donderdag 19 april 2012

Vooruitgang

"Zo kan ook nieuwe leerstof op het beeldscherm worden aangeboden, zodra de student hier aan toe is (afhankelijk van zijn score). Verder kan de student wordt terugverwezen naar een bepaald deel van de lesstof indien deficiënties worden geconstateerd (als de student consequent bepaalde typen opgaven niet goed maakt)."
bron 1997