vrijdag 13 april 2012

Psychische problemen van docenten

Er was vandaag ook nog enig activiteit rondom het artikel met de kop Meer docenten met psychische klachten.

De kop van het artikel is twijfelachtig. Het gaat om de groep mensen die langdurig verzuimen. Het is niet duidelijk of die groep nu groter is geworden. Er is, zo begrijp ik, een soort verschuiving van de klachten binnen deze groep. Kennelijk is er een verschuiving van 'lichamelijk klachten' naar meer 'psychische klachten'. Is dat erg?

Mijn ervaring is dat het onderscheid tussen lichamelijk en psychische klachten vaak moeilijk is. Misschien is het zelfs wel een goede ontwikkeling omdat er meer 'oog' is voor de psychische klachten. Eigenlijk had de kop ook wel kunnen zijn 'docenten hebben minder lichamelijk klachten'. Dat zal de arbodienst fijn vinden.:-)

Maar eigenlijk is het nog erger. Stel je voor dat de groep 'langdurig verzuim' kleiner geworden is? Dat zal wel niet, maar stel je voor! Dan zou het wel 's kunnen zijn dat het aantal docenten met psychische klachten is afgenomen. Een leerling met 'wiskunde A' op HAVO-niveau kan je het verschil tussen 'relatief' en 'absoluut' wel uitleggen.

Wat moet je er mee? Nou niks. De bedoeling van journalistiek is volgens mij dat je de 'echte' rapporten niet hoeft te lezen om toch een beetje bij te blijven. Ik bedoel maar: anders heb je helemaal geen leven meer, maar op deze manier gaat dat niet lukken, denk ik...