vrijdag 17 december 2010

Van open naar gesloten en weer terug...

Eén van de opvallende dingen bij de eindopdracht van 'Internet en wiskundeonderwijs' is dat de voormalige 'open' opdracht 'verzin een nuttige wiskundeles met een klas met ICT en voer die les ook uit en breng daar verslag van uit' inhoudelijk meestal niet tot erg heldere beschrijvingen lijkt te leiden. De suggesties die ik nu aan de hand doe worden weliswaar braaf opgevolgd maar daar blijft dan meestal bij. Dat werkt dus ook niet!

Te open is niet goed, te gesloten is ook niet goed. Bovendien hoop je natuurlijk dat 2 jaar vakdidactiek en de rest van de cursus voldoende aanknopingspunten zouden bieden voor een inhoudelijk sterke invulling van de eindopdracht. Maar ik geloof dat veel van deze zaken nog niet erg 'geland' zijn, zullen we zeggen.:-)

Dat is ernstig maar niet hopeloos. Misschien moet ik de concrete aanwijzingen wat afzwakken en meer refereren aan de begrippen die bij vakdidactiek en de cursus zelf aan de orde geweest zijn. Daarnaast zijn er nog wel een aantal verbeterpunten te bedenken. Maar 't is wel weer beter dan de vorige keer... dus uiteindelijk zal het wel steeds beter gaan... maar misschien ook wel niet.