dinsdag 11 december 2012

BYODproject #1

Vandaag heb ik 4 HAVO wiskunde A voor 't eerst geëxperimenteerd met socrative.
Socrative is a smart student response system that empowers teachers to engage their classrooms through a series of educational exercises and games via smartphones, laptops, and tablets.
Ik heb doorvoor een pagina op mijn website gemaakt. Met F11 kan je dat zelfs 'fullscreen' op het whiteboard projecteren via de beamer. In lokaal 1.05 gaat dat prima zo.

Technisch
Technisch functioneert het allemaal prima. Twee leerlingen met een blackberry hebben pech, het werkt niet. De rest gaat goed. Met mijn iPhone en Macbook er bij kunnen alle leerlingen (op één na) mee doen.

Inhoudelijk
Deze manier van werken is wel leuk. Zoveel foute antwoorden en er zijn altijd leerlingen die hun jeugdige overmoed niet kunnen loslaten en grappig gaan doen. Dat is niet erg maar wiskunde is natuurlijk wel een serieuze aangelegenheid.:-)

De antwoorden van de Single Question Activities zoals de true/false-vragen worden weergegeven als staafdiagrammen. Dat is wel interessant. Bij de eerste vragen is er nog veel fout, later gaat dat steeds beter. Ik denk dat de leerlingen er toch wel iets (meer) van begrepen hebben. De vragen waren wel veel van 't zelfde en misschien zijn meerkeuzevragen nog iets beter.

De Quiz-Based Activities met de Quiz 'telproblemen voor beginners' kon nog net in het uur. De resultaten heb ik verstuurd en er zijn wel een aantal leerlingen die ongeveer snappen hoe dat tellen werkt. Ondank dat het hoofdstuk wel zo'n beetje af zou moeten zijn blijkt nu toch maar weer dat er of nog niet veel gewerkt is of dat de boodschap nog niet helemaal is overgekomen.

De meerwaarde van deze werkvorm is in ieder geval dat je in ieder geval iets hebt om over te praten, dingen uit te leggen en kijken of er na de uitleg sprake is van verbetering. De Quiz met feedback goed/fout en uitleg is wel aardig. Even snel 'checken' of je uitleg (bij iedereen!) werkt, dat is niet verkeerd:-)

Wiskundig/didactisch
Het is verstandig om voordat je vragen gaat stellen de 'kennis' even op te halen of zelfs aan te leveren. Je moet er niet van uitgaan dat iedereen alles al weet. Ook na gestelde vragen is een 'dia' met uitleg over de vraag wel een goed idee. Ik probeer 't wel uit te leggen, maar met een plaatje erbij (of iets) praat het makkelijker. Vragen-uitleg-vragen-uitleg, de sandwichformule zullen we maar zeggen...:-)

Conclusie
Voor de eerste keer ben ik niet ontevreden. Inhoudelijk/wiskundig zijn er nog wat verbeteringen nodig. Ik ga er nog verder mee aan de slag. Ik denk dat de kunst is te onderzoeken hoe je dit leermiddel zo kan inzetten dat het maximale leeropbrengst geeft. Ik vond het een leuke les. 't Was in ieder geval 's iets anders.