dat over? Kleuteronderwijs? Studenten? Docenten? ELO's? Word? Social media? IPads? Websites? Achtervolgsystemen? ICT? DWO? WTF? Nog mallotiger is dat er dan nog mensen gaan reageren ook nog...:-)

donderdag 26 juli 2012

Wie schrijft die blijft...

Ik ben op maandag 25 juli 2005 begonnen met webloggen. Eerst met dit ding op wiswijzer, later op dit ding op wiswijzer en uiteindelijk al een tijdlang op blogspot.nl.

Aantallen:

 1. There are 22 Journal Items in 2 pages
 2. Totaal 833 posts en 483 reacties
 3. Nog 's 1464 berichten en 461 reacties

De vraag is: waarom zou je, als docent, webloggen?

Dat weet ik ook niet precies, maar in eerste instantie schrijf ik om alle onzin die in toenemende snelheid op iedereen wordt afgevuurd het hoofd te bieden en van repliek te voorzien. Ik noem dat het doppler-effect, hoe meer onzin hoe minder onzinnig het lijkt. Af en toe moet er toch het een en het ander genuanceerd worden, besproken of zelfs aangevochten.

Meestal kom je in 'de waan van de dag' er niet aan toe om diepgravend over onderwijs te praten. Je doet je werk, ik doe mee en word soms in 'formele zin' uitgenodigd om mee te denken. Maar verder is het vooral zaak om 'normaal' te doen en zo'n beetje mee te stribbelen. Dat geldt trouwens niet alleen voor scholen...:-)

Daarnaast heb ik in mijn leven, zoals iedereen, de nodige frustraties opgelopen. Dat gevoel van onbehagen moet je vooral niet voor jezelf houden. Gooi het er uit. Dat lucht op. Als je 't opschrijft kan je later ook nog leuk roepen 'dat dacht ik al'. Dat geeft, zeg maar, een soort rode draad in je bestaan. Samen met milde neigingen tot bepaalde persoonlijkheidsstoornissen geeft dat wel een soort voedingsbodem om te schrijven.

Voor mezelf is dat enorm waardevol. Ik lees dingen terug, kijk nog 's of ik ergens al iets over geschreven heb en 't is een soort van dagboekje. Het leven is al ingewikkeld, dus enige structuur is niet verkeerd. Beschouw het maar als therapie...:-)

Maar zou ik nu ook nog 'verborgen motieven' hebben? Vast wel, maar is dat dan interessant? Zou kennis omtrent die diepere psychologische roerselen niet juist contraproductief zijn? Als die motieven verborgen zijn dan zal dat wel een reden hebben.

Er is ook nog wel een hele verzameling redenen om vooral niet te webloggen. Maar daarover dan later.

A different drummer

“If a man does not keep pace with his companions, perhaps it is because he hears a different drummer. Let him step to the music which he hears, however measured or far away.”
Henry David Thoreau

Werkdruk en klassengrootte

"Met andere woorden, deze aanbeveling van de commissie kan alleen maar tot iets leiden wanneer er iets wordt gedaan aan de werkdruk van docenten en de klassengrootte."
bron

Art & Entertainment

Ik denk dat het belangrijkste is dat je boodschap overkomt. Als je een boodschap hebt, dan...

't Is maar goed dat niemand zoiets leest. Want wat is het nu? Is het 'art' of 'entertainment'? Of een verdwaald koffiezetapparaat? Wie het weet mag het zeggen...:-)

woensdag 25 juli 2012

Waar ik niet aan toe kom

Een aantal weblogposts waar ik voorlopig even niet aan toe kom:

