maandag 3 maart 2014

Schaatser

Vooruitlopend op een verdere analyse hier alvast een voorbeeld van een opgaven uit de CITO-voorbeeldrekentoets van 2013:

q9494img1.gif

Hoe pak je zoiets aan?

Als je km in minuten wilt vergelijken met meter in seconden dan moet je of km/min omrekenen naar m/ s of m/s naar km/min. In de vraag gaat het om seconden, dus reken kilometer in minuten om naar meter in seconden.

stap 1

10 km = 10.000 m
15 minuten = 900 seconden

stap 2

Als je 10.000 meter in 900 seconden wilt 'omrekenen' naar 400 meter dan gebruik je een verhoudingstabel.

10.000 m 400 m
900 sec ?

Je kunt kruislings vermenigvuldigen en dan kijken naar het verschil met 37,7 seconden.

Wat leerlingen zouden moeten leren zijn o.a. dit soort algemene noties over wat 'handig' is. Als je dingen wilt vergelijken gebruik dan dezelfde eenheden, kijk naar de eenheden van het gevraagde antwoord en het gebruik verhoudingstabellen.

Zie ook Hoeveel seconden?

In de komende weken zal ik nog 's wat vaker kijken naar de resultaten van de CITO voorbeeldrekentoets. Wat waren de moeilijke vragen? En waarom?