zaterdag 9 juni 2012

Wat is toetsen?

Er is de laatste tijd allemaal gedoe rondom toetsen. Het lijkt er op dat het doel van onderwijs het behalen van toetsen is. De rekentoets, de taaltoets, de CITO-toets, de kleutertoets en noem maar op. Af en toe vraag je wel af waar 'we' nu eigenlijk mee bezig zijn. Ik geloof dat Bolkestein recentelijk van zich heeft laten horen. Er moest een verplichte toets Nederlands komen voor toegang tot hbo of universiteit. Krijg nou wat! Je hebt een HAVO-diploma of zelfs een VWO-diploma maar je beheerst de Nederlandse taal niet.

De beheersing van het Engels laat ook te wensen over. Hoe kan dat? Staat er niet op cijferlijst iets van 'Engels' met een cijfer erbij? Kennelijk is zo'n diploma geen garantie dat leerlingen ook echt iets geleerd hebben. Ze hebben onderwijs gevolgd en zijn er in geslaagd een papiertje te veroveren. Niet dat het iets zegt, niet dat je er iets aan hebt? Dat kan toch niet kloppen?

In wiskundige zin is het allemaal niet veel beter. Wat dat betreft is een HAVO-diploma met wiskunde B ook geen garantie dat het wel goed zit met de wiskunde.
Je zou je bijna af gaan vragen waar dat voortgezet onderwijs dan eigenlijk goed voor is. Goede vraag!