 1. Het ontwikkelen van cursussen/opdrachten is niet iets dat je zo even tussendoor doet. De dingen die je verzint en maakt moeten worden uitgetest, moeten groeien en zijn een onderdeel van een langdurig proces van aanpassen, verbeteren en heruitvinden. Maar hoe zit dat dan? Wat helpt daarbij? Wat werkt tegen?
 2. We kennen al het 'adaptief toetsen' maar hoe zou 'adaptief wiskundeonderwijs' er uit zien? Dat leerlingen 'ergens' beginnen en afhankelijk van de leerbehoefte andere routes zouden moeten kunnen kiezen. Wat wil je leren? Wat zegt dat? Wat zijn de consequenties voor de rest van schoolloopbaan?
 3. Er is, websitegewijs en webloggewijs, een groot verschil tussen 'verhalen vertellen', 'verzamelen' en 'creëren'. Over na-apen, citeren en originaliteit.
 4. Docenten lijken soms misschien wel 'ongeleide projectielen', maar is dat wel zo? Of is het juist wat je van docenten moet verwachten? Dat ze kijken naar 'wat er moet?' in plaats van 'wat men roept'? Over deskundigheidsbevordering, professionaliseren en waardering. Hoe overleef je het onderwijs? Wat moet je doen? Hoe krijg je dat voor elkaar?
 5. De inzet van ICT in het onderwijs heeft alles te maken met 'communicatie'. Daar is nog een hele wereld te ontdekken. Informatie of lesmateriaal is nog geen onderwijs. Het wordt pas 'onderwijs' als...
 6. Er bestaat niet zoiets als 'gratis' of 'belangenloosheid'. Wat is de zin in het steeds maar weer dingen doen, dingen bedenken of er over schrijven? Allemaal gratis en voor niets? Waarom zou je dat doen? Waarom doe ik wat ik doe? Heeft dat wel zin?
 7. Wat is precies Montessori-onderwijs? Hoe moet je dat dan doen? Wat moet je je daarbij concreet voorstellen? Of is het misschien meer een soort geloof? Is dat dan erg? Werkt dat dan? Geniale didactiek of nutteloze illusie? Wat moet je er van denken?:-)
 8. Beschrijvingen van kernbegrippen in het wiskundeonderwijs. Waar houden we ons in de onderbouw bij wiskunde mee bezig?

Genoeg te doen, genoeg om over na te denken, maar doe het maar 's...:-)

dinsdag 24 juli 2012

Verwarrende voorbeelden

Bij wiskunde kunnen voorbeelden soms nog verwarrend zijn. David Wells (1987) schrijft in 'Woordenboek van eigenaardige en werkwaardige getallen':
"De wortels van deze getallen 1, 6, 35, 204, 1189,... volgen een eenvoudig voorschrift, namelijk 1189=(204×6)-35."
Het gaat dan om de driehoeksgetallen die een kwadraat zijn:

1, 36, 1225, 41616, 1413721, ....

Dus ik dacht:

a(n)=a(n-1)·a(n-3)-a(n-2)

Dat leek me dan inderdaad nogal grappig, maar dat klopt niet. Ik heb er (een tijd terug) ernstig naar zitten kijken. Hoe zit dat precies!? Het blijkt dat die '6' gewoon een constante is en niet een voorgaande term uit de rij. Toch lijken ze sprekend op elkaar...:-)

a(n) = 6·a(n-1) - a(n-2)

...en dan klopt het allemaal precies. Daar houd ik van. Dat de dingen kloppen...

Zie ook Driehoeksgetallen

Salade Niçoise zonder olijven

Het is een van de mooiste salades ter wereld...

zondag 22 juli 2012

Meester

“Ik ben trots op wat ik doe en we moeten die trots uitdragen en de discussie over leren, onderwijs en lesgeven weer naar ons toe trekken.”
Jelmer Evers

Ik heb een aantal bedenkingen bij het artikel De Master Teacher. Daarbij gaat het niet om de inhoud of zelfs niet de strekking van het artikel. Dat is helemaal goed. Ik heb bedenkingen bij de ‘oplossing’ van de aangekaarte problematiek. Andere kwetteraars(1) wezen me er al op dat er vooralsnog geen oplossing voorhanden is. Daar ben ik niet mee eens.

