donderdag 26 juli 2012

Werkdruk en klassengrootte

"Met andere woorden, deze aanbeveling van de commissie kan alleen maar tot iets leiden wanneer er iets wordt gedaan aan de werkdruk van docenten en de klassengrootte."
bron