zondag 3 april 2011

Tips voor een vruchtbare vergadering

Voorbereiding:
  1. Bepaal of de vergadering echt noodzakelijk is.
  2. Stel vast wie erbij moeten zijn.
  3. Stel de agenda op en verstuur hem tijdig.
  4. Stel de vergaderdoelen vast en omschrijf deze concreet.
  5. Stel vast welke stukken meegenomen moeten worden en hoe iedereen zich moet voorbereiden.
  6. Bepaal de actielijst voor de agenda.
bron

Dat is niet al te ingewikkeld lijkt me.:-)