Maar eigenlijk heb ik dat al eerder beschreven op Professionalisering en lerarenopleidingen. De belangrijkste conclusie:

Wat ik wel wil? Kleinere klassen, beter lesmateriaal, betere voorzieningen en ruimte voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben.
Daarnaast moet er van alles, maar 't mag nooit iets kosten. Uiteindelijk mogen de leerkrachten en de docenten proberen er nog iets van te maken. Volgens mij doen ze dat helemaal zo gek nog niet, gegeven de omstandigheden.

Ik ben ook heel trots op wat ik doe en ik vind ook dat ik geweldig ben, maar ja... wat heb je er aan?:-)

(1) Dat is de spellingsuggestie van WORD voor ‘twitteraars’. Ik geloof dat ze ‘tweeps’ heten.:-)

zaterdag 21 juli 2012

Siervelgen

"Wie dromerig voor zich uit staart boven de verzen van een Perzisch dichter of zich jarenlang bekwaamt in de geheime subtiliteiten van de abstracte wiskunde, is een nietsnut en een klaploper, want het is de plicht van elke burger om als een slaaf geknecht door targets met siervelgen in de file te staan."
bron

Grillen van onderwijskundigen

"We hebben ons onderwijs teveel ingericht naar de grillen van zogenaamde onderwijsdeskundigen. En te weinig naar de wensen van scholieren en studenten en de kennis van leraren en docenten."
bron

Jammer maar helaas

Ik had nog een idee voor een wiskundeopdracht. Dat je op grond van de zetels over een langere tijd voorspellingen doet over de aankomende Tweedekamerverkiezingen.

In combinatie met de meer recente uitslagen moet je dan misschien concluderen dat de PvdA (bijvoorbeeld) zich in een neerwaartse beweging bevindt.

Net zo zouden we dan de VVD, SP en het CDA aan een trendonderzoek moeten onderwerpen. Dat leek me wel wat. Grafieken, trendlijnen, verbanden... Dolle pret. Wie doet de beste voorspelling? Puur op grond van 'trends'? Zou dat kunnen? Zijn wij beter dan Maurice de Hondt? Wiskunde RULES!

Maar ik ga 't niet halen denk ik...

Zie ook creatief met grafieken. Nooit gebruikt Ik ben meer van de ideeën dan van de praktische uitvoering, soms, maar soms ook niet...:-)

Naschrift

Voorspelling 2012: 29 zetels.

Over een langere periode:

Voorspelling 2012: 33 zetels.

Model: exponentiële afname.

Dus ik houd het voorlopig op 31 zetels. Ik denk dat de PvdA dan nog niet mag klagen.

SP

Nou vooruit...

Prognose: tussen de 19 en 29 zetels.

De eerste trendlijn is een benadering met een tweedegraadspolynoom en de tweede trendlijn is exponentiëel. Ik gok op 24 zetels.

Zie ook actuele peiling.

vrijdag 20 juli 2012

Vragen beantwoorden

WisFaq is ooit begonnen als 'oplossing' voor het probleem dat als je als wiskundedocent of wiskundeorganisatie op Internet zit je allerlei vragen op je afgevuurd krijgt. Zou het niet handig zijn deze af te handelen via een website zodat niet iedereen steeds weer dezelfde vragen moet beantwoorden.
Zie De geschiedenis van WisFaq

Goed plan. WisFaq bestaat inmiddels 11 jaar. De 30.000 beantwoorde vragen zouden er op kunnen wijzen dat er behoefte aan is...:-)

Sinds WisFaq beantwoord ik geen wiskundevragen via e-mail of op andere plaatsen.

