dinsdag 18 december 2012

Voorlichting wiskunde A, B, C en D

Ik moet donderdag in de 3e klas voorlichting geven over profielen, de verschillende soorten wiskunde en wat je nu wel of niet kan kiezen. Wel aan, werk aan de winkel.


Lesopzet
2x40 minuten
  • Inleiding powerpointpresentatie
  • Uitdelen pakketjes voor HAVO en VWO
  • Lezen basisinformatie en bespreken
  • Indelen in groepen
  • In groepen een aantal kenmerkende opdrachten maken
  • Uitwerkingen inleveren
  • Vragenlijst invullen
  • Vragen beantwoorden
  • Kerst-puzzel met socrative
  • Afsluiting
Ik heb de powerpoint af, de pakketjes zijn klaar, de vragenlijst is klaar, een quiz gemaakt en ik heb nog wat 'algemene informatie' die in het pakketje moet. Dat laatste ga ik dan morgen verder in orde maken. Woensdag kan ik dan de pakketjes copieëren en dan kunnen we donderdag aan de slag. Ik ben benieuwd.:-)