vrijdag 8 april 2011

Mathieu Weggeman

“Waarom is dat zo? Dat is zo omdat echte professionals, mensen die houden van hun vak, liever iets goed dan iets fout doen. Zo simpel is het gewoon. Dus kent u nog een manager die houdt van planning en controle, schud hem dan vriendelijk de hand en heet hem van harte welkom in de jaren tachtig. Het is geweest!”
bron

“Veel professionals zijn intussen overgeschakeld op het meespelen van het spel van de planning en controle. Ze hebben ontdekt dat dit minder energie kost dan tegen zijn. In Duitsland zijn professionals overgegaan op het DELLA principe. Dat betekent “Durch einfag liegen lassen erledigen.” Het probleem oplossen door gewoon niets te doen. Meestal levert dat geen probleem op en het kost veel minder tijd dan weer een eindeloos formulier in te vullen.”
bronTurfsmurfen, vinkvee en spreadsheetfundamentalisten die ons van het werk houden en nauwelijks iets toevoegen. Dat 'meestribbelen' kende we al...:-) Leg daar maar neer! De metafoor over het 'hitteschild' vind ik wel mooi. Met de groeten van meneer Arbo...:-)

Mooi filmpje! Daar kunnen sommige mensen nog iets van leren!:-)

Via @JSchuddeboom

Zie ook Mathieu Weggeman in een notendop