Nou ja. Ik ben benieuwd...:-)

ICT en onderwijs

Ik heb het afgelopen jaar geprobeerd om t.a.v. mijn eigen onderwijs mijn eerder verworven 'inzichten' omtrent de inzet van ICT in het onderwijs handen en voeten te geven. Dat is niet helemaal gelukt, denk ik. Ik wel een aantal 'handige dingen' gedaan, maar echt opgestegen is het niet. Dat is echter geen reden om niet wat kolen op het vuur te gooien.

Ik ga na de vakantie een pilot doen 'wiskunde en konijnen'. Dat is een minicursus voor mensen die niet echt wiskunde nodig hebben maar wel geinteresseerd zijn. Als dat allemaal een beetje lukt heb ik nog meer plannen:

Wiskunde voor mensen die dat niet nodig hebben:

 • Wiskunde en konijnen - introductiecursus (pilot)
 • Wiskunde en kunst
 • Wiskunde en voetbal
 • Wiskunde en humor
 • ...

Wiskunde voor mensen die dat wel nodig hebben:

 • Statistiek en kansrekenen
 • Differentiaalvergelijkingen
 • ...

Cursussen voor mijn eigen onderwijs:

 • Het oplossen van vergelijkingen (klas 2)
 • Wat is de afgeleide? (wiskunde B klas 5 herhaling)
 • Transformaties van grafieken (klas 4 en 5 wiskunde B)
 • Wat is gelijkvormigheid? (klas 3)
 • Hellingen en aanzichten (klas 3 havo)
 • Algebraische vaardigheden (klas 3 vwo)
 • ...

...en allemaal voor niks. Ik moet nog even nadenken over een verdienmodel. Maar misschien ook wel niet... eerst maar 's de pilot...

Cursussen voor mezelf:

 • Inleiding algebra
 • ...

Ideeën genoeg, zou ik denken:-)

donderdag 19 juli 2012

Nieuwe voorpagina

In verband met geplande pilot 'wiskunde en konijnen' heb ik de voorkant van de website aangepast.

q7967img1.gif

Dat hebben we dan maar vast...:-)

dinsdag 17 juli 2012

Klassieke denkfout

Ik zat vanmiddag naar dat filmpje te kijken van D66. Ik ben na de eerste zin al afgehaakt:
De kwaliteit van het onderwijs wordt bepaald door de kwaliteit van de leraren.
Oeps... is dat zo? Welke 'badmuts' bedenkt er zoiets? Dat is toch echt onzin.

Ik begrijp wel dat slechte leraren leiden tot slecht onderwijs. Maar je kunt dat niet zo maar omdraaien! Dat het 'slecht' gaat met het onderwijs (wat ook nog maar de vraag is) betekent niet dat de leraren niet deugen. Ik betwijfel dat zeer. Sterker nog: ik weet bijna wel zeker dat het onzin is.

Toch blijven alle niet-onderwijsgevenden en andere randverschijnselen maar roepen 'het gaat slecht in het onderwijs, de docenten moeten hun 'kwaliteit' verbeteren'. Dat is op zich misschien nog wel een soort van idee, maar dan eerst de klassen verkleinen, zorgen voor goed lesmateriaal, goede randvoorwaarden en dan praten we verder over 'deskundigheidsbevordering'.

Investeer in het verbeteren van het primaire proces. Weg met alle onzinnigheden, tussenlagen, advizeuren (geen spelfout) en de mallotige scholingsactiviteiten.

Misschien dat het 'volk' zo'n oversimplificatie van D66 als zinvol ervaart, maar 't is wel een gotspe. Misschien gaan docenten zelfs wel op D66 stemmen. Ga je gang, er zijn ergere dingen, maar 't slaat nergens op.

Overigens is de rest van getijsem nog erger hoor, dus D66 komt er helemaal zo slecht nog niet van af.:-)

Extra functionaliteit door slopen

Ik had in wiskundeleraar.nl al de mogelijkheid dat deelnemers van elkaar de antwoorden konden zien en kunnen reageren op de antwoorden. De docent kan dan een opdracht af- of goedkeuren en van gepaste feedback voorzien. So far so good...

