zondag 16 december 2012

Lessen in bescheidenheid

"Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? Of, hoe zult u tegen uw broeder zeggen: Laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal; en zie, er is een balk in uw eigen oog?"

Mattheüs 7:3-4, Herziene Statenvertaling.