zaterdag 21 juli 2012

Siervelgen

"Wie dromerig voor zich uit staart boven de verzen van een Perzisch dichter of zich jarenlang bekwaamt in de geheime subtiliteiten van de abstracte wiskunde, is een nietsnut en een klaploper, want het is de plicht van elke burger om als een slaaf geknecht door targets met siervelgen in de file te staan."
bron