Nu moet ik nog iets bedenken zodat deelnemers elkaar punten kunnen geven voor hun bijdrage (antwoorden). Dat is wel een grappig probleem. Heb ik wat te doen...:-)

Maar soms wil je natuurlijk niet dat de deelnemers elkaars antwoorden zien. Als docent wil ik dan wel alles kunnen zien maar de deelnemers alleen hun eigen antwoorden, mijn reactie en de feedback... Wel aan dat kan nu ook...:-)

Kijk dat is pas stoer: een nieuwe functionaliteit creëren door te slopen. Uiteraard blijft de andere mogelijkheid er natuurlijk ook nog... dus je krijgt meer door af te breken... heerlijk:-)

Wiskast

Ik was van plan een wiskast te maken, maar ik zie er van af. De opdrachten gebruik ik nog wel, maar de opzet en 't bouwen van wiskast is beëindigd.

Zie het overzicht van wiskast.

vrijdag 13 juli 2012

Op het randje:-)

Sommige mensen herkennen in het toetsenbord van een piano ook de getallen uit de rij van Fibonacci:

q7926img3.gif

Een octaaf bestaat uit 13 toetsen, 8 witte en 5 zwarte toetsen, verdeeld in 2 en 3. Zou kunnen...
Niet verder vertellen...:-)

woensdag 11 juli 2012

Doe iets

"You may never know what results come of your actions, but if you do nothing, there will be no results." - Gandhi

dinsdag 10 juli 2012

OOC's

"Vertel mij wat, de haren van de dooie paarden liggen nog her en der verspreid..."
@karinwinters

Ik heb er nu twee dagen vakantie opzitten en ik barst werkelijk van de ideeën. Kennelijk is 'werken' niet erg bevorderlijk voor de creativiteit en de 'flow of things'.

Het begon met dit item op 't wetenschapsforum. Daar is sprake van een Wiswijzer Cursus Telproblemen. Cursus? Eh.. nee joh dat is gewoon een pagina uit de samenvatting van statistiek en kansrekenen.

Ongeveer rond dezelfde tijd kwam dit Twitterbericht voorbij:

@trendmatcher: What is a MOOC? - YouTube http://goo.gl/njXAI Heel duidelijke uitleg over wat een MOOC nu eigenlijk is!
Nu had ik MOOC al vaker voorbij zien komen, maar ik 't was nog niet helemaal 'doorgedrongen'. Een Massive open online course...? Waarom niet?

Ik heb er nog een tijdje over zitten brainstormen en ik ga daar maar 's iets mee doen, denk ik. Je kunt er van alles over lezen natuurlijk, maar waarom niet gewoon aan de gang, de apen uit de mouwen, een plan verzinnen en gewoon doen wat je niet laten kan...

Ik ga in ieder geval een pilot doen. Dat wordt een introductie cursus 'wiskunde en konijnen' voor mensen die geen wiskunde nodig hebben maar wel geinteresseerd zijn. Met de cursus laat ik dan zien hoe dat dan gaat.

Ik heb al 's geschreven over een digitale leerroute maken. In plaats van de boel te laten versloffen kan ik misschien nog mooier maken en een ieder die wil laten ervaren hoe het werkt. Er zijn nog wel wat 'technische ingrepen' en 'functionaliteiten' noodzakelijk, maar dat vind ik alleen maar leuk om te doen.

Nu nog de opdrachten verzinnen, extra functionaliteiten ontwerpen en nog zo wat dingen, maar ik heb er wel zin in. Later meer...:-)

Gras, konijnen en wolven

Brainstormen

Mischien moet ik ook wel een ‪#mooc‬ starten op wiskundeleraar.nl bijv. 'wiskunde en kunst' of 'differentiaalvergelijkingen' ...

