zondag 4 december 2011

Staken lijkt onvermijdelijk

"Op deze manier wordt het lerarenberoep nooit aantrekkelijker, wordt de werkdruk nooit verlaagd, wordt het lerarentekort nooit opgelost, wordt de onderwijskwaliteit nooit verhoogd en krijgen de leerlingen nooit waar ze recht op hebben."
LIA - Vakantie week korter