vrijdag 31 mei 2013

Onderwijs

"Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results."
Albert Einstein - Quotes of the Day

donderdag 30 mei 2013

Die mooie baan in het onderwijs...

"Ik ben na elf jaar onderwijs overgestapt naar het bedrijfsleven omdat ik vreesde anders tot m'n 67e vast te zitten in een sector die meer en meer als 'zinkend schip' begon aan te voelen."
bronIs het #onderwijs een 'zinkend schip' of is er iets anders aan de hand...?:-)
 
"Rinnooy Kan constateerde in 2007 dat het lerarentekort zowel kwantitatief als kwalitatief van aard is. Alleen dat al rechtvaardigt een nationaal gesprek over de aantrekkelijkheid en inhoud van een van de belangrijkste en mooiste beroepen in dit land. Zie dit stuk als een aanzet tot dat gesprek."
 
Ik ben benieuwd...:-)

woensdag 22 mei 2013

IJdelheid

"De ijdelheid van het onderwijzen brengt een mens er licht toe te vergeten dat hij een domoor is."
Lord Halifax

dinsdag 21 mei 2013

maandag 20 mei 2013

Zoeken naar een oplossing...

Uitdaging: 24-game: maak met alle vier de getallen 1, 3, 4 en 6 door optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en/of delen het getal 24.6 / ( 1 - (3 / 4) )

Bewijzen of niet...?

"Incidentally, when we’re faced with a “prove or disprove,” we’re usually better off trying first to disprove with a counterexample, for two reasons: A disproof is potentially easier (we just need one counterexample); and nit-picking arouses our creative juices. Even if the given assertion is true, out search for a counterexample often leads us to a proof, as soon as we see why  a counterexample is impossible. Besides, it’s healthy to be skeptical."
bron

zondag 19 mei 2013

y=x²Op dubbellogaritmisch papier ziet de functie y=x² er uit als een rechte lijn. Dat klopt natuurlijk ook wel, want y=x² is een machtsfunctie. Zie ook Logaritmische schaal of formules omwerken

De letter W

maandag 13 mei 2013

Toetsvormen

Ik heb gisteren een aantal toetsvormen uit de archieven gevist:
 • Kennistoets
 • Essaytoets
 • Casustoets
 • Voortgangstoets
 • Overall toets
 • Vaardigheidstoets
 • Peer assessment
 • Stage- en praktijkopdracht
 • Projectopdracht
 • Gedragsassessment
 • Afstudeeropdracht
 • Intaketoets
 • Portfolio assessment
 • Criteriumgericht interview
 • Reflectieopdracht
Hogeschool van Amsterdam

zondag 12 mei 2013

Beautiful. share it with the world!View with the Desmos Graphing Calculator!!
Zie Scheve ellips voor een voorbeeld.

Zwijgen is goud

"If A is success in life, then A equals x plus y plus z. Work is x; y is play; and z is keeping your mouth shut."
Albert Einstein (1879 - 1955),

NotitiesVolgens Ken Robinson gaat het bij het leren om:
 • Diversiteit
 • Nieuwsgierigheid
 • Creativiteit
...en niet om een standaard programma, met standaard testen en nog zo wat... Het helpt ook enorm als de schoolleiding stuurt op 'climate controle' in plaats van 'output control'.

Drie vragen:
 1. Hoe kunnen we in Nederland, ondanks de massaliteit, scholen creëren die voldoen aan de kwaliteiten die Robinson in Finland en het alternatieve onderwijs herkent? 
 2. Hoe kan technologie een bijdrage leveren aan een nieuwe cultuur van leren en doceren die recht doet aan zowel de talenten van leerlingen als van docenten?
 3. Wat kunnen we doen in Nederland om onze leerlingen te laten zien dat een VWO diploma je niet tot een beter, waardevoller mens maakt dan een VMBO diploma?
bron

zaterdag 11 mei 2013

Lunch

"Ask not what you can do for your country. Ask what's for lunch."
Orson Welles - Quotes of the Day

donderdag 9 mei 2013

Werken of vrij zijn

Rijkdom is beter dan armoede. Om te beginnen al om financiële redenen.
Woody Allen

Het zou aardig zijn om al die zogenaamde 'keuzes' die docenten lijken te hebben eens op een rijtje te zetten en (voorzover nuttig) af te branden:
 • Idealist of realist
 • Bitter of beter
 • Traditioneel of innovatief
 • Optimist of pessimist
 • Behoudend of vernieuwend
 • Negatief of postitief
 • Jong of oud
 • Star of flexibel
 • Montessori of Mussolini
 • Vrijheid of dwang
 • Elfje of tuinkabouter
 • Bekwaam of prutser
 • Amateur of professional
 • Gepassioneerd of inkomen
 • Bewust of onbewust
 • ...
Van dat soort dingen dus. Het lijkt alsof er sprake is van een keus. Als je nu maar roept dat je 'postief' bent dan wordt het vanzelf beter? Werkt dat? Docenten mogen niet zeuren? Helpt dat dan? Worden de dingen beter als je er vrolijk over doet of er over zwijgt?

Uiteindelijk gaat het natuurlijk niet om wat je zegt, wat het had kunnen zijn, je goede bedoelingen... Het gaat er om wat je doet. Maar zelfs dat is relatief, want je moet dan wel kijken naar de omstandigheden waarin je geacht wordt te doen wat je doet. Je kunt sommige dingen niet ontkennen omdat ze niet leuk zijn of het verkeerde signaal geven...

Kortom: je kunt beter gezond en rijk zijn dan arm en ziek. Men hoeft van mij niet overmatig te gronzelen, maar overmatige vrolijkheid gaat me ook te ver.

woensdag 8 mei 2013

Optimisten en pessimisten

"The optimist proclaims that we live in the best of all possible worlds; and the pessimist fears this is true."
James Branch Cabell - Quotes of the Day

zondag 5 mei 2013

Vakantie

De meivakantie loopt al op haar eind. Waar is ze gebleven? David riep al 'Voordat je school uit je hoofd hebt, begint het alweer…' en zo is dat maar net... ik zat gewoon niet op te letten...

Ik heb geprobeerd uit te rusten. Ik heb heel veel nagedacht. Ik heb een wandelingetje gemaakt. Ik heb S. helpen verhuizen. Ik heb Mario Galaxy gespeeld, op het balkon in het zonnetje gezeten, maar verder...?Misschien is dat ook wel prima zo. Volgende week twee dagen school en dan is het hemelvaart. De vooruitzichten op de korte termijn zijn gunstig...:-)

Jammer genoeg wordt het nooit echt rustig in mijn hoofd. Ik blijf maar aan de gang. Waarom kan je dat onderwijs gewoon niet een keer los laten? Waarom moet je daar steeds maar weer over na zitten denken? Wat heeft dat voor zin?

Eerlijk gezegd? Zou ik niet liever gewoon gaten graven, helpen met verhuizen, knutselen, muren metselen, apparaten repareren? Lekker zonder al te moeilijk te doen, niet te veel nadenken, lekker fysiek bezig zijn? Of zou zoiets een tijdje leuk zijn, maar ga je dan toch weer 'malen' en allerlei dingen verzinnen? Studeren? Algebra doen? Vlakke meetkunde? Iets nieuw bedenken?:-)

Waarschijnlijk wel, dus ik ben er nog niet helemaal uit. Nou ja... we zien wel. Op naar de zomervakantie dan maar. Ik heb er al echt zin in...:-)