woensdag 3 oktober 2012

Zijn er nog vragen?

Ik heb gisteren nog 's een poging gedaan om aan te geven dat je bij 'de inzet van ICT in het onderwijs' misschien niet alleen aan dure en mislukte projecten moet denken maar aan dingen die wel werken. Als voorbeeld geef ik dan altijd maar WisFaq.

Ik ben daarbij natuurlijk niet helemaal onbevooroordeeld, maar 'ergens' is dat toch iets wat werkt. Of dan toch op z'n minst iets wat dermate leuk, leerzaam en vernieuwend is dat het toch wel jammer zou zijn als het zou verdwijnen.

Nu is dat ook precies het probleem. Allerlei 'organisaties' verzinnen 'dingen' die niet echt werken. Ik kan daar wel een aantal voorbeelden van geven. Vervolgens stelt men vast dat het toch niet zo'n vlucht neemt met dat ICT en dat er nog veel moet gebeuren. Laat ik het zo zeggen: deze lieden weten het dus ook niet, maar ze moeten ook eten, dus klunst men maar lekker verder...:-)

Terwijl op de keper beschouwd? Als je nu iets doet en 't werkt niet moet je dan niet gewoon ophouden met die onzin? Geef gewoon toe dat je 't ook niet weet en ga iets nuttigs doen. Maar zo werkt dat natuurlijk niet. Gewoon blijven klunzen. Wat kan jou het schelen?

Nog botter geformuleerd: allerlei mallotige ICT-projecten zouden zichzelf overbodig moeten maken. Als ze hun werk goed zouden doen dan zouden zich na gedane arbeid moeten opheffen, maar je begrijpt al: dat gaat niet gebeuren.

Ondertussen zie ik steeds meer 'dingen' die worden afgebroken. Ik doe daar zelf ook aan mee. Je kunt niet alleen maar investeren als daar niet 's een keer iets van terug komt. Soms moet je dan gewoon de consequenties onder ogen zien en stoppen met die onzin...:-)

Toch is dat jammer. Ik heb op die mallotige lerarenopleiding wel heel leuk kunnen experimenteren met het ondersteunen van mijn onderwijs met ICT. Dat was dan welisweer voor een groot deel op eigen kosten, maar ik ben in een 'gat gesprongen' en hele leuke dingen gedaan, denk ik. Ik heb daar zelf in ieder geval veel van geleerd. Maar ja, als nu verder niemand daar geinteresseerd in is? Wat dan? Nou dan niet.

Gelukkig ben ik nu weer anders tewerkgesteld. Jammer genoeg ben ik nu wat de inzet van ICT betreft er niet op vooruit gegaan, maar wie weet, misschien komt dat nog. Misschien moet je ook gewoon niet te veel willen. Stel je voor dat dat werkt, wat moet 'men' er dan mee?

Verder gaat het best goed...:-)