...of 'wiskunde voor mensen die dat niet nodig hebben':-)

...en eh tussendoor... wiskunde is van zichzelf al leuk genoeg... hoor... dus geen extra kunstgrepen nodig denk ik... maar 't kan geen kwaad

...hm... mooie werktitel.... "kunstgrepen" - een cursus wiskunde voor mensen die dat niet nodig hebben....:-))

Dat beginnen we maar 's met 'de bal is rond' - dat is niet zo... http://tinyurl.com/88sk4p4. Hoe zit dat? tada...

Ik ga 's een projectplan maken...:-)

Ons cursusaanbod: 'wiskunde en kunst', 'wiskunde en voetbal', 'wiskunde en humor' en nog zo'n paar...:-)

The Empire strikes back... Film? Vast... maar ik bedoelde eigenlijk wiskundeleraar.nl Ik ben aan 't nadenken over ‪#MOOC‬ en een voorbeeld...

#DEMOMOOC‬ gratis online cursus over 'wiskunde en ...' - nog even bepalen....

Konijnen:-)

maandag 9 juli 2012

Naar de Filistijnen

De Israëlieten deden opnieuw wat kwaad is in de ogen des HEREN; toen gaf de HERE hen over in de macht der Filistijnen, veertig jaar.
Uit: NBG-vertaling 1951

Ik had me voorgenomen me vooral niet met politiek bezig te houden. Als ik voor de gek moet worden gehouden dan doe ik dat liever zelf. Maar ja, toch doen. Ik heb het interview in Trouw met Diederikje gelezen. Ik weet nu ook weer precies waarom je dat soort dingen niet moet lezen.

Ergens zegt Diederik `Als mensen op een politicus stemmen, dan stemmen ze om wat hij vindt, maar zeker ook om wie hij is`. Dat zou best wel 's kunnen kloppen, maar dat is dan het resultaat van je doet en niet wat je er over zegt. Je kunt er niet op sturen. Dat is nu echt iets voor de PvdA.

Elke keer als er ergens weer 's een PvdA-conifeer (woordspeling:-) heeft lopen graaien dan is 't meestal niet zo dat zo'n badmuts flink aan het kruis wordt genageld maar het grootste probleem lijkt dan steeds te zijn dat dit slecht is voor het imago van de PvdA. Dat laatste klopt, maar 't is wel een beetje ziek.

Zo was het in het onderwijs ook een tijdje gebruikelijk te denken dat als het imago van het onderwijs zo slecht is dat je daar iets aan moet doen in de vorm van imagoverbeterende maatregelen. Als er verder aan de omstandigheden niets verandert zou dat gaan werken denk je? Je kunt sommige mensen voor de gek houden, je kunt mensen een tijdje voor de gek houden maar je kunt niet iedereen de hele tijd voor de gek houden...:-)

Ik begrijp verder van Diederik dat ie voor de PvdA gekozen heeft omdat Groenlinks een dermate marginaal en verlopen aangelegenheid is dat, als je iets wilt bereiken, je dan maar beter bij de PvdA kan zitten. Dat is ook vaag.

Bovendien is het natuurlijk nog maar zeer de vraag of ik geinteresseerd ben in de diepere bedoelingen van Diederik. Ik vraag de loodgieter ook niet uit welke menselijke overwegingen hij de pijpen komt aansluiten. Hij moet gewoon z'n werk doen. Dat geldt ook voor onze Diederik.

