woensdag 12 december 2012

Een vreemde eend in de bijt

"Zoo noemt men wel eens iemand, die een vreemdeling is in een gezelschap of in een bepaalden kring van menschen."
bron