dinsdag 28 december 2010

Het nieuwe werken

"Recent onderzoek van TNO wijst uit dat mensen die regelmatig thuis- of telewerken vaker met hun tijd in de knel komen dan de traditionele werknemer. Overigens lijdt dit bij hen níet tot meer gezondheidsklachten. Ze hebben niet vaker last van een burnout. Ook het ziekteverzuim is even hoog als bij ‘gewone’ werknemers."
bron