Achtergronden

Als parttime docent wiskunde hield ik me beroepsmatig vooral bezig met wiskunde en wiskundeonderwijs. Voor het onderwijs van mezelf en meer in algemene zin onderhield ik een aantal websites ter ondersteuning. Daarnaast gebruikte ik de websites om te experimenteren met de inzet van ICT in het onderwijs.
"It begins with a blessing, it ends with a curse
Making life easy by making it worse"
Over mijn verzinsels, (leer-)ervaringen (dagelijks), frustraties (te veel om op te noemen), diepere gedachten (vrij zeldzaam), Den Haag e.o., foto`s, wandelen en over muziek heb ik in dit weblog dan af en toe eens wat geschreven en verder natuurlijk over alles wat ik kwijt wil of juist wilde behouden... maar meestal zat ik gewoon uit mijn nek te kletsen...
Bedenker, maker en moderator van WisFaq
Digitale vraagbaak voor wiskunde

Website om mijn lessen te ondersteunen
Docent wiskunde

De laatste aanwinst
Wiskunde leren voor de toekomst

 Artikelen

Mijn blogs

Links en overzicht