zondag 1 april 2012

Lerarenregister

"Ik wil het initiatief absoluut niet zo maar de grond in boren want er zal ongetwijfeld goed over nagedacht zijn als ik zie wie er allemaal aan bijdragen, maar ik hoop werkelijk dat de bedenkers zich rekenschap geven van de ontwikkelingen zoals die er zijn op het gebied van informeel leren."
Trendmatcher