zaterdag 20 juni 2009

Ruimte om te innoveren

Ik vind dat als je onderwijs wilt verbeteren dat je als docent alle ruimte moet krijgen (of nemen!) om te experimenteren, uit te proberen en te doen wat nuttig lijkt.


In de aanloopfase betekent dit dat je jezelf geen restricties op moet (laten) leggen. Verzin het maar. Doe 's gek! The sky is the limit!

Na een fase van optimisme kom je dan vanzelf in een fase van teleurstelling terecht. Zo niet, dan doe je iets niet goed! Je hebt je doelen te laag gesteld. Je moet altijd streven naar het hoogst haalbare. Als je iets doet doe het dan goed.

Die fase van teleurstelling is ook nodig om goed na te denken over hoe de cursus verbeterd kan worden. Laat je niet van de wijs brengen door cursusevaluaties of ongestructureerde feedback. Hou vol! Uiteindelijk kom je dan in een fase van realisme. Uiteindelijk nadert de limiet in de tijd naar het hoogst haalbare. Pas dan kan je achterover leunen en tevreden zijn.