zondag 28 juni 2009

Wat je wilt

Ik kan natuurlijk best vinden dat onze studenten van alles moeten weten en doen met WEB2.0 Een beetje leraar van nu en straks moet daar toch op z'n minst enigszins in thuis zijn. Toch?

Je kunt zoiets dan natuurlijk proberen uit te leggen en misschien zelfs nog wel theoretisch onderbouwen met bijvoorbeeld zoiets als zeven pijlers van digitale didactiek of een digitale variant op de taxonomie van Bloom.

Maar de vraag is of dat dan werkt. Is 'vertellen' waarom iets belangrijk is wel zinvol? Of moet je gewoon er niet al te veel over 'kletsen' maar 't gewoon doen? Maar wat moet je doen als dat ook niet werkt?

Eerlijk gezegd denk ik dat je mensen niet iets kan leren wat ze niet willen. Aanstormende docenten willen best iets met ICT, maar je moet niet overdrijven. Als het meerwaarde heeft is het OK, maar eigenlijk doen we gewoon liever les.

Hetzelfde geldt natuurlijk voor de docenten op de lerarenopleiding. Wat moet je met een ELO als je helemaal niet iets wilt met 'elektronisch leren'? Waarom zou je gebruik maken van een website als je helemaal niet wilt delen? Waarom zou je je verdiepen in ICT als je eigenlijk helemaal niks met ICT wilt?

Iedereen roept wel dat ICT belangrijk is omdat allerlei onderwijsvernieuwingen niet mogelijk zijn zonder gebruik te maken van ICT. Wat was ook weer de noodzaak? O ja, de digitale kennisrevolutie. Alles in het onderwijs zou gaan verschuiven... de leermiddelen, onderwijsvormen, de werkvormen,...

ICT zou die verschuivingen mogelijk moeten maken, maar is dat nu wel wat docenten willen? Ben ik een coach of een expert? Werk ik nu samen of ben ik toch behoorlijk autonoom? Gaat het bij aankomende docenten nu om competenties of om vakkennis?

Al met al denk ik dat men zich regelmatig en bij herhaling vergist in die zin dat men weliswaar de middelen heeft maar zich niet realiseert dat er geen noodzaak is die middelen ook echt te gebruiken. In de praktijk lijkt er niet of nauwelijks belangstelling te bestaan voor al die mogelijkheden. Wat een treurigheid is dat soms. Volgens 'sommmige mensen' zijn er begraafplaatsten waar meer te beleven valt.

Nee, je kunt niet het onmogelijke willen. Laat 'ons' nu maar 's met rust, zegt men. Zorg gewoon voor goede boeken en andere leermiddelen, heldere en duidelijk eindtermen, landelijke examens op niveau en hou 's op met die ongewenste intimiteiten...:-)

Daar moeten we 't dan maar mee doen, denk ik. Ik ga in ieder geval niet meer proberen om iets te willen wat niemand wil. Ik ga willen wat de studenten wel willen (hoop ik) en dat zal iets anders zijn dan ik dacht...:-)