vrijdag 1 april 2011

ICT in het onderwijs

"Volgens Stichting Kennisnet blijft het gebruik van ICT-toepassingen achter bij de mogelijkheden. Voor een deel heeft dit te maken met de manier waarop we tegen ICT aankijken (of opzien). Ons oordeel over het effect van gebruiken van ICT kan de grootste blokkade vormen."
bron