dinsdag 30 juni 2009

Wat is de waarde van een website?

Als je onderwijs ondersteunt met een website dan zou je je natuurlijk kunnen gaan afvragen wat dat nu eigenlijk waard is. Gewoon in EURI dus! Als je dat kan dan zou je dat af kunnen zetten tegen hetgeen het daadwerkelijk oplevert.

Maar ja!? Hoe stel je dat vast? Meestal werkt dat niet zo natuurlijk. Maar heel soms kan je er in één keer iets van zeggen!

Ik heb een aantal jaren de cursus ICT voor jaar 1 verzorgd. Dat was ook zo'n beetje mijn 'expertise' voor wat betreft de lerarenopleiding. Een cursus voor alle studenten van jaar 1 voltijd en deeltijd. Laten we zeggen zo'n 500 studenten (of meer!).

Bij wijze van 'experiment' heb ik op een gegeven moment aangekondigd dat ik op 'deze manier' dat niet langer zo wilde. Je hoopt dan natuurlijk dat er iemand op het idee komt om 'iets te doen'. Dat bleek een vergissing! Kortom: ok, dan niet...:-)

Maar wat blijkt nu? Voor de cursus kregen we (in totaal) iets van 34 dagdelen. Ik deed het er voor, meestal in samenwerking met een of meerdere collega's. Het jaar er na (en waarschijnlijk nog steeds?) kregen (krijgen) de docenten die de cursus uitvoerden (uitvoeren) daar 134 dagdelen (of zoiets) voor. Dus, zeg maar, 100 dagdelen meer!


Maar 100 dagdelen? Dat is 400 uur! In principe kost zo'n uur, zeg maar, 49 euro! Dat is dan in totaal 19.600 euro meer. Omdat in principe de cursus qua inhoud en opzet 'hetzelfde' is gebleven, maar dan zonder website, zou je kunnen concluderen dat zo'n website ongeveer 20.000 euro waard is.:-)

Zo heb ik nog wel een paar websites. Mag ik even afrekenen?