zaterdag 15 maart 2014

De rekentoets

Die #rekentoets lijkt nog het meest op tekstverklaren met multiplechoicevragen om de spelling te toetsen...:-)