maandag 1 november 2010

Opbrengstgericht werken

Ik weet niet veel van 'opbrengstgericht werken' maar als ik dit zie krijg ik toch een beetje de kriebels:
'Bij de professionalisering van leraren en schoolleiders is er specifieke aandacht voor opbrengstgericht werken, met name in het primair onderwijs. Om de resultaten van taal en rekenen verder te verbeteren, is het belangrijk om de ontwikkeling van leerlingen te volgen op leerling-, groeps- en schoolniveau.'
bron
Mijn eerste gedacht is dan natuurlijk de vraag of er misschien ook scholen zijn die niet aan opbrengstgericht werken doen. Zo van 'we doen maar wat en de resultaten zal ons verder een zorg zijn'. Dat zal toch wel niet, dus kennelijk is hier iets anders aan de hand.

Ergens is er in het onderwijs iets mis gegaan, denk ik. Maar hoe leg je dat uit? Misschien kan ik dat het beste doen aan de hand van het idee dat lerarenopleidingen afsluitend, digitaal en landelijk moeten gaan toetsen.

Grof gezegd komt het er op neer dat het niet goed gaat met het onderwijs. Dat ligt voornamelijk aan de leraren en in 't bijzonder aan de lerarenopleidingen. Dit heeft geleid tot het idee dat er landelijke eindtoetsen moeten komen om de kwaliteit van de vakkennis te kunnen waarborgen.

Je zou denken dat de lerarenopleidingen zelf toch wel in staat zijn om vakinhoudelijk eisen te stellen. Of toch niet?

Er is echter wel een groot verschil tussen 'woord' en 'daad'. Wie gaan die afsluitende toetsen dan maken? De lerarenopleidingen zelf! Wie stelt de 'eisen' vast? De lerarenopleidingen zelf. Jaja! Ze zijn bij elkaar gekropen, hebben een kennisbasis wiskunde vastgesteld op grond van wat we toch al deden en daar gaan we nu gezellig passende toetsen bij maken. Die toeten zullen dus geen probleem zijn, want ze zullen niet afwijken van de gangbare praktijk van nu. Wat gaat dat dan uiteindelijk opbrengen?

Antwoord: helemaal niets! Lekker zinloos allemaal. En de praktische uitvoering moet ik dan ook nog zien. 't Is weer de zoveelste geldverspilling.

Maar het oogt (op papier) wel goed. We zijn echt goed bezig. Wij werken opbrengstgericht en de opbrengst is dan dat de uitslag van de toets dik in orde is?:-(

Geen opmerkingen:

Een reactie posten