donderdag 15 december 2011

Open vragen in een digitale leeromgeving

"De eerder beschreven meerwaarde van digitalisering geldt maar heel beperkt voor open vragen. Mij is tot op heden geen oplossing bekend die op een valide manier antwoorden op open vragen controleert. Al kun je veel opdrachten in een gesloten vorm stellen, open vragen zijn onontbeerlijk. Mijns inziens zijn dát juist de vragen waarmee een leerling laat zien ook iets met de lesstof te kunnen doen."
bron