maandag 10 december 2012

Twee groepen

"Men kan de mensen verdelen in twee grote groepen: zij die zich door hun gevoel laten bedriegen, en zij die zich door hun verstand laten misleiden."
Jean de Boisson