zaterdag 9 juni 2012

De geflipte klas flippen

Wat voor de één de geflipte klas is kan voor de ander oud nieuws zijn. Dat laatste is echter geen reden om niet ook te 'flippen' want dat oude nieuws zou ook nog wel 's verouderd kunnen zijn. Je moet dan alleen wel even precies bedenken wat dat 'flippen' dan zou moeten inhouden. Je kunt, laat ik het dan maar zo uitdrukken, ook een andere kant op flippen.

Op dit moment is voor leerlingen 'een wiskundeles' vooral opgaven maken, de antwoorden nakijken en proberen te begrijpen wat de schrijvers van het boek nu eigenlijk willen. Ze doen dan een proef en als dat goed gaat dan hebben ze 'iets geleerd' en zo niet dan moeten ze nog 's kijken hoe 't zit. Dat laatste kunnen ze natuurlijk doen door nog meer opgaven te maken, maar de vraag is of dat dan de tweede keer veel beter gaat.

Voor veel leerlingen werkt dit wel zo'n beetje. 't Is misschien niet het schoolvoorbeeld van modern en innovatief onderwijs, maar de leerlingen slagen er meestal toch wel in om min of meer zelfstandig de nodig kennis en vaardigheden op te doen.