donderdag 21 juni 2012

Over docenten...

Er wordt altijd van alles geroepen over docenten. Hieronder een geheel willekeurige verzameling van uitspraken die ik zo hier en daar tegen kom:

 • "We moeten een kennisgat overbruggen, gebrek aan vertrouwen, angst om vaste patronen los te laten, ..."
  @marathonkeje
 • "Professionals in onderwijs moeten ook creatiever zijn.", "Men legt zichzelf beperkingen op." of "De beperkte blik die veel leerkrachten hebben. Die gaat tot de deur van hun lokaal."
  @onderwijszaken
 • "Ik ken er veel (onderwijskundigen) die net zo zeer op een eiland leven als veel docenten."
  @pietvsz
 • "Loopt docenten niet een beetje achter in het digitale tijdperk?"
  Erik van Zwam
 • "...ophokuren en bezigheidstherapie....maar ligt mijns inziens ook aan laksheid en methodeslaafsheid."
  @karinwinters
 • Onderwijsgevenden zouden eerst eens twee jaar in een bedrijf moeten werken en ervaren hoe de "echte" wereld functioneert!!
  @beniers
 • Maar onderwijsgevenden hebben hun eigen status vernietigd!! Kunnen daarom geen respect e.d. van maatschappij verwachten!
  @beniers
 • Onderwijsgevenden moeten meer zelfrespect (op basis van vakkennis en realiteitszin tonen (bijv. geen voddenbalenkledij!!).
  @beniers
Het komt er (grof gezegd) op neer dat docenten dingen niet los kunnen laten, ze zijn niet craetief, leven op een eiland, lopen achter, zijn laks, wereldvreemd, verdienen ook geen respect en ze lopen er bij als zwervers. Klopt allemaal:-)
Zie ook 7. De hakken in het zand