dinsdag 15 juni 2010

Bewusteloosheid

“You’ll never plow a field by turning it over in your mind.”

In de aankondiging van de studiedag ICT zag ik 'ICT-bewustzijn' staan. Dat is nog niet zo'n gek idee! Ik had er nog niet zo bij stil gestaan maar moet je nu concluderen dat de lerarenopleiding zich al geruime tijd in een staat van ICT-bewusteloosheid bevindt? Af en toe roept er nog wel 's iemand iets over 'alles in n@tschool' maar of dat nu echt gaat werken valt nog te bezien.

Ik heb wat 'internet research' gedaan en ik heb ik wel een interessant lijstje gevonden t.a.v. ICT-bewustzijn:

"Voor nu is het onderwijs er al erg bij gebaat als docenten en ander onderwijspersoneel beschikken over een ICT-bewustzijn, dat tot uitdrukking komt in gedragingen zoals:
 • Laat zich over nieuwe ICT informeren door collega’s, leerlingen of studenten.
 • Doet regelmatig aan internet research.
 • Leest rubrieken over digitale ontwikkelingen in vak-, dag- en weekbladen.
 • Verkent ongebruikte functionaliteit van gebruikte softwarepakketten.
 • Functioneert met vakcollega’s in een netwerk waarbinnen informatie over ICT-gebruik in het onderwijs wordt uitgewisseld.
 • Bezoekt regelmatig conferenties over e-learning.
 • Maakt voor het werk gebruik van de beschikbare informatiesystemen.
 • Doet in eigen onderwijs van tijd tot tijd een experiment met nieuwe ICT.
 • Gebruikt digitale content in het eigen onderwijs.
 • Stelt eigen digitale content ter beschikking aan studenten en collega’s via digitale databanken.
 • Stelt zich op de hoogte van de nieuwste trends in de ICT voor het onderwijs.
 • Zoekt betrokkenheid bij vernieuwingsprojecten.
 • Levert af en toe een bijdrage aan de Wikipedia.
 • Onderhoudt een eigen website.
 • Maakt gebruik van RSS feeds om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het vakgebied.
De lijst is niet uitputtend maar indicatief en kan gebruikt worden om het begrip ICTbewustzijn van docenten te operationaliseren."
bron

Indicatoren voor bewusteloosheid, zullen we maar zeggen:-) Maar 't is wel jammer weer. Het is op zich niet erg een beetje achter te lopen maar om daar dan weer een studiedag aan te moeten wijden. Alweer een studiedag waar ik niets te zoeken heb. Alhoewel? Nee, ik zeg maar niks...:-(

Zie ook dit filmpje en ICT-bewustzijn voor managers en bestuurders.