vrijdag 26 juni 2009

Tevredenheidsonderzoek

"Studenten van het IVG (gezondheidszorg), de Willem de Kooning Academie en het IVL (lerarenopleidingen) blijken het meest tevreden, die van de Rotterdam Business School en IMO (managementopleidingen) het minst. CMI (communicatie, multimedia en informatietechnologie), EAS (engineering & applied science) en IBB (bouw & bedrijfskunde) behoren tot de middenmoot."
Profielen