Nee ik geloof dat we met dit verkiezingscircus massaal weer voor het lapje worden gehouden. Gooi maar in mijn pet. Ik wil er niks mee te maken hebben.

zondag 8 juli 2012

Leren van je fouten

Mistakes are the usual bridge between inexperience and wisdom.
Phyllis Theroux, Night Lights

Ik ben nu zo ongeveer een jaar weg bij de lerarenopleiding en ik had me voorgenomen niet opnieuw dezelfde fouten te maken voor betreft de inzet van ICT in mijn onderwijs: gewoon meestribbelen met de rest en geen rare dingen doen.:-)

Daarnaast heb ik steeds de neiging om ICT-gewijs alle dingen die ik gedaan heb af te breken. Ik had wiswijzer al afgesloten en was van plan om wiskundeleraar ook geheel af te sluiten. Op termijn zou zelfs WisFaq hetzelfde lot beschoren zijn. Uiteindelijk heb ik meer websites gemaakt en afgebroken dan online staan, dus zo bijzonder is dat niet, dus waarom zou ik dan maar steeds mee moeten doorgaan?

Maar ik ben er uit. Die neiging om de zaak te slopen zal ik moeten leren te onderdrukken. Het is niet zo vreemd de boel te willen slopen (daar over misschien later meer), maar je moet niet altijd doen wat het meest voor de hand ligt. In dit geval is het misschien zelfs een slecht idee, dus ik ga nog even door...:-)

Sterker nog: ik ga nog 's wat kolen op het vuur gooien.

ps
Ik wil het handjevol mensen dat de moeite genomen heeft genomen om me te laten weten dat ze 't toch wel jammer vonden als wiswijzer zou verdwijnen bedanken. Dat heeft me erg geholpen.

dinsdag 3 juli 2012

Gratis bijles

Van één en dezelfde vragensteller: 211 vragen en antwoorden..., maar is dat niet gewoon bijles? Weet je wat dat kost?:-)

maandag 2 juli 2012

De aftakelfase

Ik bevind mij op dit moment in wat ik maar `de aftakelfase` zal noemen. Zo'n laatste schoolweek of de eerste week van de vakantie merk je pas dat je harder gewerkt hebt dan je dacht. Dat is niet erg, wij hebben tenslotte niet voor niets vakantie! Het kost wat, maar dan heb je ook wat.:-)
Eigenlijk wil ik nog wel iets zeggen over het `social media protocol'. Dat `model` gaat uit van wantrouwen, het is een opsomming van alles wat er mis kan gaan en welke consequenties dat dan heeft. Dat is echter maar één kant van het verhaal. In het Montessori-onderwijs gingen toch juist uit van vertrouwen? Ik beschouw het maar als `juridisch geneuzel` dat wel bedoeld zal zijn om iets achter de hand te hebben mocht het mis gaan. 't Is, in ieder geval, niet echt stimulerend om ook maar `s leuk te gaan twitteren of iets...
Er ligt nog een aardig onderwerp omtrent het leren van wiskunde. Op Flawed and Uneasy Compromise vraagt Karl Fisch zich af waar nu precies het leren van algebra de vaardigheden zou kunnen overstijgen en hoe je dat nu 's adequaat zou kunnen toetsen. Daarnaast is het `op straat gooien` van je docentenproblemen op Internet wel mooi, vind ik. Herkenbaar en je weet maar nooit wat zoiets oplevert...
"The opinions expressed here are the personal views of Karl Fisch and do not (necessarily) reflect the views of my employer."
Zo is dat maar net:-) Maar ik ben er nog niet. Ik probeer vanavond de jaarplanner voor klas 2 zo ver mogelijk af te maken. De digitale jaarplanners voor klas 4 en 5 wiskunde B staan al in het Atelier, geloof ik. 't Is een soort van idee (denk ik) en dat heb ik dan maar vast gedaan...

...en verder morgen nog een soort van lange dag, maar dan hebben we 't ook wel een beetje gehad. Vrijdag nog een beetje feestvieren of zoiets en dan kan ik definitief achterover leunen, aftakelen of gewoon instorten en langzaam opkrabbelen...:-)

zondag 1 juli 2012

Flawed and Uneasy Compromise

"My concern is that while I want them to get those skills, I also want the bigger skills of thinking and inquiry and exploring..."
Flawed and Uneasy Compromise