woensdag 26 december 2012

Wiskast opnieuw gestart


Ik was (ooit) van plan een wiskast te maken, maar ik was er mee gestopt. Ik heb inmiddels geconstateerd dat het verder toch niet veel lijkt uit te maken wat je wel of niet doet. Je kunt dan net zo goed uit je bol gaan en de dingen anders doen... Dus ik heb de draad, wiskastgewijs, maar weer 's opgepakt.

Wat is een wiskast?
Vorig schooljaar ben ik keer op bezoek geweest bij een Montessori-basisschool. Leerlingen kozen opdrachten uit de kast. Ik had toen bedacht dat ik zoiets eigenlijk ook wel zou willen hebben, maar dan natuurlijk digitaal. Leerlingen kunnen dan opdrachten kiezen en opdrachten inleveren. Ik stelde me zo voor dat ze daar dan punten voor verdienen en dat alle leerlingen een minimaal aantal punten moet hale dat meetelt.

Het gaat hier om aanvullende of verdiepende opdrachten die anders zijn dat de sommen uit het boek. Dat kan inhoudelijk anders zijn, maar ook in logistiek opzicht afwijken. Doe 's gek. Werkstukjes, inleveropdrachten, DWO-activiteiten, filmpjes maken, een practicum, een PO,... Wat je maar wilt.

Daarnaast moet de 'interface' dan een platform bieden voor de docent om leerlingen van feedback te voorzien, de 'administratie' bij te houden en op een makkelijke manier opdrachten te maken of te wijzigen.

Je moet maar 's kijken... 't Is nog niet klaar, maar 't begin is er weer...:-)

Zie het overzicht van wiskast.